Sökning: "analys transporter"

Hittade 12 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet analys transporter.

Inkom Exjobbsförslag
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2010-11-18Stockholms läns framtida materialförsörjning- scenarier beroende på val av byggmetoder (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-01-22Miljöpåverkan i samband med användande av lastpallar (inaktivt)
2009-11-25Hur kan marken inom 30 meter från järnvägen användas? (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-02-25Sammanställning och analys av data från Kund-system KUNDSKAP ur ett jämställdhetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2008-05-303D modellering av stadsmiljö för stadsplanering (inaktivt)
2008-01-30Marknadsundersökning - behov av Miljötaxi (inaktivt)
2008-01-11Inventera, analysera och bedöma Göteborgs universitets godstransporter ur ett miljöperspektiv (inaktivt)
2006-02-23Förpackningar och transporter (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.