Sökning: "ekonomisk problem"

Hittade 18 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet ekonomisk problem.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-023D-Viewing för visualisering av digital produktdata i produktutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-01-21Cooperation/Cooperative entrepreneurship – a solution for the future welfare? (inaktivt)
2011-01-21Kooperation/Kooperativt företagande som lösning på framtidens välfärd? (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi (inaktivt)
2010-02-10Cooperative business collaboration - a way to improve the operations of each company? (inaktivt)
2010-02-03Running cooperative enterprises successfully (inaktivt)
2007-09-21Blisteröppnare - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2006-08-27Ekonomisk nytta - Terasstabilisering (inaktivt)
2006-05-02Gruppering av flygaskor efter potential (inaktivt)
2005-12-02Värdering av spillvärme (Gävle) (inaktivt)
2005-01-19Utveckling av experimentell metod för bestämning av den kritiska stelningshastigheten för peritektiska stål (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-02-23Undersökning av biotekniska processteg vid mekanisk massaframställning (inaktivt)
2003-09-17Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-03-19Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-01-03Relationen kommun och privat verksamhet (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.