Sökning: "el-bilar"

Hittade 200 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet el-bilar.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-13Social media as content discovery engine for IPTV Video-on-demand (inaktivt)
2011-12-20Simulering av produktionsflöde (inaktivt)
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-12-13Examensarbete för Internationella kontoret i Borlänge (inaktivt)
2011-12-01Analys av systemsvagheter för att öka användandet av biomassa i Kina (inaktivt)
2011-12-01Nya material och byggsätt för kraftelektronik (inaktivt)
2011-11-14Spännande exjobb inom tiddsserieanalys/maskininlärning (inaktivt)
2011-11-14Undersöka möjligheterna kring återvinningscentraler (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2011-10-24Servicebarhet Markradarsystem (inaktivt)
2011-08-22Carbon footprint (inaktivt)
2011-08-22Estimering av produkters nyckelkvaliteter (inaktivt)
2011-08-15Master of Science Thesis: Modeling Software Development Tool Chains (inaktivt)
2011-08-10Utveckling av program för driftoptimering av förbränningsanläggningar. (inaktivt)
2011-07-21Utredning av kylning med havsvatten (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-03-02Kriterier för Bra Miljöval (inaktivt)
2011-02-15Energiåtervinning och energibesparing hos LEAX Mekaniska AB (inaktivt)
2011-02-10Marknadsstrategier för svensktillverkad ved/pelletskamin (inaktivt)
2011-01-11Etablering av mindre vindkraftsparker av gårdsverk (inaktivt)
2010-12-22Vilka hinder finns för att åka kollektivt? (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-12-10Energieffektivisering inom anläggningar för VA-distribution (inaktivt)
2010-12-03Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner (inaktivt)
2010-11-25Metodval för utveckling mot smarta telefoner och webb (inaktivt)
2010-11-22Metod för vattenflödesmätning (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2010-11-07Metodikutveckling provning av avgaskemiska förlopp (inaktivt)
2010-11-04Miljöutredning Grön IT på Försäkringskassan (inaktivt)
2010-10-27Värmesystem, vattenburna, livslängden? (inaktivt)
2010-10-18Utveckling av mobilapplikation för styrning av hemelektronik. (iPhone alt. Android) (inaktivt)
2010-09-07X-jobbare inom ekonomi, handel el.dyl. (inaktivt)
2010-07-02Energioptimering av gjuteri och tillverkning (inaktivt)
2010-06-11Miljöutredning (inaktivt)
2010-06-10Åldring av SCR katalysatorer (inaktivt)
2010-06-09Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner. (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-04-23Åldring av SCR katalysatorer (inaktivt)
2010-04-23REFERENSARKITEKTUR FÖR HANTERING AV MIKROPRODUCERAD EL (inaktivt)
2010-02-24Utveckla Skutskärs centrum (inaktivt)
2010-02-09Belastningsdiagnostik av kraftledningar för att styra och optimera nyttjandet av vindkraft (inaktivt)
2010-02-09Skapa ny grafisk profil åt Kite.se (inaktivt)
2010-01-29Industriell IT: Demo-väska Didrik (inaktivt)
2010-01-28PROGRAMMERING AV ADAPTIV SOLFÖLJARE TILL KONCENTRERANDE SOLENERGISYSTEM (inaktivt)
2010-01-18Skattning av kabeltemperatur i kabelvinda för elektriskt driven gruvlastare (inaktivt)
2010-01-14Ombyggnad av dagislokal till bostadsrätter. (inaktivt)
2010-01-07Produktutveckling av energitjänsten IndustryWise (inaktivt)
2010-01-07Design av interaktiv display för solenergisystem med Swarovski-kristaller (inaktivt)
2010-01-07SOLENERGI MÄTTEKNIK OCH PRODUKTUTVECKLING (inaktivt)
2010-01-07Användbarhetsutvärdering av ett simuleringsspel för förståelse av energianvändning i hemmet (kr) (inaktivt)
2009-12-07Värdering av bostäder enligt Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande (inaktivt)
