Sökning: "c-uppsats och skola"

Hittade 128 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet c-uppsats och skola.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Modell för öppen innovation i en kommunal serviceförvaltning (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-11-08Varför flyttar människor? En studie om flyttrender och faktorer. (inaktivt)
2011-10-28Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt)
2011-09-27Elever och äldreomsorg (inaktivt)
2011-08-29Marknadsundersökning/ traine-jobb Kiev (inaktivt)
2011-06-23Kartläggning av miljöarbete i kommunen (inaktivt)
2011-03-18The Peepoo agriculture project (inaktivt)
2011-01-17Idrottsskolans betydelse för samhället (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2011-01-05Kvalitetsuppföljning av internationella projekt i förskola och skola (inaktivt)
2010-12-10INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN utlyses till våren2011/hösten2011 - fokus HÅLLBAR UTVECKLING (inaktivt)
2010-11-25Energiinventering och plan för hållbar energianvändning (inaktivt)
2010-11-01Temporära modulbyggnader - Utvecklingen av ett nytt modulsystem (inaktivt)
2010-10-08En vecka utan lastbilar i Helsingborg (inaktivt)
2010-09-07X-jobbare inom ekonomi, handel el.dyl. (inaktivt)
2010-06-14Läxors betydelse av inlärning (inaktivt)
2010-05-24Rapport om ungdomars livsvillkor - LUPP (Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken) Kungsbacka kommun (inaktivt)
2010-04-22Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon? (inaktivt)
2010-04-06Identifiera utbildningsbehov för energiproduktion från jord och skog (inaktivt)
2010-03-23Samarbetsprojekt mellan skola & socialtjänst (inaktivt)
2010-03-23Hur kan Sätilaskolan vända trenden, behålla elever från sitt upptagningsområde och eventuellt vinna nya! (inaktivt)
2010-03-23Vad tycker eleverna på mellanstadiet om att börja högstadiet ett år tidigare? (inaktivt)
2010-01-08Vilken syn har elever, föräldrar och lärare på de individuella omdömena och hur kan de förbättras? (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete för lärarstudenter i matematik/specialpedagogik. (inaktivt)
2009-08-07Lärarnas uppfattning om analysarbete (inaktivt)
2009-07-03Hur kan vi utveckla det pedagogiska upplägget vid Fastighetsakademin? (inaktivt)
2009-04-21Hur påverkar ämnet idrott studieresultaten i övriga ämnen? (64) (inaktivt)
2009-02-19Upplevelsen av offentliga platser och miljöer (inaktivt)
2008-12-08Behövs förskoleklassen? Hur går det för barn som börjar skolan vid 6 års ålder? (inaktivt)
2008-11-11Skola-Arbetslivsamverkan ur ett entreprenöriellt förhållningssätt! (inaktivt)
2008-08-13Utvärdering av fritidsgårdar i Skövde (inaktivt)
2008-06-16Nylundaskolan - en resurskola och dess utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Peer-to-Peer system (inaktivt)
2008-05-15Arbetsmiljöns inverkan på resultaten i skolan (Älvkarleby) (inaktivt)
2008-01-31Utvärdering av förskola i skola (Älvkarleby) (inaktivt)
2008-01-21Hållbar energiförsörjning (inaktivt)
2007-11-13Praktisk studie på mjukvaruprogam för personer med funktionshinder (inaktivt)
2007-08-17Är skolan i Karlstad attraktiv? (inaktivt)
2007-06-12Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-06-12Skola-Arbetslivsamverkan ur ett entreprenöriellt förhållningssätt! (aw) (inaktivt)
2007-06-12Företagsbesök & Fadderföretag som kompetensutveckling (inaktivt)
2007-04-23Hur kan MUISK - Musik i verksamheten bli ett verktyg som berikar förskolans verksamhet? (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 2:INBILDNING - Att öka kompetensen att bruka sin förmåga (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-02-28Hur ser förutsättningarna för ledarskap ut i Piteå kommun utifrån ett genusperspektiv? (inaktivt)
2007-02-16Har ALP lett till skolutveckling? Utvärdering av ett utvecklingsarbete (inaktivt)
2007-02-15Hur kan (förskole)barn/elever fotografera sig till en bättre förståelse av sin omvärld? (inaktivt)
2007-02-09Marknadsanalys - Internationell E-handel (inaktivt)
2007-02-05E-handel & E-marketing (inaktivt)
2007-02-02Varför nådde jag inte till godkändnivå? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i svenskan för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i matten för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-01-31Inflytande - vilket inflytande kan och vill elever och vårdnadshavare ha i år 4-9 (inaktivt)
2007-01-22Språkanayls & textbearbetning (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten och forskarstudier inom krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid (inaktivt)
2007-01-03Översyn av antalet små grundskolor (aw) (inaktivt)
2006-12-12Belysning av skolbespisning (inaktivt)
2006-12-06Nytt web-baserat läromedel (inaktivt)
2006-10-18Konkurrensfördel (GH) (inaktivt)
2006-10-13Analys av enkätsvar gällande ungdommar (inaktivt)
