Sökning: "att ge information"

Hittade 230 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet att ge information.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-13Öka trafiksäkerheten på våra svenska vägar (inaktivt)
2012-02-06Master degree project - GE Healthcare Uppsala (inaktivt)
2012-01-30Skriv ditt Exjobb för en växande region! Vi erbjuder handledning och värdefulla kontakter. (inaktivt)
2012-01-25Öka trafiksäkerheten på våra svenska vägar (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-12-13Interaktivt och Kollaborativt Storyboard (inaktivt)
2011-12-12Modell för omvandling av det ökande antalet operationer till krav på operationsresurser (inaktivt)
2011-11-29Examensarbete - Kvantifiering av aggregerde protiner i ryggmärgsvätska- biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - 30 poäng (inaktivt)
2011-11-24Spårbarhet av installerade plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Analysmetoder för bearbetningsgrad (inaktivt)
2011-11-23Biopolymerer för kalandrering (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-23Demonterbart plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Design av miljövänliga fartyg för återvinning (inaktivt)
2011-11-23Energiinriktad processoptimering (inaktivt)
2011-11-23Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion (inaktivt)
2011-11-23Maximerad styvhet för kartong (inaktivt)
2011-11-14Handlingsplan för att effektivisera energianvändningen (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-11-04Nytt operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-10-05Design av ljudinteraktion för krävande situationer – tillämpning för MDI (inaktivt)
2011-09-30Examenarbete- Syntesresurs för utveckling av kromatografimedia. (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-12Vidareutveckling av portföljoptimerare (inaktivt)
2011-08-12Examensarbete - Styrsystem (inaktivt)
2011-06-29Börsföretag nyckeltal för ledningslöner (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-05-09Design av operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-05-02Geografiskt forum för kommuner (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2011-03-08Anpassad LCC och LCA mall (inaktivt)
2011-03-08Utvärderingsmetoder för hållbarhetsarbete (inaktivt)
2011-03-02Kriterier för Bra Miljöval (inaktivt)
2011-02-23Marknadsanalys - stålindustrin (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-07Fotohantering för upp till 20 000 verksamheter (inaktivt)
2011-02-07Examensarbete inom området ursprungstester baserade på DNA-teknik (inaktivt)
2011-02-07Kan Du anpassa information till barn och unga med funktionsnedsättningar? (inaktivt)
2011-01-24Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2011-01-18Marknadsanaly - stålindustrin (inaktivt)
2011-01-13Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt (inaktivt)
2010-12-22Stödsystem till Nethouse Dalarnas utbildningspolicy (inaktivt)
2010-12-10Hjälp med hemsida (inaktivt)
2010-11-19Sociala medier i framtidens kollektivtrafik (inaktivt)
2010-11-09Extern utvärdering av gränsöverskridande integrationsprojekt (inaktivt)
2010-11-08Nätneutralitet hos svenska ISP:er (inaktivt)
2010-11-04Miljöutredning Grön IT på Försäkringskassan (inaktivt)
2010-10-20Miljöutbildning för invandrare (inaktivt)
2010-10-19Verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv (inaktivt)
2010-10-14Typbyggnader och energieffektiviseringsåtgärder i Dalarnas byggnadsbestånd (inaktivt)
2010-10-04SOCIALA MEDIER SOM KONTAKTKANAL (inaktivt)
2010-09-23Skärkraftsbalans på långhålsborrar (inaktivt)
2010-09-22Efterpolering av minireningsverk (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-08-19Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder/ Comparative LCA of the water treatment device Solvatten and alternative methods (inaktivt)
2010-07-07Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2010-06-10Inmärkning av bakterier med GFP för in situ analys (inaktivt)
2010-05-11Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-04-09Utvärdering av Brottsförebyggande Rådet i Kungsbacka (inaktivt)
2010-03-11Ökad återvinning (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-18Vilken väg väljer kunden till IKEA? (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-01-29Ekonomisk optimal isolering för klimatskärm (inaktivt)
2010-01-28Information Hold (inaktivt)
2010-01-28Energieffektiv eldrift av hjälputrustning inom industrin (inaktivt)
2010-01-22Miljöpåverkan i samband med användande av lastpallar (inaktivt)
