Sökning: "d-uppsats, medier"

Hittade 67 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet d-uppsats, medier.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2012-01-13Social media as content discovery engine for IPTV Video-on-demand (inaktivt)
2011-12-20Ökad konsumentmakt på elmarknaden (inaktivt)
2011-11-24Appar och sociala medier (1-2 pers) (inaktivt)
2011-10-04Hur stärker vi vårt varumärke? (inaktivt)
2011-09-07Information och kommunikation, behov av kommunikationsplan och strategi för användandet av sociala medier (inaktivt)
2011-07-22Styrning och övervakning av smarta hemmet via Zigbee (inaktivt)
2011-07-22Rörelsedetektering med videoanalys i inbyggt system (inaktivt)
2011-07-22Känna igen ljud för trigga larm! (inaktivt)
2011-07-22Android/Iphone-app för styra larm och videoövervaka hemmet (inaktivt)
2011-06-19Exjobb inom marknadsföring på GoBaby AB (inaktivt)
2011-05-23Ultrafiltrering och molekylär detektion av patogena mikroorganismer i vatten (inaktivt)
2011-05-11Vill du skapa en Facebook applikation för framtidens stad? (inaktivt)
2011-05-11Vill du skapa en Facebook applikation för framtidens stad? (inaktivt)
2011-04-14Internationell kommunikationsplattform till Sverigeskafferiet (inaktivt)
2011-03-31Lärares och elvers syn på digitala medier Hur används digitala medier i undervisningen och varför? (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-02-11Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-08Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-07Kan Du anpassa information till barn och unga med funktionsnedsättningar? (inaktivt)
2011-01-20Sociala Medieeffekter (inaktivt)
2010-12-15Sociala medier och Försäkringskassan (inaktivt)
2010-11-19Sociala medier i framtidens kollektivtrafik (inaktivt)
2010-11-15Tryckt media till kommunens invånare (inaktivt)
2010-11-01Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld (inaktivt)
2010-10-04SOCIALA MEDIER SOM KONTAKTKANAL (inaktivt)
2010-10-04Målgruppsanalys (inaktivt)
2010-09-07Marknadsanalys för ny nischprodukt (inaktivt)
2010-06-21Vad gör vi om vi blir matförgiftade? (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-03-01Målgruppsanalys inför uppdatering av webbplats (inaktivt)
2010-03-01Omvärldsanalys, försäljningsstrategier, hemsida (inaktivt)
2010-01-26Hur ser svenska marknaden på internetmarknadsföring idag och i framtiden? (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2010-01-08Ex-Jobb, Målgruppsanalys inkl. fokusgrupper (inaktivt)
2009-12-16Galleri och sociala medier (inaktivt)
2009-12-14Utveckla arbetet med kommunikation inom en organisation (inaktivt)
2009-12-14Strategi för analys av användande och ROI av virtuella tjänster (inaktivt)
2009-05-20Hur fungerar kommunikation mellan skolan och hemmen? (inaktivt)
2008-07-10Gävle Cityfest ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Gävle) (inaktivt)
2008-02-12Gerillamarknadsföring på Internet (inaktivt)
2008-01-18Examensarbete om medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2008-01-18Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-08-17Utvärdering av nystartad gymnasieutbildning på Älvkullegymnasiet - Karlstads internationella TIME-utbildning. (inaktivt)
2007-08-16Marknadskommunikation - reklam - grafik och copywriting Internationellt (inaktivt)
2007-06-30Etablering i Second Life (aw) (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-01Marknadsundersökning i form av en läsarundersökning samt en besöksundrsökning (aw) (inaktivt)
2007-04-20Marknadsbearbetning för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-16LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2007-04-16BILDFÖRBÄTTRING ÖVER EN BILDSEKVENS (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga (inaktivt)
2007-02-05Implementering av RBFNetwork i FPGA (inaktivt)
2007-01-09Smarta sensorer (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (gh) (inaktivt)
2007-01-04(GH) Informativ design på användarmanualer och produktbeskrivningar (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (aw) (inaktivt)
2007-01-04 Informativ design på användarmanualer och produktbeskrivningar (aw) (inaktivt)
2006-09-08Installation och utvärdering av en infraljudstation (inaktivt)
2006-08-18Produktutveckling genom tävling(77) (inaktivt)
2006-04-10informatör/ journalist (inaktivt)
2006-03-08Framtagning av långsiktig marknadsplan (inaktivt)
2005-01-28Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga. (inaktivt)
2004-06-09Genusperspektiv i undervisningen inom informationsteknologi. (inaktivt)
2004-03-26Marknadsundersökning (inaktivt)
2004-03-26Marknadsundersökning (inaktivt)
2004-02-02Marknadsplan med mål och handlingsplaner (aw) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.