Sökning: "affärsutveckling av"

Hittade 58 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet affärsutveckling av.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-14Implementera ett övergripande miljö- och hållbarhetsperspektiv på företaget (inaktivt)
2011-08-19Analys och optimering av marknadsföringskanaler för jobbannonseringsföretag (inaktivt)
2011-02-17Miljöledningssystem idag och imorgon (inaktivt)
2011-01-12Skriv affärsplan och delta i Venture Cup (inaktivt)
2010-12-03Var med och revolutionera den digitala barnboksbranschen globalt (inaktivt)
2010-11-30Affärsutveckling på nystartade Hunter’s Web – Social media för jägare (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-01-13Grafisk design och interaktionsdesign för konsultbolag (inaktivt)
2010-01-13Databasanalys, datamining, koppling databas och gränssnitt (inaktivt)
2009-08-21Förslag på organisationsstruktur o affärskoncept (inaktivt)
2008-09-09Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2008-06-16Webbprogrammerare (inaktivt)
2008-05-29Marknadsplan, marknadsutveckling inom IT (inaktivt)
2008-04-17Systemutvecklare (inaktivt)
2008-01-29Affärsplan för innovationsprojekt (inaktivt)
2007-11-09Affärsutveckling av energitjänsten Wattch (kr) (inaktivt)
2007-10-24Säljstrategi (inaktivt)
2007-09-25Prototypframtagning i innovationprojekt/start-up (inaktivt)
2007-09-19Globala regulatoriska krav för medicinsk teknik (inaktivt)
2007-09-12Analys av behovet vid produkt- och affärsutveckling bland entreprenörer inom energi- och miljöteknikbranschen (inaktivt)
2007-07-19Ekonomstudenter med kunskaper inom försäljning, affärsutveckling, marknadsanalys, marknadsföring, ledarskap och kommunikation (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-05-10Tvärvetenskaplig utveckling av marknadsföring och kommunikation på Internet (inaktivt)
2007-04-16Marknadsföring, Affärsutveckling, Kartläggning och Strategi för Ownit Broadband (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av projekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet (2003-2005) (inaktivt)
2007-03-01Marknadsplan för en fornby (KE) (inaktivt)
2007-02-19Webbprogrammerare (inaktivt)
2007-02-12Spännande Behovsanalys och Marknadssegmentering av entreprenöriell målgrupp (inaktivt)
2007-01-23Affärsutveckling - fastighetsförvaltningsbranschen (inaktivt)
2007-01-02WHYDAN och AcademiaLive söker framtidens IT-utvecklare för JAVA projekt (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-09-27Systemutvecklare (inaktivt)
2006-09-27Framtagning av ett Business Intelligence (BI) koncept baserat på mjukvara från Microsoft (inaktivt)
2006-08-10Teknisk Design av ny produkt (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-06-15Examensarbete/C/D-uppsats: Affärsutveckling av Gröna Kunskapshuset(FP) (inaktivt)
2006-04-18Marknadsundersökning av trender inom beslutsstöd (Business Intelligence) i Sverige 2006. (inaktivt)
2006-03-24Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2006-01-18Ignito söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2005-09-05Kundtillfredställelse är det nödvändigt? (inaktivt)
2005-09-05Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-09-05HUR FUNGERAR ENTREPRENÖREN? (inaktivt)
2005-06-27Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2005-04-22Utveckla och konstruera en digital handelsplats för tid inom det Europeiska näringslivet (inaktivt)
2005-02-24Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2005-02-22Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2004-12-03Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2004-11-30Marknadskommunikation för produkt med stora miljöfördelar (inaktivt)
2004-08-16Utveckling av en webbportal för studenter och företagare i den 4:e storstadsregionen. (inaktivt)
2004-04-01Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2004-01-16Utvärdering av projektet Se till din styrelse (inaktivt)
2003-10-07KreditGarantiFörening i Gävleborg? (Gävle) (inaktivt)
2003-10-03Varför lyckas en del små företag på nätet medan andra misslyckas? (inaktivt)
2003-09-29Corporate Social Responsibility ¿ en utmaning för organisationen (inaktivt)
2003-03-17Effektivare energistatistik (inaktivt)
2002-12-05Affärsutveckling (inaktivt)
2002-11-27Utveckla nya biverksamheter i äldre såg- och kvarnmiljö (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.