Sökning: "bestå av"

Hittade 137 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet bestå av.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-19Windows Phone 7 app till ett taxibokningssystem (inaktivt)
2011-11-17Analys av Stockholms Fiskmarknad (inaktivt)
2011-09-15Livscykelsunderhållsplanering för hållbara bostäder (inaktivt)
2011-04-19Utvärdering av signalbehandlingsmetoder (inaktivt)
2011-02-11Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck (inaktivt)
2011-02-08Väderradarmod för spaningsradar - grafikprocessorstödd signalbehandling (inaktivt)
2011-01-19Användbarhetsutvärdering av Nationella Exjobb-poolen (inaktivt)
2011-01-10Modifiering av radialfläkt för möjlighet att öka fläktens prestanda i form av ökat totaltryck. (inaktivt)
2010-11-30OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2010-10-07Mjukvara för inbyggt system – högpresterande instrument för flödesmätning (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-09-22Datorbaserat testsystem för mätning av antenndiagram (inaktivt)
2010-09-08Riktat tal (inaktivt)
2010-09-06Exjobb inom projektstyrning/systemutveckling! (inaktivt)
2010-07-05Data mining – Att hitta intressant data bland inspelade trafiksituationer (inaktivt)
2010-05-21Vill du vara med och utveckla våra produkter gällande korrosionsbeständighet? (inaktivt)
2010-05-21Utveckling och analys av nya spårningsmetoder! (inaktivt)
2010-05-19Datorbaserat testsystem för mätning av antenndiagram (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-18Vill du vara med och utveckla våra processer inom svetsning av pulvermetallurgiska komponenter? (inaktivt)
2010-05-18Vill du vara med och utveckla våra processer inom tekniskt marknadsstöd, CAD eller Finita Element Analyser? (inaktivt)
2010-05-18Vill du vara med och utveckla våra produkter gällande mekaniska egenskaper? (inaktivt)
2010-05-18Vill du vara med och utveckla våra produkter gällande mekaniska egenskaper? (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-05Kravhantering vid utveckling med standardprodukter (inaktivt)
2010-01-29Industriell IT: Demo-väska Didrik (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2009-11-25Tillverka prototyp av en underhållnings leksak. (inaktivt)
2009-11-24Våtspinning av mikrofibrillär cellulosa (MFC) (inaktivt)
2009-11-18Kopia av Tillverka en prototyp av en underhållnings leksak. (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-06-29Marknadsföring Black Box av Aronda (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2008-05-30Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-04-29Beräkningsprogram för livslängdsberäkningar från trådtöjningsmätningar (inaktivt)
2008-02-19Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie. (inaktivt)
2008-01-21En viktig kugge i certifieringsprocess enligt byggmästarföreningens BF9K (inaktivt)
2008-01-21En viktig kugge i certifieringsprocess enligt byggmästarföreningens BF9K (inaktivt)
2007-12-05Webbplattform för förmedling av logistiktjänster (inaktivt)
2007-12-03Marknadsföring Black Box av Aronda (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-09-25Prototypframtagning i innovationprojekt/start-up (inaktivt)
2007-09-24Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Klient (inaktivt)
2007-09-07Utveckling av köp- och säljsajt (inaktivt)
2007-08-17Marknadsundersökning (inaktivt)
2007-08-16Skelettmuskelfunktion - Examensarbeten på institutionen för Medicinsk teknik Skolan för Teknik och Hälsa, KTH (inaktivt)
2007-05-22Rekryteringssystem till en existerande portallösning (inaktivt)
2007-05-10Inredning av lekhall på förskola (inaktivt)
2007-04-10Var med och utveckla framtidens spel; Mindball, spelet som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2007-04-04Energisystem med reflektorer för solceller till Solar20 (inaktivt)
2007-04-04Myndigheters policy för bilanvändning (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsundersökning hos Hammarhälsans potentiella kunder (AP) (inaktivt)
2007-03-29Bostadsanpassningsbidrag (inaktivt)
2007-03-05Trafikinformation i realtid för effektivare trafikledning (inaktivt)
2007-03-01Uppsatser - juridiska frågor gällande poker! (inaktivt)
2007-03-01Tillverkning och utprovning av en jonbytaranläggning (rening av vatten) (inaktivt)
2007-02-14Produktidéer för utnyttjande av textilt spill från svensk tekoindustri (inaktivt)
2007-02-13Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2007-02-12Marknadsundersökning VVSsiffror.se Sveriges enda finansiella omvärldsanalys för VVS-branschen (aw) (inaktivt)
2007-01-31Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (aw) (inaktivt)
2007-01-23Egnahemsbyggare- dokumentera goda exempel (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (gh) (inaktivt)
2007-01-04(GH) Informativ design på användarmanualer och produktbeskrivningar (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (aw) (inaktivt)
2007-01-04 Informativ design på användarmanualer och produktbeskrivningar (aw) (inaktivt)
2006-12-13Miljögeoteknik, sulfidjord (inaktivt)
