Sökning: "effektiv utveckling"

Hittade 69 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet effektiv utveckling.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-06Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA (inaktivt)
2012-01-26Innovation inom värmeväxling (inaktivt)
2011-11-24Appar och sociala medier (1-2 pers) (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-10-17Analys och utveckling av mobilt tidsystem för Android eller iPhone (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-06-17Utveckling av system mellan smartphone och web (2 pers) (inaktivt)
2011-05-02Effektiv utveckling av ärendeapplikationer (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-10-06Utveckling och verifiering av alternativa koncept på ejektorsystem för användning i inloppssystem till tunga fordon (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2010-06-14Projektarbeten med biologiska, miljövetenskapliga, fysiska eller tekniska frågeställningar. (inaktivt)
2010-02-04Examensjobb Effektiv utveckling av Microsoft Sharepoint 2010 (inaktivt)
2010-01-18”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete (inaktivt)
2008-07-09Utveckling av havre som bränsle (inaktivt)
2008-05-30Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (inaktivt)
2008-02-02Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Server (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-07-17Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-20Marknadsanalys av CleanTech (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-05-22Havre i förädlad form, utveckling av bindemedel. (inaktivt)
2007-04-04Effektiv kundkontakt och försäljning med Internet och video (inaktivt)
2007-01-31Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (aw) (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats:Utveckling av verksamhet inom Internetförsäljning (FP/AP) (inaktivt)
2006-09-04IT-strategi (inaktivt)
2006-06-15Examensarbete/C/D-uppsats: Logistikflöden och utveckling av industrifastighet: (aw) (inaktivt)
2006-05-04Uppföljning samt framtagning av förslag på energieffektivisering i vår tillverkningsprocess. (Aw) (inaktivt)
2006-05-04Uppföljning samt framtagning av förslag på energieffektivisering i vår tillverkningsprocess. (Aw) (inaktivt)
2006-01-04Produktion och utveckling av affärs- och kommunikationssystem (inaktivt)
2006-01-03Utveckling av biståndsverksamheten inom Frälsningsarmen (aw) (inaktivt)
2005-11-23Utveckling av biobränsleeldat småskaligt värmekraftverk, ångdrivet. (inaktivt)
2005-09-13Utvärdering av plattformar för tunga Java-klienter (inaktivt)
2005-05-11KOSTNADSREDUKTION INTERNA PRODUKTER (inaktivt)
2005-05-02lk (inaktivt)
2005-04-15Utveckling av metod och verktyg för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-02-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Super Mtools (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Implementation av inbyggnadsprocessorer (embedded processors) (inaktivt)
2005-01-20Sammankoppling av simulator med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Automatisk konfiguration av minneshierarkier (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: (inaktivt)
2004-12-06Mekanisera bort fattigdomen ¿ utveckla en pappersmaskin i Nepal (73) (inaktivt)
2004-11-30Marknadskommunikation för produkt med stora miljöfördelar (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2004-05-25Komplett programflöde på systemnivå (System level whole program paths) (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-04-13Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2004-04-13Detektion av oinitierat data och minnesläckor på systemnivå (inaktivt)
2004-04-13Statistisk simulering med simuleringsplattformen Simics (inaktivt)
2004-04-13Automatisk konfiguration av minneshierarkier till simuleringsplattformen Simics (inaktivt)
2004-04-13Modellering och presentation av simulerade datornätverk (inaktivt)
2004-04-13Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2004-04-13Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2004-04-13Sammankoppling av simuleringsplattformen Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2004-04-13Kartläggning av stödsystem för Bredband (inaktivt)
2004-03-10Uppbyggnad av databas för Kvalitetsvärdering av produkt i löpande produktion (inaktivt)
2003-11-14Home spot roaming (inaktivt)
2003-10-27Ekonomistyrningsmodell för snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-08-18Implementering av ett objektorienterat webbaserat forum (inaktivt)
2003-05-21Modellering och presentation av nätverk (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-02-06Logistik i bredbandsprojekt (inaktivt)
2003-01-13Utveckling av två-läges excenter (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.