Sökning: "e-handel kommun"

Hittade 726 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet e-handel kommun.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2012-02-09Ekopiloter i Haninge (inaktivt)
2012-01-16MIFO- Fas 1 klassning av nedlagda deponier i Arvidsjaurs kommun (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-12-13Examensarbete för Internationella kontoret i Borlänge (inaktivt)
2011-12-01Uppföljning av lokala Miljömål (inaktivt)
2011-11-18Hygienisering av toalettvatten (inaktivt)
2011-11-14Undersöka möjligheterna kring återvinningscentraler (inaktivt)
2011-11-08Varför flyttar människor? En studie om flyttrender och faktorer. (inaktivt)
2011-11-01Moldavien- en möjlighet för företag från Borlänge/Dalarna? (inaktivt)
2011-11-01Borlänge-Wuhan a business collaboration with focus on the cleantech area (inaktivt)
2011-10-28Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt)
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2011-10-14Vattenundersökning, utökning av kontrollprogrammet för vatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-10-14Vattenundersökning; utredning av lokal behandling av dagvatten och släckvatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-10-10Gestaltning av entréer till naturen & naturreservat (inaktivt)
2011-10-06Generationsväxling i företag (inaktivt)
2011-10-06Hur mycket investeras i Östersunds kommun? (inaktivt)
2011-10-06Uppföljning av verksamhet inom LärCentrum (inaktivt)
2011-09-27Elever och äldreomsorg (inaktivt)
2011-09-19Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss? (inaktivt)
2011-09-07Information och kommunikation, behov av kommunikationsplan och strategi för användandet av sociala medier (inaktivt)
2011-09-02E-blanketter istället för pappersblanketter för en effektivare och kvalitetssäker handläggning (inaktivt)
2011-08-26Hälsofrämjande ledarskap (inaktivt)
2011-08-26Vattenundersökning, en utökning av kontrollprogrammet för vatten på Falu Återvinning, Falu Energi & Vatten AB (inaktivt)
2011-07-04Kartläggning av dagvattensituationen i Knivsta kommun (inaktivt)
2011-06-28Kvällsekonomi i stadskärnan - vad händer i Örebro city mellan 18-24? (inaktivt)
2011-06-23Alkoholens roll i tonåren (inaktivt)
2011-06-23Kartläggning av miljöarbete i kommunen (inaktivt)
2011-04-19Drogförebyggande arbete (inaktivt)
2011-04-19Granskning av pedagogisk litteratur för bleckblåsundervisning (inaktivt)
2011-04-19Pedagogiska förutsättningar för instrumentalundervisning med enskild elev jämfört med undervisning i grupper (inaktivt)
2011-04-19Föräldrarnas roll i lärandet för elever på Kulturskolan (inaktivt)
2011-04-19IT i instrumentalundervisningssituationer -vilka pedagogiska möjligheter ger en MacBook? (inaktivt)
2011-04-11Miljökonsekvensbeskrivning för Sannebo brygga, planerad småbåtshamn (inaktivt)
2011-04-06Ålderspyramider framtida inverkan på bostadspriser i svenska kommuner (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-03-14Hur påverkar datorer i undervisningen barnen? (inaktivt)
2011-03-14Vad är effekterna av att elever i Svenska För Invandrare (SFI) utrustats med datorer? (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-02-02Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2011-01-27Tillväxtföretag- och tillväxtbranscher (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2011-01-12Kopia av Vad kostar utanförskapet? (inaktivt)
2011-01-10Utveckling och programmering av fläktvalsprogram. (inaktivt)
2011-01-04Uppföljning av miljöanpassad upphandling i Luleå kommun (inaktivt)
2010-12-22Vilka hinder finns för att åka kollektivt? (inaktivt)
2010-12-10Enskilda avlopp i väntan på kommunal VA-anslutning (inaktivt)
2010-12-06Miljömärkta frisörer, pris och utbud i Jönköpings kommun. (inaktivt)
2010-12-06Restaurang/fik med ekologisk mat, pris och utbud i Jönköpings kommun (inaktivt)
2010-12-06Miljömärkta kläder, pris och utbud i Jönköpings kommun (inaktivt)
2010-11-25Energiinventering och plan för hållbar energianvändning (inaktivt)
2010-11-19Sociala medier i framtidens kollektivtrafik (inaktivt)
2010-11-19Affärsplan Atlantbanan (inaktivt)
2010-11-15Tryckt media till kommunens invånare (inaktivt)
2010-11-15Utveckla en webbutik inom bokhandel (inaktivt)
2010-11-09Extern utvärdering av gränsöverskridande integrationsprojekt (inaktivt)
2010-11-02Flödesanalys av spårelement från källa till slam (inaktivt)
2010-10-04SOCIALA MEDIER SOM KONTAKTKANAL (inaktivt)
2010-10-04Målgruppsanalys (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-09-20Miljöcertifiering - omarbetning av nuvarande system (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-09-07Kommunikationsstrategi för Samordningsförbundet i Trelleborg (inaktivt)
2010-09-07Allmänna arvsfonden, omvänd fördelningspolitik? (inaktivt)
2010-09-07Resultat ändrad skattefördelning sommarhus - varning för politisk het fråga (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-08-31Elever i behov av särskilt stöd (inaktivt)
2010-07-08Utredning av energikostnader och -system på Havets Hus (inaktivt)
2010-06-30Vad kostar det att få bort skräpet från det offentliga rummet? (inaktivt)
2010-06-18Vad kostar utanförskapet? (inaktivt)
2010-06-17Nordiske cykelbyer (inaktivt)
2010-06-10Kan vi minska Knarket på krogen? (inaktivt)
2010-06-10Miljöutredning för storkök (inaktivt)
2010-05-24Rapport om ungdomars livsvillkor - LUPP (Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken) Kungsbacka kommun (inaktivt)
2010-05-12Miljöbilar, pris och utbud i Jönköpings kommun (inaktivt)
2010-04-12Miljö- och kvalitetsledning för mindre åkeri (inaktivt)
2010-04-06Energiutredning av produktionsanläggning (inaktivt)
2010-03-30Trafik-/Logistikutredning Transpoint Håby (inaktivt)
2010-03-30Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-22Uppföljning av miljöanpassad upphandling i Luleå kommun (inaktivt)
2010-02-26Inomhusklimat i skolor (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-02-19"Handelsplatsen Västervik" (inaktivt)
2010-02-15Hästens lokala betydelse och utvecklingkraft (inaktivt)
2010-02-09HJÄLP OSS MÄTA ANTALET BESÖKARE OCH EFFEKTEN AV ETT AV MELLANSVERIGES STÖRSTA EVENEMANG (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-01-26Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad (inaktivt)
