Sökning: "diskriminering b-uppsats"

Hittade 15 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet diskriminering b-uppsats.

Inkom Exjobbsförslag
2011-11-18Utvärdera enantioselektivitet inom kiral kromatografi, HPLC och SFC (inaktivt)
2009-12-18Utvärderare - Urix (inaktivt)
2009-12-08Hållbart HR-arbete (inaktivt)
2009-01-13Undersökning av diskriminering i Stockholms stad (inaktivt)
2007-10-18Kartläggning av könsdiskriminering och diskriminering på grund av sexuell läggning i Östersunds kommun. (inaktivt)
2007-04-04Undersökning om diskriminering mot etniska grupper (inaktivt)
2007-03-28Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun? (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2005-11-17SkiStar inbjuder C- och D studenter från hela Sverige till uppsatstävling! (inaktivt)
2005-01-31Priset på fjärrvärme (aw) (inaktivt)
2004-11-22Utvärdering och omprogrammering av Studentkåren i Sundsvalls hemsida (inaktivt)
2004-03-18Sexuell läggning (inaktivt)
2004-02-05Omvärldsanalys för GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living (inaktivt)
2003-10-20Priset på fjärrvärme (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.