Sökning: "att finnas"

Hittade 294 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet att finnas.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Transient motormodell i GT-power för beräkning utanför normaltillstånd att ersätta verifierande prov (inaktivt)
2012-03-06Larmhantering (inaktivt)
2012-02-28Framtida applikations- och distributionsmodeller (inaktivt)
2012-02-27Intranät- hjälp oss med struktur (inaktivt)
2012-02-13Pedagogiska kartor på surfplatta (inaktivt)
2012-01-26Kontroll av zinkskikt på monterat räckesmaterial (inaktivt)
2011-12-27Förbättrad medborgardialog om Kalmars utveckling (inaktivt)
2011-11-23Vi behöver hjälp med framtagandet av design, layout och innehåll för Premos nya personaltidning! (inaktivt)
2011-11-17Examensarbete i Göteborg: Mobilitet i hållbar stadsutveckling (inaktivt)
2011-11-14Utveckling och verifiering av en dynamisk remtransmissionsmodell (inaktivt)
2011-11-14Framtagande av elektronikbox för kommunikation från elektriska mätinstrument (inaktivt)
2011-11-14Marknadsanalys av kolesterolmätare (inaktivt)
2011-10-28Webbaserat system för Knowledge Management (inaktivt)
2011-10-21Miljöutredning (inaktivt)
2011-09-29Videopresentation i butik för Playsam (inaktivt)
2011-09-13Studier kring arbetsmiljö (inaktivt)
2011-09-08Tillgänglighet på stationer för funktionshindrade (inaktivt)
2011-09-05Volvo IT - attraktiv arbetsplats ur ett arbetsmiljöperspektiv (inaktivt)
2011-08-08Hur bygger vi ett hållbart kulturhus? (inaktivt)
2011-07-15Utvecklingsprojekt för SöderS andrahandsbokhandels webbhantering (inaktivt)
2011-06-28Skriv En Bild (Write A Picture) - grafiskt stöd för textförståelse och inlärning (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-03-21Exjobb inom Produktutveckling (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-02-15Konstruktion av strain-gauge förstärkare för mätning av blodflöde och blodvolym i armar och ben (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-01-28Grafikmodul (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-21Kooperation/Kooperativt företagande som lösning på framtidens välfärd? (inaktivt)
2011-01-20Sociala Medieeffekter (inaktivt)
2011-01-17Metodutveckling och jämförelse av analysmetoder för kvantifiering av värdcells DNA (inaktivt)
2011-01-17Sociala företag (inaktivt)
2011-01-13Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt (inaktivt)
2011-01-05Motorsport är idag en av Sveriges största publiksporter. (inaktivt)
2011-01-05Utfasning och riskminskning av farliga kemikalier (inaktivt)
2010-12-22Begränsad kemikaliestrategi för Göteborgs universitet (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-11-23Tag fram lock dagvatten, vatten, avlopp i plast (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2010-11-16Automotive Cockpit Design (inaktivt)
2010-11-08Arbetsmetodik för hållbar maskindesign (inaktivt)
2010-10-14Utveckling av mobil version av Offerta.se (inaktivt)
2010-10-14Typbyggnader och energieffektiviseringsåtgärder i Dalarnas byggnadsbestånd (inaktivt)
2010-10-07Mjukvara för inbyggt system – högpresterande instrument för flödesmätning (inaktivt)
2010-10-04Examensarbete om branschorganisationers samhällspåverkan (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-09-07Utvecklare av app för Andrioid + iphone sökes. (inaktivt)
2010-08-23Kooperativt företagande (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete inom Marknadsföring (inaktivt)
2010-07-01Begränsad kemikaliestrategi (inaktivt)
2010-06-07Konstruktion och strömningsvisualisering i motorlik flödesrigg (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2010-05-26Mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv (inaktivt)
2010-05-21Teknikframtagning av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-05-19Utvärdering Internationella Torget på Bokmässan (inaktivt)
2010-05-05Fordonsmedierad kommunikation och dess utveckling (inaktivt)
2010-04-12PERFORMANCE AND QUALITY MEASURMENT ALGORITHM (inaktivt)
2010-03-31Rosenrot (inaktivt)
2010-03-25Miljövinster genom effektivare transporter (inaktivt)
2010-03-23Hur kan Sätilaskolan vända trenden, behålla elever från sitt upptagningsområde och eventuellt vinna nya! (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-19"Handelsplatsen Västervik" (inaktivt)
2010-02-02Utveckla ett avancerat webbgränssnitt för att illustrera komplexa processer (inaktivt)
2010-01-27Reklamfinansiering av befintliga externa betaltjänster via sms. (inaktivt)
2010-01-22Kopia av Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-20Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME (inaktivt)
2010-01-18Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2009-12-18Hur kan vi öka trafiken till vår hemsida - med fokus på yngre jobbsökande? (inaktivt)