2010-01-13Elever i behov av särskilt stöd (inaktivt)
2010-01-12Väg- och samfällighetsföreningar - ett demokratiskt problem? (inaktivt)
2010-01-07Vilka faktorer gör Uddevalla till en attraktiv inflyttningskommun? (inaktivt)
2009-12-21Marknadsföring av nybyggd förskola (inaktivt)
2009-12-16Utan könsstereotypa bilder och budskap? (inaktivt)
2009-12-07Nya turistaktiviteter (inaktivt)
2009-11-30Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2009-11-24Kopia av Flyttkedjestudier (inaktivt)
2009-11-23Miljöutredning av Bengtsfors kommun och analys av miljöutredningsmetod för småkommuner (inaktivt)
2009-11-17Hälsoekonomisk studie för tekniska hjälpmedel (inaktivt)
2009-11-16Röda Korset söker dig som vill skriva en kandidat- eller magisteruppsats (inaktivt)
2009-11-02Utvärdering av samarbetsprojekt mellan Räddningstjänsten och Vägverket (inaktivt)
2009-10-21Kompetensutveckling på Service- och teknikförvaltningen (inaktivt)
2009-10-21Kompetensutveckling och jämställdhet på Service- och teknikförvaltningen (inaktivt)
2009-08-21Etablering av upplevelsepark (inaktivt)
2009-08-20Yrkesguide - en väg till arbete! (inaktivt)
2009-08-03Samband mellan etablerandet av samordningsförbund och ökad partsamverkan (inaktivt)
2009-05-11Marknadsundersökning av tidning (inaktivt)
2009-04-14Animerad film om biogasprocessen (inaktivt)
2009-04-14Samhällsekonomiska följder av utökad biogasframställning (inaktivt)
2009-02-19Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter (inaktivt)
2009-02-13Handelsprojektet i Götene (inaktivt)
2009-02-13Produktionslayout för montering av industrifläktar. (inaktivt)
2009-02-13Marknadsföring och PR, Skara näringslivsoffensiv (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2009-02-11Marknadsundersökning (Hofors) (inaktivt)
2009-01-19Djupintervjuer-Varför gick flytten till Sandviken? (Sandviken) (inaktivt)
2009-01-16Utvärdering av matteklivet (Älvkarleby) (inaktivt)
2008-10-09Grönstruktur och barn (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-09-12In- och utflyttning i ett 20-årigt perspektiv – en komparativ studie (Ljusdal) (inaktivt)
2008-09-09Koldioxidbelastning av hantverksmässigt bakat bröd (inaktivt)
2008-08-27Visionsskiss Bondsätter (inaktivt)
2008-08-25Digitalisera lokalt aktivitetsstöd i kommunen. (inaktivt)
2008-08-19Organisationsförändringars påverkan på sjukfrånvaro (inaktivt)
2008-07-10Gävle Cityfest ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Gävle) (inaktivt)
2008-06-16Varför flyttar människor från Askersund? (inaktivt)
2008-06-16Utveckling av föreningar för ungdomar (inaktivt)
2008-06-16Kulturens roll i barnutveckling (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av Återvinningscentraler, Örebro kommun (inaktivt)
2008-06-16Entreprenörskap i skolan (inaktivt)
2008-06-16Marknadsundersökning avseende boendemiljö i Laxå (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-06-16Lagerhantering i Behrn fastigheter AB (inaktivt)
2008-06-16Serviceprocess i ett fastighetsbolag (inaktivt)
2008-06-16Nylundaskolan - en resurskola och dess utvärdering (inaktivt)
2008-06-16Statistikredovisning för stiftelse Actíva (inaktivt)
2008-06-16Introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av ett projektarbete inom socialtjänstens förebyggande arbete för barn och ungdomar (inaktivt)
2008-06-16Inventering och sammanställning av naturvärden i blivande naturreservat (inaktivt)
2008-06-03Anläggande av småvatten i tätortsnära natur (Ockelbo) (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2008-05-30Exjobb kring e-tjänster för kommuner (inaktivt)
2008-05-30Grön IT (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-05-15Utvärdering av naturskolan (Älvkarleby) (inaktivt)
2008-05-15Marknadsföringsplan för friskvårdsföretag (inaktivt)
2008-02-27Företagsanalys-Kartläggning (inaktivt)
2008-02-25Kopia av Hur får vi ungdomar att idrotta? (inaktivt)
2008-02-07Utvärdering av arbetstidssystem (inaktivt)
2008-01-30Juridiska bestämmelser om rötrester (inaktivt)
2008-01-30Sammanställning av information och framtagning av handbok (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-18Hur får vi ungdomar att idrotta? (inaktivt)
2008-01-17En turistbyrå med två kontor - hur arbetar man mest effektivt med ett helhetsperspektiv utifrån givna förustättningar? (aw) (inaktivt)
2008-01-16Digitalt kvalitetsprogram för Mark- och exploateringsenheten i Nyköpings kommun (inaktivt)
2008-01-16Utveckling av värmebord till vakuumpressning (inaktivt)
2008-01-16Hållbara städer, C- eller D-uppsats (inaktivt)
2008-01-15Karakterisering av avrinningsområde utifrån risker för kommunal dricksvattenförsörjning (inaktivt)
2008-01-04Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde Beskrivning av regementet (inaktivt)
2007-12-10Stadsbyggnadsvisioner i europeiska städer (inaktivt)
2007-12-10Saluhallen i framtiden (inaktivt)
2007-12-05Test av mobil applikation (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-30Hur når vi ut med information i våra bostadsområden (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-11-19Marknadsanalys av den nordiska fjädermarknaden (JH 09) (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-11-08Kopia av Marknadsföring och PR, Skara näringslivsoffensiv (inaktivt)
2007-10-22Utvärdering av Klimp-projekt med vägverkets modell SUMO (System för utvärdering av mobilitetsprojekt) (inaktivt)
2007-10-22Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs (aw) (inaktivt)
2007-10-22Visualisera histoirebeskrivning i ett ”ett fysiskt rum” (aw) (inaktivt)
2007-10-18Uppföljning Ökad fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-10-18Enkät till ungdomar angående idrottsaktiviteter (inaktivt)
2007-10-18Kartläggning av könsdiskriminering och diskriminering på grund av sexuell läggning i Östersunds kommun. (inaktivt)
2007-10-18Användande av kulturbyggnader i turistiskt syfte (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-10-17Trädplantering i stadsmiljö (inaktivt)
2007-10-02Vad är Gnesta kommuns varumärke? (kr) (inaktivt)
2007-10-0224-timmarsmyndigheten på Gnesta kommuns hemsida (kr) (inaktivt)
2007-09-26Regional inventering av energiresurser (inaktivt)
2007-09-24Trygghetscertifiering (inaktivt)
2007-09-24Ekonomiska och andra effekter av att äldre tvingas bo kvar hemma (inaktivt)
