Sökning: "båda"

Hittade 169 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet båda.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-135 spännande exjobb (inaktivt)
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2011-12-28Hur uppfattas Trafikverkets närvaro på Facebook? (inaktivt)
2011-11-18Utvärdera enantioselektivitet inom kiral kromatografi, HPLC och SFC (inaktivt)
2011-11-02Bränslebesparande AC-funktion för bussar (inaktivt)
2011-11-01Borlänge-Wuhan a business collaboration with focus on the cleantech area (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-10-13Kringgjutning av låg- och medelaktivt kärnavfall (inaktivt)
2011-10-05Nämndernas policies, riktlinjer och handlingsplaner viktiga styrdokument eller hyllvärmare? (inaktivt)
2011-10-05Design av ljudinteraktion för krävande situationer – mobila tillämpningar (inaktivt)
2011-10-03Viktigt och spännande exjobb inom urban hydrologi! (inaktivt)
2011-08-12VA i omvandlingsområden - Vilken strategi är hållbar för Östersjön? Fallstudie i Sverige och i Estland (inaktivt)
2011-08-08Hur bygger vi ett hållbart kulturhus? (inaktivt)
2011-05-10Hållbar avfallshantering - exjobbare sökes till ett verkligt fall i Moldavien (inaktivt)
2011-04-19Sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-04-14SMED för att minimera ställtider (inaktivt)
2011-03-14Grafisk profil till ett befintligt företag samt dess Webbshop (inaktivt)
2011-02-10Ett spännande ex-jobb inom design och produktion (inaktivt)
2011-02-07Ekonomisk förening – den okända bolagsformen (inaktivt)
2011-01-31Dokumenthanteringsmodul med integration mot avancerad .NET-applikation (inaktivt)
2010-12-30Hur öka omsättningen i dagens segment och utveckla nya produktområden inom området stålprodukter? (inaktivt)
2010-12-30Strategisk utveckling av befintliga och framtida affärssegment inom stålkonstruktion (inaktivt)
2010-11-19Affärsplan Atlantbanan (inaktivt)
2010-10-28Nytt unikt utbildningspaket inom tätkontroll! (inaktivt)
2010-10-14Utveckling av mobil version av Offerta.se (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter där material med olika ytbeläggningar kombinerats (inaktivt)
2010-05-28Karakterisering av redoxenzymer i neurodegenerativa sjukdomar (inaktivt)
2010-05-19PU10-43 Visualisering av förbrukade reservdelar på lastbil (inaktivt)
2010-05-17Designförändring och kalibrering av impulsmätsystem (inaktivt)
2010-03-16Samarbete, dokumenthantering och sök i SharePoint Server 2010 (inaktivt)
2010-02-11Maskiningenjör inom hållfasthetslära/ konstruktionsmaterial sökes - Projekt: Sträckning av sågklinga (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-01-07Hur uppfattas varumärket Hassela Göteborg? (inaktivt)
2010-01-07Undersök kommunikationsvägarna inom den sociala sektorn (inaktivt)
2009-12-16Utan könsstereotypa bilder och budskap? (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2009-02-13SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2008-11-11Entreprenöriellt lärande i lärarutbildning (inaktivt)
2008-08-293D animering – går det att återanvända samma grundmodell för olika syften? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-08-29Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal) (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-03-19IKEA - ANALYS AV BRÄNNBART AVFALL (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-01-17Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Mätning av andningsfrekvens med hjälp av EKG (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-15Göteborgsandan - vad kännetecknade denna - när stod den på topp? (inaktivt)
2007-10-30Bioinformatics - Connect a commercial Electronic Lab Notebook to an existing Discovery Database (inaktivt)
2007-10-18Kartläggning av könsdiskriminering och diskriminering på grund av sexuell läggning i Östersunds kommun. (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-21Mätning av föroreningar i mark med elektronisk näsa (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-09-21Bioinformatiska studier av allergikers immunsvar för identifiering av samvariation mellan olika allergener (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-19Marknadsundersökning för FMLS lokalförening i Kungsbacka. (FMLS=föreningen för funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter) (inaktivt)
