Sökning: "data-spel"

Hittade 1036 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet data-spel.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-30Platform design for volumetric interaction. (inaktivt)
2012-03-28Connection between Test results, field quality issues and maintains (inaktivt)
2012-03-27Analys av en ny metod för maskininlärning (inaktivt)
2012-03-26Machine learning algorithm for a neural network car- following model (inaktivt)
2012-03-20Gör exjobb om BI i en spännande bransch (inaktivt)
2012-03-20Prognostik for kraftförsörjning i IVHM-system (inaktivt)
2012-03-15Examensjobb på område flygteknik, flygutprovning (inaktivt)
2012-03-05Master Thesis for Master Data Management at Ericsson AB (inaktivt)
2012-02-22Access & Roles Managment within Product/Part Description area (inaktivt)
2012-02-15Low-friction coating on NDE probes (inaktivt)
2012-02-15Improvement of ultrasound backing on NDE probes (inaktivt)
2012-02-135 spännande exjobb (inaktivt)
2012-02-13Validation of Traffic Impact Model using Air Quality Data (inaktivt)
2012-02-13Masters Thesis: Sentiment analysis (inaktivt)
2012-02-13In the Field of Avionics Engineering (inaktivt)
2012-02-08Saltvatteninträngning i Haninge skärgård (inaktivt)
2012-01-30Routing in disruption tolerant networks (inaktivt)
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2012-01-27Exam-work -Comparability and integrity of biopharmaceuticals (inaktivt)
2012-01-27Investigation of Privacy and Security Standards Compliance for Elekta Products (inaktivt)
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2012-01-19Ship Routing Using Ensemble Forecasts (inaktivt)
2012-01-17Metal Artifact reduction for Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) (inaktivt)
2012-01-13Social media as content discovery engine for IPTV Video-on-demand (inaktivt)
2012-01-09Programutveckling och analys av bilddata inom medicinsk radiologi (inaktivt)
2012-01-09Research within Machine Learning and Big Data analysis. (inaktivt)
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-12-22Kartläggning av axelväxelns lastoberoende förluster (inaktivt)
2011-12-21Intelligent Algorithms for Damage Detection in Bridges using Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2011-12-19New study on socio-economic impact of fibre-to-the-home (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av en Open Source Routing server (inaktivt)
2011-12-19A System for Googling Operational Data in Clouds (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Visualisation Tool for Sensor Data Fusion for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-12-12Thesis Proposal: Pedestrian Detection for Volvo Technology Corporation (inaktivt)
2011-12-08Automatiskt sökarsystem till operationsavdelningen (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) (inaktivt)
2011-12-08Loggning av mobiltelefonanvändning i hemmet (inaktivt)
2011-12-05Analysis of high-throughput molecular data: biostatistics, bioinformatics, systems biology (inaktivt)
2011-12-05Fault Prediction of Software Errors with Neural Network (inaktivt)
2011-12-02Konvertering av spänning från Termoelektrisk generator (inaktivt)
2011-12-01Using Google Solutions for System Design (inaktivt)
2011-11-29Investigating Ways To Build CQRS Read Models (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-25Ny miljöutredning med fokus på indirekta miljöaspekter (inaktivt)
2011-11-24Appar och sociala medier (1-2 pers) (inaktivt)
2011-11-23Control of footstep sounds using real-time motion caption (inaktivt)
2011-11-23Software tool for the real-time generation and control of footstep sounds (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for improving energy consumption in marathon running (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for the optimization of performance in running (inaktivt)
2011-11-22"Facebook" för organisationer (inaktivt)
2011-11-22Utveckla ramverk för att återanvända webb applikation till mobilt gränssnitt (inaktivt)
2011-11-21Applikation inom internetbaserad reklam (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-11-18Utvärdera enantioselektivitet inom kiral kromatografi, HPLC och SFC (inaktivt)
2011-11-17Lågtemperaturegenskaper hos gummimaterial (inaktivt)
2011-11-14PMC: Modeling particle size distribution of metal powders (inaktivt)
2011-11-14Framtagande av elektronikbox för kommunikation från elektriska mätinstrument (inaktivt)
2011-11-14Minska energianvändningen i en bostadsrättsförening (inaktivt)
2011-11-14Minimera avfallsmängderna i en bostadsrättsförening (inaktivt)
2011-11-14Handlingsplan för att effektivisera energianvändningen (inaktivt)
2011-11-10Platform design for volumetric interaction (inaktivt)
2011-11-10Thesis project: Sustainability product score-card assessment for running range IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-11-09Examensarbete inom Social Media och Business Intelligence (inaktivt)
2011-11-08Cluster analysis for patterns of temporal association in Uppsala (inaktivt)
2011-11-08E4 Enånger-Hudiksvall vertikaldränering och förbelastning med överlast (inaktivt)
2011-11-08Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon (inaktivt)
2011-11-08Thesis work - Global Purchasing Volvo Logistics (inaktivt)
2011-11-05Analyzing locality aspects of Internet traffic in access networks (inaktivt)
2011-11-02Optimering av körsätt med avseende på bränsleförbrukning (inaktivt)
2011-11-01Ontology Learning from Swedish Texts (inaktivt)
2011-11-01Semantic Formats for Emergency Management (inaktivt)
2011-11-01Stream Reasoning for Situation Detection (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-28Kvalitetsbedömning av toxikologistudier för kemikalien Bisphenol A. (inaktivt)
2011-10-28Kvalitetsbedömning av ekotoxikologistudier (inaktivt)
2011-10-28Investigating Individual Household Consumption and Waste Generation Patterns (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-10-25Thesis work - Development of chromatographic screening methods for a deeper understanding of ligand-serum protein interactions in Drug Discovery. Location AstraZeneca Mölndal. (inaktivt)
2011-10-24Förbättring och uppdatering av IH-konfig (inaktivt)
2011-10-24High temperature ZnO nanoparticles sensors (inaktivt)
2011-10-19Reality capture (inaktivt)
2011-10-19RFID as an enabler for efficient supply chain processes (inaktivt)
2011-10-17ChIP-Enrich: a tool to visualize, analyze and report-locus driven approaches of ChIP-Seq data. A Web-Resource. (inaktivt)
2011-10-17ChIP-Enrich: Explore, Analyze and Report-locus driven approaches of ChIP-Seq data. (inaktivt)
2011-10-17Open source-baserad telematiklösning för inbyggda system (inaktivt)
2011-10-12Generalization and extensive validation of a CFD model for heat transfer in sub-cooled boiling bubbly two-phase flow using OpenFOAM (inaktivt)
2011-10-10Utveckla app/webbsida för utställning på Observatoriemuseet (inaktivt)
2011-10-05The use of critical raw materials in passenger cars (inaktivt)
2011-10-05Optimization of Enzymatic Process Step (inaktivt)
2011-09-30Studies of plasma detachment in the VASIMR plasma rocket engine (inaktivt)
2011-09-27Wearable Computing/Mobile Augmented Reality Support for Repair Engineers (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av databas för energistatistik och packetering av stora datamängder av kunddata (inaktivt)
2011-09-20Automatic Seal Identification in Aerial Images from the Arctic (inaktivt)
2011-09-16Examensarbete om Sveriges största och viktigaste industrier (inaktivt)
2011-09-13Browser fingerprinting (inaktivt)
2011-09-12Thesis Project Proposal - METER DATA MANAGEMENT SYSTEM (inaktivt)
2011-09-08Utveckla en modell för att värdera nyttan av innehållet i vägdatabaser (inaktivt)
2011-08-29Environmental impact investigation (inaktivt)
2011-08-23Optical observation of aurora on an astrophysical balloon (inaktivt)
2011-08-22Paid Master Thesis – Vibration Analysis for Optimization of Land Based Oil and Gas Drilling Operations. (inaktivt)
2011-08-22sponsored project: "Automation and sensor networking using industrial buses" (inaktivt)
2011-08-22Heat Exchangers for Future Heavy Commercial Vehicle Powertrains with reduced CO2 emissions (inaktivt)
2011-08-15Master of Science Thesis: Modeling Software Development Tool Chains (inaktivt)
2011-08-15Master thesis on an innovative control strategy for improving bus reliability - field trial in Stockholm (inaktivt)
2011-08-10Utveckling av program för driftoptimering av förbränningsanläggningar. (inaktivt)
2011-07-28Säkra molntjänster (inaktivt)
2011-07-22Algorithm for similar query suggestion (inaktivt)
2011-07-12NEXT GENERATION 3D MULTIVIEW VIDEO CODING (inaktivt)
2011-07-08Investigation study on the relation between the power production of wind farms and atmospheric modeling results. (inaktivt)
2011-07-01Förbättra effekten av konserverande ämnen (inaktivt)
2011-06-29Ubiquitous laboratory (UbLab) (inaktivt)
2011-06-29Development of clinical research computing environment (inaktivt)
2011-06-28SCOR metrics assessment at Syncron international (inaktivt)
2011-06-27Master theses on traffic simulation, impact models and sustainable traffic control (inaktivt)
2011-06-27Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment (inaktivt)
2011-06-27Frisörers perception av risker i arbetsmiljön (inaktivt)
2011-06-23Forecast models for for predicting potential revenues from Maritime GSM (inaktivt)
2011-06-19Development and commercialization of HaloPlex PCR for next-generation DNA sequencing (inaktivt)
2011-06-19Examensarbeten inom Mobiltelefoni (inaktivt)
2011-06-19Master Thesis (Examensarbete)(1): Smartphone Apps, 30 ECTS (inaktivt)
2011-06-19Master Thesis (Examensarbete)(2): Smartphone Apps, 30 ECTS (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-06-17Utveckling av system mellan smartphone och web (2 pers) (inaktivt)
2011-06-08Biosensor studies on cells (inaktivt)
2011-05-30Autostereoscopic 3D display. Industrial design and mechanical construction (inaktivt)
