Sökning: "arbeta på uppdrag"

Hittade 99 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet arbeta på uppdrag.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-10Energianalys (inaktivt)
2012-01-10Livscykelanalyser och estimeringar på minskade koldioxidutsläpp vid omställning till Beat- produkter inom offentlig sektor (inaktivt)
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2011-12-19Sökmotoroptimering inom webbdesign (inaktivt)
2011-12-01Utveckling av mobilapplikation för befintlig webtjänst (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-10-03Viktigt och spännande exjobb inom urban hydrologi! (inaktivt)
2011-08-18Utvecklas efterfrågan på ekologiska kläder, skor och inredning? (inaktivt)
2011-08-18Energieffektiva butiker (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-03-14Grafisk profil till ett befintligt företag samt dess Webbshop (inaktivt)
2010-12-20Exjobb?! Ung ingenjör/systemvetare java (inaktivt)
2010-10-07Webbutveckling med geografisk positionering (inaktivt)
2010-10-04Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-06-23Framtagande av handlingsplan för 20% energireduktion i större BRF (inaktivt)
2010-05-21Teknikframtagning av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-02-10PCB-layout och prototyptillverkning (inaktivt)
2009-12-18Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt (inaktivt)
2009-12-103D animation över nybygge (inaktivt)
2009-12-10Energiförbrukning i nybyggnad (inaktivt)
2009-12-10Faktorer vid val av kontorslokal (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2009-06-22Lean och layout (inaktivt)
2009-02-13Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2008-11-04Fördjupning i MIO-modellen (Marknad-Interaktion-Organisation) (inaktivt)
2008-05-30Virtuellt Whiteboard - Utvecklingsprojekt i Java (inaktivt)
2008-04-15Omvärldsanalys av bransch (inaktivt)
2008-03-13Generic Technology söker examensarbetare inom nätverksanalys (inaktivt)
2008-01-17En turistbyrå med två kontor - hur arbetar man mest effektivt med ett helhetsperspektiv utifrån givna förustättningar? (aw) (inaktivt)
2007-12-19Förbättring av mätutrustning för minneselektronik. Inriktning: Kommandoenheten (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-10-18Kartläggning av könsdiskriminering och diskriminering på grund av sexuell läggning i Östersunds kommun. (inaktivt)
2007-08-20Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2007-05-09Kravspecifikation på informationssystem (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-04-16Certifiering FR2000 (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 2:INBILDNING - Att öka kompetensen att bruka sin förmåga (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 1: HUR SER EN INBILDANDE HEMSIDA UT? (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-04-03Marknadsundersökning för Utgårds Hantverkshus (AP) (inaktivt)
2007-04-03Marknadsplan åt Utgårds Hantverkshus (AP) (inaktivt)
2007-04-03Innovativa förändringsförslag åt Utgårds Hantverkshus (AP) (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av projekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet (2003-2005) (inaktivt)
2007-03-15Mjukvaruutveckling för nya digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-03-09Praktisk webb-baserad varumärkesutveckling (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-03-01Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-03-01Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-03-01Organisationsutveckling hos Högskolecentrum i Arboga (ap) (inaktivt)
2007-02-22Uppföljning av ett Utvecklingsprogram (AP) (inaktivt)
2007-02-22Trendanalys för kurser inom personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2007-02-12Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-12Utveckling av mjukvara för digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-02-05Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-02-02Miljöplanering hos Care of Haus (AP) (inaktivt)
2007-02-02Miljöplanering för reklambyrå. (AP) (inaktivt)
2007-01-18Bibliografi - en uppgift till blivande journalist eller författare (inaktivt)
2007-01-16Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i stockholm (inaktivt)
2007-01-03Spännande uppdrag på Vård- och omsorgsförvaltningen i Sala kommun (AW, AP) (inaktivt)
2006-12-12Vidareutveckling av provplattform för DRAM (inaktivt)
2006-12-11Mjukvaruutveckling för kommunikativt datasystem inom Broadcasting (inaktivt)
2006-12-11Professionell och kommersiell – kan idrottsföreningar i kooperativ öka den kommersiella försäljningsvolymen? (AP) (inaktivt)
2006-12-05Stödprocesser/affärssystem för mindre företag (Söderhamn) (inaktivt)
2006-12-04Förtroendevaldas uppdrag i Hyresgästföreningen; en studie om måluppfyllelse utifrån stadgar med fokus på organisationsstrukturer och organisationskultur (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-11-13Paraleller & jämförelser mellan kommunal och privat verksamhet i vårdbranschen (aw) (inaktivt)
2006-10-20Mätverktyg av ledningsgrupp - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-20Konkurrent/Kund analys - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-02Vill du skriva en uppsats om klienter på socialkontor som får extra stöd att söka jobb? (inaktivt)
2006-04-19Enkät om ungdomars inställning till rattfylleri (inaktivt)
2006-01-18Utvinning av cellulosabaserade nanoelement ur cellulosafibrer (inaktivt)
2006-01-18Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i Stockholm (inaktivt)
2005-11-17Behovsstyrd resursplanering (inaktivt)
2005-09-20Orderstopptidens påverkan på logistikkostnaden (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering och utveckling av Sundsvall Energis traineeprogram (inaktivt)
2005-03-11Ägande, förvaltning eller försäljning av fastighet? (inaktivt)
2005-01-19Med full delaktighet för människor med funktionshinder (Stockholm) (inaktivt)
2004-10-12Attitydundersökning Våga visa vägen (inaktivt)
2004-09-29Utredning om ägande, förvaltning eller försäljning av Moderaternas fastighet i Norrköping (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-05-14Marknadsplan (inaktivt)
2004-03-25Personlig assistans Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-18Att vara förälder och arbeta skift (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2003-10-20Vem gör vad i vården? (32) (inaktivt)
2003-02-03Examensarbete i datavetenskap (inaktivt)
2003-01-30Sjöfartens utveckling i Sverige- en fråga om kunskap? (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.