2007-09-21Bygdeutveckling med lanthandeln i fokus (inaktivt)
2007-09-21”Bo i Aneby” (inaktivt)
2007-09-20Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i Uppland, Gästrikland, Ångermanland och Jämntland. Effekter av Tjernobylolyckan år 2007 (Ca 2-3 vecka består av resor) (inaktivt)
2007-09-20Storskalig kompostering av hushållsavfall (inaktivt)
2007-09-20Styrning av komposteringsprocess (inaktivt)
2007-09-18Framtidsvision för Ölmbrotorp/Ervalla (inaktivt)
2007-09-11Optimerat sekundärvärmeutnyttjande (inaktivt)
2007-09-06Möbler i virtuella miljöer (TH 03) (inaktivt)
2007-08-31Utveckling av Viktoriaparken och Botaniska Trädgården (inaktivt)
2007-08-17Samhällsekonomiska vinster av samordnande insatser vid psykisk ohälsa och vägen till egen försörjning (inaktivt)
2007-08-17Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland (inaktivt)
2007-08-17Personalhandbok (inaktivt)
2007-08-17Karlstadregionens gästvänlighet (inaktivt)
2007-08-16Vad återanvänder vi? Möjligheter och hinder för att öka återanvändningen av avfall (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2007-07-13Omvärldsanalys av driften i gästhamnarna i Bohuslän, med inriktning mot Marstrands gästhamn. (inaktivt)
2007-06-27Utveckling av webbplats (inaktivt)
2007-06-22Utvecklingsprojekt i matematik i förskolan (inaktivt)
2007-06-13Living Lab - Samhällsutveckling (inaktivt)
2007-06-05Entreprenörskap i skolan (Askersund) (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-30KOSTNADER FÖR DRIFT AV IDROTTSANLÄGGNINGAR I TÖREBODA KOMMUN RELATERAT TILL FÖRENINGARNAS AVGIFTER (inaktivt)
2007-05-29Att kartlägga flöden av energi inom bioenergiområdet i Ljusdal kommun (Ljusdal) (inaktivt)
2007-05-14Undersökning av luftkvalitet (inaktivt)
2007-04-23Hur kan MUISK - Musik i verksamheten bli ett verktyg som berikar förskolans verksamhet? (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-20Inohusslalom i getberget vid Sveriges mittpunkt, omvärldsanalys (inaktivt)
2007-04-20Kommunala relationer – Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20En idrottsklubb i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-04Emission av växthusgaser och deponigaspotential i en deponi (inaktivt)
2007-04-04Effekter av investeringsprogram för att bygga bort utsläppen av växthusgaser (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04Handbok till webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av hemsida hos Stiftelsen Skog & Trä AP) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och marknadsföring av Stiftelsen Skog & Trä (AP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Attityd till Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsplan för Skinnskatteberg (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Nyhetsbrev till utflyttade ifrån Skinnskatteberg och andra externa intressenter (FP) (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Informationsbladet 0222:an (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av Kommunguide- kontaktpersonsverksamhet för invandrare (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning - Socialförvaltningen (inaktivt)
2007-04-04Lagring av kemisk massa Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2007-04-04Undersökning inom demenssjukvård i Tibro Kommun (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av kompetensstege utifrån olika infallsvinklar från Socialtjänsten i Tibro Kommun (inaktivt)
2007-04-04Hur upplevs Melodifestivalen i Karlstad? (inaktivt)
2007-04-04SWOT analys och åtgärdsplan (inaktivt)
2007-04-04Kvalitetssäkring (inaktivt)
2007-04-04Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt)
2007-04-04Besöksundersökning - Hovfjällets naturreservat (inaktivt)
2007-04-04Skillnader mellan kommunval och riksdagsval (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för sportfiskebåt (inaktivt)
2007-04-04Fördjupning av flyttstudie i Torsby kommun (inaktivt)
2007-04-04Marknadsföringsstrategi för specialtillverkade golvsystem. (Nordanstig) (inaktivt)
2007-04-04Senserby i Kalv ¿ en social innovation! (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsundersökning hos Hammarhälsans potentiella kunder (AP) (inaktivt)
2007-03-30Vad händer med Nyköpings KY-elever? (kr) (inaktivt)
2007-03-30Skillnader i Näringslivsklimat (aw) (inaktivt)
2007-03-29Bostadsanpassningsbidrag (inaktivt)
2007-03-28Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun? (inaktivt)
2007-03-28Inomhusslalom i Getberget vid Sveriges mittpunkt, Marknadsundersökning (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av projekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet (2003-2005) (inaktivt)
2007-03-28Utvärdering av kvalitén i gymnasial vuxenutbildning. (inaktivt)
2007-03-28Utvärdering av utbildningen i Svenska för invandrare (inaktivt)
2007-03-23Lärarhandledning i Miljö (inaktivt)
2007-03-16Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde (inaktivt)
2007-03-16Samverkanslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2007-03-15Hur ser ungdomar i Karlstad på äldre- och handikappomsorgen som ett framtida yrke? (inaktivt)
2007-03-14AFFÄRSPLAN FÖR WWW. WALKME . SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern (inaktivt)
2007-03-12Attitydundersökning bland medarbetarna i Herrljunga kommun (inaktivt)
2007-03-08Framtida lagstiftning inom området vattenrening (TH 03) (inaktivt)
2007-03-07Marknadsundersökning av handeln i Forshaga (inaktivt)
2007-03-05Datasystem med Gis-koppling (Gävle) (inaktivt)
2007-02-28Hur ser förutsättningarna för ledarskap ut i Piteå kommun utifrån ett genusperspektiv? (inaktivt)
2007-02-23Utvärdering av resursfördelning inom grundskolan i Uppsala kommun (inaktivt)
2007-02-23Resultatuppföljning av tidsplanering och tidsanvändning inom hemtjänsten (inaktivt)
2007-02-23Varför väljer man att flytta till och från en kommun? (inaktivt)
2007-02-22Skolans och föräldrars påverkan på ungdomar i årskurs 7 (inaktivt)
2007-02-16Har ALP lett till skolutveckling? Utvärdering av ett utvecklingsarbete (inaktivt)
2007-02-14Utredning kring omfattningen av fossilvärmda fastigheter liksom fastigheter med vattenburen el respektive direktverkande el i Uddevalla kommun. (inaktivt)
2007-02-12Potential för lokal biobränsleproduktion (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsföring av kulturkvarteret Täljstenen i Sala (AW) (inaktivt)
