Sökning: "att kunna leda"

Hittade 68 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet att kunna leda.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-22Klimatanpassning och ekosystemtjänster i stadsbebyggelse (inaktivt)
2011-11-22Regnvatten som resurs i det hållbara samhället (inaktivt)
2011-11-14Handlingsplan för att effektivisera energianvändningen (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2010-12-08Schneider Electric utlyser ett examensarbete inom organisationsutveckling (inaktivt)
2010-11-23Status och åtgärdstakt för enskilda avlopp i länder kring Östersjön (inaktivt)
2010-10-14Utveckling av mobil version av Offerta.se (inaktivt)
2010-07-08Marknadsundersökning av fixtursystemet BoxJoint för nya tillämpningar (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-04-14Studier av mitokondriefunktion i fibroblaster från ApoE3/4 bärare med en lång poly-T variant i TOMM40 genen. (inaktivt)
2010-02-17Internship/Examensarbete/Paris (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-06-16Effektiv insamling av Internettrafik för smartare uppföljing (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-30Marknadsförings och kapitalanskaffningsplan för lansering av internetbaserad transportlogistiktjänst (inaktivt)
2008-01-04Utveckla och utvärdera nya tekniker kring betal- och registreringsflöde (inaktivt)
2007-12-18Algoritmutveckling - elektroniska styrsystem (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-12-07Utveckling av designverktyg i .Net med inbyggd hantering av/export till formaten PDF, PS, XPS, PNG, APP. (inaktivt)
2007-09-26Regional inventering av energiresurser (inaktivt)
2007-08-16Oxidativ stress och uppkomst av neurodegenerativa/neuropsykiatriska sjukdomar (inaktivt)
2007-08-06Kampanjhanteringssystem med analysverktyg för dagligvaruhandelsindustrin (inaktivt)
2007-06-04Effektiv modularisering av elsystem (inaktivt)
2007-05-11Realtime visualization and development of a user interface for motion capture applications (inaktivt)
2007-04-04Hur ska vi kunna höja statusen och attraktionskraften i ett kommunområde? Väster i Örebro - en attraktiv stadsdel (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-01-22Celldödsmekanismer i Alzheimers sjukdom: Studier av γ-sekretasaktivitet i apoptotiska celler (inaktivt)
2007-01-04Matematisk modellering av dopamin-modulering av arbetsminnes-relaterad hjärnaktivitet (inaktivt)
2006-12-21Övervakningsutrustning till Hydraulik- och smörjoljeanläggningar (aw) (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-11-14Förändringsförslag åt enhet på Hallstahammars Kommun (AP) (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning på ett real case (aw) (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-06-20Information Worker - Dokument- och projekthanteringssystem (inaktivt)
2006-05-22Strategi / Fallstudier utförda objekt (inaktivt)
2006-02-15Examensarbete om höghastighetsväxlar (inaktivt)
2006-02-13LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2006-01-18Analys av EEG-data vid kognitiv träning (inaktivt)
2005-11-14Idéer från Motala kommun (inaktivt)
2005-10-19Utvärdering av ny metod för att med röntgen bestämma fukthalt i råvara (inaktivt)
2005-09-07Röntgenanalys av träprodukter (inaktivt)
2005-08-24Lättförståeligt redovisning av akustiska egenskaper för användningar i olika rum (inaktivt)
2005-06-08Hjärtats tolerans för syrebrist: ett försvar mot sjukdom (flera exjobb) (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-02-03Polyuretanblock i inloppslåda (inaktivt)
2005-02-03Målning av stativsystem (inaktivt)
2005-02-03Ersättning av Ångdäck (inaktivt)
2005-01-31Snabbväxande energiskog löser miljöproblem - även i sydeuropa? (aw) (inaktivt)
2005-01-11Fallstudier utförda objekt (med alternativa material) (inaktivt)
2004-12-08Estimera tittarbeteende (inaktivt)
2004-09-01Molekylära mekanismer bakom Malaria-parasiters invasiva förmåga (inaktivt)
2004-08-19Energiåtervinning i mejeri (inaktivt)
2004-03-26Genetisk kartering av cer-7 mutanten i Arabidopsis (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-03-09Bayesianskt nätverk i ett system för övervakning av en gasturbin (aw) (inaktivt)
2003-11-14Digital-TV-licens i det markbundna nätet (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-11-14Mobiltelefoner för set-top-boxar (inaktivt)
2003-11-14Developers community (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-27P2P services platform (inaktivt)
2003-09-17Från idé till produktionsklar produkt (inaktivt)
2003-05-15Jämställdhet i stadsplaneprocessen (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.