2010-01-08Simulering av värmefördelning i IR-kamerachip (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-12-18Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator (inaktivt)
2009-12-103D animation över nybygge (inaktivt)
2009-12-10Energiförbrukning i nybyggnad (inaktivt)
2009-12-07Nya turistaktiviteter (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftmätning samt eigenmode beräkningar (inaktivt)
2009-05-29Neurobiologisk karakterisering av nya gener (inaktivt)
2009-05-26Val av assistanssamordnare (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2009-05-20Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2009-02-20Minskad energikonsumtion (inaktivt)
2009-02-13SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2009-01-21LCC uppföljning gaffeltruckar (inaktivt)
2008-06-16Dokumentstyrning i projekt (inaktivt)
2008-05-30Kartläggning av kornstorlekar och förlustvärden hos höglegerad elektroplåt (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-02-28En on-line applikation för signifikanta studier av torrhalt/avvattning (inaktivt)
2008-02-19Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie. (inaktivt)
2008-02-06Examensarbete: Virtual Meeting Services (inaktivt)
2008-01-28Konkurrensanalys på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2008-01-28Kravspecifikation på system på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2008-01-18Helikoptersimulering (inaktivt)
2008-01-16Fjärrstyrning över Internet (inaktivt)
2008-01-15Utvärdering av forskningsmagasin (inaktivt)
2007-11-22IKEA - Internkommunikation (inaktivt)
2007-10-23Valkar i pappersrullar och deras effekt på slappa stråk i pappersbanan. (inaktivt)
2007-09-21Neurala nätverk i ryggmärgen (inaktivt)
2007-09-19Marknadsanalys (inaktivt)
2007-09-19Marknadsplanering (inaktivt)
2007-08-23Utredning och kartläggning av bakterietillväxt (inaktivt)
2007-08-20Optimering av framtida separatmalning (inaktivt)
2007-08-17Marknadsundersökning och Marknadsplan (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)
2007-06-04Databas - ett delprojekt i en kvalitetsstudie för läkemedelsindustri inom ramen för BET-projekt (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-05-21Vill akademiker arbeta utomlands? (aw) (inaktivt)
2007-05-18Vill akademiker arbeta utomlands? (kr) (inaktivt)
2007-05-11Konkurrensanalys på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2007-05-11Kravspecifikation på system på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2007-05-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2007-04-16BILDFÖRBÄTTRING ÖVER EN BILDSEKVENS (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-04-11Enkätundersökning avseeende små och medelstora företags krav på och behov av IT-tjänster (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 1: HUR SER EN INBILDANDE HEMSIDA UT? (inaktivt)
2007-04-04Besöksundersökning - Hovfjällets naturreservat (inaktivt)
2007-04-04Signalkänslighet, kognitiv bias, och taluppfattning (inaktivt)
2007-04-03Innovativa idéer åt Karmansbo Herrgård (AP) (inaktivt)
2007-04-03Innovativa förändringsförslag åt Utgårds Hantverkshus (AP) (inaktivt)
2007-03-28Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun? (inaktivt)
2007-03-28Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser (inaktivt)
2007-03-15Placera en röd liten stuga på månen (ke) (inaktivt)
2007-03-09Praktisk webb-baserad varumärkesutveckling (inaktivt)
2007-03-05Användning av digital terränginformation vid markmålföljning med hjälp av partikelfilter (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-02-14Förstudie av dynamisk webbplattform för affärsutbyte - Affärscommunity (inaktivt)
2007-02-12Arosstudion - Att marknadsföra en taltidning, hur ser framtiden ut? (aw) (inaktivt)
2007-01-23Dubbelriktad kommunikation - insamlig av information/data via fasta nät (Ljusdal 59) (inaktivt)
2007-01-22Optimerad devicesimulering i Simics (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2006-12-22Webbprojekt: Imagine – En hållbar väg (inaktivt)
2006-12-19Utveckling av förstudierapporter (inaktivt)
2006-12-18Databas för relationsmarknadsföring (inaktivt)
2006-12-18Omvärldsanalys/marknadsundersökning åt Björnborgens Kursgård AB (AP) (inaktivt)
2006-12-18Examensarbete/C/D-uppsats: Utvärdering av en arbetsmetod före och efter en kurs i personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke) (inaktivt)
2006-11-23System för föraraktivitetsanalys, 10 p, Scania CV AB (inaktivt)
