Sökning: "c- skapa k�n"

Hittade 901 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet c- skapa k�n.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-27Underhållssystem för järnvägsfordon (inaktivt)
2012-03-20Gör exjobb om BI i en spännande bransch (inaktivt)
2012-03-15Användarundersökning på Wikipedia (inaktivt)
2012-03-06Larmhantering (inaktivt)
2012-03-01Webbutbyggnad av datingwebbtjänst till funktionshindrade (inaktivt)
2012-03-01Marknadsundersökning av datingwebbtjänst till funktionshindrade (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-27Intranät- hjälp oss med struktur (inaktivt)
2012-02-23Systemutveckling .NET (inaktivt)
2012-02-13Hur påverkar vindkraftsetablering en bygd? En studie om sysselsättning och ekonomiska effekter på lokal nivå. (inaktivt)
2012-02-06Skapa on-line fortbildning för lärare i kemipedagogik baserat på existerande bild och videomaterial (inaktivt)
2012-02-023D-Viewing för visualisering av digital produktdata i produktutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2012-01-25Undervisningsportal för ekokardiografi (inaktivt)
2012-01-16Skapa QlikView applikation som skapar affärsvärde! (inaktivt)
2012-01-13Social media as content discovery engine for IPTV Video-on-demand (inaktivt)
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-12-28Framtida tekniker för textbaserade utrop (inaktivt)
2011-12-27Förbättrad medborgardialog om Kalmars utveckling (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-12-15Webbdesign – Webbplats för framtidens molntjänster (inaktivt)
2011-12-13Applikations utveckling HTML5 (inaktivt)
2011-12-13Limbeläggning av stålplåt (inaktivt)
2011-12-13Interaktivt och Kollaborativt Storyboard (inaktivt)
2011-12-01Utveckling av mobilapplikation för befintlig webtjänst (inaktivt)
2011-11-24Leverantörsmanual för varvsindustri (inaktivt)
2011-11-24Spårbarhet av installerade plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Vi behöver hjälp med framtagandet av design, layout och innehåll för Premos nya personaltidning! (inaktivt)
2011-11-23Prioritering mellan förorenade områden som behöver åtgärdas (inaktivt)
2011-11-22Klimatanpassning och ekosystemtjänster i stadsbebyggelse (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-11-17Analys av Stockholms Fiskmarknad (inaktivt)
2011-11-14Konsekvenser och inverkan av bredbandig STAP (inaktivt)
2011-11-14Energieffektivisering i verksamheten (inaktivt)
2011-11-14Implementera ett övergripande miljö- och hållbarhetsperspektiv på företaget (inaktivt)
2011-11-08Simulering av oljeflöden i Scanias växellåda (inaktivt)
2011-11-02Bränslebesparande AC-funktion för bussar (inaktivt)
2011-11-01Borlänge-Wuhan a business collaboration with focus on the cleantech area (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-28Utveckla interaktiv barnmedia på temat "Ett Leksaksliv" kopplat till QR-koder (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-10-24Servicebarhet Markradarsystem (inaktivt)
2011-10-19Reality capture (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-10-10Utveckla app/webbsida för utställning på Observatoriemuseet (inaktivt)
2011-10-10Gestaltning av entréer till naturen & naturreservat (inaktivt)
2011-10-10Modellbaserad analys av rörelsemönster (inaktivt)
2011-10-03Viktigt och spännande exjobb inom urban hydrologi! (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av databas för energistatistik och packetering av stora datamängder av kunddata (inaktivt)
2011-09-20Labtekniker inom litium-jon-batterier för framtidens elfordon och energiförsörjning. (inaktivt)
2011-09-13Skapa ett kul läromedel till årskurs 4-6 kring sopsorteringen i Östersund (inaktivt)
2011-09-05Volvo IT - attraktiv arbetsplats ur ett arbetsmiljöperspektiv (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-09-05Var med och utveckla ICA Logistik (inaktivt)
2011-08-18Energieffektiva butiker (inaktivt)
2011-08-15Managementstöd för beslutsfattare: The Enterprise Architecture Analysis Tool (inaktivt)
2011-08-08Hur bygger vi ett hållbart kulturhus? (inaktivt)
2011-07-22Styrning och övervakning av smarta hemmet via Zigbee (inaktivt)
2011-07-15Utvecklingsprojekt för SöderS andrahandsbokhandels webbhantering (inaktivt)
2011-07-12Driver intent (inaktivt)
2011-06-29Vill du arbeta fram en rekryteringsprocess? (inaktivt)
2011-06-28Kvällsekonomi i stadskärnan - vad händer i Örebro city mellan 18-24? (inaktivt)
2011-06-27Frisörers perception av risker i arbetsmiljön (inaktivt)
2011-06-19Världens roligaste tenta (15 eller 30 Hp exjobb) (inaktivt)
2011-05-11Vill du skapa en Facebook applikation för framtidens stad? (inaktivt)
2011-05-11Vill du skapa en Facebook applikation för framtidens stad? (inaktivt)
2011-05-03Introduktionsfilm för nyanställda - SKF (inaktivt)
2011-05-02Geografiskt forum för kommuner (inaktivt)
2011-05-02Effektiv utveckling av ärendeapplikationer (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-04-21Alzheimerforskning – Transgena djurmodeller (inaktivt)
2011-04-20Miljöutredning (inaktivt)
2011-04-19Implementation av mätinstrument på pappersbruk – var med och skapa framtidens mätteknik! (inaktivt)
2011-04-14Internationell kommunikationsplattform till Sverigeskafferiet (inaktivt)
2011-04-14SMED för att minimera ställtider (inaktivt)
2011-04-14Utveckling av Trafikverkets trafikinformation gällande järnväg i mobil (inaktivt)
2011-04-12Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-03-09PIV (Particle Image Velocimetry) experiment på strömning i cylinder i blåsbänk med stillastående ventiler. (inaktivt)
2011-03-08Anpassad LCC och LCA mall (inaktivt)
2011-03-08Designa ett modernt beachhouse (inaktivt)
2011-03-08Utvärderingsmetoder för hållbarhetsarbete (inaktivt)
2011-03-04Meranvändning av produktdata från Pro/E för produktunderhåll (inaktivt)
2011-03-03Teknisk vidareutveckling av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-03-03Vidareutveckling av GUI/webgränssnitt för energivisualiseringssystem hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-03-03Utveckling av program för visualisering av båtmaster (inaktivt)
2011-02-23Examensarbete Java Opensource Solr Search - 2 platser (inaktivt)
2011-02-22Hur ska vi utforma vår Employer Branding mot framtidens arbetstagare? (inaktivt)
2011-02-10Effektivisering av produktion (inaktivt)
2011-02-07Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut (inaktivt)
2011-02-07Trajektoriereglering för hinderundvikande (inaktivt)
2011-02-07Kan Du anpassa information till barn och unga med funktionsnedsättningar? (inaktivt)
2011-01-31Testdatagenerator (inaktivt)
2011-01-28Panoramavy i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-27Tillväxtföretag- och tillväxtbranscher (inaktivt)
2011-01-26Mobile ICT - West Sweden (inaktivt)
2011-01-24Kommunikationsplan och varumärkesstrategi (inaktivt)
2011-01-20Kommunikation kring förbättringsarbete (inaktivt)
2011-01-17Medieproduktion filmproduktion biogas (inaktivt)
2011-01-13Utveckling av ett modulsystem till en fritidsbåt för att skapa flexibla möjligheter för matlagning och toalett besök. (inaktivt)
2010-12-30Hur öka omsättningen i dagens segment och utveckla nya produktområden inom området stålprodukter? (inaktivt)
2010-12-30Strategisk utveckling av befintliga och framtida affärssegment inom stålkonstruktion (inaktivt)
2010-12-22Stödsystem till Nethouse Dalarnas utbildningspolicy (inaktivt)
2010-12-20Skapa en simulerad arbetsmiljö åt ICA Sverige AB (inaktivt)
2010-12-17Beläggning av titanimplantat med biopolymera nanofibrer med hjälp av elektrospinning (inaktivt)
2010-12-15Optimering av ETL-flöde (inaktivt)
2010-12-15Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2010-12-14Konfigurationsstöd för framtagning av QMS (inaktivt)
2010-12-10Hjälp med hemsida (inaktivt)