2007-02-12Marknadsföringsuppdrag åt Aguélimuseet (aw) (inaktivt)
2007-02-12Arosstudion - Att marknadsföra en taltidning, hur ser framtiden ut? (aw) (inaktivt)
2007-01-23Egnahemsbyggare- dokumentera goda exempel (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-23Hur vill vi bo i Sandvikens kommun? (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-23Ortsanalys av Sandvikens kommun (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-23Sandvikens årsringar -Hur växer staden? (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-22Energikartläggning av fastigheter (inaktivt)
2007-01-17Vad skall vara styrande för en fördelning av kommunala bidrag till fritidsanläggningar? (inaktivt)
2007-01-10Marknadsundersökning (Hofors) (inaktivt)
2007-01-05AFFÄRSPLAN FÖR WWW.WALKME.SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern (inaktivt)
2007-01-04Sandvikenhus söker exjobbare inom teknik (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-04Sandvikenhus vill ha studenter inom Marknadsföring och ekonomi (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-04Marknadsundersökning/Omvärldsanalys åt Aguélimuseet (aw) (inaktivt)
2007-01-03Spännande uppdrag på Vård- och omsorgsförvaltningen i Sala kommun (AW, AP) (inaktivt)
2007-01-03Översyn av antalet små grundskolor (aw) (inaktivt)
2006-12-20Kartläggning av transporter och färdsätt i Uddevalla kommun. (inaktivt)
2006-12-19Status dagvatten och möjligheten att avleda dagvatten till insjö utan naturlig tillrinning (inaktivt)
2006-12-19Ekonomiska effekter (inaktivt)
2006-12-14Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP) (inaktivt)
2006-12-13Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-22Gå och cykla till skolan- för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-11-14Förändringsförslag åt enhet på Hallstahammars Kommun (AP) (inaktivt)
2006-11-14Koppling mellan grundskola/gymnasieskola och näringslivet (AP) (inaktivt)
2006-11-13Underlag till miljöcertifiering (fp) (inaktivt)
2006-11-10Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Kungälvs kommuns glesbygd (inaktivt)
2006-11-01Om näringsbelastning, reglering av vattendrag, grundvattenpåverkan m fl exjobb inom miljö i Marks kommun (inaktivt)
2006-11-01ÖSTERVÅLA UTVECKLINGSRÅD ¿ Framtagande av marknads- och utvecklingsplan. (FP) (inaktivt)
2006-11-01Examensarbete/C/D-uppsats: Historiebeskrivning av anrikt tryckeri (FP) (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-24Kalkylmodell till Mälarhamnar AB (AP) (inaktivt)
2006-10-18Utvärdera projektet KvinnTätt! – vars mål är att få fler företagarkvinnor i Västmanland (ke) (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning: Hur har projektet KvinnTätt! nått ut? (ke) (inaktivt)
2006-10-18Utvecklingsplan till Folkets hus i Åkers styckebruk (AP) (inaktivt)
2006-10-18En kritisk studie av Nyköpings affärscentrum med utgångspunkt från den utländske besökaren (inaktivt)
2006-10-13Analys av enkätsvar gällande ungdommar (inaktivt)
2006-10-13Utnyttjandegrad av färdtjänsttillstånd (inaktivt)
2006-10-12Kundundersökning (JH 09) (inaktivt)
2006-10-11Analys av informationsflöde och marknadsundersökning (Ljusdal 53) (inaktivt)
2006-10-11Lagerhållnings/inköpssystem (Ljusdal 47) (inaktivt)
2006-10-03Avlopp i kretslopp (inaktivt)
2006-10-03Skara kommuns profil och image ¿ överensstämmer dessa? (inaktivt)
2006-10-03Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2006-09-29Konsumentundersökning av utbud av varor och tjänster (aw) (inaktivt)
2006-09-28Vindkraft i Falköping för ett hållbart samhälle (inaktivt)
2006-09-28Energiplan (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-27Hur kan MUISK - Musik inför skolstarten - berika förskolans verksamhet? (inaktivt)
2006-09-21Möjligheternas skola - kartläggning av psykosocial arbetsmiljö (inaktivt)
2006-09-18Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-09-15Sven-Ingvars på Sandgrundsudden - ett fenomen (inaktivt)
2006-09-13Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-08-28Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Kungälvs kommuns glesbygd (inaktivt)
2006-08-23Trädplanteringar i stadsmiljö (inaktivt)
2006-08-22Utvärdering av utlandspraktik (Ljusdal 57) (inaktivt)
2006-08-18Produktutveckling genom tävling(77) (inaktivt)
2006-08-14Hur förbättrar vi avfallsprocessen? (inaktivt)
2006-08-11Vad blir konsekvenserna av elektronisk marknadsföring för ett snickeri? (inaktivt)
2006-08-10Utveckling av en databas gällande en ny databasdriven internettjänst. (AP) (inaktivt)
2006-08-07Trygg miljö i förskolor och skolor (inaktivt)
2006-08-07Vilka faktorer hindrar en person från att välja cykeln som färdmedel (inaktivt)
2006-08-07Hur påverkar förebilder människors beslut att börja cykla (inaktivt)
2006-08-01Föreningsliv för ungdomar (inaktivt)
2006-06-30Undersökning av nyttan med affärssystem i verkligheten (inaktivt)
2006-06-30Utvärdering av medborgarförslag (inaktivt)
2006-06-20Utvärdering av projektet ÖtiL (Ökad tillväxt i Lekeberg) (inaktivt)
2006-06-20Barnasinne - ett reggio i Bergslagen (inaktivt)
2006-06-20Frivilligt socialt arbete inom vård och omsorg ¿ vilken betydelse har det för de äldres livskvalitet? (inaktivt)
2006-06-20Urban studie om sponsorbidrag (inaktivt)
2006-06-19Nulägesanalys och utvecklingsplan för Svartådalens bygdeutveckling (aw) (inaktivt)
2006-06-19Utvärdera klimatinvesterings-program - KLIMP (inaktivt)
2006-06-16Vem flyttar från Askersunds kommun? (inaktivt)
2006-06-15Vill du göra exjobb i Arboga Kommun på Tekniska förvaltningen? (aw) (inaktivt)
2006-06-08Målgruppsanalys av gymnasial vuxenutbildning (inaktivt)
2006-06-08Hur påverkas relationerna till varandra genom chatt (inaktivt)
2006-06-08Utvärdering och uppföljning av dialogbaserad styrning (inaktivt)
2006-06-08Brottsförebyggande arbete (inaktivt)
2006-06-08Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital (inaktivt)
2006-06-07Vilka är viktiga eller avgörande faktorer för att göra en kommun attraktiv att leva och verka i. (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)
2006-05-23Leva och bo i Sverige eller Norge -ekonomisk jämförelse av 2 familjer på var sin sida gränsen. (inaktivt)
2006-05-22Hur har gymnasieungdomar använt boken om demokrati? (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-10Konstnärlig belysning av Botaniska Trädgården i Skara (inaktivt)
