Sökning: "c- kvantitativ metod"

Hittade 5 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet c- kvantitativ metod.

Inkom Exjobbsförslag
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2007-04-04Signalkänslighet, kognitiv bias, och taluppfattning (inaktivt)
2006-08-24Bilkörning och kognition (inaktivt)
2003-05-27Release/lakning av legeringselement till media i värmeväxlare (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.