Sökning: "c- kriterier"

Hittade 107 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet c- kriterier.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera ramverk för automatiska tester (inaktivt)
2011-11-23Design av miljövänliga fartyg för återvinning (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-09-05Var med och utveckla ICA Logistik (inaktivt)
2011-08-22Estimering av produkters nyckelkvaliteter (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-05-26Miljökonsultbranschen idag och imorgon (inaktivt)
2011-05-23Dimensionering av skruvförband mot statiska brott (inaktivt)
2011-04-26Webutveckling av e-handelssida för östafrikanska marknader (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-03-02Kriterier för Bra Miljöval (inaktivt)
2011-01-27Tillväxtföretag- och tillväxtbranscher (inaktivt)
2011-01-10Utveckling och programmering av fläktvalsprogram. (inaktivt)
2010-12-21Ekologiskt hållbar produktion av fisk (inaktivt)
2010-11-18Stockholms läns framtida materialförsörjning- scenarier beroende på val av byggmetoder (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-01Temporära modulbyggnader - Utvecklingen av ett nytt modulsystem (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-05-17Operationell Excellens (Lean) i tjänsteproducerande företag och offentlig sektor (inaktivt)
2010-04-29Uthållig hantering av förorenade sediment i Östersjön - Livscykelanalys av muddringsteknik (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-04-06Livscykelanalys av fönster (inaktivt)
2010-03-09Muddring och hantering av förorenade sediment i Östersjön – nationella hållbarhetskriterier i tex Tyskland, Finland, Litauen och Polen (inaktivt)
2010-03-05Kylsystemets värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-01-27Simuleringsmodell för analys av värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator (inaktivt)
2009-12-14Dimensioneringsprogram för synkronisering i växellåda (inaktivt)
2009-11-25Strategi för testning av dynamiskt I/O (inaktivt)
2009-08-20Utvärdering av ISA-system för åkeribranschen (inaktivt)
2008-07-07Miljömärkning av byggnader (inaktivt)
2008-05-30Hur kan Du konstruera en säker och kostnadseffektiv byggnad för lerduveskytte inomhus? (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-11-05Ekonomisk modell för att värdera egenvikt mot maskininvestering (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-09-21Regional riskanalys av askanvändning (inaktivt)
2007-07-19Optimering av härdningsprocessen för sol-gel skikt (inaktivt)
2007-07-18Utveckling av webbsida som fungerar som en bilddatabas av bilder med sökord och register m m (inaktivt)
2007-03-30Skillnader i Näringslivsklimat (aw) (inaktivt)
2007-03-16VGIS stipendie till examensarbete inom GIS med anknytning till Västerbotten (inaktivt)
2007-03-12Produktutveckling av arbetsvagn för verkstadsmiljö (inaktivt)
2007-02-23Utvärdering av resursfördelning inom grundskolan i Uppsala kommun (inaktivt)
2007-02-09Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2007-01-22Optimerad devicesimulering i Simics (inaktivt)
2007-01-22Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2007-01-22Konvertering och integrering av externa device modeller i Simics (inaktivt)
2007-01-22Hårdvaruaccess och verifiering av device-modeller i en fullsystemsimulator (inaktivt)
2006-10-03Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2006-08-25Identifiering av oskyddade datastrukturer (inaktivt)
2006-08-25Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2006-08-25Super Mtools (inaktivt)
2006-08-25Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2006-08-25Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2006-08-25Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2006-08-25Analys och systemoptimering med hjälp av simulering (inaktivt)
2006-08-25Koppling mellan olika simulatormodeller (inaktivt)
2006-08-24Bilkörning och kognition (inaktivt)
2006-08-22Beräkning av Brand-, Tryck- och annan Restverkan (inaktivt)
2006-08-21Utveckla rapporteringsverktyg i C/C++ (Ljusdal) (inaktivt)
2006-05-08Konstruktion, design och utveckling av IceWave (inaktivt)
2006-04-04Ny målmodell ”Water Jet” till AVAL (inaktivt)
2006-04-03Utveckling av ny multifunktionell fiskesajt (inaktivt)
2006-04-03Community för företagsamma tjejer/kvinnor som komplement till ny bok (inaktivt)
2006-02-28Programmering och utformning av fläktvalsprogram. (inaktivt)
2006-02-08Adaptiv farthållning – optimering av tidslucka och omkörningstillfälle (inaktivt)
2005-11-17SkiStar inbjuder C- och D studenter från hela Sverige till uppsatstävling! (inaktivt)
2005-11-15Migrering Notes-2-DotNet Motor (inaktivt)
2005-10-06Lärcentrum i Bromölla - en motor för regional och lokal utveckling! Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-09-16Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2005-09-07Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-07Identifiering av oskyddade datastrukturer (inaktivt)
2005-09-07Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-07Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2005-09-07Super Mtools (inaktivt)
2005-09-07Modellering av ett modernt 3D-grafikkort (inaktivt)
2005-09-07Sammankoppling av Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2005-09-07Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2005-09-07Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-07Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2005-07-05Hur påverkade Overdrive VU? (inaktivt)
2005-05-31Enkätundersökning av vårdtagare (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-03-18Inköp av företagets produkter, marknadsundersökning (inaktivt)
2005-02-02Hållbar och strategisk marknadsutveckling för NYLI kvalitets- & kontrollteknik AB (inaktivt)
2005-01-11Materialtekniska egenskaper hos skumglas (inaktivt)
2005-01-11ECO-scarcity, kritiska ämnen i en region (inaktivt)
2004-12-20Hälsosam lunchservering (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-09-02Kvalitetskontroll av insamlade mätvärden (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-03-30Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.) (inaktivt)
2004-03-15Hur uppfattar studenterna/hyresgästerna StuBo? (inaktivt)
2004-03-10Uppbyggnad av databas för Kvalitetsvärdering av produkt i löpande produktion (inaktivt)
2004-02-02Kriterier för och användning av Hemslöjdens samlingar i Ångermanland (inaktivt)
2003-12-12Informella kriterier vid lönesättning (Hudiksvall) (inaktivt)
2003-10-23Miljöledningsarbete (TH 04) (inaktivt)
2003-08-11Karaktärisering av friktionsytor i kopplingslameller för fyrhjulsdriftsystem (inaktivt)
2003-07-16Marknadsföringsprojekt (inaktivt)
2003-02-18Verkningsgraden hos vindkraftverk (inaktivt)
2003-01-23Marknadsanalys Inriktning, finna nya produkter för tillverkning i Lingbo. (Ockelbo) (inaktivt)
2003-01-03Kundundersökning (inaktivt)
2002-11-05Databas för prisjämförelser (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.