Sökning: "affärssystem c-uppsats"

Hittade 81 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet affärssystem c-uppsats.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-15Webbdesign – Webbplats för framtidens molntjänster (inaktivt)
2011-03-03Utveckling av program för visualisering av båtmaster (inaktivt)
2011-02-23Utveckling av applikation (inaktivt)
2010-10-11Att bygga ett affärssystem för franchise-kedja (inaktivt)
2010-05-31Applikationsmjukvara i C för världens främsta Vinserveringssystem (inaktivt)
2010-04-14Prognosticering (inaktivt)
2010-03-01RFID, Internet och affärstillämpningar (inaktivt)
2010-01-19Utredning och utveckling av integration mellan backend och affärssystem (C# framework 3.5) (inaktivt)
2009-11-25Utveckling av en befintlig bildsajt med möjlighet till anställning och delägarskap! Ev. för 2 personer. (inaktivt)
2009-01-21LCC uppföljning gaffeltruckar (inaktivt)
2008-06-16Ombyggnad av hemsida (inaktivt)
2008-05-30Spring-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Tillämpningsområden för integration mellan affärssystem, mobila lösningar och portaler (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-02-14Kravspecifikation på nytt affärssystem (inaktivt)
2008-01-16Hur kan Acando som IT-företag, öka synligheten och närvaron i Mälardalen? (ke) (inaktivt)
2007-11-21Kopia av Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-11-07Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-10-31Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-10-18Användbarhet - Roomservice hotellsystem (inaktivt)
2007-09-25IT-system som en förutsättning för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-07-19Ekonomstudenter med kunskaper inom försäljning, affärsutveckling, marknadsanalys, marknadsföring, ledarskap och kommunikation (inaktivt)
2007-06-30Etablering i Second Life (aw) (inaktivt)
2007-06-13Living Lab - Samhällsutveckling (inaktivt)
2007-05-07Underhålls-/planeringstjänster (inaktivt)
2007-04-16Visualisering av bloggsökmotorindexering med 3D-grafik (inaktivt)
2007-03-16Överföring av bokföringsdata till Excel från affärssystem (inaktivt)
2007-03-16Framtagning av interface för affärssystem (inaktivt)
2007-03-16Vidareutveckling av programvara för affärssystem (inaktivt)
2007-02-23Content management system (aw) (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-01-12Vidareutveckling av e-bokningssystem för tennisklubbar (inaktivt)
2007-01-12Utveckling av e-handelssystem/webb-butik (inaktivt)
2007-01-02Studenter med språkkunskaper som kan hjälpa ett företag inom kommmunikationsbranschen med internationaliseringsarbete och etableringsutveckling. (inaktivt)
2006-12-21Studenter med programmeringskunskaper inom HTML, ASP.net, PHP, C, C++, JSP och JAVA mf. (inaktivt)
2006-12-14Integrerade affärssystem (inaktivt)
2006-12-05Stödprocesser/affärssystem för mindre företag (Söderhamn) (inaktivt)
2006-11-23System för föraraktivitetsanalys, 10 p, Scania CV AB (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-10-31Utveckling av webb/databasapplikation till internationellt företag inom svensk kvalitetsdesign (inaktivt)
2006-10-11Datasystemstudenter inom projektledning, systemutveckling och systemarkitektur (inaktivt)
2006-10-03Karriär- och livsplanering. (inaktivt)
2006-09-04Elektronisk dokumentinläsning (inaktivt)
2006-08-24Utveckling av programvara (inaktivt)
2006-06-30Undersökning av nyttan med affärssystem i verkligheten (inaktivt)
2006-04-17Logistik på teckenspråk (inaktivt)
2006-02-28Utveckling av hemsida för beställning och distribution av affärssystem (inaktivt)
2006-02-15Utveckla nytt affärssystem (inaktivt)
2006-02-08Användbarhet vid kiosk-bokning och incheckning (inaktivt)
2006-01-25Grafikstudenter med kunskaper inom Indesign, Photoshop, Illustrator och Flash mf. (inaktivt)
2006-01-23Fastighetsbranschens framtida behov av affärssystemlösningar (inaktivt)
2006-01-04Produktion och utveckling av affärs- och kommunikationssystem (inaktivt)
2005-12-07Examensarbeten inom mobil digitalteknik för affärssystem (inaktivt)
2005-12-05Programmering av affärs- och kommunikationssystem (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-10-20Behandling av produktutvecklingsprocessen (inaktivt)
2005-10-20Behandling av affärskommunikation och upplägg av E¿Business (inaktivt)
2005-10-18Förbättring av kommunikationen och ledtiderna vid förändring av affärssystem (inaktivt)
2005-09-13Utvärdering av plattformar för tunga Java-klienter (inaktivt)
2005-06-29Vidareutveckling av e-bokningssystem för tennisklubbar (inaktivt)
2005-05-12Marknadsundersökning av e-bokningssystem (inaktivt)
2005-05-09Utvärdering av testverktyg för B2B-lösningar (inaktivt)
2005-04-29Utvärdering, anpassning och implementering av affärssystem (inaktivt)
2005-04-21IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 48) (inaktivt)
2005-04-20Hur prissätter man reklamtid? (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2004-09-20WEB-Projekt Data i realtid (aw) (inaktivt)
2004-08-19Systemutveckling (inaktivt)
2004-08-19E-business (inaktivt)
2004-07-01IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-03-30Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.) (inaktivt)
2004-03-17Digital arkivering av företagsdokumentation (inaktivt)
2004-03-17Utveckling av hemsida för intern information (inaktivt)
2004-02-02Dynamisk hemsida i PHP (inaktivt)
2004-01-30Beslutsunderlag inför val av nytt affärssystem (TH 09) (inaktivt)
2004-01-19Intranät användning i mindre företag (inaktivt)
2004-01-19Skapa hemsida till systerbolag (inaktivt)
2003-10-28Dynamisk hemsida i PHP (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.