Sökning: "data-mining in management"

Hittade 90 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet data-mining in management.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26Machine learning algorithm for a neural network car- following model (inaktivt)
2012-03-20Prognostik for kraftförsörjning i IVHM-system (inaktivt)
2012-03-05Master Thesis for Master Data Management at Ericsson AB (inaktivt)
2012-02-22Access & Roles Managment within Product/Part Description area (inaktivt)
2012-02-13Validation of Traffic Impact Model using Air Quality Data (inaktivt)
2012-02-13In the Field of Avionics Engineering (inaktivt)
2012-01-30Routing in disruption tolerant networks (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-24Appar och sociala medier (1-2 pers) (inaktivt)
2011-11-08Cluster analysis for patterns of temporal association in Uppsala (inaktivt)
2011-11-08Thesis work - Global Purchasing Volvo Logistics (inaktivt)
2011-11-01Semantic Formats for Emergency Management (inaktivt)
2011-10-17ChIP-Enrich: a tool to visualize, analyze and report-locus driven approaches of ChIP-Seq data. A Web-Resource. (inaktivt)
2011-09-12Thesis Project Proposal - METER DATA MANAGEMENT SYSTEM (inaktivt)
2011-06-29Ubiquitous laboratory (UbLab) (inaktivt)
2011-06-27Master theses on traffic simulation, impact models and sustainable traffic control (inaktivt)
2011-06-27Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment (inaktivt)
2011-06-17Utveckling av system mellan smartphone och web (2 pers) (inaktivt)
2011-05-30Call for masters students to profile solid waste management in urban areas for UN-Habitat book publication - using mass flow analysis as a papping tool. (inaktivt)
2011-04-19Utveckling och design av hemsida (inaktivt)
2011-02-25Innovative IT System for HIV clinics in developing countries (inaktivt)
2011-01-14IT Structure and Operations Management (inaktivt)
2011-01-03Cluster analysis for patterns of temporal association (inaktivt)
2011-01-03Computational optimization with GPU-based implementations (inaktivt)
2011-01-03Text mining pharmaceutical data (inaktivt)
2010-10-18Performance Study of using Flooding in Industrial Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2010-10-11A graphical user interface for large-scale gene expression analysis (inaktivt)
2010-10-04Driver Behavior Model Estimation (inaktivt)
2010-10-04Emission Modeling and Simulation-based Traffic Environment Management (inaktivt)
2010-10-04Web-based Travel Time Information (inaktivt)
2010-09-14Undersökning av framtida prestandabehov för Scania Communicator (inaktivt)
2010-09-10Thesis project/ Studentuppsats: Daily management of a service organization - in change towards excellence IKEA AB, Älmhult (inaktivt)
2010-08-11Designing validation experiment(s) (inaktivt)
2010-06-29Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: Scan the market to find suitable complaint management system. IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-04-26Programming Diabetes Data Management System Software (inaktivt)
2010-04-21Product Service System within Integrated Logistic Support (inaktivt)
2010-04-14Driver behavior model estimation (inaktivt)
2010-04-14Radio Resource Management for M2M communication in LTE (inaktivt)
2010-03-30Reliability analysis of wind power systems (inaktivt)
2010-02-23NoSQL Database for Software Project Data (inaktivt)
2010-02-19Emission Calculation Optimisation for Air- and Ocean freight (inaktivt)
2010-01-15Executing Statistical Programs from SQL (inaktivt)
2010-01-07Messaging applikation i en PND (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2009-12-10Preparing Data in SQL for Statistical Analysis (inaktivt)
2009-03-25Quality Assessment of Embedded Software Handling in Production (inaktivt)
2008-05-30Mobile solutions (inaktivt)
2008-05-30Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys (inaktivt)
2008-05-30Cost benefit assessment of a weather forecasting system for asset management at Fortum Distribution (inaktivt)
2008-01-22Correlation measures in coordinated sell-off events (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - PanelPro – Maintenance System (inaktivt)
2008-01-08Using Model or Data Driven design to improve automatic testing. (inaktivt)
2007-09-21Radio Resource Management in LTE (inaktivt)
2007-08-31WM-data söker exjobbare till Göteborg inom Business Intelligence (inaktivt)
2007-08-23Effekt av konvertering till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande konsekvensanalys (aw) (inaktivt)
2007-08-16Systemintegration mellan MS Exchange/Outlook och WinServ (inaktivt)
2007-07-06Improved Network Behaviour (inaktivt)
2007-05-31Visual Analytics of hierarchical data (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-13UE Feedback Optimisation in HSDPA (inaktivt)
2007-03-28Kvalitets- och kostnadskontroll med standardiserad Desktop Lifecycel Management (DLM) (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-03-09Pipeline management and Efficiency in R&D (inaktivt)
2006-11-23System för föraraktivitetsanalys, 10 p, Scania CV AB (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-09-21Locust demonstrator (inaktivt)
2006-09-08Development of security token services for Grids (inaktivt)
2006-08-02Processmodellering för Distribution Management på E.On (inaktivt)
2006-06-20Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-05-22MIMO for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-05-22Voice-over-IP for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-04-25Thesis work at Ericsson Access Signal Processing Lab (inaktivt)
2006-03-23Engineering Portal Volvo IT (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2005-11-15Call Session Control Function Element Manager (inaktivt)
2005-11-07Automatic Service Information Generator (inaktivt)
2005-10-17Marketing Strategy and Commercialization of innovative telemedicine solution TeleMedIS (inaktivt)
2005-07-22Merging and comparison of RLS- and DHT-based resource indexing and management (inaktivt)
2005-06-09Encrypted Resource Allocation Tickets for Time-critical Production Database Systems (inaktivt)
2005-05-11Mätsystem för utvärdering av IT-outsourcing/insourcing (inaktivt)
2005-02-25Evaluation of RT-Linux for mobile measurement systems (inaktivt)
2005-01-25Broad-scale characterisation of River Basin Districts under the EU Water Framework Directive (inaktivt)
2005-01-19Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2005-01-12Protection of digital content using tamper-resistant hardware (inaktivt)
2004-12-16Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2004-10-19MSc. or BSc. thesis at SEI¿s Water Program using WEAP (inaktivt)
2003-12-17Database system for storage and analysis of neural stem cell data (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.