2011-05-30Call for masters students to profile solid waste management in urban areas for UN-Habitat book publication - using mass flow analysis as a papping tool. (inaktivt)
2011-05-30Computational 3D image analysis of the actin filament structure (inaktivt)
2011-05-30Utveckling av iPhone och Android applikation (inaktivt)
2011-05-17Master Thesis (Examensarbete): Smartphone Apps (inaktivt)
2011-05-17Power quality analysis in the 130 KV connection of an 110 MW wind farm (inaktivt)
2011-05-10Interaction design for tools for game design documentation (inaktivt)
2011-05-09Big Data Visualization (inaktivt)
2011-05-09Social Network Analysis Utilizing Big Data Technologies (inaktivt)
2011-05-09Determinants of the ease of hacking (inaktivt)
2011-05-02Open Source Business Intelligence (inaktivt)
2011-05-02Applikationsutveckling i tillväxtföretag (inaktivt)
2011-04-21Thesis project/ Student assignment: Surface and mechanical definition- a quality project IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-04-19Utveckling och design av hemsida (inaktivt)
2011-04-14Examensarbete Nordea Rating (inaktivt)
2011-04-14GIS Drift och Underhåll - Ett system för att hjälpa drift och underhållspersonal i vardagen. (inaktivt)
2011-04-05Data Visualization with focus on visualizing large amounts of data (inaktivt)
2011-03-25Air quality visualization for underground mine automation (inaktivt)
2011-03-25Spatial data model & GUI for underground mine automation (inaktivt)
2011-03-23Automatisk klassificering av handskrivna ordobjekt (inaktivt)
2011-03-23Kontextstyrd tröskling och bildfiltrering för optimal OCR (inaktivt)
2011-03-23Testing device for assessment of elastic materials for transmission of force impulses in ultra fast electrical switches - modelling (inaktivt)
2011-03-22Database techniques to enable very large datasets (inaktivt)
2011-03-22Master Thesis: Scalable Data Collection from Mobile Sensor Nodes (inaktivt)
2011-03-09PIV (Particle Image Velocimetry) experiment på strömning i cylinder i blåsbänk med stillastående ventiler. (inaktivt)
2011-03-09Socio-economic impact of fibre-to-the-home (inaktivt)
2011-03-07Uppbyggnad av trådlös testbädd med sensorer och sensornät för applicering på järnvägsvagn med avseende på mätning på hjullager och överföring av data till RFID tagg. (inaktivt)
2011-02-25Innovative IT System for HIV clinics in developing countries (inaktivt)
2011-02-23Marknadsanalys - stålindustrin (inaktivt)
2011-02-22Mångfaldskartläggning (inaktivt)
2011-02-16Automatisk generering av vägar och landskap utifrån kartdata (inaktivt)
2011-02-15Konstruktion av strain-gauge förstärkare för mätning av blodflöde och blodvolym i armar och ben (inaktivt)
2011-02-14Optimering baserad på Information Entropi / Optimization based on Information Entropy (inaktivt)
2011-02-11Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck (inaktivt)
2011-02-10GPS med RTK på C200 (inaktivt)
2011-02-08Databehandling för radarsystem (inaktivt)
2011-02-07Utveckling av testmetodik och testprogram för funktionstest av elektroniska styrenheter (ECU’er) för buss och lastbil (inaktivt)
2011-02-07FE modelling technique for NVH (inaktivt)
2011-02-07Integration av Telia IPTV och GoogleTV (inaktivt)
2011-01-31Dokumenthanteringsmodul med integration mot avancerad .NET-applikation (inaktivt)
2011-01-31Importverktyg (inaktivt)
2011-01-27Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-01-27Alternativt uppvärmningssystem för fabriksbyggnad ca 6000m2. (inaktivt)
2011-01-26Mobile ICT - West Sweden (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2011-01-18iPHONE som sensor för vägytemätning (utveckling av en app för ojämnhetsmätning av väg) (inaktivt)
2011-01-18Marknadsanaly - stålindustrin (inaktivt)
2011-01-17Participate with iDoc24 in the Ericsson Widget Awards and change the world! (inaktivt)
2011-01-14IT Structure and Operations Management (inaktivt)
2011-01-12Machine learning under high intra-class variation with applications to visual object detection (inaktivt)
2011-01-07Rule engine algorithms and implement a proof of concept (inaktivt)
2011-01-07Database techniques to enable very large datasets (inaktivt)
2011-01-04Visualization of travel patterns (Theis proj 5) (inaktivt)
2011-01-04Real-time visualization of a simulated heart model (Theis proj 1) (inaktivt)
2011-01-03Cluster analysis for patterns of temporal association (inaktivt)
2011-01-03Computational optimization with GPU-based implementations (inaktivt)
2011-01-03Text mining pharmaceutical data (inaktivt)
2010-12-22Development of model for environmental impact of consolidation in 4PL supply chain (inaktivt)
2010-12-21Biosensor studies on cells (inaktivt)
2010-12-20Skapa en simulerad arbetsmiljö åt ICA Sverige AB (inaktivt)
2010-12-16Kemikaliers effekt på människor och miljön (inaktivt)
2010-12-15Applikation för testning och analys av kognitiva funktioner, loggning av miljöfaktorer och biodata (inaktivt)
2010-12-15Databas och modelltillverkning för hantering av mätdata från hybridfordonsbatteriprovning (inaktivt)
2010-12-15Optimering av ETL-flöde (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-12-06FEM-models for pedestrian protection active system (inaktivt)
2010-12-03An retargeting animation system running totally on the graphics processor to support massive crowds. (inaktivt)
2010-12-01Misuse objects for pedestrian protection sensing development (inaktivt)
2010-11-25Objective Evaluation of 3D Video Quality (inaktivt)
2010-11-23Turbine Governor Modeling and Scripting in an Open Source Simulation Software (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2010-11-16Data structure proposal for parameter tuning I/O based on XML (inaktivt)
2010-11-16Betula Automotive Bluetooth On A Chip (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-10Statistiker sökes: Domän-värderings algoritm (inaktivt)
2010-11-08Nätneutralitet hos svenska ISP:er (inaktivt)
2010-11-05Driving history facilitate better understanding of driver behavior in relation to in-vehicle active safety systems (inaktivt)
2010-11-04Development of a control systems for semi-active shock absorbers to a car (inaktivt)
2010-10-27Automatisk intrimning av autopilot för obemannade flygande farkoster (inaktivt)
2010-10-25Master Thesis Work at Saab Automobile Influence on driving style and fuel consumption with powertrain calibration. (inaktivt)
2010-10-25Root Cause Analysis (RCA) of Electrical System Defects (inaktivt)
2010-10-22Lutningsskattning genom simulering (inaktivt)
2010-10-21Master Thesis Work at Saab Automobile Influence on driving style and fuel consumption with powertrain calibration. (inaktivt)
2010-10-19Ex-jobb i mekanisk konstruktion, testning och verifiering (inaktivt)
2010-10-19Stratsys behöver exjobbare som brinner för systemutveckling och vill utveckla "Facebook" för organisationer (inaktivt)
2010-10-18Performance Study of using Flooding in Industrial Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2010-10-18Ultra Low Energy Battery (inaktivt)
2010-10-18Analys samt implementation av migrering från existerande MySQL databas till NoSQL databas. (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-10-15PU10-86 Automatisk analys av mätdata (inaktivt)
2010-10-14Typbyggnader och energieffektiviseringsåtgärder i Dalarnas byggnadsbestånd (inaktivt)
2010-10-11Distributed software for large-scale gene expression analysis (inaktivt)
2010-10-11A graphical user interface for large-scale gene expression analysis (inaktivt)
2010-10-08Gene networks and systems biology (inaktivt)
2010-10-08En vecka utan lastbilar i Helsingborg (inaktivt)
2010-10-07Estimation of Key Product Qualities (inaktivt)
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-10-05Development of a Prototype System for Milling Tool Condition Monitoring (inaktivt)
2010-10-04CCF Probability approach thesis application (inaktivt)
2010-10-04Driver Behavior Model Estimation (inaktivt)
2010-10-04Emission Modeling and Simulation-based Traffic Environment Management (inaktivt)
2010-10-04Web-based Travel Time Information (inaktivt)
2010-09-23How could a commercial BI solution, i.e. QlikView, be used together with a proprietary business application written in .Net and M-SQL? (inaktivt)
2010-09-23Implementing a data matching and data conversion utility (inaktivt)
2010-09-23Effektivisering av extrahering av data vid digital restaurering (inaktivt)
2010-09-22Datorbaserat testsystem för mätning av antenndiagram (inaktivt)
2010-09-21Ultra Low Energy Battery (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2010-09-20MASTER THESIS PROJECT: “THE OH LINE SAG DEPENDENCE ON WEATHER PARAMETERS AND LINE CURRENT” (inaktivt)
2010-09-17Ethernetkommunikation för radarsensor (inaktivt)
2010-09-16Indoor Positioning using Fused Information from Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2010-09-14Undersökning av framtida prestandabehov för Scania Communicator (inaktivt)
2010-09-10Thesis project/ Studentuppsats: Daily management of a service organization - in change towards excellence IKEA AB, Älmhult (inaktivt)
2010-09-10Modellering av ångsidan i kokarvattenreaktor (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-09-07Var hamnar våra hushållskemikalier? (inaktivt)
2010-09-07Utvecklare av app för Andrioid + iphone sökes. (inaktivt)
2010-09-02Master Thesis: An analysis of mobile packet data traffic for modeling of evolving 3G and 4G service load (inaktivt)
2010-09-01Bygg ett revolutionerande mätinstrument (inaktivt)
2010-08-30RFID for logs (inaktivt)
2010-08-27Evaluate and Investigate Pro-cognitive Substances (inaktivt)
2010-08-26Master Thesis: Development of Simulation Tool and New Tracking Algorithms for Radio Occultation Receivers. (inaktivt)
2010-08-25Sammanställning av reparentflöde (inaktivt)
2010-08-25Development and implementation of a scoring algorithm for a karaoke game (inaktivt)
2010-08-24Memory Bandwidth Reduction Through Hardware Data Compression (inaktivt)
2010-08-24Design och konstruktion av signalgenerator (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-08-11Designing validation experiment(s) (inaktivt)
2010-07-29Metodutveckling inom utvecklingsprocessen för datalager (inaktivt)
