Sökning: "a-KASSAN LÄMNA"

Hittade 65 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet a-KASSAN LÄMNA.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-01Uppföljning av lokala Miljömål (inaktivt)
2011-11-14Undersöka möjligheterna kring återvinningscentraler (inaktivt)
2011-11-04Metodikutveckling återkommande helhetsbedömning av säkerheten i kärnkraftverk (inaktivt)
2011-11-02Bränslebesparande AC-funktion för bussar (inaktivt)
2011-09-20Mediaplan till artist (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-01-27Alternativt uppvärmningssystem för fabriksbyggnad ca 6000m2. (inaktivt)
2010-03-09Ny affärsidé behöver hemsida med flera databaser. (inaktivt)
2010-03-01Testmodul för DKIM/ADSP (inaktivt)
2010-02-02Återvinning av tross (inaktivt)
2009-01-16Kvalitetssäkring av strategisk teamutveckling (inaktivt)
2008-09-02Förslag på förpackningslösning (inaktivt)
2008-04-08Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal) (inaktivt)
2007-11-05Supportsystem för ärendehantering – från behov till drift (inaktivt)
2007-10-18MARKNADSSTRATEGIER HOS TILLVERKARE AV UTRUSTNING FÖR DIGITALTRYCK (inaktivt)
2007-10-05Utveckling av Webbshop – www.kokslust.nu (inaktivt)
2007-09-19Marknadsplanering (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-30KOSTNADER FÖR DRIFT AV IDROTTSANLÄGGNINGAR I TÖREBODA KOMMUN RELATERAT TILL FÖRENINGARNAS AVGIFTER (inaktivt)
2007-05-29Att kartlägga flöden av energi inom bioenergiområdet i Ljusdal kommun (Ljusdal) (inaktivt)
2007-05-25Korta omställningstider vid en produktionsslina (JH 01) (inaktivt)
2007-05-14Undersökning av luftkvalitet (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-11Enkätundersökning avseeende små och medelstora företags krav på och behov av IT-tjänster (inaktivt)
2007-02-23Effekten av att s.k. medicinskt färdigbehandlade inte kan lämna Akademiska sjukhuset i Uppsala (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-02-21Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game. För 1 - 2 exarbetare. (inaktivt)
2006-11-13Redovisning av utsläpp från energianvändning (aw) (inaktivt)
2006-11-07Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-09-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-09-04Elektronisk dokumentinläsning (inaktivt)
2006-08-18Produktutveckling genom tävling(77) (inaktivt)
2006-06-30Utvärdering av medborgarförslag (inaktivt)
2006-05-09Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-04-25Kartläggning av energiflöden (inaktivt)
2006-03-02Framtagning av kompletta processer för tim-takt underhåll av järnvägsfordon. (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2005-12-19Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2005-10-25Hur uppfattar allmänheten Skatteverkets skrivelser? Kartläggning och analys av läsförståelse. (inaktivt)
2005-08-15Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust (inaktivt)
2005-08-15Ekonomiska aspekter av funktionshindrade IT-användares medverkan i produktutveckling (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-04-26Dataprogram för produktion (inaktivt)
2005-04-21Marknadsföring av nytt och begagnat(Ljusdal 43) (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av industriområde och promenadstråk (Ljusdal 67) (inaktivt)
2005-02-11Extraknäck för blivande patentingenjör (inaktivt)
2005-01-19Ombyggd vårdbyggnad i Skaraborg. Estetisk utformning återstår! (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-05-18Marknadsföring av en tvådelad kastrull (inaktivt)
2003-12-17Miljöarbete(Sandviken) (inaktivt)
2003-12-05Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot (inaktivt)
2003-09-25Vilken betydelse har Framtidsrummet för invånarna i Kristinehamn? (inaktivt)
2003-07-30Reglering av lipoxygenas i vissa lymfomceller (inaktivt)
2003-07-04Marknadsundersökning för ny produkt (JH 06) (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler (inaktivt)
2003-03-27Logistik (JH 02) (inaktivt)
2003-01-23Marknadsanalys Inriktning, finna nya produkter för tillverkning i Lingbo. (Ockelbo) (inaktivt)
2003-01-20Attitydmätning och förslag till åtgärder (inaktivt)
2003-01-05Nytt produktionsadministrativt system (inaktivt)
2002-11-07Framtagande av faktablad till företagen om olika material och hur de skall hanteras. (inaktivt)
2002-10-25Kartläggning av marknaden för bok om ledarskap och samarbete (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.