2010-12-08Analys av omega-3 fettsyror och vitamin D i siklöja för framtida innovativ fiskprodukt med mervärde. (inaktivt)
2010-12-06Android, iPhone och iPad (inaktivt)
2010-12-06Bootstrapping - undersökning av alternativa vägar till kapital (inaktivt)
2010-12-01Provmetod för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem (inaktivt)
2010-11-25Utveckling av mobilapplikation för Android eller iPhone (inaktivt)
2010-11-25Skapa webbportal (inaktivt)
2010-11-22Språkbank med låneord tyska eller franska för förnyande av språkinlärning (inaktivt)
2010-11-19Programmerare sökes för att skapa ett webbaserat projekt & tidshanteringssystem för internt bruk. (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-11-19Affärsplan Atlantbanan (inaktivt)
2010-11-18AUTOSAR Virtual Function Bus Simulator with real time support (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2010-11-16AUTOSAR Application Test Framework (inaktivt)
2010-11-16Betula Automotive Bluetooth On A Chip (inaktivt)
2010-11-15Exjobbare inom forskningsprojekt sökes! (inaktivt)
2010-11-12Rancold på Facebook! (inaktivt)
2010-11-10Framtidens plattform inom iPhoneutveckling (inaktivt)
2010-11-10Träningshjälpmedel för radarsystem (inaktivt)
2010-11-10DC/DC omvandlare med roterande transformator (inaktivt)
2010-11-08Arbetsmetodik för hållbar maskindesign (inaktivt)
2010-11-08Nätneutralitet hos svenska ISP:er (inaktivt)
2010-11-02Flödesanalys av spårelement från källa till slam (inaktivt)
2010-10-22Lutningsskattning genom simulering (inaktivt)
2010-10-20Miljöutbildning för invandrare (inaktivt)
2010-10-19A Framework for a unified mobile, tablet and TV experience (inaktivt)
2010-10-19Verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv (inaktivt)
2010-10-18Analys samt implementation av migrering från existerande MySQL databas till NoSQL databas. (inaktivt)
2010-10-14Utveckling av mobil version av Offerta.se (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-09-23Skärkraftsbalans på långhålsborrar (inaktivt)
2010-09-21Avgasrening för framtida miljölagstiftning (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-09-14Internationalisering och utveckling av vingårds e-handelsplattform (inaktivt)
2010-09-07Android applikationer för framtidens förskola (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-09-07Utvecklare av app för Andrioid + iphone sökes. (inaktivt)
2010-08-26Barnslinga i Varbergaskogens naturreservat (inaktivt)
2010-08-25Sammanställning av reparentflöde (inaktivt)
2010-08-25Programmerare sökes till nyskapande webbprojekt / Programmer wanted for groundbreaking web project (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-08-19IT och turism (inaktivt)
2010-07-29Optimering av ETL-flöde (inaktivt)
2010-07-29Skapa regressionsvit i Functional Tester (inaktivt)
2010-07-15Data/IT-kunnig partner sökes till ENTREPRENÖRIELLT EXJOBB (inaktivt)
2010-07-02Miljömässiga effekter av Klimatinitiativet och liknande projekt (inaktivt)
2010-07-01Utveckla mobil applikation för Android och Iphone (inaktivt)
2010-06-29Accelererad förångning av reduktionsmedel (inaktivt)
2010-06-23Framtagande av handlingsplan för 20% energireduktion i större BRF (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-06-17Nordiske cykelbyer (inaktivt)
2010-06-10Listeria monocytogenes i komplexa biofilmer från fiskindustrin (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-06-09Analys av lageregenskaper utifrån mätningar i testrigg. (inaktivt)
2010-06-07Provning och simulering av variabel ventilprofil och dess effekter på emissioner (inaktivt)
2010-05-31Bootstrapping (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Rekonstruktion av 3D-modeller från flygbilder (inaktivt)
2010-05-26Mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv (inaktivt)
2010-05-21Teknikframtagning av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-05-18Flexibelt användargränssnitt (inaktivt)
2010-05-17Webutveckling för open-source och crowdsourcing plattform (inaktivt)
2010-05-07Examensarbete inom Operational Excellence (inaktivt)
2010-05-06Kartor med utökad energiinformation - Ur både ett makro- och mikroperspektiv, från 2D till 3D (inaktivt)
2010-05-06Stokastisk modellering av vägkurvor baserat på GPS-data (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-29Webdesign, skapa hemsida (inaktivt)
2010-04-29Uthållig hantering av förorenade sediment i Östersjön - Livscykelanalys av muddringsteknik (inaktivt)
2010-04-23Java i finansvärlden (inaktivt)
2010-04-16Online boknings - system HR/personal Media. (inaktivt)
2010-04-09Vill DU SKAPA den ULTIMATA iPhone/iPad appen. (inaktivt)
2010-03-30Vill du vara med och skapa framtidens mobila applikationer? (inaktivt)
2010-03-22Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys. (inaktivt)
2010-03-22Marknadssegmentering/marknadsundersökning för AllergiKompetens (inaktivt)
2010-03-18Signalbehandling och styrning av laserscanner (inaktivt)
2010-03-08Projekt jämställdhetsintegrering i SDF Majorna söker kartläggning inom myndighetsutövning. (inaktivt)
2010-03-05Kylsystemets värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-03-03Fördjupning Mänskliga Rättigheter, teori med praktik (inaktivt)
2010-03-01Målgruppsanalys inför uppdatering av webbplats (inaktivt)
2010-03-01Certifikathantering över DNS (inaktivt)
2010-03-01Administration av DNSSEC (inaktivt)
2010-03-01Positionering av fordon (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-25Databas för kvinnligt business-nätverk (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-02-22Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda (inaktivt)
2010-02-22Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda (inaktivt)
2010-02-18Vilken väg väljer kunden till IKEA? (inaktivt)
2010-02-15Hästens lokala betydelse och utvecklingkraft (inaktivt)
2010-02-10Nya aktiviteter i Järvsöbacken (inaktivt)
2010-02-09Skapa ny grafisk profil åt Kite.se (inaktivt)
2010-02-08Kreativ grafiker och designer sökes - till ett expanderande mediebyrå. (inaktivt)
2010-02-05Miljö- och prestandakrav (miljömärkning) vid inköp och upphandling i Frankrike (inaktivt)
2010-02-05Miljö- och prestandakrav (miljömärkning) vid inköp och upphandling i Tyskland (inaktivt)
2010-02-04Mjukvaruarkitektur för feltoleranta inbyggda system (inaktivt)
2010-02-02Skapa en social mötesplats för entreprenörer och investerare (inaktivt)
2010-02-02Utveckling av testsystem för CAN funktioner (inaktivt)
2010-01-29Ekonomisk optimal isolering för klimatskärm (inaktivt)
2010-01-28Energieffektiv eldrift av hjälputrustning inom industrin (inaktivt)
2010-01-27Simuleringsmodell för analys av värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-01-26Hur ser svenska marknaden på internetmarknadsföring idag och i framtiden? (inaktivt)
2010-01-26Energianvändning för belysning inom industrin och dess kontorsmiljöer (inaktivt)
2010-01-20Förfina den befintliga marknadsföringsstrategin samt implementera den för Agapi Charter, ett företag inom båtcharter (RIB) med en annorlunda inriktning (inaktivt)
2010-01-18”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete (inaktivt)
2010-01-18Marknadsplan folkbildning (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2010-01-13Grafisk design och interaktionsdesign för konsultbolag (inaktivt)
2010-01-13Databasanalys, datamining, koppling databas och gränssnitt (inaktivt)
2010-01-12Vägföreningens och Samfällighetens gränser (inaktivt)
2010-01-12VFX tracker - videokollaboration (inaktivt)
2010-01-08Produktutveckling av designidé hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-01-07Produktutveckling av energitjänsten IndustryWise (inaktivt)
2010-01-07Design av interaktiv display för solenergisystem med Swarovski-kristaller (inaktivt)
2010-01-07Messaging applikation i en PND (inaktivt)
