Sökning: "cecilia from"

Hittade 14 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet cecilia from.

Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Transient motormodell i GT-power för beräkning utanför normaltillstånd att ersätta verifierande prov (inaktivt)
2011-11-21Beräkna korrigering för en icke standardiserad ljudeffektsfär (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-11-14Utveckling och verifiering av en dynamisk remtransmissionsmodell (inaktivt)
2011-11-14Förändring i livslängd vid acceleration av vibrationsutmattningsprov (inaktivt)
2011-10-13Metod för intern kalibrering av partikelräknare (inaktivt)
2011-05-23In-cylinder combustion simulation using CFD (inaktivt)
2011-04-19Analys och metodutveckling avseende missionsutvärdering på helfordon (inaktivt)
2011-04-19Using magnetic fields to prevent microorganism growth (inaktivt)
2011-04-05Simulering av lastvariationer i motorns ventildrivning (inaktivt)
2011-03-09PIV (Particle Image Velocimetry) experiment på strömning i cylinder i blåsbänk med stillastående ventiler. (inaktivt)
2010-09-07Examensarbete Materialoptimering (inaktivt)
2010-04-29Webdesign, skapa hemsida (inaktivt)
2007-10-23Valkar i pappersrullar och deras effekt på slappa stråk i pappersbanan. (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.