2006-10-03Skara kommuns profil och image ¿ överensstämmer dessa? (inaktivt)
2006-09-27Hur kan MUISK - Musik inför skolstarten - berika förskolans verksamhet? (inaktivt)
2006-09-21Möjligheternas skola - kartläggning av psykosocial arbetsmiljö (inaktivt)
2006-09-20Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (delat exjobb med energiteknik och data/3D visulisering)(Ljusdal) (inaktivt)
2006-09-18Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2006-09-13Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2006-09-06Mat och miljö (inaktivt)
2006-08-23Kartläggning av kemikalier (inaktivt)
2006-06-07Företagsbesök & Fadderföretag som kompetensutveckling (inaktivt)
2006-05-09CleverLearning söker exjobbare inriktning datavetenskap (inaktivt)
2006-04-10Inflytande i förskola och skola (inaktivt)
2006-03-23Genusteoretisk analys av flickors och pojkars prestationer i åk 8-9 (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga små avlopp - Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2006-01-12Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2005-12-06En skola på en stabil och gemensam grund med klar och tydlig organisation? Stämmer det in på oss - Nya Lövgärdesskolan? (inaktivt)
2005-12-06Utökad idrott och hälsa undervisning - vad har det inneburit för vår skola? (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-23Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2005-11-15Utvärdering av uthålliga avloppssystem med URWARE - modellen (inaktivt)
2005-11-15Får mellanstadieelever kunskapsbas att bygga vidare på i högstadiet? (inaktivt)
2005-11-10Utvärdering av samarbetesprojekt mellan idrottsföreningar och skolan med syftet är att öka ungdomarnas idrottsutövande (inaktivt)
2005-09-29Utvärdering av effekter av årskurslös skola (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av Industriprojekt Fryken (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av organisation (inaktivt)
2005-08-17Växthus på humleängen ¿ ritning (inaktivt)
2005-07-04Översyn av antalet små grundskolor (inaktivt)
2005-06-30Energiledningssystem (Hofors) (inaktivt)
2005-06-21Tematiskt arbete i skolan (inaktivt)
2005-06-21Satsning på elevinflytande över arbetsmiljö och arbetssituation (inaktivt)
2005-05-25Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2005-05-13Hotell söker sin historia (JH 03) (inaktivt)
2005-05-13Kulturhistoria för turister (JH 03) (inaktivt)
2005-05-10Organisation i Fiskeviks förskola och F- 3 utvärderas förutsättningslöst (inaktivt)
2005-05-10Åldersblandad och temainriktad undervisning - är det en bra undervisningsform? (inaktivt)
2005-04-25Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-03-30Utvärdering av vilka faktorer som lett till framgång för elever under åren i grundskolan med betygen i nian som utgångspunkt (inaktivt)
2005-03-29Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (Ljusdal 22) (inaktivt)
2005-03-22Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿ (inaktivt)
2005-02-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2005-01-31Undersökning av brukarmedverkan, elevinflytande och kvalitet i skolan (aw) (inaktivt)
2005-01-20Fallstudie på Garda skola, ett exempel på integration (23) (inaktivt)
2004-12-15Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-10-05Språkutveckling - Integration (inaktivt)
2004-10-04Rotskärsskolan - Vad krävs för att byta inrikning mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2004-09-03Genusperspektiv - hur förhåller vi pedagoger oss till flickor respektive pojkar? (inaktivt)
2004-06-04Utvärdering och enkätundersökning (inaktivt)
2004-05-25Energiledningssystem (Hofors) (inaktivt)
2004-05-03Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-03-04Blev vår skola bättre efter organisationsförändringen? (inaktivt)
2004-02-09Utvärdering om 6-åringar får bättre skolstart genom förskoleklass (inaktivt)
2004-02-02Vad avgör ungdomars gymnasieval? (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2003-12-18Mobbningsproblemet i barnomsorg och skola (12) (inaktivt)
2003-12-18Jämställdhet i skola och undervisning (28) (inaktivt)
2003-12-18Integration av skola och barnomsorg (22) (inaktivt)
2003-12-18Fallstudie på Garda skola, ett exempel på integration (23) (inaktivt)
2003-12-17Hur ser vår interna kommunikation ut? (inaktivt)
2003-12-17Rotskärsskolan - Vad krävs för att byta inrikning mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2003-10-08Utvärdering av det brottsförebyggande arbetet i Tuve-Säve (Göteborg) (inaktivt)
2003-09-17Vad är det som lockar människor till Örebro? (inaktivt)
2003-04-22Pilot studie om förändrad skolstruktur och skolorganisation i Ockelbo (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)
2003-01-03Organisationsutveckling (inaktivt)
2002-12-04Smart trafiklösning. (Ockelbo) (inaktivt)
2002-10-29Kostnadsstyrning av byggprojekt (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.