Sökning: "Vad är en marknad"

Hittade 41 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Vad är en marknad.


Inkom Exjobbsförslag
2011-06-27Examensarbete inom bransch analys och marknadsintervjuer (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-03-04Uppsats inom ämnet Ekoteknik/Miljö (inaktivt)
2011-02-11Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2010-04-06Livscykelanalys av fönster (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2008-05-30P2P-plattform för mediadistribution (inaktivt)
2008-04-15Marknadsanalys av nyetablering samt befintlig marknad (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2007-10-18MARKNADSSTRATEGIER HOS TILLVERKARE AV UTRUSTNING FÖR DIGITALTRYCK (inaktivt)
2007-09-19Globala regulatoriska krav för medicinsk teknik (inaktivt)
2007-08-16Marknad för ny hjärtkateter (inaktivt)
2007-06-18Byggande av databas / webshop för Launch Design Partner (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för utveckling av trädfällare (Nordanstig) (inaktivt)
2007-03-29Från varu- till tjänsteproduktion. Nya affärsområden? (67) (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2006-11-07Software Fabriken behöver en marknadsplan! Möjlighet till anställning finns. (ke) (inaktivt)
2006-10-12Kundundersökning (JH 09) (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-03-08Framtagning av långsiktig marknadsplan (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet (inaktivt)
2006-02-02Finns det behov av professionella informationshanterare? (Ljusdal 75) (inaktivt)
2006-01-18Isstormars påverkan på transmissionsnät (inaktivt)
2005-09-05HUR FUNGERAR ENTREPRENÖREN? (inaktivt)
2005-02-07Konkurrensen på värmemarknaden - möjligheterna att ersätta en uppvärmningsform med en annan. (aw) (inaktivt)
2005-02-03Uppbyggnad av hemsida samt marknadsanalys/information- och marknadsföring inom bemanning och skrivbyrå (inaktivt)
2005-01-12Marknadsundersökning och kartläggning av marknadspotentialen för Intrum Justitias affärsområde Inkassobevakning (Debt Surveillance) i Europa (inaktivt)
2004-12-08Kommer vi att nå 6 % bruttomarginal inom 2 år? (inaktivt)
2004-11-29Systemutveckling av marknadsplats för vadslagning (UNIX,Perl,SQL) (inaktivt)
2004-07-01Elektronisk parallellstyrning (Ljusdal 37) (inaktivt)
2003-12-18Processer (42) (inaktivt)
2003-11-13Kvantifiering av HSM-teknikens vinster vid maskinbearbetning av MMC (inaktivt)
2003-10-20Konkurrensen på värmemarknaden - möjligheterna att ersätta en uppvärmningsform med en annan. (inaktivt)
2003-09-30Marknadsanalys samt marknadsundersökning (inaktivt)
2003-07-04Utveckling av en vandringsled (JH 03) (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-03-11Utveckling av en vandringsled (JH 03) (inaktivt)
2002-12-16Handel med utsläppsrättigheter/Gröna avtal (35) (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)
2002-10-22Marknadsundersökning av Teknikbymässan (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.