Sökning: "bio-inspired"

Hittade 57 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet bio-inspired.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-27Bionanocomposite Aerogels (inaktivt)
2011-10-24Process technology to turn peepoos, single use toilets, into fertiliser (inaktivt)
2011-10-17ChIP-Enrich: a tool to visualize, analyze and report-locus driven approaches of ChIP-Seq data. A Web-Resource. (inaktivt)
2011-10-17ChIP-Enrich: Explore, Analyze and Report-locus driven approaches of ChIP-Seq data. (inaktivt)
2011-08-23Biologiska sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-06-30Biologiska sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-04-19Sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2010-11-25Groupwise electrokinetic separation of organic components in biorefinery processes (inaktivt)
2010-09-27Novel surface modification approaches for the production of renewable starch-based barrier coatings (inaktivt)
2010-08-02Novel surface modification approaches for the production of renewable starch-based barrier coatings (inaktivt)
2010-07-09Internship at Mantex, Diploma thesis- Mathematic models for calibration of X-ray based biomass analyzer (inaktivt)
2010-03-15Survival of the Beet Cyst Nematode Heterodera schachtii during the Biogas Process (inaktivt)
2010-02-23Korrosionsegenskaper hos stål i bio diesel (inaktivt)
2010-02-16Metal-Organic Frameworks (MOFs) A one year diploma work (master student) in collaboration with YKI, Institute for Surface Chemistry and Stockholm University (inaktivt)
2010-01-20Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME (inaktivt)
2009-06-01Development of process methods for large-scale culture of human embryonic stem cells and bio-engineered platforms that enhance cell proliferation and long-term survival of stem cell derived neurons (inaktivt)
2008-09-30Bio-booze boosting - Improving bio-ethanol fermentation by enzymatic pretreatment (inaktivt)
2008-05-06Simultaneous starch saccharification and yeast biomass production (inaktivt)
2007-09-26Regional inventering av energiresurser (inaktivt)
2007-08-06Exportförberedelser inför Tysklands-lansering av ny svensk barnsäkerhetsprodukt, SitSac. (inaktivt)
2007-06-28Theoretical study of the magnetic separation of bio-functionalized nanoparticles in microfluidics channels (inaktivt)
2007-06-28Cooling of an integrated magnetic sensor by using microfluidics channels (inaktivt)
2007-06-04Preparation and Characterisation and use of Nanocomposites as Barrier Coating (inaktivt)
2007-05-02Biogas residues as fertilizers – effects on plant growth, soil microbiology, and emission of green house gases (inaktivt)
2007-03-29Microbial population dynamics in fermented pig feed (inaktivt)
2007-03-19Structural determination of enzymes important in bio-fuel production (inaktivt)
2007-03-19Structural determination of enzymes important in bio-fuel production (inaktivt)
2007-03-12Monitoring yeast- lactic acid bacteria in industrial ethanol production: Development of molecular quantification methods (inaktivt)
2007-03-12Enzymatic pre-treatment of cellulose rich feedstock used for large-scale production of biogas used as bio-fuel (inaktivt)
2007-03-12Enzyme mining from biogas sludge - A metaproteome approach (inaktivt)
2007-03-07Fate of plant pathogens during production of biogas as biofuel (inaktivt)
2007-03-07Biomedical products from fungi grown on bioethanol by-products (inaktivt)
2007-03-07New ”green” uses of by-products from bio-ethanol production (inaktivt)
2007-03-07Microbial community profiling and biocontrol of storage pathogens on sugarbeets (inaktivt)
2006-10-11Sensorik med polymera molekylavtryck (inaktivt)
2006-10-11Hur många celler kan vi väga? (inaktivt)
2006-08-07Högtemperaturkorrosion i förbränningsmiljöer (inaktivt)
2006-02-06Microbial Fuel Cell (MFC) based sensor for Biochemical Oxygen Demand (BOD) (inaktivt)
2006-02-06Electricity from wastewater - Microbial Fuel Cell (MFC) (inaktivt)
2006-01-18Effekt av fiberns ytladdningstäthet på papperskemiska enhetsoperationer (inaktivt)
2005-09-02Utforma en drift- och affärsplan för Kultur- & Konferenshuset i Hagfors (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-01-31Folkets Hus - ett levande hus (UK 01) (inaktivt)
2005-01-24Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till förslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2004-11-19Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till örslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2004-11-16Nytt nöjes- och kulturcentrum i Fjugesta; en marknadsundersökning (inaktivt)
2004-10-21Elektronisk tunga för mätning av salthalt och andra parametrar i jord (inaktivt)
2004-06-10Åtgärder mot damning från fasta bränslen vid värmeverk (inaktivt)
2004-02-02On-line mätning av bränsleflöde och bränslefraktion (inaktivt)
2003-06-13Diamond as a Biosensor Material (inaktivt)
2003-05-27Bio-informatics and database construction for the interpretation of human gene variation. (inaktivt)
2003-05-27Developing novel methods for high-throughput scoring of gene variation in human and animal disease states (inaktivt)
2003-04-15Syntetiska myosinfilament i studier av interaktionen mellan enstaka aktin- och myosinmolekyler (SA 04) (inaktivt)
2003-04-15Utveckling av in vitro motilitet med två kopplade aktinfilament (JN 04) (inaktivt)
2003-03-27Framtagning av program som blir hjälpmedel för handikappade på bio (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.