2009-11-26Minskad energi- och vattenförbrukning (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftöverföring (inaktivt)
2009-11-25Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2009-08-11Programmering av adaptiv solföljning till unik koncentrerande solfångare (inaktivt)
2009-05-08Solcellsutveckling i Sverige (inaktivt)
2009-03-23Riskbaserad säkerhetsanalys av Gävle Energis AMR-system (inaktivt)
2008-12-08Studier av Parkinsons Sjukdom i genetiska cellmodeller (inaktivt)
2008-09-12Att lösa infrastruktur (avlopp, el, avfall, etc.) för anläggningar placerade utanför stadsplanerat område (Ljusdal) (inaktivt)
2008-07-09Utveckling av havre som bränsle (inaktivt)
2008-06-09Prognosmodell för reglerpriser (inaktivt)
2008-05-30Framtagning av energiincitamentavtal (inaktivt)
2008-05-30Digital Data Protection (inaktivt)
2008-05-30Digital Music Track Analysis (inaktivt)
2008-05-30Flödereglering/QoS i ett börshandelssystem (inaktivt)
2008-05-30Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys (inaktivt)
2008-01-21Hållbar energiförsörjning (inaktivt)
2008-01-18Laminering av solceller för solföljande, koncentrerande solcellssystem (inaktivt)
2007-11-26Strategi för lansering och marknadsföring av italienska kvalitetsprodukter (inaktivt)
2007-11-09Affärsutveckling av energitjänsten Wattch (kr) (inaktivt)
2007-11-09Hur kan man uppmärksamma elanvändningen i hemmet samt bidra till en medveten energianvändning? (kr) (inaktivt)
2007-10-24Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-10-17Trädplantering i stadsmiljö (inaktivt)
2007-09-25Förutsättningar för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-09-10Examensarbete – Hantering av tungolja vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2007-08-23Kartering, modellering och simulering för ny indunstning (inaktivt)
2007-08-23Effekt av konvertering till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande konsekvensanalys (aw) (inaktivt)
2007-08-10Jönköping Energi, Kraftvärmeverk - analys av orsaker till beläggningsbildning och korrosion i överhettare (inaktivt)
2007-07-09Solenergi - framtidens energi ! Behöver hjälp med en affärsplan. (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-06-27Utvärdering av nätverk inom besöksnäringen (inaktivt)
2007-06-04Rätt energisystem för uppvärmning? (inaktivt)
2007-06-04Effektiv modularisering av elsystem (inaktivt)
2007-05-31Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw) (inaktivt)
2007-05-30KOSTNADER FÖR DRIFT AV IDROTTSANLÄGGNINGAR I TÖREBODA KOMMUN RELATERAT TILL FÖRENINGARNAS AVGIFTER (inaktivt)
2007-05-22Havre i förädlad form, utveckling av bindemedel. (inaktivt)
2007-05-08Skapa internetbaserat medlemsregister för Yogastudio! (inaktivt)
2007-04-04Anpassa fabrik till ökenlandskap (inaktivt)
2007-04-04Strukturera upp ett databaserat arkivsystem för Kamfabs elanläggning för fastigheten (inaktivt)
2007-04-04Anordning för upptagande och överförande av medias kinetiska energi avsedd för miljöopåverkande elproducent-generator. (inaktivt)
2007-03-21LCA/LCB av papper – återvinna eller elda? (inaktivt)
2007-03-14Ekonomiskt bästa ägarförhållandet av vindkraftverk för lantbrukare? (34) (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-03-02Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-02-22Kartläggning av elförbrukning, tryckluft och gasol-använding (kr) (inaktivt)
2007-02-19Lärarstudenters kunskap och förberedelse inför Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-02-14Utredning kring omfattningen av fossilvärmda fastigheter liksom fastigheter med vattenburen el respektive direktverkande el i Uddevalla kommun. (inaktivt)
