Sökning: "biologi"

Hittade 45 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet biologi.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-21Cell Trapping (inaktivt)
2011-11-29Single cell isolation (inaktivt)
2011-11-18Hygienisering av toalettvatten (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-03-21Relationen mellan uppfångningen av radionuklider och mängden nederbörd, 2011 (inaktivt)
2011-03-04Studier av jonkanaler och cell signalering inom området diabetesforskning (inaktivt)
2010-01-19Studier av jonkanaler och cell signalering inom området diabetesforskning (inaktivt)
2009-12-30programmering av bioinformatisk pipeline (inaktivt)
2008-06-16Tolerans mot UV-B-strålning hos olika ekotyper av Arabidopsis thaliana (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-04-16STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, BESTÄNDIGHET/NEDBRYTNING (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-08-16Utveckling av elektrisk sensor för kardiovaskulär forskning (inaktivt)
2007-04-04Utformning av hemsida till Lantrasgård i Riddarhyttan (AP) (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Lantrasgård (AP) (inaktivt)
2007-04-03Utformning av Lantrasgård och dess information (AP) (inaktivt)
2007-04-02Kvalitetsbedömning av biobränslen (inaktivt)
2007-03-27Livscykelanalys och jämförande studie av Oatly havredryck (inaktivt)
2007-03-20Optimization and validation of a Sandwich ELISA for detection of Streptococcus equi subspecies equi (inaktivt)
2007-02-26Tolerans mot UV-B-strålning hos olika ekotyper av Arabidopsis thaliana (inaktivt)
2007-02-02Studier av jonkanaler och cell signalering inom området diabetesforskning (inaktivt)
2006-11-13Undervisningsteknik på Gröna Kunskapshuset (aw) (inaktivt)
2006-11-13Examensarbete/C/D-uppsats: Undervisningsteknik på Gröna Kunskapshuset (FP) (inaktivt)
2006-10-31LXR signalering i det metabola syndrom och diabetes (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-08-31Miljögeokemisk studie av årsvarvigt sediment (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-06-20Orsaker till superinduktion av dioxinreceptor-reglerade gener vid exponering för extrakt från förorenad jord (inaktivt)
2006-06-20Superinduktion av cytokrom P450 i hepatocyter vid exponering för komplexa miljöprovsextrakt (inaktivt)
2006-06-19Vilken metod är lämplig för uppföljning av åtgärder beträffande bevarande av Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) och dess livsmiljöer? (inaktivt)
2006-02-28Biologiska skyddseffekter av antioxidanter (inaktivt)
2006-01-11Research, kategorisering och analys av material till bok (inaktivt)
2006-01-04Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-01-19Högcelldensitetsodling genom cell engineering (inaktivt)
2004-10-19Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2004-03-18Beta amyloider och Alzheimer¿s sjukdom (inaktivt)
2004-01-07Undersökning av cytokrom P450 av 4F familjen hos människa (inaktivt)
2003-11-14Planeringsunderlag för konvertering till biobränslebaserade uppvärmningssystem (inaktivt)
2003-11-14Expression och punktmutation av mangan-lipoxygenas (inaktivt)
2003-01-20Jonkanaler involverade i smärtsignallering (inaktivt)
2002-12-05Orsaksanalys av mögel i mejeriprodukter (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.