Sökning: "b-uppsats internationellt"

Hittade 195 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet b-uppsats internationellt.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Småskalig BDT-vattenrening: hygienisk kvalitet. (inaktivt)
2011-12-08Utveckling av applikation för ljuddesign (inaktivt)
2011-11-04Metodikutveckling återkommande helhetsbedömning av säkerheten i kärnkraftverk (inaktivt)
2011-11-01Moldavien- en möjlighet för företag från Borlänge/Dalarna? (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-07-12Consequential LCC för hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-05-17Vill du hjälpa oss med att ta reda på hur världens bästa industriella datakommunikation fungerar? (inaktivt)
2011-05-03Introduktionsfilm för nyanställda - SKF (inaktivt)
2011-04-14Internationell kommunikationsplattform till Sverigeskafferiet (inaktivt)
2011-04-14Metod för inventering av förorenade områden - gemensam strategi i Östersjöregionen (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2011-03-02Kriterier för Bra Miljöval (inaktivt)
2011-02-07Regenerativa Mekanismer i Alzheimer’s Sjukdom (inaktivt)
2011-01-26Etablering i Storbritanien - Marknadsplan (inaktivt)
2011-01-17Sociala företag (inaktivt)
2011-01-12Utvärdering av Inkubatorverksamheten på Campus i Östersund (inaktivt)
2011-01-05Kvalitetsuppföljning av internationella projekt i förskola och skola (inaktivt)
2010-12-21En praktikant/exjobbare (inaktivt)
2010-12-20Exjobb?! Ung ingenjör/systemvetare java (inaktivt)
2010-11-30OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM (inaktivt)
2010-10-18Examensarbete på Logica inom Business Intelligence (vt 2011, 30 hp) (inaktivt)
2010-08-31Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality) (inaktivt)
2010-07-13Sweco - Exjobb 3D inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-13Sweco -Exjobb webbtjänster inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-04-29Uthållig hantering av förorenade sediment i Östersjön - Livscykelanalys av muddringsteknik (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-04-16Online boknings - system HR/personal Media. (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2010-03-11Hälsa och andra sociala aspekter i miljöbedömningar – fallstudie av muddringsarbeten i hamnar (inaktivt)
2010-03-11Muddring och hantering av förorenade sediment - En jämförelse mellan nordisk lagstiftning och policy (inaktivt)
2010-03-11Hantering av förorenade sediment – en undersökning av aktörer och policys på national och transnationell nivå (inaktivt)
2010-03-09Muddring och hantering av förorenade sediment i Östersjön – nationella hållbarhetskriterier i tex Tyskland, Finland, Litauen och Polen (inaktivt)
2010-02-04Marknadsundersökning för automatiserad analysutrustning (inaktivt)
2010-01-12Utveckling av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2010-01-07SOLENERGI MÄTTEKNIK OCH PRODUKTUTVECKLING (inaktivt)
2009-12-02Hur kan ett företags CSR satsning påverka företagets lönsamhet och varumärke? (inaktivt)
2009-03-24Nya marknader, nya möjligheter (inaktivt)
2009-02-20Kartläggning av svensk kompetens inom Materials Science (inaktivt)
2009-01-20Skyttresultat presenterat i web-miljö (inaktivt)
2008-07-07Miljömärkning av byggnader (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och konstruktion av endoskopisk haptisk utrustning (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och omkonstruktion av två 3-DOF haptiska device till ett 6-DOF device (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-03-31Programmerare till internationell resecommunity (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-18Laminering av solceller för solföljande, koncentrerande solcellssystem (inaktivt)
2008-01-16Hur kan Acando som IT-företag, öka synligheten och närvaron i Mälardalen? (ke) (inaktivt)
2008-01-09NCC vill förändra byggbranchen- undersökning av den franska inköpsmarknaden av byggmaterial (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-09Välkommen till Truly Nordic-researrangör med fokus på upplevelser! (AÖ) (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-09-07Ny patentsökt klass av labila tensider – Kartläggning av kinetik och egenskaper (inaktivt)
2007-08-17Hur attraktiva är företagena i nätverket The paper province, bland studenter? (inaktivt)
2007-08-16Marknadskommunikation - reklam - grafik och copywriting Internationellt (inaktivt)
2007-08-14Grafisk Visualisering - informativa skisser, modellering och scenarios (aw) (inaktivt)
2007-07-19Företagsvärdering av Online Communities & Social Networks (inaktivt)