2007-02-13Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2007-02-12Kartläggning och analys av energianvändningen (aw) (inaktivt)
2007-01-23Dubbelriktad kommunikation - insamlig av information/data via fasta nät (Ljusdal 59) (inaktivt)
2007-01-23Kvalitetsbristkostnader (inaktivt)
2007-01-10CAD-ritningar och dokumentation av befintlig industrifastighet(Hofors) (inaktivt)
2006-11-30Utveckling av intranät (inaktivt)
2006-11-21Hur får man lärare och elever att lära sig mer om hushållsapparaters elförbrukning med hjälp av ett datorspel? (kr) (inaktivt)
2006-11-21Hur skapar man ett mobilspel som får dagens ungdomar att reflektera över sin egen energianvändning? (kr) (inaktivt)
2006-11-17Solpaneler för elproduktion på flerfamiljshus (GH)Hjalmarsson _F (inaktivt)
2006-11-13Vilka specifika egenskaper krävs av en inhyrd sjuksköterska (aw) (inaktivt)
2006-11-01Strategi för lansering och marknadsföring av italienska kvalitetsprodukter (inaktivt)
2006-10-03Energioptimering av kombinerade kontors- och bostadshus i en blandstad (inaktivt)
2006-09-11Ny affärsidé för ICA supermarket? (Aw) (inaktivt)
2006-09-05Implementation av membership protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-07-03Hur skall en bra företagshälsovård se ut? (fp) (inaktivt)
2006-07-03Marknadsundersökning avseende privat äldreboende (fp) (inaktivt)
2006-06-12Elektriskt rörligt huvudstöd för operationsbord inom Oftalmologi (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-05-09Kontaktförbindningar på räls (inaktivt)
2006-04-20Produktutveckling ytbehandling (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-01-30Företagsstandard på ytbehandling (inaktivt)
2006-01-05Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-12-15Elsystem för el från solceller - delprojekt inom Solar20 (inaktivt)
2005-12-13Att lösa infrastruktur (avlopp, el, avfall, etc.) för anläggningar placerade utanför stadsplanerat område (Ljusdal 60) (inaktivt)
2005-12-02Webbspel i Flash (Gävle) (inaktivt)
2005-11-23Utveckling av biobränsleeldat småskaligt värmekraftverk, ångdrivet. (inaktivt)
2005-09-28Intern brandskyddskontroll på Kraft Foods (inaktivt)
2005-09-05Färgning av cellulosa och textilfibrer (inaktivt)
2005-09-02Optimera lagerhållningen på Thorsman Växjö. (inaktivt)
2005-08-23Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-08-15Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-07-01Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-06-30Energiledningssystem (Hofors) (inaktivt)
2005-06-17Omställningstider och rutiner vid gjutning av chokladkakor (inaktivt)
2005-06-08Utveckling av det förebyggande underhållet på Frostbitelinjen (inaktivt)
2005-05-31Optimering av omställningar på Frostbitelinjen (inaktivt)
2005-05-27Hjälpenergiutredning vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2005-05-26Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-12Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-12Optimering av värme- och ventilationssystem (inaktivt)
2005-05-02Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-04-29Internationella X-jobb i Chile (inaktivt)
2005-04-22Intern brandskyddskontroll (inaktivt)
2005-02-17Implementera ISO 14001 (inaktivt)
2005-01-31Priset på fjärrvärme i framtiden (aw) (inaktivt)
2005-01-28Jämnare produktkvalitet på Daim (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-19Examensarbete på Berns och Grand Hotell (inaktivt)
2005-01-04Schaberoscillator (inaktivt)
