Sökning: "analys av produkter"

Hittade 121 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet analys av produkter.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Gör exjobb om BI i en spännande bransch (inaktivt)
2012-02-06Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - Europa (inaktivt)
2011-07-18Exportanalys - Internationalisering som utvecklingsstrategi (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - USA (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-03-04Meranvändning av produktdata från Pro/E för produktunderhåll (inaktivt)
2011-02-23Utveckling av applikation (inaktivt)
2011-02-14Optimering baserad på Information Entropi / Optimization based on Information Entropy (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2011-01-24Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2011-01-05Miljövänlig bankkund (inaktivt)
2010-12-20Analys och utveckling av palleteringssystem (inaktivt)
2010-12-17Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-08-25Implementering av en enkel iPad app för en motionscykel (inaktivt)
2010-08-25Undersökning och analys av spelmotorer till iPad (inaktivt)
2010-08-24Analys och optimering av materialförsörjning och lagerstyrning, ALSTOM Power Sweden AB (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete inom Marknadsföring (inaktivt)
2010-05-21Kravspecificering och uppsättning av arkitektur för CAD/PLM-support (inaktivt)
2010-03-05Simulering av krafter i skjutbara temporära tak med aluminiumfackverk som bärande element samt beräkning av tillåtna laster vid för taken givna spännvidder utifrån nya beräkningsregler för snö- och vindlast. (inaktivt)
2010-03-01Omvärldsanalys, försäljningsstrategier, hemsida (inaktivt)
2010-02-23Korrosionsegenskaper hos stål i bio diesel (inaktivt)
2010-02-10Kvalitetstester (inaktivt)
2010-02-02Exjobbsförslag mottages gärna! (inaktivt)
2009-12-28Examensarbete inom instrumentutveckling på Q-linea AB, Uppsala (inaktivt)
2009-12-14Utvärdering av elektrisk luftkonditionering för buss (inaktivt)
2009-12-08Marknadsundersökning/analys (inaktivt)
2009-08-21Analys av nya marknader (inaktivt)
2009-03-04Global marknadsundersökning inom konsumentelektronik (inaktivt)
2009-01-21Flödesoptimering (inaktivt)
2008-08-293D animering – går det att återanvända samma grundmodell för olika syften? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-05-30Statistikverktyg för e-handelssystem (inaktivt)
2008-04-08Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal) (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-01-28Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2007-11-22Differentialkoncept för hjullastare (kr) (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-10-31Design av kommersiell information med hänsyn till målgrupp, användningsområde och media.(aw) (inaktivt)
2007-10-18Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-09-21Outsourcing to India: Test and Quality Assurance in a distributed environment - Indpro AB (inaktivt)
2007-09-19Analys och utveckling av befintligt system för beställning av vitvaruprodukter över Internet. (inaktivt)
2007-09-13Lönsamhetsanalys och produktkalkylering (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-08-23Utredning och kartläggning av bakterietillväxt (inaktivt)
2007-08-23Effektiv databearbetning och analys av provningsresultat med statistiska metoder (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning Norden med huvudinriktning Norge (inaktivt)
2007-07-17Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-06-04Sulfonering av lignin för produktion av dispergeringsmedel (inaktivt)
2007-05-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (inaktivt)
2007-05-05Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-11Flygaskor som konstruktionsmaterial (inaktivt)
2007-04-04Rödbrun beläggning¿ på färdiga produkter är ett skönhetsfel för kunden, företaget vill dock tillfredsställa kundens krav. (inaktivt)
2007-03-28Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-02-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (aw) (inaktivt)
2007-02-02Inköpsstruktur och kvalitetsklassning av timmer. (inaktivt)
2006-12-19Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2006-12-11Marknadsanalys/undersökning inom grafiska branschen och affärsplan för franchisekoncept samt uppbyggnad av ordersystem (inaktivt)
2006-12-05Stödprocesser/affärssystem för mindre företag (Söderhamn) (inaktivt)
2006-11-30Analys av annonsutformning och informationskanaler för RealMexicans räkning (ke) (inaktivt)
2006-11-30Analys av marknaden i Europa (ke) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke) (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-10-26FEM-analys (inaktivt)
2006-10-26Behandling av mätdata (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-08-18Programmering av biotekniskt analysinstrument (inaktivt)
2006-05-29Tekniskt inriktat examensarbete inom affärsområdet Digital-TV (inaktivt)
2006-02-15Examensarbete om höghastighetsväxlar (inaktivt)
2005-12-12Riskanalys HACCP (inaktivt)
2005-12-12Co-browsing ¿ en möjlighet att demonstrera webplatser på distans (Ljusdal 54) (inaktivt)
2005-11-17Marknadsanalys och teknikutveckling för förbättrad marknadspositionering (Söderhamn) (inaktivt)
2005-11-15Analys av aluminiummaterial (inaktivt)
2005-10-22Utforming av programvara/datorspel för motion (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-10-03Test av olika träslag i västkustklimat (inaktivt)
2005-08-15Utforming av programvara/datorspel för motion (inaktivt)
2005-08-15Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust (inaktivt)
2005-03-31Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2005-03-16Analys av multinationell website (inaktivt)
2005-03-14Marknadsanalys gällande låsanordningar på inomhusbad (gh) (inaktivt)
2005-02-13Analys av utforming av motionsprodukt/datorspel (inaktivt)
2005-01-12Läsvärdesundersökningar/målgruppsanalyser samt teknisk lösning till enkätverktyg på tidningsförlag (inaktivt)
2004-11-30Marknadskommunikation för produkt med stora miljöfördelar (inaktivt)
2004-11-01Kundanalys för KPA (inaktivt)
2004-10-07Bestämning av kompenseringsfaktorer (k-faktorer) vid plåtbockning, företrädesvis för aluminiumlegerade plåtmaterial. (inaktivt)
2004-09-20Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2004-09-14Automatiskt urval av relevanta nyckelord (inaktivt)
2004-05-12Inverkan av processvariationer på spridning i egenskaper hos hårdmetallämnen (aw) (inaktivt)
2004-05-10Examensarbete inom logistik, production management till Saint-Gobain, Eslöv. (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-01-12Bouppteckning som juridisk företeelse (inaktivt)
2004-01-12Marknadsanalys av begravningsbranschen i Närke (inaktivt)
2004-01-12Kvalitetscertifiering av en begravningsbyrå - är det möjligt? (inaktivt)
2004-01-12Fonus - ett gott exempel på ett framgångsrikt kooperativ (inaktivt)
2004-01-12Fonus som varumärke (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-08-13Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2003-05-14Produktanalys och inspektion (KA 05) (inaktivt)
2003-04-17Förbättring av omställningseffektivitet av produktionslina för stötfångare (inaktivt)
2003-04-04Europeisk marknadsplan för M2M-företag (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av vätningsförhållanden i GYROS ABs CD-skivor (inaktivt)
2003-02-04Marknadsplan Ulf Hanses Design (inaktivt)
2003-01-20Geometrisk analys av 3-dimensionella CAD-modeller (inaktivt)
2003-01-10Utveckling av system för m2m-kommunikation (inaktivt)
2003-01-09Amerikansk affärsplan för lansering av GSM-baserad M2M-lösning i USA (inaktivt)
2002-11-27Fiberoptisk kommunikation (inaktivt)
2002-11-11Analys av avluftningskonstruktion med CFD (inaktivt)
2002-11-07M2M: Produktutveckling och konstruktion av adapter (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.