2006-11-21Grafisk profil för kreativt företag - skapa otraditionell företags-webbsida! (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-13Hur fungerar hjärnans belöningssystem? (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-11-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2006-11-01Examensarbete/C/D-uppsats: Historiebeskrivning av anrikt tryckeri (FP) (inaktivt)
2006-10-18Utvärdera projektet KvinnTätt! – vars mål är att få fler företagarkvinnor i Västmanland (ke) (inaktivt)
2006-10-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-09-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-09-18Koppling och synkronisering av data i multipla databaser (Ljusdal 62) (inaktivt)
2006-09-01Möjligheter till distribution av IT-tjänster via gasnätet (inaktivt)
2006-08-29Trafikestimering i mobila ad hoc-nät (inaktivt)
2006-08-02Skogstrafik och vattenvägar (inaktivt)
2006-06-30Framtagning av verktyg för automatisering av produktionsmoment (inaktivt)
2006-06-20Information Worker - Dokument- och projekthanteringssystem (inaktivt)
2006-05-22Hur har gymnasieungdomar använt boken om demokrati? (inaktivt)
2006-05-09Kontaktförbindningar på räls (inaktivt)
2006-05-03Mobil kommunikation (inaktivt)
2006-04-02Marknadsundersökning och Marknadsplan (inaktivt)
2006-03-23Webbdesignkunnig student sökes för webb-baserad verksamhetsutveckling (inaktivt)
2006-03-06Utveckling av ny Nagios agent för Windows (inaktivt)
2006-03-02Framtagning av kompletta processer för tim-takt underhåll av järnvägsfordon. (inaktivt)
2006-03-01Framtagning av ny webbsida (inaktivt)
2006-02-27Hemsidor åt Naturskyddsföreningen i Dalarna (inaktivt)
2006-02-08Adaptiv farthållning – optimering av tidslucka och omkörningstillfälle (inaktivt)
2006-01-30Prissättningsstrategier - reservdelar och eftermarknad (inaktivt)
2006-01-24Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-11-24Molekylär receptor farmakologi (GPCR studier) (inaktivt)
2005-11-24Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2005-11-16Livslångt Lärande (inaktivt)
2005-10-27SALDOSYSTEM Dubbel bokföring - fast enkel (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-09-14Lägenhet i Virtual Reality (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-06-28Utveckling av besöksnäringen i Götene Kommun (inaktivt)
2005-06-21Hemsidor åt Naturskyddsföreningen i Dalarna (inaktivt)
2005-05-13Bygga ny webbsida (inaktivt)
2005-04-28Tvättning av pappersmassa (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering och utveckling av Sundsvall Energis traineeprogram (inaktivt)
2005-03-31Företagsdatabas till företagarnätverk (inaktivt)
2005-03-15Medlemsgestaltning i en HSB organisaiton (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-03-14Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-11Landhöjningens effekter på vattenspeglar i Stockholms skärgård (inaktivt)
2005-01-07Ramverk för tunna mobila klienter (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-10-25Strategisk struktur för Intranet (Ljusdal 39) (inaktivt)
2004-08-30Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2004-08-16Utveckling av en webbportal för studenter och företagare i den 4:e storstadsregionen. (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-04-16Reservdelspolicy för dryckessystem (inaktivt)
2004-03-26IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-03-17Utveckla en hastighetsmätare för pneumatiska cylindrar (inaktivt)
2004-02-02Alternativa uppvärmningsmetoder i bindningsmaskin (inaktivt)
2004-01-28Utveckling av databasstruktur (inaktivt)
2004-01-12Marknadsföring av ett nystartat företag med unik affärsidé (inaktivt)
2004-01-07Vi söker personer som vill vara med och skapa/utveckla en portal (inaktivt)
2003-12-18Framtidens betalkanaler (41) (inaktivt)
2003-11-25Design av glasögon med tre mikrofoner och fyra vibratorer för dövblinda (inaktivt)
2003-10-08Expo & eventdesign; Marknadsföring och formgivning av utställningar (inaktivt)
2003-08-07Verifiering av ytpreparationer för studier av membranbundna proteiner - samarbete Chalmers, Layerlab och AstraZeneca. (inaktivt)
2003-06-26Utvärdering av molära volymer i hårdmetallsystem (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-02-25Miljöpåverkan av förädlad potatis, Livscykelanalys (LCA) (inaktivt)
2003-01-16Agile - det moderna synsättet för mjukvaruutveckling eller ren anarki - konceptbeskrivning. (inaktivt)
2003-01-05Analys av spårväxelkorsningar (inaktivt)
2003-01-05IT-stöd i fastighetsprojekt (inaktivt)
2003-01-02Väginformatik (inaktivt)
2002-10-15Utveckling av naturslinga (SA 03) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.