2010-07-29Optimering av ETL-flöde (inaktivt)
2010-07-15Data/IT-kunnig partner sökes till ENTREPRENÖRIELLT EXJOBB (inaktivt)
2010-07-09Internship at Mantex, Diploma thesis- Mathematic models for calibration of X-ray based biomass analyzer (inaktivt)
2010-07-09Study of high temperature fiber Bragg grating stability (inaktivt)
2010-07-06Thesis work - Optimisation of study design and statistical analysis of cardiovascular and electrophysiological parameters (inaktivt)
2010-07-05Data mining – Att hitta intressant data bland inspelade trafiksituationer (inaktivt)
2010-07-02Measurement of node availability in a distributed network (inaktivt)
2010-06-30Life cycle assessment of plastic from wood (inaktivt)
2010-06-29Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden (inaktivt)
2010-06-21Gapminder för skattepengar - ett arbete för demokratisering (inaktivt)
2010-06-21Master theses: Stability analyses of gravity dams with probability-based design procedure (inaktivt)
2010-06-21Vad gör vi om vi blir matförgiftade? (inaktivt)
2010-06-18Algoritmer för att bedöma förarens förutseendeförmåga i trafiken (inaktivt)
2010-06-17Conversion of 3D Video Data (inaktivt)
2010-06-17Fast Encoding of H.264 HD Video (inaktivt)
2010-06-16Analys av prediktiva faktorer för fonders framtida avkastning (inaktivt)
2010-06-11Thesis project: Ocean Flow Modeling: Routing Optimization IKEA Transport Global, Helsingborg (inaktivt)
2010-06-10A Benchmark of the CFD open source code OpenFOAM for heat transfer in sub-cooled boiling bubbly two-phase flow (inaktivt)
2010-06-09Principal Components and Pattern Recognition of Kelvin-Helmholtz waves (inaktivt)
2010-06-09E-samhället och dess konsekvenser: risk och säkerhet, integritet och övervakningsteknologi (inaktivt)
2010-06-09Design and implementation of a GPS map-matching algorithm (inaktivt)
2010-06-08High-throughput molecular data analysis (inaktivt)
2010-06-08Individuell känslighet vid akut exponering för luftburna kemikalier med irriterande egenskaper med särskilt fokus på astmatiker (inaktivt)
2010-06-07Provning och simulering av variabel ventilprofil och dess effekter på emissioner (inaktivt)
2010-06-04Visualisation of stereo video data on true 3D display that does not require glasses (inaktivt)
2010-06-01Visualization of Environmental Data (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - studier av diet och motions inverkan på utveckling av fetma/fysiologiska avvikelser (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: How to measure total cost when failing in performance IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: KPIs for Sustainability IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: Scan the market to find suitable complaint management system. IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-27Development of a control system for semi-active shock absorbers to a car (inaktivt)
2010-05-24Kopia av Examensarbeten inom Telekom (inaktivt)
2010-05-21forskning med MR och PET på hjärnan (inaktivt)
2010-05-21Realtidsprogrammering för radardemonstrator (inaktivt)
2010-05-21Thesis: User Profile Anonymization (inaktivt)
2010-05-19Datorbaserat testsystem för mätning av antenndiagram (inaktivt)
2010-05-18Utveckling av fotvolumeter (inaktivt)
2010-05-12Skapande av karta för fordonsreglering med framförhållning (inaktivt)
2010-05-07TERMISKA EGENSKAPER HOS INNOVATIVA MATERIAL (inaktivt)
2010-05-06Stokastisk modellering av vägkurvor baserat på GPS-data (inaktivt)
2010-05-04Semantic matching of content in a social enterprise solution. (inaktivt)
2010-04-29Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-04-26High-speed Tabletop Interaction System: Application Development and User Studies (inaktivt)
2010-04-26Programming Diabetes Data Management System Software (inaktivt)
2010-04-26Implementation and evaluation of retransmissions schemes in LTE (inaktivt)
2010-04-22Analysis and methodology development for the analysis of accidents scenario using data from field operational test (inaktivt)
2010-04-21Product Service System within Integrated Logistic Support (inaktivt)
2010-04-20Enhancement techniques for lane position adaptation (inaktivt)
2010-04-16Design and implementation of a remote sensing unit for mobile phones using Bluetooth (inaktivt)
2010-04-16Moving to The Cloud – an investigation of the benefits and example implementation (inaktivt)
2010-04-14Driver behavior model estimation (inaktivt)
2010-04-14Radio Resource Management for M2M communication in LTE (inaktivt)
2010-04-09Ahlberg data - sveriges ledande företag inom dataåterställning. (inaktivt)
2010-04-07Webbaserat kart- och dokumentationssystem för Internetförbindelser (inaktivt)
2010-03-31Master Thesis — Evaluation of 4G mobile broadband network (inaktivt)
2010-03-30Magnetic field optimization and development (inaktivt)
2010-03-30Reliability analysis of wind power systems (inaktivt)
2010-03-25Modelling the relationship between Birkeland currents and ionospheric plasma flow (inaktivt)
2010-03-25Cavity Mode Nature of Pi2 Pulsations and Coupling to Field Line Resonances (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-22iDoc24 Fråga Doktorn- Betal webbformular med språkstöd (inaktivt)
2010-03-22Youtube for Rural Health Workers in Developing Countries (inaktivt)
2010-03-18Brazed Aluminium cycled ageing behavior (inaktivt)
2010-03-16Do I know this place? - Novelty Detection for Visual Place Classification (inaktivt)
2010-03-15Technology development and application for next-generation sequencing of cancer (inaktivt)
2010-03-15Bioinformatics of Next Generation Targeted Re-sequencing Design and Analysis (inaktivt)
2010-03-15AI - lärande nätverk, statistik och produktutveckling inom trav och sport (inaktivt)
2010-03-08Intern Structuring & Analysis (inaktivt)
2010-03-08Bioinformatic analysis of gene content in pathogenic human parasites (inaktivt)
2010-03-08Automatiserad (förenklad) Fotografering och Datainsamling (inaktivt)
2010-03-05Stratsys behöver exjobbare som brinner för systemutveckling och vill utveckla "Facebook" för organisationer (inaktivt)
2010-03-05Kan Sverige minska klimatpåverkan från deponier? (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-02-23NoSQL Database for Software Project Data (inaktivt)
2010-02-23Kontrollerad åtdragning (moment/vinkeldragning) av skruvförband på fordonshjul. (inaktivt)
2010-02-19Emission Calculation Optimisation for Air- and Ocean freight (inaktivt)
2010-02-18Vilken väg väljer kunden till IKEA? (inaktivt)
2010-02-12Wind Power Gearbox Reliability (inaktivt)
2010-02-12POLCA-T Plant Data and Model Processing Software (inaktivt)
2010-02-10Examensarbeten inom Telekom (inaktivt)
2010-02-10Optimizing the ForSyDe simulations in Haskell (inaktivt)
2010-02-09Felkodspositionering (inaktivt)
2010-02-04Rekommendationsalgoritm / Collaborative Filtering på Familjeliv.se (inaktivt)
2010-02-02ADVANCED SCHEDULER SERVICE (inaktivt)
2010-02-02Android Phone Integration (inaktivt)
2010-02-02Exjobbsförslag mottages gärna! (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2010-01-29Industriell IT: Demo-väska Didrik (inaktivt)
2010-01-27Cross validation of vector signal analyser and sensor node measurements (inaktivt)
2010-01-26DESIGN AND PROGRAMMING OF AN ADAPTIVE SOLAR TRACKER (inaktivt)
2010-01-25Tarantula, Mobile digital signage. (inaktivt)
2010-01-20Vidareutveckling av autopilot för obemannade farkoster (inaktivt)
2010-01-19Utredning och utveckling av integration mellan backend och affärssystem (C# framework 3.5) (inaktivt)
2010-01-18Utveckling av IT-baserat produktionsuppföljningssystem (inaktivt)
2010-01-15Executing Statistical Programs from SQL (inaktivt)
2010-01-13Evaluation of the role of a novel adipokine in obesity and metabolic disease (inaktivt)
2010-01-13Examensarbete inom ”case-mix-problematik” på OmVård.se (inaktivt)
2010-01-12VFX tracker - videokollaboration (inaktivt)
2010-01-08Stratsys behöver exjobbare som brinner för systemutveckling (inaktivt)
2010-01-07Thesis: Pre-study on sofa covers Ikea of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2010-01-07Design av interaktiv display för solenergisystem med Swarovski-kristaller (inaktivt)
2010-01-07Messaging applikation i en PND (inaktivt)
2010-01-07Application development on microfluidic multiple cell patch-clamp system (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2010-01-04Utvärdera metoder för att läsa in, lagra och kontrollera gigantiska datavolymer (inaktivt)
2009-12-29Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-12-21Användning av nätverksinformation i prediktiv modellering (inaktivt)
2009-12-19Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-12-19Kopia av Structural biochemistry/biophysics: PP2A as regulator of intracellular protein phosphorylation (inaktivt)
2009-12-18Study of Odometry Solutions for Railway Applications (inaktivt)
2009-12-18Study of Odometry Solutions for Railway Applications (inaktivt)
2009-12-18Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-12-14Impact of climate change on the Göta Älv river water quality, part of EU-Interreg project DiPol (inaktivt)
2009-12-14Utveckling av webb-crawler applikation till prisjämförelsesajt med möjlighet till anställning och delägarskap (inaktivt)
2009-12-14Sonification of dental drill in oral surgery simulator (inaktivt)
2009-12-10Preparing Data in SQL for Statistical Analysis (inaktivt)
2009-12-09Eco-Efficiency Analysis (inaktivt)
2009-12-08Smart metering using wireless communication (inaktivt)
2009-12-02Cross validation of sensor node and vector signal analyser measurements (inaktivt)
2009-12-01Nya metoder för att förbättra distributionen av IPTV i digitala hemmet (inaktivt)
2009-11-25Spännande xjobb inom data- och systemvetenskap (inaktivt)
2009-11-25Förbättring av ärendehanteringsprocess för patentärenden (inaktivt)
2009-11-24Undersökning av medelstam vid flerträdshantering, hur påverkas mätprecisionen vid flerträdshantering? (inaktivt)
2009-08-24Skånska landskapsanalyser av den röda mulmknäpparen (Elater ferrugineus) (inaktivt)
2009-08-21Bildbank/Data (inaktivt)