2006-05-10Styrning av Paternosterverk (JH 09) (inaktivt)
2006-05-02Bildbaserad uppdatering för generisk delning av verktyg (inaktivt)
2006-05-02Samordning av kommunens varutransporter (inaktivt)
2006-05-02Utvärdering av klagomålshanteringen i Nynäshamns kommun (inaktivt)
2006-04-25Kartläggning av energiflöden (inaktivt)
2006-04-21Mervärdet med Slow Food (inaktivt)
2006-04-10Språklig utveckling och kommunikation hos barn och unga (inaktivt)
2006-04-10Inflytande i förskola och skola (inaktivt)
2006-04-02Marknadsplan för Nya Lapphyttan (jj) (inaktivt)
2006-04-02Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj) (inaktivt)
2006-03-31Ta fram underlag för beslut om nytt reningsverk (inaktivt)
2006-03-28Kundrelationer och framtida trender och nöjen bland ungdomar (Sandviken) (inaktivt)
2006-03-27Energianalys Nossebro reningsverk (inaktivt)
2006-03-10Samarbetslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2006-03-08Framtagning av långsiktig marknadsplan (inaktivt)
2006-03-07Koncept för marknadsföring av Laxå som utbildningsort (inaktivt)
2006-03-02Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2006-03-01Samordning av kommunens varutransporter (inaktivt)
2006-03-01Gå och cykla till skolan - för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-02-28Programmering och utformning av fläktvalsprogram. (inaktivt)
2006-02-28Jämställdhet i en gästhamn (UK 11) (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga avlopp i omvandlingsområden i Värmdö kommun (inaktivt)
2006-02-17ALLMÄNBILDNING - KUNSKAP ELLER VÄRDELÖST VETANDE? (inaktivt)
2006-02-06Hur har Hälsosatsningen uppfattats och förståtts bland de kommunanställda? (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av webbsida och framtagning av informationsmaterial (fp) (inaktivt)
2006-02-02Marknadsplan (fp) (inaktivt)
2006-02-01Utvärdering av informationsinsatserna om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II (inaktivt)
2006-01-30Uppskattning och feed-back ¿en arbetsmiljöfråga (inaktivt)
2006-01-23Utnyttjande av spillvärme (TH 12) (inaktivt)
2006-01-19Attitydundersökning (inaktivt)
2006-01-17Vill du göra exjobb vid Köpings kommun? (aw) (inaktivt)
2006-01-12Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2006-01-11Marknadsföring av befintligt produktsortiment (inaktivt)
2006-01-11Logistik (Hofors) (inaktivt)
2006-01-10Marknadsanalys/marknadsföring - Ny produkt (JH 09) (inaktivt)
2006-01-09Pedagogisk besöksvägledning - informationsdesign (aw) (inaktivt)
2006-01-09Utvärdering av samverkansprojektet Utresan (aw) (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-12-16Kvalitetsarbete i ett etablerat norrlandsföretag! (inaktivt)
2005-11-30Handbok för webbportal (aw) (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-29Arbetsgivare i Sollefteå kommun söker dig som vill göra ditt exjobb eller uppsats hos dem! (inaktivt)
2005-11-29Råd till elöverkänsliga - Skara kommun (inaktivt)
2005-11-28Utveckling av arbetsmodell för mätning och uppföljning (jj). (inaktivt)
2005-11-28Budgetering och framtagning av lönsamhetskalkyler (jj) (inaktivt)
2005-11-28Underlag till kvalitetscertifiering (jj) (inaktivt)
2005-11-25Om näringsbelastning, läkemedelsrester, reglering av vattendrag med flera exjobb inom miljö finns i Marks kommun (inaktivt)
2005-11-24Sveriges integration i EU- Skara Kommun (inaktivt)
2005-11-24Hur uppfattar tidigare sportfiskebesökare Forshaga kommun? (inaktivt)
2005-11-23Organisationsstruktur i en demokratiskt styrd organisation Skara Kommun (inaktivt)
2005-11-23En kartläggning av företagen i Bollnäs Kommun. Deras behov av stöd, service och samverkan. (Bollnäs) (inaktivt)
2005-11-23Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2005-11-22Undersökning av vad Värmlandsteatern genererar tillbaka till kommun och näringsliv i form av icke konstnärliga värden. (inaktivt)
2005-11-17Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet Nordanstig - Världens Plats!(Nordanstig) (inaktivt)
2005-11-17Ger en attraktiv kollektivtrafik en billigare kommunal verksamhet? (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-17Förslag till lösning i soprum med syfte att underlätta kärlsortering (Gävle) (inaktivt)
2005-11-16Strukturering av Skyltning i Götene Kommun (inaktivt)
2005-11-16Livslångt Lärande (inaktivt)
2005-11-14Idéer från Motala kommun (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning av viljan och attidyden till förändring av den egna arbetssituationen (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital (inaktivt)
2005-11-09Energianalys Nossebro reningsverk (inaktivt)
2005-11-09Hur arbetar kommunen med arbetshandikapp? (inaktivt)
2005-11-09Affärsplanering för folkrörelse i tiden - Frisksportarna (inaktivt)
2005-10-13Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet ¿Nordanstig Världens Plats! (inaktivt)
2005-10-06Ekonomiska förutsättningar och användningsområde för en framtida kommersiell odling av bladvass i Sverige (inaktivt)
2005-10-06Lärcentrum i Bromölla - en motor för regional och lokal utveckling! Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-09-28Energieffektivisering på Käppalaverket, Lidingö (inaktivt)
2005-09-16Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2005-09-16Attitydundersökning (inaktivt)
2005-09-14Hjälp oss reflektera och utvärdera Suttarboda Akut- och Utredningshem i Örebro kommun! (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av Industriprojekt Fryken (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering/uppföljning av kommunens lokala kollektivavtal tecknat utifrån ÖLA 00 (inaktivt)
2005-09-12Varför är så många alltid friska? (inaktivt)
2005-09-12Arvika Kommun som framtida arbetsgivare? Vad styr ungdomars yrkesval? (inaktivt)
2005-09-05Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt)
2005-09-05Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt)
2005-09-05Kvalitetssäkring (inaktivt)
2005-08-15Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust (inaktivt)
2005-07-04Översyn av antalet små grundskolor (inaktivt)
2005-06-28Design av infarter och centrum i Götene kommun (inaktivt)
2005-06-28Utveckling av besöksnäringen i Götene Kommun (inaktivt)
