Sökning: "bygga bo"

Hittade 7 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet bygga bo.

Inkom Exjobbsförslag
2012-02-23Vilken plattform passar bäst? (inaktivt)
2009-12-07Värdering av bostäder enligt Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande (inaktivt)
2006-07-27Energioptimering av kontorshus (inaktivt)
2006-03-31Ta fram underlag för beslut om nytt reningsverk (inaktivt)
2005-04-20Mervärdet av att bo i trähus! - En undersökning av boendeupplevelsen i Sundsvalls Inre Hamn (inaktivt)
2005-02-24Pensionärsboende i Bråbo (JH 03) (inaktivt)
2003-09-09Marknadsundersökning (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.