2009-12-15Intern miljökommunikation (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2009-11-25Tillverka prototyp av en underhållnings leksak. (inaktivt)
2009-11-18Kopia av Tillverka en prototyp av en underhållnings leksak. (inaktivt)
2009-08-21Logistik/samvarkanslösningar (inaktivt)
2009-08-03Omvärldsbevakning via RSS (inaktivt)
2009-04-14Animerad film om biogasprocessen (inaktivt)
2009-02-19Wiki och Samarbetsportal (inaktivt)
2009-02-19Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter (inaktivt)
2009-02-13Hemsida (inaktivt)
2009-02-13Ersättning av Etanol till något mer miljöanpassat (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16IT-ess sökes för utveckling av applikation i WinForms .NET (inaktivt)
2008-05-30Virtuellt Whiteboard - Utvecklingsprojekt i Java (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Implementering av AEA-protokoll i värmregulator för reglering av shuntventil med kommunikation till överordnat system (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-03-19Utveckling av ny webbtjänst (inaktivt)
2008-02-19Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie. (inaktivt)
2008-02-18IKEA - Jämställdhetsplan (inaktivt)
2008-02-06Säljstöd för industriellt byggande i trä (inaktivt)
2008-01-30Marknadsundersökning - behov av Miljötaxi (inaktivt)
2008-01-30Sammanställning av information och framtagning av handbok (inaktivt)
2008-01-29Affärsplan för innovationsprojekt (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2008-01-11Fuel efficiency improvements in AWD-system (inaktivt)
2008-01-04Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde Beskrivning av regementet (inaktivt)
2007-12-07Utveckling av designverktyg i .Net med inbyggd hantering av/export till formaten PDF, PS, XPS, PNG, APP. (inaktivt)
2007-12-05Webbplattform för förmedling av logistiktjänster (inaktivt)
2007-11-21Mätning och presentation av snödjup (inaktivt)
2007-11-13Ny produkt/design (JH 01) (inaktivt)
2007-11-05Supportsystem för ärendehantering – från behov till drift (inaktivt)
2007-10-23Valkar i pappersrullar och deras effekt på slappa stråk i pappersbanan. (inaktivt)
2007-10-22Programmera om en befintlig applikation (aw) (inaktivt)
2007-10-18Sustainable Development - hur ska Cardo Group arbeta med miljö, etik och mångfald i framtiden? (ref 2006002) (inaktivt)
2007-10-16Utveckla och designa en latrin i ett nytt material(Reboard) för användning i bland annat katastrofdrabbade områden (inaktivt)
2007-10-12Marknadföring av ny webbservice (inaktivt)
2007-10-09# Utveckling av applikationsskal i WinForms .NET # (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning Akademihälsan - Göteborgs studenters hälsomottagning (inaktivt)
2007-09-24Utveckling av en passiv 3D-skanner för rekonstruktion av 3D-modell av objekt från en sekvens av IR-bilder (inaktivt)
2007-09-20Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i Uppland, Gästrikland, Ångermanland och Jämntland. Effekter av Tjernobylolyckan år 2007 (Ca 2-3 vecka består av resor) (inaktivt)
2007-09-19Ersättning av Etanol till något mer miljöanpassat (inaktivt)
2007-09-19Ta fram en prototyp på ett tids- och närvarorapporteringssystem (inaktivt)
2007-09-14Utveckla IT-användningen i undervisningen skolår 7-9 (inaktivt)
2007-09-12Vad får ett framtida högre socialt tryck för effekt på skogsbruket? (inaktivt)
2007-09-06Systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete (TH 03) (inaktivt)
2007-08-16Upptag av cesium i potatis och grönsaker (inaktivt)
2007-07-18Utveckling av webbsida som fungerar som en bilddatabas av bilder med sökord och register m m (inaktivt)
2007-07-17Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-07-06Teknisk fastighetsinformation i förvaltningsfasen (inaktivt)
2007-07-06Utveckling av smarta applikations-specifikationer för webb eller tryck (inaktivt)
2007-06-30Etablering i Second Life (aw) (inaktivt)
2007-06-27Stabilisering av metallförorenade jordmassor med gips (inaktivt)
2007-06-25Marknadsplan (inaktivt)
2007-06-05Skriptbar trading-bot till ett börshandelssystem (inaktivt)
2007-06-04Exemensarbete gällande utveckling av konfigurationsgränssnitt gentemot en SIP baserad IP-telefonväxel (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-22Miljökommunikation i Kooperativa företag (inaktivt)
2007-04-25Överföring av digital bild mellan sondraket och mark (inaktivt)
2007-04-25Marknadsundersökning - internationell marknadsföring av Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-04-20Utreda och ta fram hjälpmedel för stambyte/stamrenovering + Halvtidstjänst att medverka i projektet att övergå till digital arkiv(aw) (inaktivt)
2007-04-17Viskatalog (TH 03) (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-04Flytande Scen (Bollnäs) (inaktivt)
