Sökning: "analys av ett företag"

Hittade 188 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet analys av ett företag.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-13Vilka är miljövinsterna med Beanbutler? (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-08-19Analys och optimering av marknadsföringskanaler för jobbannonseringsföretag (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - Europa (inaktivt)
2011-07-18Exportanalys - Internationalisering som utvecklingsstrategi (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - USA (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2011-06-27Validering av produktutvecklingsmodell för Design for Six Sigma (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-04-28Energibesparing hos värmebehandlande och plåtformande företag (2 examensarbeten) (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2011-03-04Meranvändning av produktdata från Pro/E för produktunderhåll (inaktivt)
2011-02-23Examensarbete Java Opensource Solr Search - 2 platser (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Effektivisering av produktion (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2011-01-24Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2011-01-05Miljövänlig bankkund (inaktivt)
2011-01-05Hur viktig är miljön inom privat hemtjänst? (inaktivt)
2010-12-30Avancerad weblösning (inaktivt)
2010-12-17Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-12-01Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. Med global leveranskapacitet stärker Cybercom sina kunder. (inaktivt)
2010-11-10DC/DC omvandlare med roterande transformator (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-10-04Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete inom Marknadsföring (inaktivt)
2010-07-02Miljömässiga effekter av Klimatinitiativet och liknande projekt (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - studier av diet och motions inverkan på utveckling av fetma/fysiologiska avvikelser (inaktivt)
2010-02-10Kvalitetstester (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-02-02Exjobbsförslag mottages gärna! (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2010-01-20Förfina den befintliga marknadsföringsstrategin samt implementera den för Agapi Charter, ett företag inom båtcharter (RIB) med en annorlunda inriktning (inaktivt)
2010-01-13Databasanalys, datamining, koppling databas och gränssnitt (inaktivt)
2010-01-08Ex-Jobb, Målgruppsanalys inkl. fokusgrupper (inaktivt)
2009-12-28Examensarbete inom instrumentutveckling på Q-linea AB, Uppsala (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-12-21Användning av nätverksinformation i prediktiv modellering (inaktivt)
2009-12-18Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt (inaktivt)
2009-08-21Analys av nya marknader (inaktivt)
2009-08-20Webtjänst för Corporate Responsibility -index (inaktivt)
2009-05-26Kartläggning av miljökonsultmarknaden samt en konkurrensanalys av aktörerna på denna. (inaktivt)
2009-04-14Samhällsekonomiska följder av utökad biogasframställning (inaktivt)
2009-03-12Strategisk verksamhetsutveckling i enskildfirma (inaktivt)
2009-03-04Global marknadsundersökning inom konsumentelektronik (inaktivt)
2009-01-21Flödesoptimering (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-30Statistikverktyg för e-handelssystem (inaktivt)
2008-05-30Steel supplier approval (inaktivt)
2008-05-30Polymerteknologi ”Självsmörjande material” (inaktivt)
2008-04-15Marknadsanalys av nyetablering samt befintlig marknad (inaktivt)
2008-04-04Miljövårdande datorarkitekturer (inaktivt)
2008-04-02GIS-presentation av plog och saltrutter (inaktivt)
2008-03-24Marknadsundersökning och analys kring etablering av butik med ekologiskt byggmaterial (kr) (inaktivt)
2008-02-14Kravspecifikation på nytt affärssystem (inaktivt)
2008-01-17Analys av läge och förslag till åtgärd av idag befintlig vågbrytare/Brygga till båtklubb i utsatt läge/Björkvik - Ingarö (inaktivt)
2008-01-17Analys och uppgradering av vågbrytare i utsatt läge (inaktivt)
2008-01-16Miljövårdande datorarkitekturer (inaktivt)
2007-12-19Förbättring av mätutrustning för minneselektronik. Inriktning: Kommandoenheten (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-12-04Kopia av Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-30Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-11-04Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-10-18Analys av den tekniska miljön (inaktivt)
2007-10-18Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-10-18Internet annonsering och webstatistik i offensiv marknadsföring (inaktivt)
2007-09-25Rapporteringssystem för mobiltelefon (inaktivt)
2007-09-21Outsourcing to India: Test and Quality Assurance in a distributed environment - Indpro AB (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Analys av laser- och bilddata för skogliga tillämpningar. (inaktivt)
2007-09-12Analys av behovet vid produkt- och affärsutveckling bland entreprenörer inom energi- och miljöteknikbranschen (inaktivt)
2007-09-03Miljöanalys för SBS VECON (inaktivt)
2007-08-24Effektivisering av flöde i fabrik (kr) (inaktivt)
2007-08-14Miljögeoteknik, Modellering av partikelemissioner för alternativa byggnadsmaterial (inaktivt)
2007-07-17Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-14Nöjd kundindex-analys (NKI) (inaktivt)
2007-06-14Nöjd kundindex-analys (NKI) (inaktivt)
2007-05-22Bygglogistik (inaktivt)
2007-05-15SootTech söker examensarbetare i materiallära (inaktivt)
2007-05-05Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-04-16Branschundersökning kring informationssäkerhet (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-04-11Optimeringsmodeller för sökmotorsmarknadsföring (inaktivt)