2004-12-14Marknads- och attitydundersökning inom bygg- och fastighetssektorn gällande utbildningsbehov och val av utbildningsanordnare (Söderhamn) (inaktivt)
2004-11-15Kartläggning och analys av Gävle Energis logistikprocesser (Gävle) (inaktivt)
2004-10-22Bro eller färja till Vinön? Jämförelse av två olika lösningar (inaktivt)
2004-10-13Effekter för koldioxidutsläppen från värmesystem (inaktivt)
2004-09-30Miljöpåverkan kring stora evenemang (inaktivt)
2004-09-28Konsekvenser av ett miljöledningssystem för en kommunal förvaltning? (inaktivt)
2004-09-06Effekter av miljöledningssystem (inaktivt)
2004-09-02Kvalitetskontroll av insamlade mätvärden (inaktivt)
2004-05-25CAD-ritningar och dokumentation av befintlig industrifastighet(Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Energiledningssystem (Hofors) (inaktivt)
2004-05-05Jordningsproblematiken vid pulverlackering (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-03-17Utvärderingar av Frölundagymnasiets studieprogram (inaktivt)
2004-03-11Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 42) (inaktivt)
2004-02-11OMBYGGNAD AV EN SNICKERIFABRIK TILL SPA (inaktivt)
2004-02-09Hur får vi balans på krav, kontroll, stöd och arbetsuppgifter (Gävle) (inaktivt)
2004-02-02Textil-/Beklädnadsindustri i Ångermanland (inaktivt)
2004-01-27Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 21) (inaktivt)
2003-12-17CAD-ritningar och dokumentation av befintlig industrifastighet(Hofors) (inaktivt)
2003-11-14Utvärdering/analys av kampanj mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser (inaktivt)
2003-11-14Utveckling och konstruktion av utomhussiren (inaktivt)
2003-11-14Utveckling och konstruktion av ljudgranat (inaktivt)
2003-10-27Home Gateway Services Platform (inaktivt)
2003-10-20Ekonomiskt bästa ägarförhållandet av vindkraftverk för lantbrukare? (34) (inaktivt)
2003-10-20Priset på fjärrvärme i framtiden (inaktivt)
2003-10-10Miljöcertifiering och utveckling av arbetsrutiner (inaktivt)
2003-10-08Expo & eventdesign inredning av lokal för kompetensutveckling (inaktivt)
2003-10-07Instruktioner och utbildning för operatörsunderhåll (inaktivt)
2003-09-17Urgasning ur material för högteknologiska vakuumsystem (inaktivt)
2003-04-17Uppdatering av dokumentation till kvalitetscertifiering och miljöcertifiering (inaktivt)
2003-04-17Analysera instabila tillverkningsprocesser (inaktivt)
2003-04-17Förbättring av omställningseffektivitet av produktionslina för stötfångare (inaktivt)
2003-04-07Direkt omvandling av fusionsenergi (inaktivt)
2003-04-04Förnyelsebar energi ur havsrörelser (inaktivt)
2003-04-04Vattenkraftens potentiella uppgradering (inaktivt)
2003-03-17Effektivare energistatistik (inaktivt)
2003-02-24Pulskraft: snabbladdning och marxkoppling (inaktivt)
2003-02-20Företagets hastighetsmätare - information på intranät för beslutsstöd och analys av nuläget (Ovanåker) (inaktivt)
2003-02-18Verkningsgraden hos vindkraftverk (inaktivt)
2003-02-03Hemsida och databas för Bostadsrättsförening (inaktivt)
2003-01-30Marknadsföring i ett entreprenad företag (Gävle) (inaktivt)
2003-01-20Karaktärisering av litiumbatterier (inaktivt)
2003-01-20Modellering av litiumbatterier (inaktivt)
2003-01-10Kabelklippare (JH 02) (inaktivt)
2002-12-16Handel med utsläppsrättigheter/Gröna avtal (35) (inaktivt)
2002-11-11Besöksträdgårdar (inaktivt)
2002-11-05Mätning av el från vindkraftverk (48) (inaktivt)
2002-10-31Öka teknisk effektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2002-10-31Öka verkningsgraden på företagets reningsanläggning genom minskad mängd avloppsvatten innehållande fett (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.