2006-12-12Kalender och schemasystem till en existerande portallösning. (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-11-14Design och utvärdering av MMI-prototyp (inaktivt)
2006-10-10Modellbaserad utveckling av membership-protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-04Miljöbränslen för friluftskök (inaktivt)
2006-08-08Design av nya tvättadditiv för textiltvätt med flytande koldioxid (inaktivt)
2006-06-30Affärsplan för nyetablering av e-handelsbutik (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-04-10Konstnärmuséer i Sverige ¿ förekomst och inriktning (inaktivt)
2006-03-15IP telefoni på riktigt (inaktivt)
2006-03-06Lärararbetslag, likvärdig betygssättning och elevinflytande på gymnasium i Trollhättan (inaktivt)
2006-03-03Säkerhetsanalys och fallstudie av RFID-baserade smarta kort (inaktivt)
2006-03-03Simulering av Perros dörrskumningsmaskin (inaktivt)
2006-02-08Användbarhet vid kiosk-bokning och incheckning (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet (inaktivt)
2006-02-01Design av nya tvättadditiv för textiltvätt med flytande koldioxid (inaktivt)
2006-01-30Strategiska nyckeltal - statistisk jämförelse bland kommuner (inaktivt)
2006-01-24Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken (inaktivt)
2006-01-20Programvaror i säkerhetskritiska system. (inaktivt)
2006-01-19Utveckling av isstormsmodell för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet (inaktivt)
2006-01-09Pedagogisk besöksvägledning - informationsdesign (aw) (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av elektromekanik för medicinteknik (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av digitalt optiskt system för medicinteknisk produkt (inaktivt)
2005-11-17Barriäregenskaper hos medicinska papper (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av bokningssystem för båtuthyrning (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; experimentell del (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; numerisk del (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-09-303D-ljud i haptiska applikationer (inaktivt)
2005-08-01Ljud i haptiska applikationer (inaktivt)
2005-05-17Energisystem med reflektorer för solceller till Solar20 (inaktivt)
2005-05-12Utveckling och specifikation av produktionstestsystem för kretskort (inaktivt)
2005-04-061.Polymersystem för slow release av anti foulingsubstanser i båtbottenfärger. 2.Test av olika substanser avseende settling av cypridlarver mfl förslag (inaktivt)
2005-03-21Barn i trafiken - barns förflyttningar i närmiljön, på cykel och till fots (inaktivt)
2005-03-21Inventering av trafikmiljöerna vid gymnasieskolor (inaktivt)
2005-03-21Barriäreffekternas konsekvenser för barnen (inaktivt)
2005-02-14Analys av företagens attityder till ett större engagemang kring lokal turistinformation i Hagfors. (inaktivt)
2005-02-03Ersättning av Ångdäck (inaktivt)
2005-01-31Examensarbete för en eller två högskoleingenjörer med inriktning mot miljö- och mätteknik. (aw) (inaktivt)
2005-01-20Konstnärmuséer i Sverige ¿ förekomst och inriktning (inaktivt)
2004-10-26Adsorption av sockerbaserade tensider på polymerlatex (inaktivt)
2004-09-02Kartläggning av cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar (inaktivt)
2004-07-01Elektronisk parallellstyrning (Ljusdal 37) (inaktivt)
2004-06-17Dokumentation av nedläggningen av Postterminalen i Norrköping- ur ett Human Resource perspektiv (inaktivt)
2004-06-09Mässmonterns utseende - viktigt eller inte? (inaktivt)
2004-05-25Marknadsanalys inom mobil IP telefoni (inaktivt)
2004-04-16Utveckling, tillverkning och verifiering av en biosensor för detektion av substanser (inaktivt)
2004-03-02Lokaler för småindustrier ¿ ett försummat område i arbetet med hållbart byggande. (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2004-01-30Logistikförbättring (Ljusdal 16) (inaktivt)
2003-12-18BTP och SHS - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-10-08Optimering (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-08-19AI-programming för dataspel (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-05-13EJB - driftsättning och driftunderhåll (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-05-12Programutveckling (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av vätningsförhållanden i GYROS ABs CD-skivor (inaktivt)
2003-03-24Design av databasprototyp för ärendehantering i nödsituationer (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-02-14Inventering och beskrivning av växtgenetisk resurser i Sverige (bondpion, (inaktivt)
2003-02-14Inventering och beskrivning av växtgenetisk resurser i Sverige (bondpion, (inaktivt)
2003-02-06Olika system för dricksvattenförsörjning ¿ organisatoriska utmaningar och möjligheter (inaktivt)
2003-02-04Barn i trafiken - tillägnande och användning av trafikregler (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2003-01-07Marknadsbearbetning. Utvecklingsbutiken - En dörr in. (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.