2007-04-04Lagring av kemisk massa Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-02-12Marknadsundersökning VVSsiffror.se Sveriges enda finansiella omvärldsanalys för VVS-branschen (aw) (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-11Marknadsanalys/undersökning inom grafiska branschen och affärsplan för franchisekoncept samt uppbyggnad av ordersystem (inaktivt)
2006-12-05Stödprocesser/affärssystem för mindre företag (Söderhamn) (inaktivt)
2006-11-30Analys av annonsutformning och informationskanaler för RealMexicans räkning (ke) (inaktivt)
2006-11-30Analys av marknaden i Europa (ke) (inaktivt)
2006-11-28Analys och implementation av relationsdatabaskoppling i befintligt objektdatabassystem (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-11-21Grafisk profil för kreativt företag - skapa otraditionell företags-webbsida! (inaktivt)
2006-10-26FEM-analys (inaktivt)
2006-10-26Behandling av mätdata (inaktivt)
2006-10-20Mätverktyg av ledningsgrupp - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-20Konkurrent/Kund analys - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-12Vad vill kunden ha? (JH 09) (inaktivt)
2006-10-02Omvärldsanalys för ny medicinteknisk utrustning (inaktivt)
2006-09-08Deseven söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-08-18Programmering av biotekniskt analysinstrument (inaktivt)
2006-06-30Undersökning av nyttan med affärssystem i verkligheten (inaktivt)
2006-06-30Analys av kundbeteende (aw) (inaktivt)
2006-05-29Tekniskt inriktat examensarbete inom affärsområdet Digital-TV (inaktivt)
2006-04-18Stålkretsloppet - Självlegering av stål (inaktivt)
2006-03-09MARKNADSUNDERSÖKNING (inaktivt)
2006-02-241-2 exjobbare sökes för analys av designprinciper för rendering av mobila webbsidor (inaktivt)
2006-02-22Förbättra mätutrustning för minneselektronik. (inaktivt)
2006-02-22Utökad simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-01Kartläggning och analys av användningsmönster (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-12-12Riskanalys HACCP (inaktivt)
2005-11-17Marknadsanalys och teknikutveckling för förbättrad marknadspositionering (Söderhamn) (inaktivt)
2005-11-15Kundprojekt Internetsurfning (inaktivt)
2005-11-15Analys av vattenströmning vid dammsugning av pooler (inaktivt)
2005-11-10Utreda resultat från recipientprovtagning vid Västerås flygplats (aw) (inaktivt)
2005-10-27Ungt bemanningsföretag behöver utvärderas! (inaktivt)
2005-10-22Utforming av programvara/datorspel för motion (inaktivt)
2005-10-06Ekonomiska förutsättningar och användningsområde för en framtida kommersiell odling av bladvass i Sverige (inaktivt)
2005-09-05Kundtillfredställelse är det nödvändigt? (inaktivt)
2005-09-05Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-08-15Utforming av programvara/datorspel för motion (inaktivt)
2005-06-10Riskanalys, marknadsundersökning för fastighetsbolag (inaktivt)
2005-06-08Konvertering från en C-ISAM-databas (key indexed files) till annan databastyp i speditionssystem (inaktivt)
2005-04-20Hur prissätter man reklamtid? (inaktivt)
2005-03-16Analys av multinationell website (inaktivt)
2005-02-13Analys av utforming av motionsprodukt/datorspel (inaktivt)
2005-01-31Priset på fjärrvärme (aw) (inaktivt)
2005-01-19Utveckling av experimentell metod för bestämning av den kritiska stelningshastigheten för peritektiska stål (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-11-15Kartläggning och analys av Gävle Energis logistikprocesser (Gävle) (inaktivt)
2004-10-07Bestämning av kompenseringsfaktorer (k-faktorer) vid plåtbockning, företrädesvis för aluminiumlegerade plåtmaterial. (inaktivt)
2004-09-27Layoutförändring bearbetning (inaktivt)
2004-09-27Hitta lämplig placering för vår gamla robot! (inaktivt)
2004-09-20Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2004-09-07TRÄFÖRETAGS UTVECKLING OCH SAMARBETEN (Gävle) (inaktivt)
2004-08-24Analys och optimering av ny processutrustning (inaktivt)
2004-05-25Marknadsanalys inom mobil IP telefoni (inaktivt)
2004-03-15Analys av korttidssjukfrånvaro inom callcenterbranschen (Ljusdal 8) (inaktivt)
2004-02-20Utformning av gränssnitt för kvalitetsstyrningssystem (Bollnäs) (inaktivt)
2004-02-18Nöjda kunder i tjänsteverksamheter (Ljusdal 32) (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-01-19Unika upplevelser i Kalmar län (UK 01) (inaktivt)
2004-01-12Fonus - ett gott exempel på ett framgångsrikt kooperativ (inaktivt)
2004-01-07Förebildsföretaget 2003 - vad tycker och hur agerar ett företags olika intressentgrupper? Hur bör företaget agera? (inaktivt)
2003-10-20Priset på fjärrvärme (inaktivt)
2003-10-03Varför lyckas en del små företag på nätet medan andra misslyckas? (inaktivt)
2003-08-13Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2003-06-26Ett företag i förändring - konsekvensutredning av en eventuell expansion (inaktivt)
2003-05-14Produktanalys och inspektion (KA 05) (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-04-04Intrum Justitia Sverige AB önskar genomföra en marknadsundersökning inom outsourcing av ekonomitjänster (inaktivt)
2003-04-04Internetforum för miljötjänstemän (inaktivt)
2003-03-26MDI-exjobb om design av mjukvara för barn (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)
2003-03-10Inflyttandes åsikter och flyttningstrender (JN 02) (inaktivt)
2003-03-03Analys och provning av svetsade provstavar (inaktivt)
2003-02-28Analys av inverkan av svetsreparationer på komplexa stålgjutgods m a p utmattningshållfasthet (inaktivt)
2003-01-28Analys - utbildning av chefer (KA 10) (inaktivt)
2003-01-09Amerikansk affärsplan för lansering av GSM-baserad M2M-lösning i USA (inaktivt)
2003-01-03Analys av administrativa processer (inaktivt)
2002-12-12Omvärldsanalys/framtidsstudie av näringslivet i Borås kommun (inaktivt)
2002-11-27Analys och konstruktion av montagelinje (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.