Sökning: "analys EU-domstolen"

Hittade 32 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet analys EU-domstolen.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-02-14Optimering baserad på Information Entropi / Optimization based on Information Entropy (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2010-12-21Ekologiskt hållbar produktion av fisk (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-10-04Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur (inaktivt)
2010-03-11Muddring och hantering av förorenade sediment - En jämförelse mellan nordisk lagstiftning och policy (inaktivt)
2010-01-22Miljöpåverkan i samband med användande av lastpallar (inaktivt)
2008-01-18Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt)
2007-09-21Regional riskanalys av askanvändning (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-04-13Examensarbete i social nätverksanalys (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av treårigt EU-projekt, intervjuer, foto, sammanställningar mm (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-01-18Analys inom marknaden för gravurnor (JH 01) (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2006-11-13Utredning på Junilistans kansli i Bryssel (aw) (inaktivt)
2006-10-31Mikro-masspektrometer för mätning av narkosgas - Examensarbete hos Artema och Acreo (inaktivt)
2006-09-21Praktikarbete hos Junilistan i EU-parlamententet (FP) (inaktivt)
2006-06-08Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital (inaktivt)
2006-02-22Utökad simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-01Utvärdering av informationsinsatserna om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital (inaktivt)
2005-10-04Optimering av miljöanpassad ytbehandling (inaktivt)
2004-11-30Universal Telematics Gateway (inaktivt)
2004-10-11Hur miljöbra är en eldriven transportmoped ? (aw) (inaktivt)
2003-12-03Vilken bild ger tidningarna av EU-programmet Mål 2 Västra? En utvärdering av Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2002-10-16Analys-EU-omvärldsbevakning för Västmanland (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.