2009-08-20Modellering och framtagning av selektivplaner för ett kärnkraftverks hjälpkraftsystem (inaktivt)
2009-08-06Evolution of the ionospheric convection pattern (inaktivt)
2009-08-06Epidemiological study - Infectious diseases contracted abroad compared with unique Swedish travel data (inaktivt)
2009-07-08Echocardiography reporting system (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-06-16Effektiv insamling av Internettrafik för smartare uppföljing (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering/studie: Alternativ interaktion med biologisk data (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering: Nya verktyg för bildprocess/analys (inaktivt)
2009-05-15LCA of Electronic Control Unit at Autoliv (inaktivt)
2009-05-05Hur hög är överlevnad och reproduktion i en lappländsk population av Lavskrikor? (inaktivt)
2009-05-05Hur påverkas pilfinkarnas överlevnad av föräldrarnas genetiska likhet? (inaktivt)
2009-03-27A web-based interface for visualization of scientific satellite data (inaktivt)
2009-03-25Quality Assessment of Embedded Software Handling in Production (inaktivt)
2009-03-23Riskbaserad säkerhetsanalys av Gävle Energis AMR-system (inaktivt)
2009-03-19Modelling the relationship between Birkeland currents and ionospheric plasma flow (inaktivt)
2009-02-26Modellering och framtagning av selektivplaner för ett kärnkraftverks hjälpkraftsystem (inaktivt)
2009-02-25Sammanställning och analys av data från Kund-system KUNDSKAP ur ett jämställdhetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2009-01-21LCC uppföljning gaffeltruckar (inaktivt)
2009-01-20Skyttresultat presenterat i web-miljö (inaktivt)
2009-01-12Fotvolumetri (inaktivt)
2009-01-07Hantering av dataredundans i associativa SAN-nätverk (inaktivt)
2009-01-07Webbaserad åtkomst till backup-arkiv (inaktivt)
2008-12-09Kopia av Kopia av Analys av laser- och bilddata för tillämpningar inom natur och miljö (inaktivt)
2008-12-09Database for COPC certification, Copenhagen (inaktivt)
2008-09-12In- och utflyttning i ett 20-årigt perspektiv – en komparativ studie (Ljusdal) (inaktivt)
2008-09-09Spridning av trafikrelaterad volfram i miljön (inaktivt)
2008-09-09Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2008-08-29Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal) (inaktivt)
2008-06-16Programmering för testutrustning av borrande skruv (inaktivt)
2008-05-30Peer-to-Peer system (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av en robust point matching-algoritm för att leta efter biomarkörer (inaktivt)
2008-05-30M.Sc. Thesis in Solid Mechanics-Packaging Technology (inaktivt)
2008-05-30Till genesis (inaktivt)
2008-05-30Total size distribution of coarse clastic sediment (inaktivt)
2008-05-30Image and lazar analysis of fine gravel (inaktivt)
2008-05-30Determination of geophysical properties of till based on integrated geophysics (inaktivt)
2008-05-30Wave phenomena in complex plasmas under microgravity conditions (inaktivt)
2008-05-30De-charging of dust grains suspended in plasma under microgravity conditions (inaktivt)
2008-05-30Study of auroral potentials using multi-satellite data from ESA’s Cluster mission (inaktivt)
2008-05-30Study of auroral potentials using multi-satellite data from ESA’s Cluster mission (inaktivt)
2008-05-30Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (inaktivt)
2008-05-30Stress response in eukarya: Structural studies on eukaryotic heat shock transcription factors (inaktivt)
2008-05-30Test of image analysis parameters and particle morphology (inaktivt)
2008-05-30Cykelbanors komfort och säkerhet (inaktivt)
2008-05-30Technology development for high throughput comparative genomic analysis of copy number variations (inaktivt)
2008-05-30Digital Data Protection (inaktivt)
2008-05-30Flödereglering/QoS i ett börshandelssystem (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-05-30Analysis of optical and radar observation of pulsating aurora (inaktivt)
2008-05-30Generation and transport of UWB radio signals over a FTTH optical link (inaktivt)
2008-05-30Text identification on the Internet for global search engine use (inaktivt)
2008-05-30Programering av mjukvara, data (inaktivt)
2008-05-30Electric Power System Communication Traffic Modelling (inaktivt)
2008-05-30Mobile solutions (inaktivt)
2008-05-30Industrial MSc-thesis in web-mining and artificial intelligence (inaktivt)
2008-05-30Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys (inaktivt)
2008-05-30Characterisation of Polymer Solutions by High Throughput Methodology (inaktivt)
2008-05-30Hardware simulator written in Java for cutting edge SatCom terminals (inaktivt)
2008-05-30Exjobb i Shanghai (inaktivt)
2008-05-30Federated Meta Data for next Generation Web Services (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-05-30Vision-based Recognition, Categorization and Semantic Labeling of Places for Mobile Robots (inaktivt)
2008-05-30Cost benefit assessment of a weather forecasting system for asset management at Fortum Distribution (inaktivt)
2008-05-30Multilateral Trading Facility - Design and Development of Database Architecture (inaktivt)
2008-05-30Future Visualization Technologies (inaktivt)
2008-05-30Analysis of optical and radar observation of pulsating aurora (inaktivt)
2008-05-30Thesis title on Ericsson: Signal/control interface characterization concerning EMC in Radio Base Station (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2008-04-29Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2008-04-17Search for Dark Matter with gamma-ray satellite GLAST (inaktivt)
2008-04-17ASP.NET programming in Gothenburg (inaktivt)
2008-04-11Data compression of VLF data from space (inaktivt)
2008-04-10Cavity Mode Nature of Pi2 Pulsations and Coupling to Field Line Resonances (inaktivt)
2008-04-09Software implementation in a MPEG2 transport stream (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-02-15Study of coagulation of microparticles under zero-gravity conditions (inaktivt)
2008-02-13Produktutveckling av Somnus (inaktivt)
2008-02-07Informationsanalys OLAP/Data Mining (kr) (inaktivt)
2008-02-06Examensarbete: Virtual Meeting Services (inaktivt)
2008-02-06Image processing software (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-02-02Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Server (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-28Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-01-24Modelling the relationship between Birkeland currents and ionospheric plasma flow (inaktivt)
2008-01-24Study of coagulation of microparticles under zero-gravity conditions (inaktivt)
2008-01-22Correlation measures in coordinated sell-off events (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - Assistance System (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - PanelPro – Maintenance System (inaktivt)
2008-01-17Omvärldsanalys åt Proffice Eskilstuna (AP) (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2008-01-16Whistler waves in the magnetosphere (inaktivt)
2008-01-16A web-based interface for visualization of scientific satellite data (inaktivt)
2008-01-14Communication and Traffic Models for Power Systems (inaktivt)
2008-01-10Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2008-01-09A web-based interface for visualization of scientific satellite data (inaktivt)
2008-01-08Using Model or Data Driven design to improve automatic testing. (inaktivt)
2008-01-08Kopia av Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2008-01-07Ingenjör / tekniker sökes till exjobb inom upplevelseindustrin. (inaktivt)
2008-01-04Master Thesis Work on Alternative Fuels for Internal Combustion Engines (inaktivt)
2007-12-27Programvara för optimering av en biokemisk process (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-19Kopia av Evaluation of the SPEDE instrument on SMART-1 for Analysing the Electric Field Around the Moon (inaktivt)
2007-12-19Evaluation of the SPEDE instrument on SMART-1 for Analysing the Electric Field Around the Moon (inaktivt)
2007-12-19Förbättring av mätutrustning för minneselektronik. Inriktning: Kommandoenheten (inaktivt)
2007-12-19Kopia av Evaluation of the SPEDE instrument on SMART-1 for Analysing the Electric Field Around the Moon (inaktivt)
2007-12-19Kopia av Evaluation of the SPEDE instrument on SMART-1 for Analysing the Electric Field Around the Moon (inaktivt)
2007-12-19Whistler waves in the magnetosphere (inaktivt)
2007-12-18Modelling and identification for physical analysis in thermonuclear fusion (inaktivt)
2007-12-17Mobile phone web application (inaktivt)
2007-12-14Characterisation of Polymer Solutions by High Throughput Methodology (inaktivt)
2007-12-13Utveckling av värmeteknisk modell av sodapanna utifrån verkliga processer (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-11-28Examensarbete – Optimering av fällning med kolsyra vid Norsborgs vattenverk (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-11-20Automatisering av datainhämtningprocesser på Internet (inaktivt)
2007-11-14Kopia av Database expert (inaktivt)
2007-11-14Economic impact of in-situ coating technology for insulation of distribution lines (inaktivt)
2007-11-12Mirroring Digital Identities (two proposals) (inaktivt)
2007-11-06Planering för önskad servicegrad (inaktivt)
2007-10-30EOL prediktering för optiska nät (inaktivt)
2007-10-25Produktvalsprogram (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-09-26Lantbruksdata - en pionjär inom data på 60-talet (AP) (inaktivt)
2007-09-26Regional inventering av energiresurser (inaktivt)
2007-09-24Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Klient (inaktivt)
2007-09-24Utveckling av en passiv 3D-skanner för rekonstruktion av 3D-modell av objekt från en sekvens av IR-bilder (inaktivt)
2007-09-24Image processing software (inaktivt)
2007-09-21Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-09-21Digitalisering av transportdata för byggtransporter (inaktivt)
2007-09-21Extension of XQuery for standardized XML-data. (inaktivt)
2007-09-21Presentation of large XML-files. (inaktivt)