2010-01-07Vilka faktorer gör Uddevalla till en attraktiv inflyttningskommun? (inaktivt)
2010-01-07Användbarhetsutvärdering av ett simuleringsspel för förståelse av energianvändning i hemmet (kr) (inaktivt)
2009-12-30Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering (inaktivt)
2009-12-22EXAMENSARBETE RÖRANDE HINDERFRÅGOR PÅ OCH RUNT FLYGPLATSER (inaktivt)
2009-12-18Utvärderare - Urix (inaktivt)
2009-12-15Kvalitetshandbok ur ett Leanperspektiv (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2009-12-09Ex-jobb/Uppsats – 100% frisknärvaro! (inaktivt)
2009-12-09Modellutveckling för förångning av urea i mixer (inaktivt)
2009-12-08Miljökrav och miljömärkning vid inköp och upphandling i Spanien (inaktivt)
2009-12-07Nya turistaktiviteter (inaktivt)
2009-12-07Dynamic LCC (inaktivt)
2009-12-01Ex-jobb: Beräkning parasollfotsvikter (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2009-11-26Minskad energi- och vattenförbrukning (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftmätning samt eigenmode beräkningar (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2009-08-21Logistik/samvarkanslösningar (inaktivt)
2009-08-21Telemarketing med hjälp av film (inaktivt)
2009-08-20Utvärdering av ISA-system för åkeribranschen (inaktivt)
2009-08-10Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2009-07-13Implementation av webbaserat kvalitetssystem. (inaktivt)
2009-06-29Vikaskogs herrgård, en 5000 år gammal bosättning i förvandling (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-06-22Lean och layout (inaktivt)
2009-06-16Effektiv insamling av Internettrafik för smartare uppföljing (inaktivt)
2009-06-15Trollhättan som attraktiv studentstad (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2009-04-17Hur ska Aeroseum göra för att behålla sina volontärer? (inaktivt)
2009-04-14Animerad film om biogasprocessen (inaktivt)
2009-04-14Samhällsekonomiska följder av utökad biogasframställning (inaktivt)
2009-04-10Skapa en hemsida för ett säkerhetsföretag (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2009-02-23Vilken roll kan och ska etiska riktlinjer och gemensamma värderingar spela i en hel bransch? Fallstudie svensk bussbransch. (inaktivt)
2009-02-19Wiki och Samarbetsportal (inaktivt)
2009-01-21Skapa framtidens musikdistribution - PopCatcher; ett laglig och legal sätt att ladda ner musik! (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-12-19Företagens Internetanvändning (inaktivt)
2008-12-03Järnvägens betydelse för företagsetableringar nu och i framtiden - är Örebro på rätt spår? (inaktivt)
2008-11-25Kostnadseffektiv bilelektronik (inaktivt)
2008-11-11Hur upplever västeråsaren kommunens kameraövervakning? (inaktivt)
2008-11-05Energianalys av vintersportarenor (inaktivt)
2008-10-02Marknad Produkter (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-09-02Framtagning av en projekthandbok för genomdrivning av tekniskaprojekt (inaktivt)
2008-08-293D animering – går det att återanvända samma grundmodell för olika syften? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-08-29Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal) (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-07-31Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2008-07-10Web-applikation, ärendehantering (inaktivt)
2008-07-07Miljömärkning av byggnader (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Entreprenörskap i skolan (inaktivt)
2008-06-16Enkät om nätmobbning bland skolungdomar (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-06-16Statistikredovisning för stiftelse Actíva (inaktivt)
2008-06-09Prognosmodell för reglerpriser (inaktivt)
2008-06-02Gränsland- ett upplevelseområde för alla människor- utifrån egna förutsättningar (Sandviken) (inaktivt)
2008-05-30Peer-to-Peer system (inaktivt)
2008-05-30Virtuellt Whiteboard - Utvecklingsprojekt i Java (inaktivt)
2008-05-30Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (inaktivt)
2008-05-30Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Skapa en virtuell resebyrå/resesite (inaktivt)
2008-05-30Flödereglering/QoS i ett börshandelssystem (inaktivt)
2008-05-30Skapa framtidens musikdistribution - PopCatcher; ett laglig och legal sätt att ladda ner musik! (inaktivt)
2008-05-30STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av mediaplattform inom digital-TV (inaktivt)
2008-05-30Inredning och utformning av butik i Stockholm (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-05-15Interaktiv hemsida för skapande av musikarrangemang online (inaktivt)
2008-05-14Multikriterieanalys som beslutsstöd för att hantera förorenade muddermassor (inaktivt)
2008-04-16STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, BESTÄNDIGHET/NEDBRYTNING (inaktivt)
2008-04-08Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal) (inaktivt)
2008-04-02GIS-presentation av plog och saltrutter (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-03-14Utvärdering av hälsobefrämjande trädgårdsprojekt i SDF Tynnered (inaktivt)
2008-02-29Beräkningsprogram för gasfjädrar (inaktivt)
2008-02-19Marknad - Produkter (inaktivt)
2008-02-18IKEA - Jämställdhetsplan (inaktivt)
2008-02-13Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk (inaktivt)
2008-02-07Informationsanalys OLAP/Data Mining (kr) (inaktivt)
2008-02-06STÖTFÖRLOPP OCH SKADEMEKANISK ANALYS AV HÖGHÅLLFAST STÅL, 2 KOPPLADE EXJOBB (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-01-30Sammanställning av information och framtagning av handbok (inaktivt)
2008-01-29Marknadsundersökning för att klarlägga behov av en rekommendationstjänst för kläder och skor på internet (inaktivt)
2008-01-29Affärsplan för innovationsprojekt (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-28Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-01-22Verifiering av AUTOSAR Basic Software Module. (inaktivt)
2008-01-21Hållbar energiförsörjning (inaktivt)
2008-01-21Molekylär karaktärisering av allergi-framkallande IgE (inaktivt)
2008-01-21Skapande av Schemaprogram för tematiskt arbete (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Energiutredning (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - RCM-baserade underhållsplaner anpassade för olika driftförhållanden (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Skapa statistik ur ett telefoniprogram (JN 11) (inaktivt)
2008-01-17Marknad Produkter (inaktivt)
2008-01-16Kundundersökning samt förändringsförslag till avance.nu (AP) (inaktivt)
2008-01-16En tillgänglig socialförvaltning - delprojekt tjänsteresor (GH) (inaktivt)
2008-01-16Hur kan Acando som IT-företag, öka synligheten och närvaron i Mälardalen? (ke) (inaktivt)
2008-01-11Multikriteriaanalys för hantering av förorenade sediment och muddermassor. (inaktivt)
2008-01-03Vikaskogs herrgård, en 5000 år gammal bosättning i förvandling (inaktivt)
2007-12-20Är din framtid inom IT-integration och SOA? (inaktivt)
2007-12-06Vidareutveckling av programvara ShopDisplay (inaktivt)
2007-12-05Virtuella Möten (Virtual Meeting) (inaktivt)
2007-12-04Kopia av Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-12-02Open source Java mjukvaruutveckling (inaktivt)
2007-11-30Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-11-27Miljöarbete i ett finans- och tjänsteföretag (inaktivt)
2007-11-27Kopia av Miljöarbete i ett finans- och tjänsteföretag (inaktivt)
2007-11-26Utveckling av ett integrerat e-postsystem till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-11-26Marknadsföringsstrategi (inaktivt)
2007-11-21Mätning och presentation av snödjup (inaktivt)
2007-11-20Hur skapar man en intressant och hållbar utställning av projektet Statics prototyper? (kr) (inaktivt)
2007-11-20Anläggningstillgångar i bagerier (kr) (inaktivt)
2007-11-13Skapa kommunikation mellan MySQL-databas och andra typer av filformat samt mellan CRM-system och e-post server. (ke) (inaktivt)