2007-04-04Undersökning: Finns det ett behov av administrativ hjälp bland företagarna? (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-03-28Inomhusslalom i Getberget vid Sveriges mittpunkt, Marknadsundersökning (inaktivt)
2007-03-16Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde (inaktivt)
2007-03-16Studieresultat och arbetsformer i grundskolan (11) (inaktivt)
2007-03-15Placera en röd liten stuga på månen (ke) (inaktivt)
2007-03-07Valkar i pappersrullar (inaktivt)
2007-03-05Trafikinformation i realtid för effektivare trafikledning (inaktivt)
2007-03-01”Framtagande av modell för konfigurationsmatrisen innefattande alternativ samt regelverk och ansvar för olika funktioner” (inaktivt)
2007-02-14Förstudie av dynamisk webbplattform för affärsutbyte - Affärscommunity (inaktivt)
2007-02-08Design av webbsida. (AP) (inaktivt)
2007-02-05Hur ska vår hemsida se ut? undrar Önskebrunnen (aw) (inaktivt)
2007-01-29Marknadsundersökningar för affärsverksamhet i Arboga (aw) (inaktivt)
2007-01-22Databasoptimering för bildanalysmjukvara (inaktivt)
2007-01-17Vad skall vara styrande för en fördelning av kommunala bidrag till fritidsanläggningar? (inaktivt)
2007-01-08Digital marknadsföring för webb-butik inom design (inaktivt)
2007-01-08Spatiell linjering av multimodala bilder för bildfusion (inaktivt)
2007-01-05Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2007-01-03Spännande uppdrag på Vård- och omsorgsförvaltningen i Sala kommun (AW, AP) (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats:Utveckling av verksamhet inom Internetförsäljning (FP/AP) (inaktivt)
2006-12-22Webbprojekt: Imagine – En hållbar väg (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-10-30Energipriskalkylator på Internet (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-11Analys av informationsflöde och marknadsundersökning (Ljusdal 53) (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-10-02Onlineapplikation för dataanalys (inaktivt)
2006-09-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-09-18Webb utveckling (inaktivt)
2006-08-25Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2006-08-15Nygammal möbeldesign och återuppstartande av anrikt möbelsnickeri (FP) (inaktivt)
2006-07-20Centrallager - en lönsam strategi? (inaktivt)
2006-06-30Affärsplan för nyetablering av e-handelsbutik (inaktivt)
2006-06-20Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system (inaktivt)
2006-06-07Vilka förväntningar har studenten på APU-platsen? Vilka förväntningar har APU-platsen på studenten? (inaktivt)
2006-06-01Programvarulösning för: Mobile Community ”Z” - Java (inaktivt)
2006-05-29Slutfasstyrning av robot (inaktivt)
2006-04-28Utveckling av integrationsprogramvara (inaktivt)
2006-04-27Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-18Framtagande av användargränssnitt för simuleringsprogram (inaktivt)
2006-04-04Businesscase Flyglinje Kalmar-Köpenhamn (inaktivt)
2006-04-03Community för företagsamma tjejer/kvinnor som komplement till ny bok (inaktivt)
2006-03-17Användartestad webbaserad lösning kopplad till databas och skapa programvara efter denna webblösning (inaktivt)
2006-03-02Framtagning av kompletta processer för tim-takt underhåll av järnvägsfordon. (inaktivt)
2006-03-02Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2006-02-28Användningstester och jämförelse av olika typer av Wiki gränssnitt (inaktivt)
2006-02-20Design av leksaker (inaktivt)
2006-02-08Användbarhet vid kiosk-bokning och incheckning (inaktivt)
2006-02-06Systemvetare och marknadsförare sökes av företag som utvecklar mobila innehållstjänster (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet (inaktivt)
2006-02-02Finns det behov av professionella informationshanterare? (Ljusdal 75) (inaktivt)
2006-01-19Utveckling av isstormsmodell för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet (inaktivt)
2006-01-18Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2006-01-04Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2005-12-02Webbspel i Flash (Gävle) (inaktivt)
2005-11-24Naturvårdsbränning-Uppföljning (inaktivt)
2005-11-10Webbaserad utvärdering inom medieteknik (inaktivt)
2005-11-09Guide för nyetablering och expansion av nya och befintliga företag (inaktivt)
2005-09-15Högmossens Radioekologi - ett historiskt fotavtryck (inaktivt)
2005-09-15Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten hälsofrämjande och toxiska sekundära metaboliter (inaktivt)
2005-09-12Varför är så många alltid friska? (inaktivt)
2005-09-07Radonmätningar och analys (inaktivt)
2005-09-05HUR FUNGERAR ENTREPRENÖREN? (inaktivt)
2005-06-01Undersökning: Finns det ett behov av administrativhjälp bland företagarna? (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för lödrobot program fas 3 (inaktivt)
2005-05-13Marknadsanalys (JH 11) (inaktivt)