2007-09-21Mjukvaruutveckling av ett efterbearbetningssystem med GIS-interface och databaslagring för UMTS fältmätningsloggar (inaktivt)
2007-09-21Radio Resource Management in LTE (inaktivt)
2007-09-21Analys av laser- och bilddata för skogliga tillämpningar. (inaktivt)
2007-09-21Database expert (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-09-21Image processing software (inaktivt)
2007-09-20Molecular pathways in control of melanoma cell growth, invasion and apoptosis (inaktivt)
2007-09-19Globala regulatoriska krav för medicinsk teknik (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-09-04Analys av loggdata från riktad hälsoportal (inaktivt)
2007-09-03Substation Communication Security within E.On. (inaktivt)
2007-08-31WM-data söker exjobbare till Göteborg inom Business Intelligence (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av Artificiella Neurala Nätverk för handel på valutamarknaden (inaktivt)
2007-08-24Examensarbete i databehandling (inaktivt)
2007-08-24Knowledge discovery in large datasets: The Netflix prize (inaktivt)
2007-08-24“Deisotoping” — ett steg för att finna biomarkörer i data från LC/MS-analys av biologiskt material (inaktivt)
2007-08-23Effektiv databearbetning och analys av provningsresultat med statistiska metoder (inaktivt)
2007-08-23Energieffektivisering- Kartering av pumpar (inaktivt)
2007-08-23Effekt av konvertering till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande konsekvensanalys (aw) (inaktivt)
2007-08-20Webbutveckling i start-up (inaktivt)
2007-08-16Analysis of Results from the Complex (Dusty) Plasma Experiment on board the International Space Station (inaktivt)
2007-08-16Utveckling av elektrisk sensor för kardiovaskulär forskning (inaktivt)
2007-08-16Thesis work in IPTV and Data Communication (inaktivt)
2007-08-16Växtrikedom på åkerholmar i jordbrukslandskap (inaktivt)
2007-08-16Förändringar av åkerstrukturer i jordbrukslandskapet och dess inverkan på växters artrikedom (inaktivt)
2007-08-16Design av ett användarvänligt gränsnitt för hantering av olika typer av kundserviceärenden (inaktivt)
2007-08-16An agent-based environment for discovery and composition of simulation components (inaktivt)
2007-08-16An agent-based environment for discovery and composition of simulation components (inaktivt)
2007-08-16Systemintegration mellan MS Exchange/Outlook och WinServ (inaktivt)
2007-08-07Effektiv lagring av marknadsdata, för snabb åtkomst ur stora datamängder (inaktivt)
2007-07-18Utveckling av webbsida som fungerar som en bilddatabas av bilder med sökord och register m m (inaktivt)
2007-07-06Examensarbete på GE Capital Solutions - Generisk Rapportpublicerartjänst (inaktivt)
2007-07-06Modelling of cell turnover in the adult human body (inaktivt)
2007-07-06Plattform och klienter för mobila Skype-lösningar (inaktivt)
2007-07-06Improved Network Behaviour (inaktivt)
2007-06-30In-situ TEM force sensor/Nanoindenter - MEMS sensor development (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-25Utveckling och validering av haptiska kraftalgoritmer för fräsning i ben med implementering i kirurgisk VR simulator (inaktivt)
2007-06-25Design and Implementation of Bluetooth algorithms (inaktivt)
2007-06-22Frequency analysis of low-frequency field fluctuations detected by satellites (inaktivt)
2007-06-15Efficient content distribution in IPTV environments (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-06-04Image processing software (inaktivt)
2007-06-04Quantification of temporal changes in metal loads – moss data over 20 years (inaktivt)
2007-06-01Fjärrstyrning av UGV via WLAN (inaktivt)
2007-06-01Verktyg för verfiering av datakommunikationslänk (aw) (inaktivt)
2007-05-31Evaluation and implementation of mathematical models for train diagnostics (aw) (inaktivt)
2007-05-31Innovativ medialogistik med hjälp av handdatorer och streckkoder, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (inaktivt)
2007-05-31Investigation of software architectures for development of web clients (inaktivt)
2007-05-31Investigation of packages for graphics rendering for a web server based application (inaktivt)
2007-05-31Visual Analytics of hierarchical data (inaktivt)
2007-05-31Visual Analytics of hierarchical data (inaktivt)
2007-05-31Visual Analytics of live data combined with historical data (inaktivt)
2007-05-31Visual Analytics of unstructured data (inaktivt)
2007-05-30Presentation och analys av prestanda hos komplexa realtidssystem (KR) (inaktivt)
2007-05-30Space Plasma Diagnostics - Current-Voltage Sweeping (inaktivt)
2007-05-29AUTOMOBILE AERODYNAMICS ON THE ROAD AND IN THE WIND TUNNEL – A CORRELATION STUDY - AND APPLICATION OF A NOVEL CORRECTION METHOD (inaktivt)
2007-05-29Modelling of RF-design at board level for Assisted Global Positioning System (AGPS) (inaktivt)
2007-05-29Define and develop of software tools for system verification (inaktivt)
2007-05-29Search engine design and implementation (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-05-22Alternaria species and other moulds infecting Swedish grain at harvest (inaktivt)
2007-05-15Interactive visual analysis of time based network data (inaktivt)
2007-05-15Define and develop of software tools for system verification (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-13UE Feedback Optimisation in HSDPA (inaktivt)
2007-05-11Realtime visualization and development of a user interface for motion capture applications (inaktivt)
2007-05-11From Particles to High-Performance Cutting Tools – The Optimization of Industry Scale Powder Processing (aw) (inaktivt)
2007-05-10Utveckling av Annonseringsnätverk i AJAX/XML. (inaktivt)
2007-05-10Stratsys söker Exjobbare som brinner för systemutveckling (inaktivt)
2007-05-10Image processing software (inaktivt)
2007-04-25Beräkningssystem kreditrisker (inaktivt)
2007-04-19How does uncertainty in digital elevation data obtained by laser scanning affect the outcomes of hydrological modelling? (inaktivt)
2007-04-16Visualisering av bloggsökmotorindexering med 3D-grafik (inaktivt)
2007-04-16Branschundersökning kring informationssäkerhet (inaktivt)
2007-04-16Visual search patterns in digital games (inaktivt)
2007-04-16Förfina beräkningsmodell på minneselektronik med avseende på mjuka fel (inaktivt)
2007-04-16Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-04-16Ögonrörelsemätningssystem i bilsimulator - del 1 (inaktivt)
2007-04-16Ögonrörelsemätningssystem och bilsimulator: del 2 (inaktivt)
2007-04-16Framework for performance profiling (inaktivt)
2007-04-13Examensarbete i social nätverksanalys (inaktivt)
2007-04-11Transboundary River Basin Data and Information in support of WFD implementation: The cases of Daugava and Nemunas River basins (inaktivt)
2007-04-11Chlamydia - how to trace a mutant escaping detection systems and contact tracing (inaktivt)
2007-04-04Simulering av Brand i Kompositer (inaktivt)
2007-04-04Lagring av kemisk massa Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2007-04-04Studenters erfarenheter av utlandsstudier (inaktivt)
2007-04-04SIGNIFICANCE OF PRINT QUALITY IN VARIABLE DATA PRINTING (inaktivt)
2007-04-04Energisystem med reflektorer för solceller till Solar20 (inaktivt)
2007-04-04Signalkänslighet, kognitiv bias, och taluppfattning (inaktivt)
2007-04-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-03-28Kvalitets- och kostnadskontroll med standardiserad Desktop Lifecycel Management (DLM) (inaktivt)
2007-03-23Mätutrustning för dieselförbrukning (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-03-19Structural determination of enzymes important in bio-fuel production (inaktivt)
2007-03-16Industrial method for non destructive measurement of mercury contents in lamps (inaktivt)
2007-03-16Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2007-03-16Överföring av bokföringsdata till Excel från affärssystem (inaktivt)
2007-03-15Integrerat affärs- och kundinformationssystem (inaktivt)
2007-03-09Pipeline management and Efficiency in R&D (inaktivt)
2007-03-07Miljöhus Lindholmen – miljövärdering av nästan 10 års förvaltning (inaktivt)
2007-03-05Trafikinformation i realtid för effektivare trafikledning (inaktivt)
2007-03-05Examanesarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2007-03-05Användning av digital terränginformation vid markmålföljning med hjälp av partikelfilter (inaktivt)
2007-03-05Master Thesis in the Online Gaming Industry (inaktivt)
2007-03-01Motion tracking med mobiltelefonens kamera (inaktivt)
2007-03-01Development of computational software for studies of nanoparticle properties (inaktivt)
2007-02-22Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (inaktivt)
2007-02-14Utredning kring omfattningen av fossilvärmda fastigheter liksom fastigheter med vattenburen el respektive direktverkande el i Uddevalla kommun. (inaktivt)
2007-02-09Presentation av driftdata från databas: programutveckling för dataanalys med utgångspunkt från användarbeteende (inaktivt)
2007-02-09Image Transfer System (Software) (inaktivt)
2007-02-09Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-02-06SELDI MS data analysis in cancer proteomics (inaktivt)
2007-02-05Implementering av RBFNetwork i FPGA (inaktivt)
2007-01-31Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (aw) (inaktivt)
2007-01-30Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (aw) (inaktivt)
2007-01-25Development of measurement system for small antennas (inaktivt)
2007-01-23Medlemskort med Internettjänster (Ljusdal 70) (inaktivt)
2007-01-23Redovisningssystem för inköp och hantering av fasta bränslen (Ljusdal 63) (inaktivt)
2007-01-23Dubbelriktad kommunikation - insamlig av information/data via fasta nät (Ljusdal 59) (inaktivt)
2007-01-22Databasoptimering för bildanalysmjukvara (inaktivt)
2007-01-22Multiple Thesis at Densitet - Mobile Solutions (inaktivt)
2007-01-152 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2007-01-12Master’s Thesis Project in Computer Graphics: Depth Buffer Compression (inaktivt)
2007-01-08Digital marknadsföring för webb-butik inom design (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2007-01-04Matematisk modellering av dopamin-modulering av arbetsminnes-relaterad hjärnaktivitet (inaktivt)