2007-11-13Användarmanual (inaktivt)
2007-11-09Hur kan man uppmärksamma elanvändningen i hemmet samt bidra till en medveten energianvändning? (kr) (inaktivt)
2007-11-09Välkommen till Truly Nordic-researrangör med fokus på upplevelser! (AÖ) (inaktivt)
2007-11-04Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-23Primär resursfaktor (inaktivt)
2007-10-22Kommunikationsplan för Vingaker Energetic Science Park (kr) (inaktivt)
2007-10-22Konceptframtagning från idé till verklighet (kr) (inaktivt)
2007-10-22Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs (aw) (inaktivt)
2007-10-22Visualisera histoirebeskrivning i ett ”ett fysiskt rum” (aw) (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-22Framgångsrika visionsarbeten där visionen fick genomslag. Goda exempel på utvecklingsarbeten i världen och en analys av processer och resultat (aw) (inaktivt)
2007-10-18 Hur minimerar man personalomsättningen i en ständigt föränderlig CRM-verksamhet? (inaktivt)
2007-10-18Stubgenerator och mockverktyg (inaktivt)
2007-10-18Konferensserver för IP-telefoni med hög tillgänglighet (inaktivt)
2007-10-18Öka produktionen på Solosågen! (inaktivt)
2007-10-18Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-10-18Revolutionerande maskin för träbearbetning (inaktivt)
2007-10-18Sustainable Development - hur ska Cardo Group arbeta med miljö, etik och mångfald i framtiden? (ref 2006002) (inaktivt)
2007-10-18Användbarhet - Roomservice hotellsystem (inaktivt)
2007-10-18MARKNADSSTRATEGIER HOS TILLVERKARE AV UTRUSTNING FÖR DIGITALTRYCK (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-10-02Exjobbare inom marknadsföring sökes! (inaktivt)
2007-09-25On-Line Navigation på Windows Automotive (inaktivt)
2007-09-21Webb- och databasutveckling - Internettjänst för juridisk rådgivning (inaktivt)
2007-09-21”Bo i Aneby” (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Programmering, Simulering och adaptiv styrning av automatiserad gjutgodsrensning (inaktivt)
2007-09-21Portal (hemsida) för information om fysisk aktivitet och motion (inaktivt)
2007-09-21Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-09-21Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-09-07Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter (inaktivt)
2007-09-06Möbler i virtuella miljöer (TH 03) (inaktivt)
2007-09-05Effektivisering av bilskadereparations-processen (inaktivt)
2007-09-04Media TV portning och grafiskt interface (inaktivt)
2007-09-04Finansiering av IT-företag (inaktivt)
2007-09-04Analys av loggdata från riktad hälsoportal (inaktivt)
2007-08-31Affärsplan för webbutvecklingsföretag (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av Artificiella Neurala Nätverk för handel på valutamarknaden (inaktivt)
2007-08-24C-eller D-uppsats vid fristående sparbank i Sala. (FP, AP) (inaktivt)
2007-08-23Kartering, modellering och simulering för ny indunstning (inaktivt)
2007-08-23Effektiv databearbetning och analys av provningsresultat med statistiska metoder (inaktivt)
2007-08-23Energieffektivisering- Kartering av pumpar (inaktivt)
2007-08-21Husdatabasen.se är en konsumenttjänst som erbjuder information och bilder på alla husmodeller i Sverige. (aw) (inaktivt)
2007-08-20HusDatabasen.se - Sveriges alla hus under ett och samma tak (aw) (inaktivt)
2007-08-17Godsflödets vägar i Värmland (inaktivt)
2007-08-17Markandsanalys - upplevelsecenter (inaktivt)
2007-08-17Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland (inaktivt)
2007-08-17Skapa en modern och funktionell arbetsplats! (inaktivt)
2007-08-16Skelettmuskelfunktion - Examensarbeten på institutionen för Medicinsk teknik Skolan för Teknik och Hälsa, KTH (inaktivt)
2007-08-16Språkteknologiskt verktyg för prioritering/kategorisering av stora volymer av kundservice-ärenden (inaktivt)
2007-08-16Mobile VJing – Visual performance using streaming video from mobile phones (inaktivt)
2007-08-16Studie av möjlighet till ny relativ metod för flödesbestämning inom vattenkraft Ämnesområde: Vattenkraft, Produktionsplanering (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Kampanjhanteringssystem med analysverktyg för dagligvaruhandelsindustrin (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-07-31Web-baserad kunddatabas för konsultföretag (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-07-03Beteendevetenskap & personalutveckling i Arboga (aw) (inaktivt)
2007-07-02Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-07-02Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-06-27Webbutvecklingsprojekt (inaktivt)
2007-06-25Systemstudie av förpackningar för frukt och grönt transporter i Europa (inaktivt)
2007-06-20Marknadsanalys av CleanTech (inaktivt)
2007-06-19Skapande av Wikipedialiknande webbsite för aerodynamik och flygplansdesign (aw) (inaktivt)
2007-06-18Byggande av databas / webshop för Launch Design Partner (inaktivt)
2007-06-17Var med och skapa Mobil Web 2.0! Vi söker studenter för exjobb/sidoprojekt inom systemdesign och systemutveckling (inaktivt)
2007-06-13Utveckling av mediaplattform för videocommunity-tjänst (inaktivt)
2007-06-07Dyslexiprojekt i Södra Närke - en utvärdering (inaktivt)
2007-06-05Entreprenörskap i skolan (Askersund) (inaktivt)
2007-06-04Aiai - ett projekt syftande till att underlätta för funktionshindrade genom hjälp med de administrativa sysslorna förknippade med personlig assistans (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-06-04Hantering av gröna växter i försörjningskedjan, IKEA (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-29Skapa ett beställningsunderlag för hur en hemsida skall se ut (inaktivt)
2007-05-29Att kartlägga flöden av energi inom bioenergiområdet i Ljusdal kommun (Ljusdal) (inaktivt)
2007-05-23Utveckling av ett centralt annonssystem till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-05-23Utveckling av ett centralt Content Management system till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-05-22Rekryteringssystem till en existerande portallösning (inaktivt)
2007-05-21EU-projektet ERE - Energize Regional Economies (inaktivt)
2007-05-15Energianalys av oljepanna (kr) (inaktivt)
2007-05-14Visuell fuktighetssensor med hjälp av kemi och nanoteknik (inaktivt)
2007-05-11Utveckling av miljömässigt hållbara plantager (inaktivt)
2007-05-10Tvärvetenskaplig utveckling av marknadsföring och kommunikation på Internet (inaktivt)
2007-05-08Skapa internetbaserat medlemsregister för Yogastudio! (inaktivt)
2007-05-08Marknadsplan och smarta medieval för webbaserat verktyg (inaktivt)
2007-05-08Projektledning och personlig effektivitet online (inaktivt)
2007-05-07Exjobb inom 3D-animation: Undersöka renderingspipeline för päls-, fjäder- & fjällsystem (inaktivt)
2007-05-07Utveckla en tilltalande helhetsbild av företaget i all presentationsmaterial (inaktivt)
2007-05-05Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-04-27Framtagandet av en interaktiv lösning för kompetensförsörjningsprocessen (inaktivt)
2007-04-25Beräkningssystem kreditrisker (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-20Marknadsbearbetning för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-16Branschundersökning kring informationssäkerhet (inaktivt)
2007-04-16Skapa en komplett affärsplan för lansering av produkter inom värmeöverföring (inaktivt)
2007-04-11Sluttäckning av deponier (inaktivt)
2007-04-11Framtidens hantering av muddermassor och förorenade sediment (inaktivt)
2007-04-04Effekter av investeringsprogram för att bygga bort utsläppen av växthusgaser (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Skogens Konungs hemsida (AP) (inaktivt)
2007-04-04On-line Kontrollinstruktion (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2007-04-04Varumärket ¿Handelskammaren Värmland¿ (inaktivt)
2007-04-04SIGNIFICANCE OF PRINT QUALITY IN VARIABLE DATA PRINTING (inaktivt)