2005-05-25Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2005-05-19Attitydundersökning (inaktivt)
2005-05-18Internkontroll (inaktivt)
2005-05-13Examensarbeten i Framtidsdalen Demoprojekt Borlänge våren 2005 (inaktivt)
2005-05-12Kontaktperson som LSS-insats (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Vad är trygghet? (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Hjälper utbildning? Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Möjligheter och utnyttjande av fritidsaktiviteter (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Nya yrkesroller inom vård och omsorg (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2005-05-11Utvärdering av rehabiliteringsprojekt vid Vallentuna kommun (inaktivt)
2005-05-11Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD (inaktivt)
2005-05-10Vad styr ungdomars yrkesval ¿ är Arvika kommun ett alternativ? (inaktivt)
2005-05-02Skillnader mellan kommunval och riksdagsval (inaktivt)
2005-04-29ANALYS AV EGET UTVECKLAT DATAPROGRAM. (inaktivt)
2005-04-27Kommunikationsmedel för datorbaserad distribuerad samverkan (inaktivt)
2005-04-27Exjobb för statsvetare i ett framtidsprojekt (TH 11) (inaktivt)
2005-04-27Kartläggning och beskrivning av deponeringsverksamhet 1945-1972 på industrideponi Gräsötippen, fastigheten Sjötullen 1:42 i Köpings kommun. (aw) (inaktivt)
2005-04-25Utveckling av hemsida och framtagning av informationsmaterial (jj) (inaktivt)
2005-04-25Marknadsplan (jj) (inaktivt)
2005-04-21Inventering av planer i Söderhamns kommun (Söderhamn) (inaktivt)
2005-04-21Statistisk Undersökning - Varför bosatte jag mig i Sandviken? (Sandviken) (inaktivt)
2005-04-20Kulturmiljöutredning i MKB för vindkraftverk - (inaktivt)
2005-04-20Ungdomars medinflytande (inaktivt)
2005-04-11Konsumentvägledning: förebyggande eller direktrådgivning? (inaktivt)
2005-04-11Medborgarkontor vid Örebro kommun - mötesplats för dialog och information (inaktivt)
2005-03-31Förstudie gällande Utbilningsinsatser för att främja livsmiljön och aktivt gynna besöksnäringen i Ockelbo (Ockelbo) (inaktivt)
2005-03-31Industrispår - Falun (inaktivt)
2005-03-29LIST - Lokala Innovationer Skapar Tillväxt Uppfinnarförening vill undersöka förutsättningarna för innovationer i X-län(Bollnäs) (inaktivt)
2005-03-21Ökad cykeltrafik i Skåne (inaktivt)
2005-03-17Produktutveckling/design av möbler (TH 01) (inaktivt)
2005-03-14Handbok för webbportal (aw) (inaktivt)
2005-03-14Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2005-03-14Nulägesbeskrivning och strategisk plan för att främja boende och näringsliv (aw) (inaktivt)
2005-03-09Tillgång till bostäder och tillväxt (inaktivt)
2005-03-08Energibesparande åtgärder vid möbelfabrik (TH 01) (inaktivt)
2005-03-08Dokumentation/animation av ultrafilter (TH 11) (inaktivt)
2005-02-28Utforma enkätundersökning för trivselfaktorn hos personal (inaktivt)
2005-02-28Ekonomistyrning Skara Kommun (inaktivt)
2005-02-28Rivningsplan och dokumentation av T-byggnad (Ljusdal 32) (inaktivt)
2005-02-24Bredda produktionen - marknad och design (TH 02) (inaktivt)
2005-02-14Mätning av turismens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter i Hagors och som ett resultat av projektet EXPO Hagfors (inaktivt)
2005-02-14Analys av företagens attityder till ett större engagemang kring lokal turistinformation i Hagfors. (inaktivt)
2005-02-09Marknadsundersökning för sportfiskebåt (inaktivt)
2005-02-07Handbok för webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Realistiskt behov av rastplats vid Kalklinbanan (gh) (inaktivt)
2005-02-07Plattform för Information, Turism och Konferenser (gh) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ utställning i en historisk kvarn (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ levandegöra gammal bruksmiljö (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ ljud och ljusspel (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-01-31Folkets Hus - ett levande hus (UK 01) (inaktivt)
2005-01-31Brottsförebyggande kartläggning (gh) (inaktivt)
2005-01-31Kartläggning av fysiologiska och sociologiska bakgrundsfaktorer (jj) (inaktivt)
2005-01-31Undersökning av brukarmedverkan, elevinflytande och kvalitet i skolan (aw) (inaktivt)
2005-01-31 Navet - Kartläggning av utbildningsstatus - markndsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-25Hur omvärlden ser på Framtidshyttans verksamhet och dess utbud (jj) (inaktivt)
2005-01-19Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2005-01-17Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2005-01-14Användning av bidétoaletter; en undersökning i landets kommuner (inaktivt)
2005-01-12Läsvärdesundersökningar/målgruppsanalyser samt teknisk lösning till enkätverktyg på tidningsförlag (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ patientmodul (inaktivt)
2005-01-12Medborgarundersökning I Herrljunga kommun (inaktivt)
2005-01-10Utredning av arbete vid Måleriverkstad (aw) (inaktivt)
2005-01-03Käppalaverkets nuvarande och framtida rötningskapacitet (inaktivt)
2004-12-22Utnyttjande av spillvärme (TH 12) (inaktivt)
2004-12-15Projektutvärdering Turism (Ljusdal 33) (inaktivt)
2004-12-15PCB-inventering av kommunens fastigheter (Ljusdal 31) (inaktivt)
2004-12-15Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden (inaktivt)
2004-12-15Kluster som drivande faktor i regionen (inaktivt)
2004-12-14Skulle du ta tjänstledigt för att starta företag?! (Gävle) (inaktivt)
2004-12-08Fördjupning av flyttstudie i Torsby kommun (inaktivt)
2004-12-07Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-11-16Informationsspridning till anställda (inaktivt)
2004-11-16Attitydundersökning Färgelanda Kommun (inaktivt)
2004-11-04Var tar kvinnorna från kommunen vägen? (inaktivt)
2004-11-04Marknadsföringsplan (inaktivt)
2004-10-25Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2004-10-22Utvärdering av Röda korsets insatser i Örebro region (inaktivt)
2004-10-22Hur kommuniceras matematik? (inaktivt)
2004-10-22Effekter av en omorganisation (inaktivt)
2004-10-22Entreprenörsprogram - en framgångsfaktor? (inaktivt)
2004-10-22Entreprenörskap i Örebro region (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-10-04En förskola där barnens behov och inte schema styr - hur blir resultatet (inaktivt)
2004-09-30Nya produkter på nya marknader (JH 09) (inaktivt)