2007-09-14Utveckla IT-användningen i undervisningen skolår 7-9 (inaktivt)
2007-09-04Examensarbeten inom säkerhetssystem och SIL-verifiering (inaktivt)
2007-09-03Miljöanalys för SBS VECON (inaktivt)
2007-07-31Web-baserad kunddatabas för konsultföretag (inaktivt)
2007-06-13INTRACYTOPLASMIC SPERM-INJECTION BY ELECTROPORATION (inaktivt)
2007-05-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2007-04-26Inlärningskurva för deltagare på topprepsklätterkurser inomhus över ett kontra två tillfällen. (inaktivt)
2007-04-04Utformning av hemsida till Lantrasgård i Riddarhyttan (AP) (inaktivt)
2007-04-04SWOT analys och åtgärdsplan (inaktivt)
2007-04-04Säffle Åmål som etableringsregion (inaktivt)
2007-04-04Anordning för upptagande och överförande av medias kinetiska energi avsedd för miljöopåverkande elproducent-generator. (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av informationsinsatser om ett cykelprojekt och ett komposteringsprojekt (jämförelse av två metoder) (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Lantrasgård (AP) (inaktivt)
2007-04-03Utformning av Lantrasgård och dess information (AP) (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-02-23Resultatuppföljning av tidsplanering och tidsanvändning inom hemtjänsten (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-01-22Hårdvaruaccess och verifiering av device-modeller i en fullsystemsimulator (inaktivt)
2007-01-08Spatiell linjering av multimodala bilder för bildfusion (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-20Kartläggning av transporter och färdsätt i Uddevalla kommun. (inaktivt)
2006-12-19Ink-jet printing of color optical filters for LCD applications (inaktivt)
2006-12-01Utveckling av en ny dynamisk hemsida för Funhouse4kids (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-16Läckage av metaller från bottenaska i väg: påverkan av vägsalt och metaller (inaktivt)
2006-10-07Webbaserad kontroll av ultraljudssökare (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-09-18Databas för uppmätta värden. Access i båda riktningar över Internet. Tonvikt på ett väl utformat användargränssnitt. (inaktivt)
2006-09-08Deseven söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-08-25Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2006-05-29Slutfasstyrning av robot (inaktivt)
2006-05-23Leva och bo i Sverige eller Norge -ekonomisk jämförelse av 2 familjer på var sin sida gränsen. (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-03-17Användartestad webbaserad lösning kopplad till databas och skapa programvara efter denna webblösning (inaktivt)
2006-02-24Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH) (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2005-12-20Quality-projektet: Gruppdynamik, rekrytering och marknadsföring inom innovationssystemet i Västra Götaland (inaktivt)
2005-12-17Modellering av partikelflöden i Merkurius magnetosfär (inaktivt)
2005-12-12Riskanalys HACCP (inaktivt)
2005-12-05Webbutvecklare med god fömåga att arbeta med och skapa bilder/flash-animationer och bör kunna använda sig av CSS & Javascript. (inaktivt)
2005-12-02Värdering av spillvärme (Gävle) (inaktivt)
2005-11-23Simulering av palettflöde inom dörrtillverkningen (inaktivt)
2005-11-10Webbaserad utvärdering inom medieteknik (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-10-27SALDOSYSTEM Dubbel bokföring - fast enkel (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-09-07Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2005-08-23Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-06-27Förnyelsebar syrgasbarriär för förpackningar (inaktivt)
2005-06-02Komplettera vår SMS-plattform (inaktivt)
