Sökning: "agency-theory"

Hittade 26 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet agency-theory.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-30Förband för modulärt byggsätt med sandwichpaneler (inaktivt)
2011-12-05Environmental costs – how do we get the right price? (inaktivt)
2011-12-05How do companies work with tomorrows cost regarding the environment? (inaktivt)
2011-11-04Metodikutveckling återkommande helhetsbedömning av säkerheten i kärnkraftverk (inaktivt)
2011-07-08Investigation study on the relation between the power production of wind farms and atmospheric modeling results. (inaktivt)
2011-07-04Environmental costs in public procurement (inaktivt)
2011-05-09Determinants of the ease of hacking (inaktivt)
2010-12-22Untargeted characterization of compounds in textile fabrics (inaktivt)
2010-02-16Metal-Organic Frameworks (MOFs) A one year diploma work (master student) in collaboration with YKI, Institute for Surface Chemistry and Stockholm University (inaktivt)
2008-05-30Modelling of the folding of thin-film space structures (inaktivt)
2008-05-30Multi-satellite measurements of solar wind plasma structures (inaktivt)
2008-04-29Examensarbete inom Ringhals AB, 20 poäng,Granskning av kvalitetssystem (inaktivt)
2008-01-22Verifiering av AUTOSAR Basic Software Module. (inaktivt)
2008-01-10Kopia av Multi-satellite measurements of solar wind plasma structures (inaktivt)
2007-10-22Deployment simulation of lightweight inflatable space structures (inaktivt)
2007-10-18MSc degree diploma works at Holmen Paper, connected to new TMP-mill project at Braviken Paper Mill (inaktivt)
2007-08-16An agent-based environment for discovery and composition of simulation components (inaktivt)
2007-05-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (inaktivt)
2007-04-16Medical Command and Control in digital games (inaktivt)
2007-02-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (aw) (inaktivt)
2006-09-04Exportens betydelse för regional BNP (inaktivt)
2006-04-15Adaptive grid methods for on-line trajectory planning (inaktivt)
2006-03-06Design and Implementation of a Security Policy in a Distributed System (inaktivt)
2006-01-30Sources and distribution of ammonium in the Red River delta aquifers by isotope studies (inaktivt)
2005-08-08Klassificering av metoder för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-07-22Merging and comparison of RLS- and DHT-based resource indexing and management (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.