2007-01-04EMSAB, Elektrisk Mätservice AB söker exjobbare (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-04Webb- och Databasutveckling - Webbaserad Kompetenshantering (aw) (inaktivt)
2007-01-03Simulation of OFDM transmitter radio channel - receiver (Gävle) (inaktivt)
2007-01-03Förstudie kring ett 2 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2006-12-21Study of the Development and Performance of FPGA-based Communication Applications (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-20Att flyga SpaceShip 2 med rymdturister genom norrskenet från Kiruna. Space Radiation effects on suborbital space tourists above Kiruna (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-13Cost Benefit Evaluation of Defrost Methods for Display Cabinets in Supermarkets (inaktivt)
2006-12-13Webbdesign för en portallösning (inaktivt)
2006-12-12Vidareutveckling av provplattform för DRAM (inaktivt)
2006-12-11Digitalisering av transportdata för byggtransporter (inaktivt)
2006-12-11Marknadsanalys/undersökning inom grafiska branschen och affärsplan för franchisekoncept samt uppbyggnad av ordersystem (inaktivt)
2006-12-07Detektera robothandel genom realtidsanalys av börsdata (inaktivt)
2006-12-06Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (Nordanstig) (inaktivt)
2006-11-28Analys och implementation av relationsdatabaskoppling i befintligt objektdatabassystem (inaktivt)
2006-11-27Authoring tool for narrative-based pervasive games Verktyg för användar-genererat innehåll till positions-baserade mobila spel (inaktivt)
2006-11-23System för föraraktivitetsanalys, 10 p, Scania CV AB (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering av projekt för arbetslösa invandrare (inaktivt)
2006-11-21Vidarutveckla regler för styrning och reglering av miljön i akvarier (ke) (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-17Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar (inaktivt)
2006-11-17Degree Projects related to Life Sciences (including Biomedical informatics) (inaktivt)
2006-11-14Sökmotorpositionering (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Ett projekt vid Affärsområdet Energi, Katrineholm Energi AB. (inaktivt)
2006-10-31Dynamisk data populering av SVG (Scalable Vector Graphics) (inaktivt)
2006-10-31Static analysis of xtUML models (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-30Design of mobile On Device Portal (inaktivt)
2006-10-30Kompetensförsörjning, styrning och uppföljning av processen (inaktivt)
2006-10-27Implementation of a tool for formal verification of C programs (inaktivt)
2006-10-25Analys, design, implementation och testning av digitala filter i micro- controller. (inaktivt)
2006-10-25Modelling of particle flows in the magnetosphere of Mercury (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-13Cannabis till köttdjur (inaktivt)
2006-10-11Interaktivt energitekniskt mätlaboratorium på nätet (Ljusdal 69) (inaktivt)
2006-10-10Modellbaserad utveckling av membership-protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-06Ultra low frequency pulsations in the nightside magnetosphere (inaktivt)
2006-10-03Analysis, design, implementation and testing of digital filters in microcontrollers (inaktivt)
2006-10-02Frasidentifikation i stora datamängder (inaktivt)
2006-10-02Onlineapplikation för dataanalys (inaktivt)
2006-10-01Classification of auroral structures based on their spectral characteristics (inaktivt)
2006-09-28Induced electric fields in the Earths magnetosphere (inaktivt)
2006-09-25Analysis of aurora and airglow over Svalbard in 2003-2006 (inaktivt)
2006-09-22Filtrering och kategorisering av ögonrörelser (inaktivt)
2006-09-21Mobil kommunikation (inaktivt)
2006-09-21Locust demonstrator (inaktivt)
2006-09-20Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (delat exjobb med energiteknik och data/3D visulisering)(Ljusdal) (inaktivt)
2006-09-18Signalbehandling av nya laserradardata (inaktivt)
2006-09-18Databas för uppmätta värden. Access i båda riktningar över Internet. Tonvikt på ett väl utformat användargränssnitt. (inaktivt)
2006-09-18Koppling och synkronisering av data i multipla databaser (Ljusdal 62) (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Study of query plan optimization approaches (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Exploration of possibilities to join data sources (inaktivt)
2006-09-18Integration of data sources in bioinformatics: Use of knowledge bases for query rewriting (inaktivt)
2006-09-15AUTOSAR Reference Implementation (aw) (inaktivt)
2006-09-11Intresse för/ behov av företagstjänster från hos Odenskogsföretag i samband med föreningens övergång till kommersiell verksamhet (inaktivt)
2006-09-11Affärsrelationer mellan Odenskogsföretag (inaktivt)
2006-09-08Development of security token services for Grids (inaktivt)
2006-09-08Deseven söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-09-04Framtagning av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2006-09-04Development and Evaluation of a Memory Consistency and Cache Coherence Protocol for the Nocsim NoC Simulator (inaktivt)
2006-09-04Diploma work on determination of diffusion rates directly in the microscope using fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) (inaktivt)
2006-09-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2006-08-29Produktutveckling i flytande CO2 (inaktivt)
2006-08-22Detektering av trötthet hos lastbilsförare (inaktivt)
2006-08-11CFD-BERÄKNING AV BASFLÖDESGRANAT MED EXTERN FÖRBRÄNNING (inaktivt)
2006-08-09Evaluation of the SPEDE instrument on SMART-1 for Analysing the Electric Field Around the Moon (inaktivt)
2006-08-08Design av nya tvättadditiv för textiltvätt med flytande koldioxid (inaktivt)
2006-08-02Processmodellering för Distribution Management på E.On (inaktivt)
2006-08-02Investigate user interaction and content adaptation for 3D display (inaktivt)
2006-06-26Analys och bearbetning av data från flygburen laserradar (inaktivt)
2006-06-20Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-06-01Comparison of soft classification techniques for identification of different types of deciduous forest in Landsat remote sensing data (inaktivt)
2006-05-30Framtagning av e-handelsplats – möjlighet till fast arbete (inaktivt)
2006-05-29Flersatellitmätningar av norrskensströmmar (inaktivt)
2006-05-22MIMO for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-05-22Voice-over-IP for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-05-18Personligt digitalt fotoalbum för mobiltelefonen. (inaktivt)
2006-05-09Databas säljstöd - till salu register och kundregister (inaktivt)
2006-05-09Kontaktförbindningar på räls (inaktivt)
2006-05-09Uppbyggnad av arkitektur för distribuerade realtidssystem med UML 2.0 i Rhapsody (inaktivt)
2006-05-03Mobil kommunikation (inaktivt)
2006-04-25Thesis work at Ericsson Access Signal Processing Lab (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-04-19Är vintervandrande älgar en fara för trafiken? (inaktivt)
2006-04-18Framtagande av användargränssnitt för simuleringsprogram (inaktivt)
2006-03-31Ta fram underlag för beslut om nytt reningsverk (inaktivt)
2006-03-24Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2006-03-23Engineering Portal Volvo IT (inaktivt)
2006-03-22Faktainsamling Företagsstaden Odenskogsföretag (inaktivt)
2006-03-22Höjdmätningssystem (inaktivt)
2006-03-21Real-Time Radar Control and Data Acquisition using USB 2.0 Interface (inaktivt)
2006-03-17Användartestad webbaserad lösning kopplad till databas och skapa programvara efter denna webblösning (inaktivt)
2006-03-06Design and Implementation of a Security Policy in a Distributed System (inaktivt)
2006-03-03Simulering av Perros dörrskumningsmaskin (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2006-02-27Framtagning av beslutstödsmodeller för bostadsföretag (aw) (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2006-02-22Förbättra mätutrustning för minneselektronik. (inaktivt)
2006-02-22Utökad simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-22Förbättra precisionen i simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-15Utveckla nytt affärssystem (inaktivt)
2006-02-14Development of a production environment tool for the routine analysis of Drug-Event associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2006-02-10An Experimental Investigation of Ignition Delay for Different Fuel Qualities (inaktivt)
2006-02-10Teknik, system och metoder för kunskaps- och beslutsöverläge (inaktivt)
2006-02-08Analys och presentation av stora XML-filer. (inaktivt)
2006-02-06Analysis and Implementation of a Data Collection Tool for use in live experiments (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet (inaktivt)
2006-02-01Design av nya tvättadditiv för textiltvätt med flytande koldioxid (inaktivt)
2006-01-30Modelling of particle flows in the magnetosphere of Mercury (inaktivt)
2006-01-30Utvärdering mellan datoriserat mätsystem med fasta givare och mätsystem med sensorer för mätning... (inaktivt)
2006-01-303D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-30Development of a Virtual Reality tool for site surveying during the placement of new IKEA stores (inaktivt)
2006-01-30Ögonstyrning av Windows-miljön hos Tobii Technology (inaktivt)
2006-01-263D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-25A Generic Platform for High Speed Real-Time Analog-to-Digital Interfaces (inaktivt)
2006-01-23Databas för uppmätta värden. Access över Internet med lättanvänd klientprogramvara som skall tas fram. (inaktivt)
2006-01-18Analys av EEG-data vid kognitiv träning (inaktivt)
2006-01-18Isstormars påverkan på transmissionsnät (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2006-01-18A detection system for the highest energy subatomic particles in the universe (inaktivt)
2006-01-12Analys av DNS-trafik (inaktivt)
2006-01-05Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-12-21Analysis of the electric field around the Moon (inaktivt)
