Sökning: "dataprogram och IT"

Hittade 26 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet dataprogram och IT.


Inkom Exjobbsförslag
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2010-12-20Volymmätning (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2007-10-04Utveckling och undersökning av algoritmer för MEMS-gyron (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av dataprogram till sågverksindustrin (inaktivt)
2007-07-09Utveckling av dataprogram som köper och säljer aktier (inaktivt)
2007-07-09Utveckling av dataprogram som köper och säljer aktier (inaktivt)
2007-05-14Utforma en konsekvensanalys för varuförsäljning (inaktivt)
2007-04-04Simulering av Brand i Kompositer (inaktivt)
2006-03-09Framtagning av ett journalsystem med databas (inaktivt)
2006-01-09Marknadsföringsuppdrag åt IT-företag (aw) (inaktivt)
2005-11-30Mätning av luftkvalitet, dataprogram för sammanställning och utvärdering av partikelräkning i luft (aw) (inaktivt)
2005-09-07Metodutveckling av kulörmatchningsprocessen för effektkulörer (inaktivt)
2005-04-29ANALYS AV EGET UTVECKLAT DATAPROGRAM. (inaktivt)
2005-04-28Utveckla och programmera ett dataprogram för fysikalisk testning av träfiberskivor. (inaktivt)
2005-04-26Dataprogram för produktion (inaktivt)
2005-03-14Webbaserad planering (inaktivt)
2004-06-09Hårdvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-04-16Färgblandare behöver styrsystem (inaktivt)
2004-04-07Programvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-02-02Röstanalys, utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)
2003-11-18Skriva program till handdator för inmatning av mätplatsdata (Sandviken) Verifiering / Kontroll av mätsystem i elkraftanläggningar med mobil mätdator. (inaktivt)
2003-09-11Regelstyrd Ärendehantering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-01-10Kabelklippare (JH 02) (inaktivt)
2002-11-08Beräkningsmodell för flygförseningskostnad (inaktivt)
2002-11-05Röst och tal - utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.