Sökning: "chefer"

Hittade 28 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet chefer.


Inkom Exjobbsförslag
2011-02-22Hur ska vi utforma vår Employer Branding mot framtidens arbetstagare? (inaktivt)
2011-02-22Mångfaldskartläggning (inaktivt)
2009-12-16Utan könsstereotypa bilder och budskap? (inaktivt)
2009-12-01Uppsats/Exjobb: Effekt eller ingen effekt- Har friskvårdscoachningen haft effekt på livsstilen? (inaktivt)
2009-10-21Kompetensutveckling på Service- och teknikförvaltningen (inaktivt)
2009-10-21Kompetensutveckling och jämställdhet på Service- och teknikförvaltningen (inaktivt)
2009-01-21Ställtidsreduktion med SMED-metodik (inaktivt)
2008-02-20Kommunikationsplan för ompositionering i rekryteringsbranschens djungel, med franchise som bärande koncept. (inaktivt)
2008-02-13Modell för värmeförluster under godstransporter (inaktivt)
2008-02-04Vill du hjälpa oss att styra mot en effektivare kommunal utförarförvaltning? (inaktivt)
2007-05-15Utvärdering av ny modell för medarbetarsamtal (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2007-02-28Hur ser förutsättningarna för ledarskap ut i Piteå kommun utifrån ett genusperspektiv? (inaktivt)
2006-12-20IT Governance på Swedbank/Föreningssparbanken (inaktivt)
2006-10-30Kompetensförsörjning, styrning och uppföljning av processen (inaktivt)
2006-04-21Kartläggning och utveckling av jämställdhet (inaktivt)
2006-04-18Marknadsundersökning av trender inom beslutsstöd (Business Intelligence) i Sverige 2006. (inaktivt)
2006-02-06Hur har Hälsosatsningen uppfattats och förståtts bland de kommunanställda? (inaktivt)
2006-01-05IKEA: Kompetenseffekter - Kunskapsmätning (inaktivt)
2005-12-06Utvärdering och uppföljning av psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling vid Bolagsverket (inaktivt)
2005-08-18Fungerar de formella kommunikations- och informationsvägarna i organisationen? (inaktivt)
2005-04-21Kundenkät, marknadsföring av företagshälsovård (Ljusdal 44) (inaktivt)
2005-03-29Utvädering av projekt Lokomotiv (Gävle) (inaktivt)
2005-02-11Förändring av organisation, arbetssätt och kultur. Hyresbostäder i Norrköping AB (inaktivt)
2003-01-28Analys - utbildning av chefer (KA 10) (inaktivt)
2003-01-28Beslutsprocessen hos chefer (KA 10) (inaktivt)
2002-11-11Utvärdering av grupphandledning av chefer, Professionellt ledarstöd (inaktivt)
2002-10-25Kartläggning av marknaden för bok om ledarskap och samarbete (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.