2007-04-04En studie i att exportera svenskt livsmedel inom EU (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete inom projektet Aiai - utveckling av ett system som syftar till att underlätta för funktionshindrade (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-04-02Inredning och rumslig utformning i anrikt brukshotell (aw) (inaktivt)
2007-04-02Brukshotell med nya målgrupper i sikte (aw) (inaktivt)
2007-03-31Design och implementering av klient-server struktur i butikskedja (inaktivt)
2007-03-29Från varu- till tjänsteproduktion. Nya affärsområden? (67) (inaktivt)
2007-03-28Organisationsutveckling (inaktivt)
2007-03-28Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun? (inaktivt)
2007-03-28Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av projekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet (2003-2005) (inaktivt)
2007-03-28Samverkan mellan Jämtländska företag för att nå nya internationella marknader (inaktivt)
2007-03-23Lärarhandledning i Miljö (inaktivt)
2007-03-22Vi gör Web 2.0 i mobilen och är på jakt efter dig! Java Programmering/systemutveckling och design. (inaktivt)
2007-03-22Varumärket Jämtland - marknadsundersökning och marknadsplan (inaktivt)
2007-03-19Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Momentbehov för valspressning (inaktivt)
2007-03-16Överföring av bokföringsdata till Excel från affärssystem (inaktivt)
2007-03-15Hantering av Gröna växter i försörjningskedjan inom IKEA (inaktivt)
2007-03-15Jämställdhetsanalys för vård- och omsorgsförvaltningen (inaktivt)
2007-03-15Vilka väljer gymnasieinriktning mot vård och omsorg? (inaktivt)
2007-03-12Utvärdering av utvärdering (inaktivt)
2007-03-05Trafikinformation i realtid för effektivare trafikledning (inaktivt)
2007-03-05Hur kan visualisering påverka vinsten i ett företag? (inaktivt)
2007-03-01Motion tracking med mobiltelefonens kamera (inaktivt)
2007-03-01Marknadsplan för en fornby (KE) (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-02-21Kommunikationsstrategi för våra medlemsföretag (inaktivt)
2007-02-19Exjobb inom: Java, Jboss Application Server, Jboss Seam, Jboss Portal API, Testing (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsföring av kulturkvarteret Täljstenen i Sala (AW) (inaktivt)
2007-02-12Konstruktion och design av hemsida (aw) (inaktivt)
2007-02-08Kartläggning av byggbranschens status (inaktivt)
2007-02-02Inköpsstruktur och kvalitetsklassning av timmer. (inaktivt)
2007-02-02Cad-konstruktion mot offshoreindustrin (inaktivt)
2007-02-02Nya medarbetare till reklambyrå på landet. (AP) (inaktivt)
2007-01-31Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (aw) (inaktivt)
2007-01-23Redovisningssystem för inköp och hantering av fasta bränslen (Ljusdal 63) (inaktivt)
2007-01-23Marknadsundersökning, Turism för personer med funktionshinder (inaktivt)
2007-01-23Informationsfilm om VH assistans (inaktivt)
2007-01-22Konvertering och integrering av externa device modeller i Simics (inaktivt)
2007-01-22Design av innovativa inredningsdetaljer: Eld inomhus! (inaktivt)
2007-01-16Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i stockholm (inaktivt)
2007-01-152 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2007-01-03Förstudie kring ett 2 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2006-12-22Webbprojekt: Imagine – En hållbar väg (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-20IT Governance på Swedbank/Föreningssparbanken (inaktivt)
2006-12-20Undersöka hur man med Diskret Differentialgeometri kan modellera Larvfötter. (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-14Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP) (inaktivt)
2006-12-13Webbdesign för en portallösning (inaktivt)
2006-12-12Omvärldsanalys, verksamhetsplan samt budget till Nätverket HälsoSam Sverige (AP) (inaktivt)
2006-12-12Kalender och schemasystem till en existerande portallösning. (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-12-08Konsumentbeteende - Self-scanning sett ur konsumentens samt daglivaruhandelns perspektiv (inaktivt)
2006-12-08Svensk Handel - Framtidens butik - hur kan upplevelseshopping stärka konsumentens köpkraft och helhetsupplevelse? (inaktivt)
2006-12-06Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (Nordanstig) (inaktivt)
2006-12-01Webbprojekt-databas, uppbyggande av interaktiv community; användarkontokontohantering, blogg, chat etc (inaktivt)
2006-12-01Utveckling av en ny dynamisk hemsida för Funhouse4kids (inaktivt)
2006-11-21Grafisk profil för kreativt företag - skapa otraditionell företags-webbsida! (inaktivt)
2006-11-21Hur får man lärare och elever att lära sig mer om hushållsapparaters elförbrukning med hjälp av ett datorspel? (kr) (inaktivt)
2006-11-21Hur skapar man ett mobilspel som får dagens ungdomar att reflektera över sin egen energianvändning? (kr) (inaktivt)
2006-11-21Webprojekt - logistik- CRM för dataingenjör/systemarkitekt/programmerare (JN 10) (inaktivt)
2006-11-13Hur fungerar hjärnans belöningssystem? (inaktivt)
2006-11-10Vardagskommunikation ur användarperspektiv. GH (inaktivt)
2006-11-10Smakprov! Före och efter användadet av kompetensen designad kommunikation. GH (inaktivt)
2006-11-07Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-11-03Byggandet av ett investmentbolag med gott hjärta (inaktivt)
2006-11-02Finns intresse och behov av fakturabevakning och inkasso? (ke) (inaktivt)
2006-11-02Webbapplikation för hantering av testprocess (inaktivt)
2006-10-31Design och implementering av klient-server system för butikskedja (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-26FEM-analys (inaktivt)
2006-10-20Mätverktyg av ledningsgrupp - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-13Utformande av kreativ miljö till ett konferensrum (inaktivt)
2006-10-12Internettjänst (Gävle) (inaktivt)
2006-10-11Design och utveckling av programvara inom Broadcasting (inaktivt)
2006-10-11Kvantinformation (inaktivt)
2006-10-11Talsyntes baserat på open source (Ljusdal 71) (inaktivt)
2006-10-11Interaktivt energitekniskt mätlaboratorium på nätet (Ljusdal 69) (inaktivt)
2006-10-11Utveckling av ett on-line spel inom fiske (Ljusdal 68) (inaktivt)
2006-10-11Analys av informationsflöde och marknadsundersökning (Ljusdal 53) (inaktivt)
2006-10-11Miljöpolicy gällande Ljudnivåer (Ljusdal 14) (inaktivt)
2006-10-04Mixtures of fatty acids (inaktivt)
2006-10-03Energieffektivisering inom sjukvården. (inaktivt)
2006-10-03Energioptimering av kombinerade kontors- och bostadshus i en blandstad (inaktivt)
2006-10-03Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2006-10-02Skapa ett bokningssystem för skidort! (inaktivt)
2006-10-02Visuellt programmeringssystem för real-tids 3D-material till 3D-spel och CAD- applikationer (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-25Exjobb inom 3D-animation: Skapa 3D-animerad actionscen med flygplan, helikoptrar, missiler, explosioner etc. (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-09-18Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2006-09-04Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser (inaktivt)
2006-09-04Skapa en komplett affärsplan för lansering av produkter inom värmeöverföring (inaktivt)
2006-08-30Marknadsanalys och strategi för nya marknader (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-08-29Produktutveckling av väletablerade maskiner för ökad användarvänlighet (inaktivt)
2006-08-28Transitions in music for videogames (inaktivt)
2006-08-25Super Mtools (inaktivt)
2006-08-25Koppling mellan olika simulatormodeller (inaktivt)
2006-08-223D grafikmotor för trafiksimulering - del av en virtuell stad. 3D engine for car simulation (inaktivt)
2006-08-21Kompetensarbete i SMF (Ljusdal) (inaktivt)
2006-08-21Att skapa en Webb plats för besökare i Hälsingland (turistdatabas)(Ljusdal) (inaktivt)