2005-05-26Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-12Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-03-29Toxikologisk information på Internet: är den relevant för struktur-aktivitetsmodellering? (inaktivt)
2005-03-14Nulägesbeskrivning och strategisk plan för att främja boende och näringsliv (aw) (inaktivt)
2005-03-11Ägande, förvaltning eller försäljning av fastighet? (inaktivt)
2005-03-11Inventering av flora och fauna på golfbanor (inaktivt)
2005-03-10Energilösningar på Norra Älvstranden (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-01-31Organisationsutveckling - Personalutredning (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Marknadsundersökning - anpassad teknik till u-länder (aw) (inaktivt)
2005-01-28Jämnare produktkvalitet på Daim (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-11Utvärdera projektet - Levande värderingar (Hudiksvall) (inaktivt)
2004-12-08Utveckling av nya tekniker för att mäta diffusion av lågmolekylära ämnen genom polymerer (inaktivt)
2004-10-19Genetiska variationer i androgenmetabolismen (inaktivt)
2004-09-29Utredning om ägande, förvaltning eller försäljning av Moderaternas fastighet i Norrköping (inaktivt)
2004-09-27Optimering av substrat och kolloider för proteinstudier med SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) (inaktivt)
2004-09-01Dricksvattenberedning ¿ Optimering av polymerdosering vid slamavvattning (inaktivt)
2004-08-16Experimentella studier och modellering av kinetik för litiuminterkalation (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-07-22Rådjurets parningssytem (inaktivt)
2004-07-07IR-kamerasystem för studier av skadade leder (inaktivt)
2004-06-22Aluminiumplätering av reflektorer för bilbelysningar (inaktivt)
2004-04-05KAN INVESTERINGAR I PERSONALHÄLSA LÖNA SIG? (inaktivt)
2004-03-30Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.) (inaktivt)
2004-03-30Konstruktion av anordning som bromsar och detekterar gevärskulor. (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-30Aluminiumplätering av reflektorer för bilbelysningar (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-17Utveckla en hastighetsmätare för pneumatiska cylindrar (inaktivt)
2004-02-16Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals kommun (inaktivt)
2004-02-15Hårdvarubaserade videokomprimering (2 examensarbete) (inaktivt)
2004-01-26Utveckling av en kompetenskarta som strategiskt managementverktyg för Knowledge Management (inaktivt)
2004-01-12Bouppteckning som juridisk företeelse (inaktivt)
2004-01-12Marknadsanalys av begravningsbranschen i Närke (inaktivt)
2004-01-12Kvalitetscertifiering av en begravningsbyrå - är det möjligt? (inaktivt)
2004-01-12Fonus - ett gott exempel på ett framgångsrikt kooperativ (inaktivt)
2004-01-12Fonus som varumärke (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-11-06Marknadsplanering till webbaserat telefonpassnings och bokföringsföretag (UK 01) (inaktivt)
2003-10-21Marknadsundersökning - anpassad teknik till u-länder (inaktivt)
2003-10-09PRODUKTIONS- OCH PROCESSTYRNING TÄTNINGSRINGAR (inaktivt)
2003-10-07Examensarbeten inom Datateknik (inaktivt)
2003-09-29Corporate Social Responsibility ¿ en utmaning för organisationen (inaktivt)
2003-09-05Egenskaper hos vinge med skevroder utefter hela bakkanten (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-04-29Radarutveckling under det kalla kriget (inaktivt)
2003-04-16Proteinexpression i olika värdceller (inaktivt)
2003-03-27Är du intresserad av proteinexpression i olika värdceller och söker examensarbete (20 p) till våren? (inaktivt)
2003-03-26Förbehandling av slagg (inaktivt)
2003-03-12Marknadsundersökning av arbetsskomarknaden (inaktivt)
2003-02-19Konstruktion, styrning och reglering av apparat för värmesvetsning (inaktivt)
2003-02-14Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck (inaktivt)
2003-01-03Fusionspotential för kompakta och sfäriska tokamaker (inaktivt)
2003-01-02Styrning av elektriskt energilager (inaktivt)
2002-11-11Analys av avluftningskonstruktion med CFD (inaktivt)
2002-10-17Exjobb effektivitetsstudie (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.