Sökning: "att definiera"

Hittade 91 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet att definiera.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Connection between Test results, field quality issues and maintains (inaktivt)
2012-02-27Acceptansnivå för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem (inaktivt)
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2012-01-19Implementering av resepolicys hos kommuner (inaktivt)
2011-11-23Prioritering mellan förorenade områden som behöver åtgärdas (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-11-08Provmetod för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem (inaktivt)
2011-11-04Kravhantering (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-07-12Consequential LCC för hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-06-07Automatisk mobilanpassning av webbplatser (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2011-04-14Utveckling av Trafikverkets trafikinformation gällande järnväg i mobil (inaktivt)
2011-04-14Programvara för läckstabilitet i fartyg utifrån CAD-ritningar (inaktivt)
2011-03-29APPAR FÖR OPTIMERAD ENERGIANVÄNDNING (inaktivt)
2011-02-07Integration av Telia IPTV och GoogleTV (inaktivt)
2011-01-27Tillväxtföretag- och tillväxtbranscher (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-11-18Algoritmutveckling för körsimulator (inaktivt)
2010-11-16AUTOSAR Application Test Framework (inaktivt)
2010-11-10Life Cycle Cost Model (inaktivt)
2010-08-26Employee Value Proposition - Kartlägning i SAS (inaktivt)
2010-08-24Analys och optimering av materialförsörjning och lagerstyrning, ALSTOM Power Sweden AB (inaktivt)
2010-05-19PU10-28 Specificering och upphandling av mjukvara för inbyggda system (inaktivt)
2010-04-23Optimering av insugskanal med hjälp av datorsimulering (inaktivt)
2010-04-23INFORMATIONSUTBYTE MED CIM FÖR ENERGIBRANSCHEN (inaktivt)
2010-04-19Ventilationsbehov på tvättapparat (inaktivt)
2010-03-16Samarbete, dokumenthantering och sök i SharePoint Server 2010 (inaktivt)
2010-02-11Examensarbete inom logistik: effektivisering av materialförsörjningsprocess (inaktivt)
2010-01-25Högtalarplacering (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-29Marknadsplan, marknadsutveckling inom IT (inaktivt)
2008-03-13Generic Technology söker examensarbetare inom nätverksanalys (inaktivt)
2008-02-06Examensarbete: Virtual Meeting Services (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2007-12-18Algoritmutveckling - elektroniska styrsystem (inaktivt)
2007-12-10Produktutveckling - elektroniska styrsystem (inaktivt)
2007-12-07Utveckling av designverktyg i .Net med inbyggd hantering av/export till formaten PDF, PS, XPS, PNG, APP. (inaktivt)
2007-12-05Verktyg för automatisk testning av IP Telefoner (inaktivt)
2007-11-20Anläggningstillgångar i bagerier (kr) (inaktivt)
2007-11-19Verktyg för automatisk testning av IP Telefoner (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-11-06Modellbaserad felinjicering i MATLAB/Simulink (inaktivt)
2007-10-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Ventilationsbehov på tvättapparat (inaktivt)
2007-10-18Konferensserver för IP-telefoni med hög tillgänglighet (inaktivt)
2007-10-03Vilka handlar på Tuna Park? (kr) (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-05Effektivisering av bilskadereparations-processen (inaktivt)
2007-08-11Produktivitetsmått i en myndighet (inaktivt)
2007-07-19Optimering av härdningsprocessen för sol-gel skikt (inaktivt)
2007-07-06Vill du vara med i en spännande expansionsfas och utveckla framtidens tvätteknik? (inaktivt)
2007-06-04Symantik och metodik för processautomatisering (inaktivt)
2007-04-25Beräkningssystem kreditrisker (inaktivt)
2007-04-04EX-jobb Datakommunikation (inaktivt)
2007-01-08Digital marknadsföring för webb-butik inom design (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke) (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-16En bättre bild av reklammarknadens omsättning (aw) (inaktivt)
2006-11-07Software Fabriken behöver en marknadsplan! Möjlighet till anställning finns. (ke) (inaktivt)
2006-10-31Dynamisk data populering av SVG (Scalable Vector Graphics) (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-10Modellbaserad utveckling av membership-protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-09-19Marknadsundersokning at Svensk-Amerikanska Handelskammaren i San Francisco/Silicon Valley (inaktivt)
2006-09-05Implementation av membership protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Resursskolan i Backa (inaktivt)
2006-05-09Uppbyggnad av arkitektur för distribuerade realtidssystem med UML 2.0 i Rhapsody (inaktivt)
2006-01-303D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-263D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-12-02Värdering av spillvärme (Gävle) (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-09-15Högmossens Radioekologi - ett historiskt fotavtryck (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av industriområde och promenadstråk (Ljusdal 67) (inaktivt)
2005-03-31CRM-simulering med spelinriktning (Ljusdal 50) (inaktivt)
2005-02-223D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-04-19Optimization of phage display selection methods for Affibody® molecules (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-03-02Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2003-10-14Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)
2003-06-26Nyttiggörande av alternativa fillermaterial i självkompakterande betong (inaktivt)
2003-04-24J2ME-klient för Instant Messaging (inaktivt)
2003-03-19Organisationsanalys (Gävle) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.