2004-09-27Attitydundersökning i Herrljunga kommun (inaktivt)
2004-09-22Utvärdering av skolplanen i Eda kommun (inaktivt)
2004-09-20Konsekvenser av satsning på bättre stadsmiljö (inaktivt)
2004-09-20Vilken information skickar Örebro kommun ut till målgruppen företag och vilka informations behov har företagen i Örebro? En informationsanalys. (inaktivt)
2004-09-20Ungdomarnas drogvanor (inaktivt)
2004-09-20Kartläggning av brott i Örebro (inaktivt)
2004-09-15Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD (inaktivt)
2004-09-03Hur förbättrar vi avfallsprocessen? (inaktivt)
2004-09-01Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj) (inaktivt)
2004-09-01Marknadsplan för Nya Lapphyttan (jj) (inaktivt)
2004-08-19Descentralisera inköpsprocessen med Intranätet som verktyg (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-06-30Lagerhållnings/inköpssystem (Ljusdal 34) (inaktivt)
2004-06-24Skillnader mellan riksdagsval och kommunval (inaktivt)
2004-06-11Statistisk Undersökning - Hur vill jag bo? (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-09Företagarsamarbete i små kommuner (inaktivt)
2004-06-08Dokumenthanteringssytem för Gästrike Återvinnare i Gävle (Gävle) (inaktivt)
2004-06-07Projektutvärdering (Ljusdal 25) (inaktivt)
2004-06-04Socioekonomiska effekter av ideellt arbete inom föreningslivet (inaktivt)
2004-05-17Attitydundersökning (inaktivt)
2004-05-11Vem flyttar till Askersunds kommun (inaktivt)
2004-05-10VA-saneringsplan (jj) (inaktivt)
2004-05-04Expo & Eventdesign (aw) (inaktivt)
2004-05-03Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2004-05-03Hur tar kommunen tillvara på de utvärderingar som görs? (inaktivt)
2004-05-03Hur arbetar kommunen med arbetshandikapp (inaktivt)
2004-05-03Utvärdering och undersökning inom friskvårdsprojektet Lust och Hälsa (inaktivt)
2004-04-30Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Beskriva och kartlägga kulturmiljö på herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Attraktioner med naturen som tema (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Produktionsstyrning vid sammanslagning av två företagsenheter (TH 10) (inaktivt)
2004-04-29Förebyggande och uppsökande verksamhet av äldre (aw) (inaktivt)
2004-04-20BARNASINNE - ett initierande i skapandets förunderliga möjlighet till frigörelse av känsla och tanke. Ett reggio i Bergslagen. (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-04-07Utvärdering av hemsida för att uppfylla kravet som 24-timmarsmyndighet (inaktivt)
2004-04-01Attraktioner med naturen som tema (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Beskriva och kartlägga kulturmiljö på herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Attraktioner med naturen som tema (JH 03) (inaktivt)
2004-03-26Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i jordbruket. (inaktivt)
2004-03-25Miljöutredning (inaktivt)
2004-03-25Fungerar kontaktpersonssystemet enligt LSS? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kontaktperson som LSS-insats (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Studie av vikariers erfarenheter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Möjligheter och utnyttjande av fritidsaktiviteter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personlig assistans Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Förbättringar eller bara förändringar? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökning om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Teoretisk studie om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Vad är trygghet? Studie med djupintervjuer (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hjälper utbildning? Empirisk intervjustudie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kompetensanalys. Vilken kunskap behövs och vilken kunskap finns? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Riktad dagverksamhet ¿ kvalitet eller kvantitet. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kvalitetsnivå vid hemtjänst. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Uppföljning av Kvalitid (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hur vill ungdomar bo? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Att arbeta i annans hem (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom äldreomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Nya yrkesroller inom handikappomsorgen (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Personalundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kundundersökningar (Gävle) (inaktivt)
2004-03-24Miljöutredning på avfallshanteringen i Munkedals kommun åt Rambo AB, med eventuell fördjupning inom transport (inaktivt)
2004-03-22Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-03-17Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-03-17Undersökning av olika kommuners modeller för likvärdighetsgaranti (aw) (inaktivt)
2004-03-16Utveckling av Tibro Möbelmuseum (inaktivt)
2004-03-16Utformning av Provningsanläggning för industrifläktar (inaktivt)
2004-03-15Vision, Strategi och marknadsplan - Högbo Bruk (Sandviken) (inaktivt)
2004-03-09Upplevelse av ljudnivåer (inaktivt)
2004-03-04Tidsredovisning (inaktivt)
2004-02-23Produktionstekniska studier sågverk (inaktivt)
2004-02-16Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals kommun (inaktivt)
2004-02-12Marknadsundersökning av ett hälsohem (inaktivt)
2004-02-11Tillståndsprövning av reningsverk (JJ) (inaktivt)
2004-02-11Saneringsplaner för avloppsnät (JJ) (inaktivt)
2004-02-11MARKNADSUNDERSÖKNING FRISKVÅRD (inaktivt)
2004-02-11OMBYGGNAD AV EN SNICKERIFABRIK TILL SPA (inaktivt)
2004-02-11Förslag till hårda strukturer/ytor i återhämtningsträdgårdar inom friskvård (inaktivt)
2004-02-11ÅTERSKAPANDE AV BETESMARKER PÅ LINDHULT (inaktivt)
2004-02-11Kartläggning av gammal gårdsmiljö på Lindhult under 1800-talet (inaktivt)
2004-02-09Energiutredning kopplat till vattenverk (JJ) (inaktivt)
2004-02-04INREDNINGSFÖRSLAG FÖR EN FUNKISBYGGNAD I SKOGEN (inaktivt)
2004-02-02Vad avgör ungdomars gymnasieval? (inaktivt)
2004-02-02Marknadsanalys - Överlevnad av affärer på mindre orter (Ockelbo) (inaktivt)
2004-01-30Beslutsunderlag inför val av nytt affärssystem (TH 09) (inaktivt)
2004-01-27Naturlig nedbrytning av klorerade lösningsmedel i grundvatten (inaktivt)