2006-08-21Utveckla rapporteringsverktyg i C/C++ (Ljusdal) (inaktivt)
2006-08-18Produktutveckling genom tävling(77) (inaktivt)
2006-08-16Design och utveckling av programvara för synkroniserad uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-08-14Utveckling och design av webbsida (inaktivt)
2006-08-02Processmodellering för Distribution Management på E.On (inaktivt)
2006-08-02Examensarbete inom kvantinformation (inaktivt)
2006-08-02Skogstrafik och vattenvägar (inaktivt)
2006-07-27Energioptimering av kontorshus (inaktivt)
2006-06-30Analys av kundbeteende (aw) (inaktivt)
2006-06-27Vätgasgenerering små bränsleceller (inaktivt)
2006-06-26Design och utveckling av mjukvara för schemaläggning och uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-06-20Hur fungerar regionwebben? (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av CRM-system i .NET 2.0 (inaktivt)
2006-06-20Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system (inaktivt)
2006-06-20Barnasinne - ett reggio i Bergslagen (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-06-16Utvärdering av ett webbprojekt (inaktivt)
2006-06-15Examensarbete/C/D-uppsats: Logistikflöden och utveckling av industrifastighet: (aw) (inaktivt)
2006-06-12Elektriskt rörligt huvudstöd för operationsbord inom Oftalmologi (inaktivt)
2006-06-12Marknadsundersökning - utveckling av gärdesgårdar (TH 06) (inaktivt)
2006-06-08Kartläggning av mångfald (inaktivt)
2006-06-07Vilka förväntningar har studenten på APU-platsen? Vilka förväntningar har APU-platsen på studenten? (inaktivt)
2006-06-07Vilka är viktiga eller avgörande faktorer för att göra en kommun attraktiv att leva och verka i. (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)
2006-05-16Kostnads och lönsamhetsanalys vid introduktion av nya produkter (aw) (inaktivt)
2006-05-10Konstnärlig belysning av Botaniska Trädgården i Skara (inaktivt)
2006-05-09Databas säljstöd - till salu register och kundregister (inaktivt)
2006-05-08Simulator för obemannade farkoster (inaktivt)
2006-05-053 exjobb: Success Stories inom jämställdhet, Hur blir jämställdhet en del av verksamheten samt Finansiärers påverkan i innovationsföretag (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-05-02Marknadsstrategi - företagssamverkan (TH 03) (inaktivt)
2006-04-03Arbetsflöde, logistik och organisation I butik (aw) (inaktivt)
2006-04-02Marknadsplan för Nya Lapphyttan (jj) (inaktivt)
2006-04-02Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj) (inaktivt)
2006-03-17Användartestad webbaserad lösning kopplad till databas och skapa programvara efter denna webblösning (inaktivt)
2006-03-09Framtagning av ett journalsystem med databas (inaktivt)
2006-03-07Marknadsföring av Bastedalens Herrgård och Kinapark (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2006-02-28Jämställdhet i en gästhamn (UK 11) (inaktivt)
2006-02-27Framtagning av beslutstödsmodeller för bostadsföretag (aw) (inaktivt)
2006-02-27Processutveckling (inaktivt)
2006-02-27Mobil E-tjänst (inaktivt)
2006-02-24Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH) (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2006-02-24Framtagande av modell för samarbetspartners (inaktivt)
2006-02-02Finns det behov av professionella informationshanterare? (Ljusdal 75) (inaktivt)
2006-02-01Miljöutredning för Samhalls koncept: Kommunpartner (inaktivt)
2006-01-303D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-263D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-01-18Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i Stockholm (inaktivt)
2006-01-12Analys av DNS-trafik (inaktivt)
2006-01-12Marknadsföringskoncept för filmprodukt i ny säljkanal (inaktivt)
2006-01-11Marknadsföring av befintligt produktsortiment (inaktivt)
2006-01-04Sociala nätverk och produktrekommendationer i Web2.0 (inaktivt)
2006-01-04Produktion och utveckling av affärs- och kommunikationssystem (inaktivt)
2006-01-04Utveckling av web community (inaktivt)
2006-01-04Glansvariationer vid elektrofotografiskt tryck (inaktivt)
2005-12-20Quality-projektet: Gruppdynamik, rekrytering och marknadsföring inom innovationssystemet i Västra Götaland (inaktivt)
2005-12-19Undersökning om informationsinhämtning bland användare av geografisk informationsteknik (Gävle) (inaktivt)
2005-12-08Marknadsstrategi - VR-läsare för infrastruktur (inaktivt)
2005-12-06Utvärdering och uppföljning av psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling vid Bolagsverket (inaktivt)
2005-12-05Webbutvecklare med god fömåga att arbeta med och skapa bilder/flash-animationer och bör kunna använda sig av CSS & Javascript. (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-12-02Webbspel i Flash (Gävle) (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2005-11-28Utveckling av arbetsmodell för mätning och uppföljning (jj). (inaktivt)
2005-11-28Budgetering och framtagning av lönsamhetskalkyler (jj) (inaktivt)
2005-11-28Skapa ett utbildningsprogram inom Projektledning (aw) (inaktivt)
2005-11-23Uppföljning och utveckling av ett litet företag (inaktivt)
2005-11-23Utveckling av lokal marknadsföring (inaktivt)
2005-11-23On-line kontrollinstruktion (inaktivt)
2005-11-17SkiStar inbjuder C- och D studenter från hela Sverige till uppsatstävling! (inaktivt)
2005-11-16Strukturering av Skyltning i Götene Kommun (inaktivt)
2005-11-15Spelutvecklingsföretag i Sthlm söker 2 exjobbare för communityutveckling i Java. (inaktivt)
2005-11-15Mätteknik och signalhantering av radiostrålning och elektromagnetism (inaktivt)
2005-11-10Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (inaktivt)
2005-11-09Näringslivets och den offentliga sektorns attityder till de företagande i Götene (inaktivt)
2005-11-09Hur skapas en positiv attityd till företagande? (inaktivt)
2005-11-07Vilket bemötande får flickor/kvinnor respektive pojkar/män vid Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium? (inaktivt)
2005-10-27Ungt bemanningsföretag behöver utvärderas! (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-10-06Lärcentrum i Bromölla - en motor för regional och lokal utveckling! Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-09-303D-ljud i haptiska applikationer (inaktivt)
2005-09-29Övningsdatabas på webben (inaktivt)
2005-09-28Intern brandskyddskontroll på Kraft Foods (inaktivt)
2005-09-16Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2005-09-13Patientjournalportal för patienter (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-09-07Representation av osäkerhet för Web Ontology Language med hjälp av Bayesianska nätverk (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-07Super Mtools (inaktivt)
2005-09-02Fler bokningsbara produkter hos EXPO Hagfors (inaktivt)
2005-08-29Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2005-08-24Ny målgrupp av arkitekter och inredare, en marknadsundersökning (inaktivt)
2005-08-01Ljud i haptiska applikationer (inaktivt)
2005-07-05Utveckling av programvara för kommunikation i Configura miljö (inaktivt)
2005-06-30Systematiskt förbättringsarbete(Hofors) (inaktivt)
2005-06-29Vidareutveckling av tjänst för försäljning av musik och ringsignaler (inaktivt)
2005-06-28Utveckling av besöksnäringen i Götene Kommun (inaktivt)
2005-06-27Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2005-06-17Omställningstider och rutiner vid gjutning av chokladkakor (inaktivt)
2005-06-171-2 webb-/systemutvecklare till internationell community och marknadsplats på flera språk (inaktivt)
2005-06-07Wearitonline - interaktiv databas för 3D-geometrier (inaktivt)
2005-06-01Skapa en automatiserad tillverkningsprocess med tyngpunkt på arbetsmiljö, effektivitet och kvalitet (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete om hydrofila metallytor (inaktivt)
