Sökning: "bilder av fysik"

Hittade 18 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet bilder av fysik.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-10Utveckla app/webbsida för utställning på Observatoriemuseet (inaktivt)
2010-11-04Kinematisk utvärdering av traumatiska hjärnskador i boxning / Kinematic evaluation of traumatic brain injuries in boxing (inaktivt)
2010-11-04Videoanalys av huvudets kinematik i olyckor / Video analysis of head kinematics in accidents (inaktivt)
2010-03-22iDoc24 Fråga Doktorn- Betal webbformular med språkstöd (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2007-12-06Automatisk matchning och tracking av speciella objekt i IR-bilder med objektmodellering och lärande system (inaktivt)
2007-09-24Utveckling av en passiv 3D-skanner för rekonstruktion av 3D-modell av objekt från en sekvens av IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2007-01-08Spatiell linjering av multimodala bilder för bildfusion (inaktivt)
2007-01-08Utveckling av korrelationstracker för följning av rörliga objekt i IR-bilder (inaktivt)
2006-10-11Selektion av defekta IR-kameror med ett lärande system för detektion av bildartefakter (inaktivt)
2006-01-04Objektigenkänning med artificiell intelligens i IR-bilder (inaktivt)
2005-03-14Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av webbportal (JJ) (inaktivt)
2004-09-03Avancerad bildbehandling och programmering (inaktivt)
2004-07-07IR-kamerasystem för studier av skadade leder (inaktivt)
2004-03-12Filmbildning av pulverfärg (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.