2004-01-23Budgetering och framtagning av lönsamhetskalkyler (jj) (inaktivt)
2004-01-22Detaljhandeln på Gotland (63) (inaktivt)
2004-01-22Utvärdering av projekt Bilder säger mer än ord (inaktivt)
2004-01-19Unika upplevelser i Kalmar län (UK 01) (inaktivt)
2004-01-12Vem flyttar till Askersunds kommun (inaktivt)
2004-01-12Vasaloppen 2002 Ekonomiska effekter (inaktivt)
2004-01-12Attitydundersökning till Vasaloppet - som arrangemang och motor för utveckling (inaktivt)
2004-01-09Produktutveckling av Fläktluftvärmare (inaktivt)
2004-01-07Medborgarundersökning (inaktivt)
2003-12-19Produktutveckling och konstruktion (JH 12) (inaktivt)
2003-12-18Utformning av husbyggnadskoncept (02) (inaktivt)
2003-12-17Hur ser vår interna kommunikation ut? (inaktivt)
2003-12-17Underlag för byggnadsplan (inaktivt)
2003-12-12Småföretagares arbetsmiljö (Ljusdal 20) (inaktivt)
2003-12-12Utvecklingen av färdtjänsten i Gävle kommun med betoning på ekonomin (Gävle) (inaktivt)
2003-12-11Attitydundersökning bland anställda (inaktivt)
2003-12-11Marknadundersökning/utveckling av möbelförsäljningen i Tibro. (inaktivt)
2003-12-08Extern kommunikation i Torsby kommun (inaktivt)
2003-11-26Ekonom! Valfjället Skicenter behöver din hjälp! (inaktivt)
2003-11-26Nöjeskulturen på Gotland (20) (inaktivt)
2003-11-26Smidiga Gotland (21) (inaktivt)
2003-11-21Benägenhet att byta till kollektivtrafik från andra transportslag vid arbetsresor (inaktivt)
2003-11-06Logistik och lagerhantering (JH 09) (inaktivt)
2003-10-23Distributionslösningar inom EU-området (TH 06) (inaktivt)
2003-10-21VA-saneringsplan. (inaktivt)
2003-10-20Exjobb inom kommunal VA-avdelning (inaktivt)
2003-10-20Marknadsplan (inaktivt)
2003-10-20Utveckling av hemsida och framtagning av informationsmaterial (inaktivt)
2003-10-20Underlag till kvalitetscertifiering (inaktivt)
2003-10-20Underlag till miljöcertifiering (inaktivt)
2003-10-10Kartläggning av fysiologiska och sociologiska bakgrundsfaktorer (inaktivt)
2003-10-09Utveckling av idrotts- och rekreationsområde (inaktivt)
2003-10-08Expo & eventdesign; Marknadsföring och formgivning av utställningar (inaktivt)
2003-09-25Vilken betydelse har Framtidsrummet för invånarna i Kristinehamn? (inaktivt)
2003-09-19Lantbrukens betydelse i det lokala näringslivet (inaktivt)
2003-09-19Marknadsföring (inaktivt)
2003-09-18Morgondagens boendemönster i Örebro (inaktivt)
2003-09-17Vad är det som lockar människor till Örebro? (inaktivt)
2003-09-16Stadsanalyser (inaktivt)
2003-09-09MARKNADSPLAN (inaktivt)
2003-08-26Varför startas företag? (Gävle) (inaktivt)
2003-08-15Industrins, lantbrukets och turismens betydelse för ekonomin i Hedemora kommun (inaktivt)
2003-07-04Utvärdering av Barngruppsverksamhet i Oskarshamn. (inaktivt)
2003-07-04Windowsbaserad kvalitetsrapportering (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Utveckling informationssystem (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Turistattraktioner för barn (KA 03) (inaktivt)
2003-06-27Pendling och flyttning i Storfors kommun (inaktivt)
2003-06-24Undersökning av jämställdhet (inaktivt)
2003-06-19Undersökning av krav på portal (TH 07) (inaktivt)
2003-06-19Konstruktion (JH 06) (inaktivt)
2003-06-13Översyn av översiktsplaner i mindre orter (inaktivt)
2003-06-12Kvalitets och miljöcertifiering enligt ISO-standard av ambulanshelikopterverksamhet (54) (inaktivt)
2003-05-15Jämställdhet i stadsplaneprocessen (inaktivt)
2003-05-05Vilka människor kan flytta till Gryt? (inaktivt)
2003-04-30Utvärdering av projekt Vågbrytaren - Arbetslösa socialbidragstagares möjlighet till egen långsiktig försörjning. (inaktivt)
2003-04-30Produktkalkylering inom avfallshantering (JH 03) (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Uppföljning och utvärdering av Utvecklingsplanen Hudiksvalls kommun. (Hudiksvall) (inaktivt)
2003-03-27Förändring av varumärke (UK 03) (inaktivt)
2003-03-11Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Beskriva och kartlägga kulturmiljö på herrgård (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Attraktioner med naturen som tema (JH 03) (inaktivt)
2003-03-10Marknadsundersökning på snickerifabrik (JH 07) (inaktivt)
2003-03-10Inflyttandes åsikter och flyttningstrender (JN 02) (inaktivt)
2003-03-03Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2003-03-03Göteborgs kretsloppsplan ¿ innehållsanalys och utveckling (inaktivt)
2003-02-20Miljöcertifiering (inaktivt)
2003-02-17Varumärkesidentitet på snickerifabrik (JH 07) (inaktivt)
2003-02-05Miljöredovisning (50) (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)
2003-01-28Beräkning av nyckeltal (KA 08) (inaktivt)
2003-01-24Översättning av turistinformation (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)
2003-01-20Attitydmätning och förslag till åtgärder (inaktivt)
2003-01-20Logistik - godstransporter till och från Ånge (inaktivt)
2003-01-20Anläggningsregister Elverk (inaktivt)
2003-01-15Produkt-/ tjänsteutveckling (Sandviken) (inaktivt)
2003-01-15Utvärdering av reningsåtgärders effekt på Lagans vattenkvalitet (inaktivt)
2003-01-10Marknadsundersökning - Unika upplevelser i Kalmar län (KA 06) (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning - Distansutbildning för tandläkare (KA) (inaktivt)
2003-01-08Data/systemförändring (JH 02) (inaktivt)
2003-01-07Marknadsbearbetning. Utvecklingsbutiken - En dörr in. (inaktivt)
2003-01-07Omvärldsanalys för bostadsbolag - VSBo (Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB) (inaktivt)
2003-01-03Organisationsutveckling (inaktivt)
2003-01-03Inventering av dricksvattentäkter (inaktivt)
2003-01-03Undersökning av förorenade områden (inaktivt)
2003-01-03Relationen kommun och privat verksamhet (inaktivt)
2003-01-02Inventering av enskilda avlopp i Botkyrka (inaktivt)
2002-12-13Kommun-GIS i Ljusdal (Ljusdal) (inaktivt)
2002-12-12Omvärldsanalys/framtidsstudie av näringslivet i Borås kommun (inaktivt)
2002-11-28Logistik -transporter av livsmedel (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-27Undersökning av intern logistik (inaktivt)
2002-11-27Grundläggande marknadsundersökning (inaktivt)
2002-11-25Parkering med ny teknik i Gävle (inaktivt)
2002-11-07Skarvning av trä (JH 09) (inaktivt)
2002-11-07Logistik (JH 06) (inaktivt)
2002-10-14Betalningsflödesanalys/Finansieringsanalys (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.