2005-05-25IT-kartläggning (Nordanstig) (inaktivt)
2005-05-23Undersöka och anpassa/utveckla metoder och verktyg för att strömma ljud och bild över nätverk (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-05-11Resursområdesanalys (inaktivt)
2005-05-09Utvärdering av testverktyg för B2B-lösningar (inaktivt)
2005-05-02System för storleksoptimering av återanvändbar J2ME-kod  (inaktivt)
2005-05-02Designspråk för utemiljö ¿ design för bygge direkt i skogen (inaktivt)
2005-04-28Hydraulcylinder (inaktivt)
2005-04-27Marknadsundersökning för att kartlägga kunder och hitta rätt profileringssätt (inaktivt)
2005-04-27Exjobb för statsvetare i ett framtidsprojekt (TH 11) (inaktivt)
2005-04-26Smart plombering och märkning (inaktivt)
2005-04-26Tillverkningsenhet i Polen (inaktivt)
2005-04-25Marknadsstrategi - företagssamverkan (TH 03) (inaktivt)
2005-04-21IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 48) (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2005-04-20Skapa en företagspresentation (inaktivt)
2005-04-18Marknadsundersökning för att utreda intresset inom Svenska Kyrkans enheter för ett centralt IT-stöd (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av industriområde och promenadstråk (Ljusdal 67) (inaktivt)
2005-03-31Att skapa en databas/hemsida för dialekter i Hälsingland (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av en turistanläggning i vildmarken (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-03-31Förstudie gällande Utbilningsinsatser för att främja livsmiljön och aktivt gynna besöksnäringen i Ockelbo (Ockelbo) (inaktivt)
2005-03-31Produktstrategi och marknadsstrategi (Ljusdal 40) (inaktivt)
2005-03-31Kundregister, marknadsföringsplan (Ljusdal 30) (inaktivt)
2005-03-29Kommunikationslösningar i skogsmaskinlag (inaktivt)
2005-03-29Toxikologisk information på Internet: är den relevant för struktur-aktivitetsmodellering? (inaktivt)
2005-03-29LIST - Lokala Innovationer Skapar Tillväxt Uppfinnarförening vill undersöka förutsättningarna för innovationer i X-län(Bollnäs) (inaktivt)
2005-03-23Marknadsundersökning bland eventföretag, mäss och konferensarrangörer rörande behovet att skapa högskoleutbildning kring expo/mässarrangemang (inaktivt)
2005-03-21Inventering av trafikmiljöerna vid gymnasieskolor (inaktivt)
2005-03-21Trafikradions betydelse inverkan på framkomligheten i Skåne (inaktivt)
2005-03-21Vägarbetens nytta kontra negativ påverkan på framkomligheten (inaktivt)
2005-03-17Produktutveckling/design av möbler (TH 01) (inaktivt)
2005-03-16Analys av multinationell website (inaktivt)
2005-03-11Skapa en anläggningsstrategi för norra älvstrandens grönområden (inaktivt)
2005-02-28Hur uppfattas vårt företag? Attitydkartläggning! (68) (inaktivt)
2005-02-25Klimatkontroll i produktionslokaler (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-02-23Varumärkesidentitet (JH 04) (inaktivt)
2005-02-223D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-02-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ ljud och ljusspel (JJ) (inaktivt)
2005-02-04Skapa viltvarningssystem i fordon (Nordanstig) (inaktivt)
2005-02-02Hållbar och strategisk marknadsutveckling för NYLI kvalitets- & kontrollteknik AB (inaktivt)
2005-01-311-2 webb/systemutvecklare till internationell community och marknadsplats på flera språk (inaktivt)
2005-01-31 Navet - Kartläggning av utbildningsstatus - markndsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-25Hur omvärlden ser på Framtidshyttans verksamhet och dess utbud (jj) (inaktivt)
2005-01-21Beräkning av fordonsfjädring (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Super Mtools (inaktivt)
2005-01-19Med full delaktighet för människor med funktionshinder (Stockholm) (inaktivt)
2005-01-13Marknadsanalys ¿ Kvantifiera kundnyttor för livsmedelsindustrin (inaktivt)
2005-01-12Marknads- och attitydundersökning inom elektronikindustrin gällande utbildningsbehov och val av utbildningsanordnare (inaktivt)
2005-01-12Hyressättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2005-01-11 Koronabehandling av papper och kartong (Nordanstig) (inaktivt)
2005-01-11UTVECKLA WEBBASERAD LÖSNING KOPPLAD TILL DATABAS FÖR GÖTEBORGSBASERAT FÖRETAG (inaktivt)
2005-01-04ANSÖKAN OM EX-JOBBARE FÖR ATT TA FRAM EN WEBBASERAD LÖSNING KOPPLAD TILL EN DATABAS FÖR GÖTEBORGSBASERAT FÖRETAG! (inaktivt)
2004-12-30RFID i leverantörskedjan (inaktivt)
2004-12-15Integrering av analytiska funktioner på en PDMS plattform (inaktivt)
2004-12-08AI för onlinespel (inaktivt)
2004-12-07Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2004-12-06Mekanisera bort fattigdomen ¿ utveckla en pappersmaskin i Nepal (73) (inaktivt)
2004-12-03Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2004-11-30UR (Utbildningsradion): Barn- och ungdomsredaktionen söker innovativa ideer till sina radio- och tv-sajter (inaktivt)
2004-11-09Ytkemiska studier av dynamik och struktur hos skum (inaktivt)
2004-11-04Java-kunnig! (inaktivt)
2004-11-04Konverterare från ReadSoft Forms dataformat till Prifloat. (inaktivt)
2004-10-26Adsorption av sockerbaserade tensider på polymerlatex (inaktivt)
2004-10-12Värmeflöden orsakade av magnetohydrodynamiska moder i fusionsplasma (inaktivt)
2004-10-04Examensarbete inom industriell visualisering och möjliggörande teknologier i Göteborgsregionen (inaktivt)
2004-09-29Skapa ett redigeringsverktyg till vår e-learningmotor mm (inaktivt)
2004-09-28Konsekvenser av ett miljöledningssystem för en kommunal förvaltning? (inaktivt)
2004-09-23Terapeutiska Affibody (inaktivt)
2004-09-20Ungdomarnas drogvanor (inaktivt)
2004-09-20Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)
2004-09-07Akzo Nobel (inaktivt)
2004-09-06Effekter av miljöledningssystem (inaktivt)
2004-09-01Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj) (inaktivt)
2004-09-01Marknadsplan för Nya Lapphyttan (jj) (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-08-19Descentralisera inköpsprocessen med Intranätet som verktyg (inaktivt)
2004-08-11Arbetsmiljö för bättre konkurrenskraft -Framtagning av arbetsmiljöhandbok och praktiskt genomförande (inaktivt)
2004-08-09Webbaserat Bokninssystem (inaktivt)
2004-07-01IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-06-30Friskvård till 100 procent (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-24Webbaserade handböcker (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-06-08Dokumenthanteringssytem för Gästrike Återvinnare i Gävle (Gävle) (inaktivt)
2004-06-07Miljöpolicy gällande Ljudnivåer (Ljusdal 14) (inaktivt)
2004-05-28Att hitta tillverkare i andra EU-länder (inaktivt)
2004-05-28Nätverk för samarbete i Teknikbyns Tillväxtpark (aw) (inaktivt)
2004-05-24Den trådlösa communityn (inaktivt)
2004-05-24Spillingsskatten - Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-05-18Webbaserat frågesystem för kartläggning av en individs och grupps kulturkarta (inaktivt)
2004-05-18Utveckling av miljöledningssystem för SL Infrateknik (inaktivt)
2004-05-17Signalomvandling i IP-telefoni (inaktivt)
2004-05-17Attitydundersökning (inaktivt)
2004-05-14Marknadsplan (inaktivt)
2004-05-12Varumärkesidentitet (JH 04) (inaktivt)
2004-05-07Varumärkesidentitet (JH 04) (inaktivt)
2004-05-06Hur skapas en positiv attityd till företagande? (inaktivt)
2004-05-05Jordningsproblematiken vid pulverlackering (inaktivt)
2004-05-04Expo & Eventdesign (aw) (inaktivt)
2004-05-03Utveckling modifiering av kontrollutrustning. (inaktivt)
2004-04-30Attraktioner med naturen som tema (JH 03) (inaktivt)
2004-04-20BARNASINNE - ett initierande i skapandets förunderliga möjlighet till frigörelse av känsla och tanke. Ett reggio i Bergslagen. (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-04-15Utarbeta analysmetoder för driftstatistik (inaktivt)
