Sökning: "biopolymer"

Hittade 15 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet biopolymer.

Inkom Exjobbsförslag
2011-10-13Renewable packaging material (inaktivt)
2011-10-05Optimization of Enzymatic Process Step (inaktivt)
2011-03-02Design of biopolymer mixtures to enhance material functionality (inaktivt)
2010-09-27Novel surface modification approaches for the production of renewable starch-based barrier coatings (inaktivt)
2010-08-02Novel surface modification approaches for the production of renewable starch-based barrier coatings (inaktivt)
2010-06-10Deposit of side streams from xylan isolation process (inaktivt)
2007-12-13Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-12-13Kopia av Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-12-13Kopia av Kopia av Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-11-22Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-09-25Biodegradability of novel biomaterials (inaktivt)
2007-08-07New extraordinary methods for simulation of Brownian motion in biological gels (inaktivt)
2007-04-23Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2006-11-02Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2006-07-03Simulation of Brownian motion in biopolymer gels (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.