2007-07-06Vill du vara med i en spännande expansionsfas och utveckla framtidens tvätteknik? (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-06-25Utveckling och validering av haptiska kraftalgoritmer för fräsning i ben med implementering i kirurgisk VR simulator (inaktivt)
2007-06-13Utveckling av mediaplattform för videocommunity-tjänst (inaktivt)
2007-05-14Mätning av pappersegenskaper genom bildbehandling (inaktivt)
2007-04-25Marknadsundersökning - internationell marknadsföring av Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av treårigt EU-projekt, intervjuer, foto, sammanställningar mm (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-04-02Att locka utländska turister till gästhamn & hamncafé (aw) (inaktivt)
2007-03-15Mjukvaruutveckling för nya digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-03-09Praktisk webb-baserad varumärkesutveckling (inaktivt)
2007-03-01Motion tracking med mobiltelefonens kamera (inaktivt)
2007-03-01Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-03-01Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-02-12Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-12Utveckling av mjukvara för digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-02-09Marknadsanalys - Internationell E-handel (inaktivt)
2007-02-09Konceptutveckling av modell för webboptimering. Koncept development for webb search algoritms (inaktivt)
2007-02-05E-handel & E-marketing (inaktivt)
2007-02-05Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-01-30Internationell marknadsföring av Hotell & konferensanläggning (aw) (inaktivt)
2007-01-23Marknadsundersökning, Turism för personer med funktionshinder (inaktivt)
2007-01-22Design och utveckling av tjänstekonfigurator (inaktivt)
2007-01-17Internationell etablering? (inaktivt)
2007-01-152 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2007-01-03Förstudie kring ett 2 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2006-12-11Mjukvaruutveckling för kommunikativt datasystem inom Broadcasting (inaktivt)
2006-11-27Authoring tool for narrative-based pervasive games Verktyg för användar-genererat innehåll till positions-baserade mobila spel (inaktivt)
2006-11-22Nytt affärsområde (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-11-14Design och utvärdering av MMI-prototyp (inaktivt)
2006-10-31Utveckling av webb/databasapplikation till internationellt företag inom svensk kvalitetsdesign (inaktivt)
2006-10-11Design och utveckling av programvara inom Broadcasting (inaktivt)
2006-10-04Mixtures of fatty acids (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-08-16Design och utveckling av programvara för synkroniserad uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-08-07Vilka faktorer hindrar en person från att välja cykeln som färdmedel (inaktivt)
2006-08-07Hur påverkar förebilder människors beslut att börja cykla (inaktivt)
2006-06-26Design och utveckling av mjukvara för schemaläggning och uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-06-20Information Worker - Dokument- och projekthanteringssystem (inaktivt)
2006-06-01Styrsystemstrukturers påverkan på prestanda (inaktivt)
2006-05-29Slutfasstyrning av robot (inaktivt)
2006-05-29Tekniskt inriktat examensarbete inom affärsområdet Digital-TV (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2006-03-23Webbdesignkunnig student sökes för webb-baserad verksamhetsutveckling (inaktivt)
2006-03-10Interviewundersökning med tågförare om djurpåkörelser (inaktivt)
2006-02-06Systemvetare och marknadsförare sökes av företag som utvecklar mobila innehållstjänster (inaktivt)
2006-01-05Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2006-01-04Glansvariationer vid elektrofotografiskt tryck (inaktivt)
2005-11-09Affärsplanering för folkrörelse i tiden - Frisksportarna (inaktivt)
2005-10-07Studier av kristallisation i gjutslagger och dess inverkan på värmeflödet vid stränggjutning (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-08-15Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-07-01Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-06-171-2 webb-/systemutvecklare till internationell community och marknadsplats på flera språk (inaktivt)
2005-05-02Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-04-15Logistik: interna rutiner, kostnadsövervakning, systematisering av materialflöden till och från kund. (inaktivt)
2005-02-01Internationellt projektarbete marknadsföring och IT i Afrika (inaktivt)
2005-01-311-2 webb/systemutvecklare till internationell community och marknadsplats på flera språk (inaktivt)
2005-01-31Snabbväxande energiskog löser miljöproblem - även i sydeuropa? (aw) (inaktivt)
2004-12-15Kluster som drivande faktor i regionen (inaktivt)