2004-04-13Utvärdering av vak-effekter och laster på vindkraftverk (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten ¿ Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-04-01Attraktioner med naturen som tema (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Attraktioner med naturen som tema (JH 03) (inaktivt)
2004-03-30Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.) (inaktivt)
2004-03-25Optimeringar till gcc (inaktivt)
2004-03-25Optimeringar till gcc (inaktivt)
2004-03-25IFM Online / Online Fotbolsspelsutveckling! (inaktivt)
2004-03-23Biomimetisk vävnad från cellulosa (inaktivt)
2004-03-22Hur kan vi kommunicera samverkansuppgiften på vår hemsida? (inaktivt)
2004-03-19Applikationsutveckling till 3D CAD (Gävle) (inaktivt)
2004-03-18Att vara förälder och arbeta skift (inaktivt)
2004-03-18Undersökning av värmetransport till omgivande väggar i fusionsplasma (inaktivt)
2004-03-17Tillgängligare Tunabyggen (inaktivt)
2004-03-17Utveckla en hastighetsmätare för pneumatiska cylindrar (inaktivt)
2004-03-10Flexibel produktkatalog (inaktivt)
2004-03-09Kartläggning av befintliga företags underleverantörer (inaktivt)
2004-03-04Blev vår skola bättre efter organisationsförändringen? (inaktivt)
2004-02-04INREDNINGSFÖRSLAG FÖR EN FUNKISBYGGNAD I SKOGEN (inaktivt)
2004-02-02Nätnyttomodellens ekonomiska konsekvenser (inaktivt)
2004-02-02Optimeringar till gcc (inaktivt)
2004-02-02Marknadsplan med mål och handlingsplaner (aw) (inaktivt)
2004-01-30Sälja med musik (TH 04) (inaktivt)
2004-01-29Direktreklam via SMS (Ljusdal 27) (inaktivt)
2004-01-293D visualisering i Ljusdals centrum (Ljusdal 28) (inaktivt)
2004-01-27Effektivare logistik genom förbättrad styrning och hantering av emballage inom SAS Component, Logistics (inaktivt)
2004-01-23Marknadssatsning promotion-material i USA (inaktivt)
2004-01-23Budgetering och framtagning av lönsamhetskalkyler (jj) (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2004-01-19Skapa hemsida till systerbolag (inaktivt)
2004-01-07Vi söker personer som vill vara med och skapa/utveckla en portal (inaktivt)
2004-01-07Att förklara vad som krävs för att vi ska få tillväxt i Sverige (inaktivt)
2004-01-07Studie av stötprofilers inre struktur (inaktivt)
2003-12-18Konsumentanalys (05) (inaktivt)
2003-12-18Läs- och skrivsvårigheter (27) (inaktivt)
2003-12-15Multi protocol message brokering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-11Utveckling av unika beräkningsmodeller för egenskaps-/funktionsprovning (inaktivt)
2003-12-05Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot (inaktivt)
2003-11-26Nöjeskulturen på Gotland (20) (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-11-14Developers community (inaktivt)
2003-11-13Effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-11-12Initiering av VisionOrsa (inaktivt)
2003-11-12Marknadsföringsperspektiv för hur ett IT-företag kan utvecklas (inaktivt)
2003-11-12Dala Pronet & IT-företag, hur kan de samverkan i norra Dalaregionen? (inaktivt)
2003-11-12Undersökning av bredband i glesbygd (inaktivt)
2003-11-12IT Marknadsundersökning (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-10-23Miljöledningsarbete (TH 04) (inaktivt)
2003-10-16Logistikprojekt på ICA MENY (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-10-10Marknads- och åtgärdsplan för stadsdelstorg (inaktivt)
2003-10-08Expo & eventdesign; Marknadsföring och formgivning av utställningar (inaktivt)
2003-09-17Video Encoder/Streamer för Publika IP-nät (inaktivt)
2003-09-17IP-baserade nätlösningar med differentierad servicekvalitet (inaktivt)
2003-09-16Mobila applikationer (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-09-10Intern prissättning inom företag (jj) (inaktivt)
2003-09-09Marknadsundersökning (inaktivt)
2003-09-05Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov (inaktivt)
2003-09-03Skapa en koppling mellan Microsoft Active Directory och en LDAP-server. (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-08-26Varför startas företag? (Gävle) (inaktivt)
2003-08-13Analys av marknad kopplat till produktdesign (jj) (inaktivt)
2003-08-07Konstruktion av doseringskork till bondingflaska i miljöprojekt inom Västra Götalandsregionens tandvård (inaktivt)
2003-07-06Mekanisk/systematisk kapitalförvaltning - Del 1, Signaler (inaktivt)
2003-07-04Utveckling av en vandringsled (JH 03) (inaktivt)
2003-07-04Formgivning trycksaker/hemsida (JH 06) (inaktivt)
2003-07-01Överföring av pumploggar via mobilnätet till en central databas (inaktivt)
2003-06-26Vad kännetecknar en effektiv och användarvänlig e-handelsplats? (inaktivt)
2003-06-19Sveriges vägmärken (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Uppläggning av kärnkompetensutbildning för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-06-13AI/Neuronnät som metod vid analys av livsmedelsbutik (inaktivt)
2003-06-13Biologisk mångfalt i grustäkter, en inventering i avslutade täkter (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-06-10Internaktiv e-handels applikation (Ljusdal 12) (inaktivt)
2003-05-13Prestandaoptimering av WebServices i J2EE-miljö (inaktivt)
2003-05-13Prestandaoptimering i WebLogic Server/ItaniumII/Linux-miljö (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-04-30Utvärdering av projekt Vågbrytaren - Arbetslösa socialbidragstagares möjlighet till egen långsiktig försörjning. (inaktivt)
2003-04-23Kvalitetscertifiering av kemiföretag (TH 11) (inaktivt)
2003-04-22Volymberäkning av Färgrymd (inaktivt)
2003-04-15Utveckling av in vitro motilitet med två kopplade aktinfilament (JN 04) (inaktivt)
2003-04-04MINSKAD SJUKFRÅNVARO VID ELECTROLUX DISTRIPARTS AB OCH ELECTROLUX COMPACT APPLIANCES, TORSVIK, JÖNKÖPING (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av vätningsförhållanden i GYROS ABs CD-skivor (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-03-25Tentamensplaneringssystem ¿ Studentservice Högskolan i Skövde (inaktivt)
2003-03-11Utveckling av en vandringsled (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Attraktioner med naturen som tema (JH 03) (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete Marknadsundersökning Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-20Företagets hastighetsmätare - information på intranät för beslutsstöd och analys av nuläget (Ovanåker) (inaktivt)
2003-02-17Datorbaserade beslutsstöd - Knowledge Management (KM)(04) (inaktivt)
2003-02-17Sjung över gräns och land - ett internationellt projekt i skolan(JH 03) (inaktivt)
2003-02-10Implementera språkoberoende i ett MPS-system (inaktivt)
2003-01-20Jämförelse av PL/SQL och Java för att skriva databaskod i Oracle (inaktivt)
2003-01-20Geometrisk analys av 3-dimensionella CAD-modeller (inaktivt)
2003-01-20Modernt & effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-01-15Produkt-/ tjänsteutveckling (Sandviken) (inaktivt)
2003-01-10Marknadsundersökning - Unika upplevelser i Kalmar län (KA 06) (inaktivt)
2003-01-10Utveckling av system för m2m-kommunikation (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning - Distansutbildning för tandläkare (KA) (inaktivt)
2003-01-05Prissättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2003-01-03Företagsekonomisk analys av IT och Turism (inaktivt)
2002-12-19Skapa en koppling mellan Microsoft Active Directory och en LDAP-server. (inaktivt)
2002-12-19Samordnad rehabilitering i Flen - facit saknas! (inaktivt)
2002-12-07Informationskanal på Internet (inaktivt)
2002-11-18Sökbara kretsschema via XML (inaktivt)
2002-11-12Prissättning av produkter med kort livslängd (inaktivt)
2002-11-11Standardriggning i fleroperationsmaskiner (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)
2002-11-07M2M: Produktutveckling och konstruktion av adapter (inaktivt)
2002-11-07Attitydförändring kring avfall! (inaktivt)
2002-11-05Databas för prisjämförelser (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.