Sökning: "en dator var"

Hittade 24 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet en dator var.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-21Validering av en ny metod för att mäta fysisk aktivitet (Masteruppsats, 30-40 veckor) (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-11-23System för uppdatering av djupinformation på sjökort i realtid (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2009-02-13SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-05-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2007-02-12Arosstudion - Att marknadsföra en taltidning, hur ser framtiden ut? (aw) (inaktivt)
2006-11-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2006-09-22Filtrering och kategorisering av ögonrörelser (inaktivt)
2006-08-30Marknadsanalys och strategi för nya marknader (inaktivt)
2006-01-30Ögonstyrning av Windows-miljön hos Tobii Technology (inaktivt)
2005-10-27SALDOSYSTEM Dubbel bokföring - fast enkel (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-03-17Framtidens transporter (UK 02) (inaktivt)
2004-09-28Trådlösa kortläsarterminaler (inaktivt)
2004-05-24Spillingsskatten - Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten ¿ Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-02-20Utformning av gränssnitt för kvalitetsstyrningssystem (Bollnäs) (inaktivt)
2004-02-12Omkonstruktion av RC-bil 1:6 till en elektriskt driven forskningsplatform som skall utrustas med en Linux dator i PC104 format. (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler (inaktivt)
2003-03-24Konceptutveckling och prototypning av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.