2004-12-14Utveckling av katalogiserings- och lagersystem samt utvärdering av mjukvaruanvändning för ändamålet (Söderhamn) (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-11-09Ytkemiska studier av dynamik och struktur hos skum (inaktivt)
2004-11-01Kundanalys för KPA (inaktivt)
2004-10-26Adsorption av sockerbaserade tensider på polymerlatex (inaktivt)
2004-09-24Utveckling av system för trådlös kommunikation. (inaktivt)
2004-09-22Processutveckling av ett materialkoncept - från idé till process i lärande projektledarskap (inaktivt)
2004-09-22Automatisering; produktoptimering (inaktivt)
2004-09-15Differentiera olika flödesprocesser (JJ) (inaktivt)
2004-09-06Fackligt inflytande i ett internationellt företag (inaktivt)
2004-08-30Eftersökes: effektiv mediemix för internkommunikation i internationellt produktionsföretag (inaktivt)
2004-08-11ExJobb på SMHI: Meteorologiska objekt (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-06-14Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-06-04Robotstyrning med hjälp av metoden sliding mode control (SMC) (inaktivt)
2004-05-25Marknadsanalys inom mobil IP telefoni (inaktivt)
2004-05-12Interstellära rekombinationsreaktioner (inaktivt)
2004-03-31Säkerhetsanalyser av diagnossystem -- metodik och tillämpning på ett framdrivningssystem av ett fartyg (inaktivt)
2004-03-26Gas in vitro metoden för att bättre beskriva den kemiska sammansättningen i Grovfoder (inaktivt)
2004-03-25Detektion av gemini- och andra virus i växtmaterial (Detection of gemini- and other viruses in plant samples ) (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-03-12Filmbildning av pulverfärg (inaktivt)
2004-02-26Integration av projektplaneringsverktyg och tidrapportering (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-01-07Anpassning av kommunikationsprogram (inaktivt)
2003-11-14Kvalitetstestbädd för mjukvara till set-top-box (inaktivt)
2003-11-14Distributionsplattform och affärsmodell för Video on Demand (inaktivt)
2003-11-14Automatisering av patentprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-11-14Digital-TV-licens i det markbundna nätet (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-11-14Mobiltelefoner för set-top-boxar (inaktivt)
2003-11-14Home spot roaming (inaktivt)
2003-11-14Remote control set-top-box over IP (inaktivt)
2003-11-14Developers community (inaktivt)
2003-11-03Förbättrad kontroll av alkydoljeemulsioner (inaktivt)
2003-10-27Produktion, upphandling och transport av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-27Marknadsföring och distribution av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-27Strategier för värdeskapande och lärande i snabbväxande organisation (inaktivt)
2003-10-27P2P services platform (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-10-27Personanpassat GUI till interaktiv TV (inaktivt)
2003-10-27IP-telefoni i mobiltelefonen (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-10-21Automatisering av EU-bidragsprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-21Webmail till TV:n (inaktivt)
2003-10-07Partiklar med multiskikt för inkapsling av bioaktiva proteiner (inaktivt)
2003-09-11Utredning och framtagning av befattningsbeskrivningar för personal (inaktivt)
2003-08-19AI-programming för dataspel (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-06-26Utvärdering av molära volymer i hårdmetallsystem (inaktivt)
2003-06-19Sveriges vägmärken (inaktivt)
2003-06-10Öka effektiviteten i periodisk rengöring (inaktivt)
2003-05-14Produktanalys och inspektion (KA 05) (inaktivt)
2003-05-12Programutveckling (inaktivt)
2003-04-16Riskanalys av tillverkningsprocess (inaktivt)
2003-04-11Öka linjeeffektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-03-31Öka linjeeffektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2003-03-27Optimering av elmotordrivet slagverk (JH 08) (inaktivt)
2003-03-07Differentiera olika flödesprocesser (inaktivt)
2003-03-05Kvalitetssäkring (inaktivt)
2003-02-17Sjung över gräns och land - ett internationellt projekt i skolan(JH 03) (inaktivt)
2003-02-10Marknadsanalys/Marknadsundersökning Dala Plåtteknik AB (inaktivt)
2003-02-03Informationsdatabas för känsligt material - Rädda Barnen (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2003-01-08Differentiera olika flödesprocesser (inaktivt)
2002-12-04Anpassningar av befintligt bild-ljud-text-kommunikationsprogram för olika handikapp (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)
2002-10-31Öka teknisk effektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2002-10-24Metodutveckling för bestämning av smälthastighet för gjutslagger (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.