2005-12-18Analys av det elektriska fältet runt månen (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-11-29Krav på maskinutrustning för optimerad Tillgänglighet (inaktivt)
2005-11-28Inventering av svetsade förband samt skurna kanter i en produktionsanläggning (inaktivt)
2005-11-24Finite element modelling of mechanical properties of geometrically characterized wood fibres (inaktivt)
2005-11-19Pulsation signatures on satellites and on the ground (inaktivt)
2005-11-16Improved Testing Strategy for .Net-development (AW) (inaktivt)
2005-11-15Call Session Control Function Element Manager (inaktivt)
2005-11-15Test and optimization of semiconductor detectors and electronics for high-energy physics (inaktivt)
2005-11-15Systemutveckling av ett litet administrativt system för fakturering/kundhantering/logistik (inaktivt)
2005-11-10Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (inaktivt)
2005-11-08Development of a Time-efficient Simulation Algorithm for MEMS Electrostatic Actuators (inaktivt)
2005-11-07Automatic Service Information Generator (inaktivt)
2005-10-27Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; numerisk del (inaktivt)
2005-10-19Kommunikationsgränssnitt för automationsutrustning i Vattenkraftstationer (inaktivt)
2005-10-19Pulsation signatures on satellites and on the ground (inaktivt)
2005-10-17Affärsplanering kring patenterat högteknologiskt produktkoncept med mycket stor marknadspotential. (inaktivt)
2005-10-17Marketing Strategy and Commercialization of innovative telemedicine solution TeleMedIS (inaktivt)
2005-10-17Marketing Strategy and Commercialization of innovative telemedicine solution TeleMedIS (inaktivt)
2005-10-07CFD-BERÄKNING AV BASFLÖDESGRANAT (inaktivt)
2005-10-03Midorion AB Examensarbete: Elektrisk Mätteknik och Signalhantering (inaktivt)
2005-09-29Affärsänglar och regionala investeringar (inaktivt)
2005-09-26IT-säkerhet, brandvägg in/ut, intern datasäkerhet (inaktivt)
2005-09-15Kundprojekt bilregister (inaktivt)
2005-09-14Kaliumförråden i åkermark: påverkan av odlingsregim och gödslingsnivå på olika delar av markprofilen (inaktivt)
2005-09-13Patientjournalportal för patienter (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-09-07Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-07Fault Detection in Optical Network & Fault Recovery in IP-over WDM Network (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-09-05Inventering av svetsade förband samt skurna kanter i en produktionsanläggning (inaktivt)
2005-09-05Färgning av cellulosa och textilfibrer (inaktivt)
2005-09-02Optimera lagerhållningen på Thorsman Växjö. (inaktivt)
2005-08-31Examensarbeten inom Teknik / Elektronik / Data / System / Mekatronik / Produkt (inaktivt)
2005-08-25Systemering av driftdatabas, vidareutveckling och omkoppling till centralt lagrad data (inaktivt)
2005-08-18Utveckling av multiplayerplattform (71) (inaktivt)
2005-08-15Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-08-10An Experimental Investigation of Ignition Delay for Different Fuel Qualities (inaktivt)
2005-08-08Implementation of an embedded Linux framework combining a multimedia acccelerator with an OMAP application processor (inaktivt)
2005-07-22Merging and comparison of RLS- and DHT-based resource indexing and management (inaktivt)
2005-07-01Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-06-29Digital image processing - analysis of fibre orientation in paper sheets (inaktivt)
2005-06-15Computational mapping of protease binding sites (inaktivt)
2005-06-15Commercialization and marketing of European Health Portal ENN-ICS (inaktivt)
2005-06-14System för hantering av geografisk information i en databasmiljö (inaktivt)
2005-06-09Encrypted Resource Allocation Tickets for Time-critical Production Database Systems (inaktivt)
2005-06-08Examensarbete i Molekylärgenetik 20 p Role of chromatin modifications in controlling cell growth (inaktivt)
2005-06-02Relating molecular mechanisms between cholinergic receptor deficit, changed cellular membrane structure and oxidative stress in Alzheimer¿s disease (inaktivt)
2005-05-30Multispectral auroral imager (inaktivt)
2005-05-23Undersöka och anpassa/utveckla metoder och verktyg för att strömma ljud och bild över nätverk (inaktivt)
2005-05-19Kommunikationspolicy och plattform (UK 04) (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för lödrobot program fas 3 (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för DAPP - Databas för provningsprotokoll (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för vidareutveckling av vårt intranet (inaktivt)
2005-05-17Energisystem med reflektorer för solceller till Solar20 (inaktivt)
2005-05-13Examensarbeten i Framtidsdalen Demoprojekt Borlänge våren 2005 (inaktivt)
2005-05-12Utveckling och specifikation av produktionstestsystem för kretskort (inaktivt)
2005-05-11Mätsystem för utvärdering av IT-outsourcing/insourcing (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-05-02Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-05-02Automatic Meta Data Generation for High Performance Database System (inaktivt)
2005-05-02System för storleksoptimering av återanvändbar J2ME-kod  (inaktivt)
2005-05-02lk (inaktivt)
2005-04-28An XML-based database of molecular pathways. (inaktivt)
2005-04-22Datakom över elnätet, embedded programmering (inaktivt)
2005-04-21IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 48) (inaktivt)
2005-04-21Elektronik och Data - Egna Förslag (Sandviken) (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering och analys av konsumentkunskap i gymnasieskolan (inaktivt)
2005-04-20En kvalitetsmodell för outputgranskning - algoritmer som behövs för statistikprogrammering (inaktivt)
2005-04-15Utveckling av metod och verktyg för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-04-14Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2005-04-06Web publication tool with high usability/Webbaserat publiceringsverktyg med användarvänlighet i fokus (inaktivt)
2005-03-31Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture (inaktivt)
2005-03-31Miljöbedömning av ett bostadshus i Hammarby Sjöstad, Stockholm (Gävle) (inaktivt)
2005-03-31Kundtjänst på nätet (Ljusdal 64) (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-31Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2005-03-29Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (Ljusdal 22) (inaktivt)
2005-03-10A relational database for molecular pathways based on XML-data. (inaktivt)
2005-02-25Klimatkontroll i produktionslokaler (inaktivt)
2005-02-25Global launch project, within a global and virtual organization, document, analyze and evaluate (inaktivt)
2005-02-25Evaluation of RT-Linux for mobile measurement systems (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-02-223D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-02-22Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2005-02-09Observatörer för differential-algebraiska modeller (inaktivt)
2005-02-08Finita elementsimulering av utmattningsegenskaper hos limförband (inaktivt)
2005-02-08Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)
2005-02-04Reuse of plastic materials in product and packaging at Ericsson (inaktivt)
2005-02-03Trycksko i Catia V5 (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-31Inbyggda Internet System (EIS) alternativt Inbyggda system (inaktivt)
2005-01-25Broad-scale characterisation of River Basin Districts under the EU Water Framework Directive (inaktivt)
2005-01-24Design and implementation of a constraint satisfaction algorithm for meal planning (inaktivt)
2005-01-24Tillståndsbaserat underhåll (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-19Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2005-01-19Attityder till digitalt mobilt spelande (inaktivt)
2005-01-19DNA-repair proteins that recognize damage induced by ultrasound (inaktivt)
2005-01-19Tracking the Tiny - 3D-recording of odour-mediated upwind flight in insects (inaktivt)
2005-01-12Protection of digital content using tamper-resistant hardware (inaktivt)
2005-01-12Hyressättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2005-01-12Marknadsundersökning och kartläggning av marknadspotentialen för Intrum Justitias affärsområde Inkassobevakning (Debt Surveillance) i Europa (inaktivt)
2005-01-12Modellering av verktygstemperaturer och termiska effekter vid torr skärande bearbetning (inaktivt)
2004-12-20Signalbehandling och visualisering av nya typer av laserdata (inaktivt)
2004-12-16Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2004-12-09Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-12-08Sökmotorpositionering (inaktivt)
2004-12-08Micromechanical modelling of time-dependent compressive relaxation of particle reinforced thermosets in joints for automotive applications (inaktivt)
2004-12-08Vegetationens betydelse för lokalklimatet i Stockholm (inaktivt)
2004-12-08Utveckling av nya tekniker för att mäta diffusion av lågmolekylära ämnen genom polymerer (inaktivt)
2004-12-08Estimera tittarbeteende (inaktivt)
2004-12-06Lastkontroll - Dynamisk stabilitets bedömning (inaktivt)
2004-12-01Kloning och uttryck av det cellcykel-relaterade proteinet Mus81 (inaktivt)
2004-12-01Analys av korrelationen mellan NMR-kemiska skift och rotationsvinklar i proteiner (inaktivt)
2004-11-30Universal Telematics Gateway (inaktivt)
2004-11-29Development project: Restaurant automation - SKF AB (inaktivt)
2004-11-17Infrastructure requirements for wireless multiplayer games (inaktivt)
2004-11-12Methods to control for confounding variables in screening for associations in the WHO drug safety database (inaktivt)
2004-11-05Examensarbete inom Telecom & programmering 20 poäng (inaktivt)
2004-11-04Konverterare från ReadSoft Forms dataformat till Prifloat. (inaktivt)
2004-10-19MSc. or BSc. thesis at SEI¿s Water Program using WEAP (inaktivt)
2004-10-07Integration mellan ett säljstödssystem och ett simuleringsverktyg (inaktivt)
2004-09-29Data redundancy ¿ the new challenge in chemometrics (inaktivt)
2004-09-29Modelling and analysis of high order chemical data (inaktivt)
2004-09-29Projektbeskrivning för marknadsundersökning (inaktivt)