2005-05-02Designspråk för utemiljö ¿ design för bygge direkt i skogen (inaktivt)
2005-04-22Supertech (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering och analys av konsumentkunskap i gymnasieskolan (inaktivt)
2005-04-06Generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2005-03-31Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture (inaktivt)
2005-03-31Industrispår - Falun (inaktivt)
2005-03-17Framtidens transporter (UK 02) (inaktivt)
2005-03-15Medlemsgestaltning i en HSB organisaiton (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: (inaktivt)
2005-01-20Studieresultat och arbetsformer i grundskolan (11) (inaktivt)
2005-01-19Utveckling av experimentell metod för bestämning av den kritiska stelningshastigheten för peritektiska stål (inaktivt)
2005-01-17Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ patientmodul (inaktivt)
2005-01-04Schaberoscillator (inaktivt)
2004-12-07Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-11-30Nulägesanalys av energiförsörjningsituationen i Grästorp (inaktivt)
2004-11-04Java-kunnig! (inaktivt)
2004-10-22Finns det ett behov av administrativhjälp bland företag i Lima? (inaktivt)
2004-10-19Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2004-09-20Vilken information skickar Örebro kommun ut till målgruppen företag och vilka informations behov har företagen i Örebro? En informationsanalys. (inaktivt)
2004-09-03Utveckling av metod för dynamisk tryckkalibrering (inaktivt)
2004-08-09Databasprojekt (inaktivt)
2004-07-02Dokumenstyrningssystem på intranät (inaktivt)
2004-06-21Adhesionsmekanismer mellan papper-polymer (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-06-02Marknadsföring: Hur säljer man ett administrativt, färdigutvecklat programpaket? (inaktivt)
2004-06-01Blyfri process för avancerad elektronikproduktion (inaktivt)
2004-04-30Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2004-04-15Marknadsföringsdesign, fotografiska bilder för export (inaktivt)
2004-04-13Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2004-04-07Programvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-04-01Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2004-03-31Turistnäringens beroende av god komfort och hög framkomlighet (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-26Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i jordbruket. (inaktivt)
2004-03-25Karakterisering av gener av en svamphämmande metabolit (inaktivt)
2004-03-22Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-03-17Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-03-16Examensarbete kring handlingsplanens betydelse för arbetssökande (inaktivt)
2004-03-10Uppbyggnad av databas för Kvalitetsvärdering av produkt i löpande produktion (inaktivt)
2004-03-10Flexibel produktkatalog (inaktivt)
2004-02-27Linux- och Java-kunnig! (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-10Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-02-04INREDNINGSFÖRSLAG FÖR EN FUNKISBYGGNAD I SKOGEN (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2004-01-22Hobbyverksamhet - ett hinder eller möjlighet för tillväxt? (62) (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2003-12-11Marknadundersökning/utveckling av möbelförsäljningen i Tibro. (inaktivt)
2003-11-26Nöjeskulturen på Gotland (20) (inaktivt)
2003-11-18Driftssätta ett fungerande kompetensregister i Movex (inaktivt)
2003-10-10Genus/könsroller i lärarutbildning (inaktivt)
2003-10-01Utveckling av hemsida interaktivt, inkl. elektronisk handel (inaktivt)
2003-09-17Staroffice (inaktivt)
2003-09-17Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-03Skapa en koppling mellan Microsoft Active Directory och en LDAP-server. (inaktivt)
2003-06-26Vad kännetecknar en effektiv och användarvänlig e-handelsplats? (inaktivt)
2003-06-13Elektronisk ändringsbegäran för affärssystemen inom Axfood IT (inaktivt)
2003-04-24J2ME-klient för Instant Messaging (inaktivt)
2003-03-26Elektronisk informationshantering på Kanal 5 (inaktivt)
2003-03-19Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-03-11Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2003-02-03Hemsida och databas för Bostadsrättsförening (inaktivt)
2003-01-28Analys - utbildning av chefer (KA 10) (inaktivt)
2003-01-16Agile - det moderna synsättet för mjukvaruutveckling eller ren anarki - konceptbeskrivning. (inaktivt)
2003-01-08Cykeltider - för effektivare arbete (KA 12) (inaktivt)
2003-01-05Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2003-01-05Nytt produktionsadministrativt system (inaktivt)
2002-12-19Skapa en koppling mellan Microsoft Active Directory och en LDAP-server. (inaktivt)
2002-12-10I huvudet på biografbesökare (inaktivt)
2002-11-05Databas för prisjämförelser (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.