Sökning: "delaktighet d-"

Hittade 50 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet delaktighet d-.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2011-12-15Exjobb-Metoder för Mobilt arbete (inaktivt)
2011-12-12Framtagning av “personas” för analys av Reumatologiska klinikens (Karolinska Universitetssjukhuset) patientunderlag. Fokus på variabler relaterade till patientmedverkan (provtagning, mottagningsbesök, delaktighet, eget ansvar, etc). (inaktivt)
2011-12-01Exjobb Mobil Applikations och Webutveckling (inaktivt)
2011-11-22Nyfiken på Sharepoint/ C# ? (inaktivt)
2011-09-20Utvärdering av mötesplatser/biblioteksfilialer (inaktivt)
2010-11-18Att jobba inom industrin via bemanningsföretag (inaktivt)
2010-10-20Miljöutbildning för invandrare (inaktivt)
2010-01-13Examensarbete inom ”case-mix-problematik” på OmVård.se (inaktivt)
2008-08-19Organisationsförändringars påverkan på sjukfrånvaro (inaktivt)
2008-01-18Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-10-22Framgångsrika visionsarbeten där visionen fick genomslag. Goda exempel på utvecklingsarbeten i världen och en analys av processer och resultat (aw) (inaktivt)
2007-10-18Användbarhet - Roomservice hotellsystem (inaktivt)
2007-09-06Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2007-08-07Vi vill ha kontakt för uppsatser/examensarbeten inom områdena byggteknik,energi,ekonomistyrning och marknadsföring (aw). (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-02-09Vem bestämmer i borättsföreningen? (inaktivt)
2007-01-16Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i stockholm (inaktivt)
2007-01-03Vi vill ha kontakt för uppsatser/examensarbeten inom områdena byggteknik,energi,ekonomistyrning och marknadsföring (aw) (inaktivt)
2006-04-26Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2006-04-10Språklig utveckling och kommunikation hos barn och unga (inaktivt)
2006-04-10Inflytande i förskola och skola (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-01-18Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i Stockholm (inaktivt)
2005-11-30Intern miljörevision på Länsstyerlsen Örebro län (aw) (inaktivt)
2005-11-10Utvärdering av samarbetesprojekt mellan idrottsföreningar och skolan med syftet är att öka ungdomarnas idrottsutövande (inaktivt)
2005-05-26Nytt lärcentrum som mötesplats för vuxenlärande (inaktivt)
2005-04-27Exjobb för statsvetare i ett framtidsprojekt (TH 11) (inaktivt)
2005-04-25Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2005-04-22Utveckling av tjänsteportal för Telematik (inaktivt)
2005-04-20Ungdomars medinflytande (inaktivt)
2005-03-15Medlemsgestaltning i en HSB organisaiton (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-01-31Utarbeta provningsrutin beträffande mätosäkerhet (inaktivt)
2005-01-20Effekter av medarbetarenkät inom Göteborgs stad (inaktivt)
2005-01-19Med full delaktighet för människor med funktionshinder (Stockholm) (inaktivt)
2004-12-15Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden (inaktivt)
2004-10-22Hur kommuniceras matematik? (inaktivt)
2004-09-20Ungdomarnas drogvanor (inaktivt)
2004-05-12Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-05-07Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-05-03Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-01-293D visualisering i Ljusdals centrum (Ljusdal 28) (inaktivt)
2003-04-04MINSKAD SJUKFRÅNVARO VID ELECTROLUX DISTRIPARTS AB OCH ELECTROLUX COMPACT APPLIANCES, TORSVIK, JÖNKÖPING (inaktivt)
2003-03-17Kommunikation och Delaktighet (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete organisation Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.