2004-09-24Utveckling av system för trådlös kommunikation. (inaktivt)
2004-09-20WEB-Projekt Data i realtid (aw) (inaktivt)
2004-09-19Ingenjörsutbildningar för framtiden? (aw) (inaktivt)
2004-09-14Snabb och webbanpassad språkförståelse (inaktivt)
2004-09-06Miljömässiga och ekonomiska vinster vid samordning av inköp för mindre företag med hjälp av ett inköpsverktyg på Internet (inaktivt)
2004-09-03Avancerad bildbehandling och programmering (inaktivt)
2004-09-02Kvalitetskontroll av insamlade mätvärden (inaktivt)
2004-08-16Experimentella studier och modellering av kinetik för litiuminterkalation (inaktivt)
2004-08-11ExJobb på SMHI: Meteorologiska objekt (inaktivt)
2004-07-01IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-07-01Högtemperaturkorrosion av Fe- och Ni-bas legeringar i ångatmosfär (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-29Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-29PHAGE AS THERAPEUTIC AGENTS (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2004-06-02Marknadsföring: Hur säljer man ett administrativt, färdigutvecklat programpaket? (inaktivt)
2004-05-18Webbaserat frågesystem för kartläggning av en individs och grupps kulturkarta (inaktivt)
2004-05-04Analysis of pulsation magnetometer data from SANAE (inaktivt)
2004-04-13Loop Qualification for Broadband Access (inaktivt)
2004-04-13Migrering av ASP-applikation till .NET, prestandautredning mellan de olika operativsystemen efter genomförd migrering (inaktivt)
2004-04-13Detektion av oinitierat data och minnesläckor på systemnivå (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-03-31Säkerhetsanalyser av diagnossystem -- metodik och tillämpning på ett framdrivningssystem av ett fartyg (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-03-25Karakterisering av gener av en svamphämmande metabolit (inaktivt)
2004-03-25Analys av muterade isolat av potatisvirus A (Analysis of mutated potato virus A isolates) (inaktivt)
2004-03-18Study of cosmic muons in the DZero detector (inaktivt)
2004-03-18Undersökning av värmetransport till omgivande väggar i fusionsplasma (inaktivt)
2004-03-09Bayesianskt nätverk i ett system för övervakning av en gasturbin (aw) (inaktivt)
2004-03-05Comparison between data and simulation of high energy collisions with bottom-quark pairs (inaktivt)
2004-03-05Search for factors involved in neurogenesis and neuronal differentiation in the adult brain (inaktivt)
2004-02-27C-programmering av mikroprocessor med stöd för Bluetooth och flashminne (inaktivt)
2004-02-18Nöjda kunder i tjänsteverksamheter (Ljusdal 32) (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-18Game developer for mobile phones (inaktivt)
2004-02-18Statistik, felberäkning, energisystem, mätsystem, problemlösning (Ljusdal 23) (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2004-02-06Biacore technology, synthetic inhibitor binding interactions and kinetics (inaktivt)
2004-02-06Peptide mapping by capillary/standard LC/MS and multivariate analysis (inaktivt)
2004-02-06An evaluation of a new concept for UV detection likely to have a large impact on the way that we are working with LC (inaktivt)
2004-02-03JLabGrid - Grid Computing in Intranets (inaktivt)
2004-02-02Detektion av oinitierat data och minnesläckor på systemnivå (inaktivt)
2004-02-02Validation of experimental electron density measurements in fusion plasmas using laser techniques (interferometry and photon-electron scattering) (inaktivt)
2004-02-02Identification and development of dipeptide ligands (inaktivt)
2004-01-29Direktreklam via SMS (Ljusdal 27) (inaktivt)
2004-01-28Utredning av beslutsstödsystem, prognosmodell för trafikutfall (inaktivt)
2004-01-26New techniques for analysing film splitting in offset printing (inaktivt)
2004-01-07Matematisk analys för värdering av kampanjer för turism (inaktivt)
2004-01-07Stadsliv, klimat och väder - en empirisk undersökning av offentliga rum i Göteborgs centrum (inaktivt)
2003-12-18Skolbiblioteket (09) (inaktivt)
2003-12-18Datorn i undervisningen (30) (inaktivt)
2003-12-17Database system for storage and analysis of neural stem cell data (inaktivt)
2003-12-15Scientific Visualisation with Haptics using VTK and Reachin API (inaktivt)
2003-12-08Applikationsutveckling av det intelligenta stetoskopet (inaktivt)
2003-12-04NYA ALGORITMER FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-11-18Skriva program till handdator för inmatning av mätplatsdata (Sandviken) Verifiering / Kontroll av mätsystem i elkraftanläggningar med mobil mätdator. (inaktivt)
2003-11-14Pegylation of proteins: investigation of coupling techniques (inaktivt)
2003-11-14The effect of viral clearance techniques on protein quality (inaktivt)
2003-11-14Computational Approaches to Detecting Adaptive Evolution (inaktivt)
2003-10-29Experimental measurements of energy confinement time in fusion plasmas (inaktivt)
2003-10-06Jämför ekologiska och konventionella gödningsmedel (inaktivt)
2003-09-25Analyzing ultrasound data using neural networks (inaktivt)
2003-09-25Analyzing ultrasound data using neural networks (inaktivt)
2003-09-223G High Speed Downlink Packet Access performance in Mobile Internet connections (inaktivt)
2003-09-17Exjobbs at Laboratory of Communication Networks, IMIT, KTH (inaktivt)
2003-09-17Video Encoder/Streamer för Publika IP-nät (inaktivt)
2003-09-17Ribonucleotide reductase database (inaktivt)
2003-09-17Urgasning ur material för högteknologiska vakuumsystem (inaktivt)
2003-09-17Modelling of tool temperature and thermal effects in environmental dry cutting conditions (inaktivt)
2003-09-05Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov (inaktivt)
2003-08-26Expansion of EXProt - a database for proteins with an experimentally verified function (inaktivt)
2003-08-26Further development of WiGID, a genome information database accessable through WAP (inaktivt)
2003-08-22Characterization of an electrochemical transistor (inaktivt)
2003-08-15Säkrade interoperabla webtjänster (inaktivt)
2003-08-14Produktkalkyler på nätet med data från databasen i ett MPS-system (Ljusdal 10) (inaktivt)
2003-07-18Elektronik / Mekatronik / Data / System (inaktivt)
2003-07-11Scattering from Printed Paper Surfaces (inaktivt)
2003-07-01Överföring av pumploggar via mobilnätet till en central databas (inaktivt)
2003-06-26Java-utveckling på GSM-terminaler i M2M-system (inaktivt)
2003-06-26Characterisation of arc channel (inaktivt)
2003-06-18Optimering av Ledningsdatabas för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-06-13Creep cavitation and microstructural degradation in Type 347H (inaktivt)
2003-06-13Optical communication systems and networks (TU Eindhoven, The Netherlands) (inaktivt)
2003-05-27Bio-informatics and database construction for the interpretation of human gene variation. (inaktivt)
2003-05-15Unikt modelleringstillfälle i form av examensarbete på AstraZeneca ¿ Höstterminen 2003 (inaktivt)
2003-05-13Prestandaoptimering av WebServices i J2EE-miljö (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-05-12RFID/J2EE-integration via WebServices (inaktivt)
2003-05-12Programutveckling (inaktivt)
2003-04-29Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-04-11METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: XML-storage of weather metadata (inaktivt)
2003-04-11METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: Metadata-harvesting agents for weather databases at SMHI (inaktivt)
2003-04-04Non-monetary societal benefits of distributing GIS data in the public domain: Examples from the Baltic sea region (inaktivt)
2003-04-04Internetforum för miljötjänstemän (inaktivt)
2003-04-01Snabba Fouriertransformer för Invers Syntetisk Aperturradar (inaktivt)
2003-04-01Dynamiska sammanhangskartor för Netscapes Open Directory Project (inaktivt)
2003-03-31METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: Metadata-harvesting agents for weather databases at SMHI (inaktivt)
2003-03-31METADATA FOR WEATHER DATABASES AT SMHI: XML-storage of weather metadata (inaktivt)
2003-03-25On-line method to study paper formation in the wet-end of a paper machine ¿ Extension to on-line measurement of fibre orientation (inaktivt)
2003-03-19A Dynamic Rate Adaptation Scheme for Packet Data in WCDMA Systems with Adaptive Antennas (inaktivt)
2003-03-19Evaluation of Future Services in a Wireless Environment (inaktivt)
2003-03-07Spel och berättelser - design av upplevelser i gränslandet mellan virtuellt och verkligt, samt vid tillfälliga möten under en resa. (inaktivt)
2003-02-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2003-02-14Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck (inaktivt)
2003-02-04Prediktering av packningsegenskaper hos siltiga moräner (inaktivt)
2003-02-03Hemsida och databas för Bostadsrättsförening (inaktivt)
2003-01-20Jämförelse av PL/SQL och Java för att skriva databaskod i Oracle (inaktivt)
2003-01-20Bildanalys program för säkerhetsutrustning (inaktivt)
2003-01-17SCA Hygiene Products söker exjobbare inom HMI (Human Machine Interfaces) (inaktivt)
2003-01-10Utveckling av system för m2m-kommunikation (inaktivt)
2003-01-08Data/systemförändring (JH 02) (inaktivt)
2003-01-07Programutveckling med grafik och beräkningar/2 (inaktivt)
2003-01-05Prissättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2002-12-23Urgasning ur material för användning i vakuumsystem. (inaktivt)
2002-12-18A REST-style Web service for Gene Ontology data (inaktivt)
2002-12-13Kommun-GIS i Ljusdal (Ljusdal) (inaktivt)
2002-12-13Konstruktion av eletroniklösning till en patenterad produkt (inaktivt)
2002-12-11Shop-koncept (Ockelbo) (inaktivt)
2002-12-10I huvudet på biografbesökare (inaktivt)
2002-12-10Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)
2002-11-18Modellera webbgränssnitt för kalkylprogram (inaktivt)
2002-11-12Utveckling av diagnostiska tester för infektionssjukdomar hos djur i IDEXX Scandinavia A (inaktivt)
2002-11-05Marknadsanalys Eventuell expandering av verksamheten (inaktivt)
2002-11-05Ytreduktionsstudier för sinterstål (inaktivt)
2002-10-25Programutveckling med grafik och beräkningar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.