Sökning: "entreprenörskap c-uppsats"

Hittade 37 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet entreprenörskap c-uppsats.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2010-05-26Mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv (inaktivt)
2010-05-17Operationell Excellens (Lean) i tjänsteproducerande företag och offentlig sektor (inaktivt)
2009-12-14Utveckling av webb-crawler applikation till prisjämförelsesajt med möjlighet till anställning och delägarskap (inaktivt)
2009-12-04Utvecklingsprojekt inom Webb (inaktivt)
2008-11-11Entreprenöriellt lärande i lärarutbildning (inaktivt)
2008-06-16Entreprenörskap i skolan (inaktivt)
2008-06-16Attityder till entreprenörskap och företagande i skolan (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-01-21Marknadsundersökning - Utbildning i Klinisk Prövning (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-10-29Etablering: Europa & USA? (inaktivt)
2007-10-22Varumärkesundersökning (inaktivt)
2007-06-16Utvärdering av ett entreprenörskapsprojekt (AP) (inaktivt)
2007-06-05Entreprenörskap i skolan (Askersund) (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-04-04Omvärldsananlys av organisationer inom nyföretagande och entreprenörskap (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av projekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet (2003-2005) (inaktivt)
2007-02-12Marknadsföringsuppdrag åt Aguélimuseet (aw) (inaktivt)
2007-01-04Marknadsundersökning/Omvärldsanalys åt Aguélimuseet (aw) (inaktivt)
2006-11-14Koppling mellan grundskola/gymnasieskola och näringslivet (AP) (inaktivt)
2006-11-07Hur skulle DU göra? (aw) (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-08-24Marknadsundersökning: Nya marknader och tillämpningar för temperaturkontroll med lågemissiv färg (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2005-09-05HUR FUNGERAR ENTREPRENÖREN? (inaktivt)
2005-04-27Exjobb för statsvetare i ett framtidsprojekt (TH 11) (inaktivt)
2005-03-30Lever Nyföretagarcentrum i Falun upp till sin kvalitetspolicy? (inaktivt)
2004-10-22Entreprenörsprogram - en framgångsfaktor? (inaktivt)
2004-10-22Entreprenörskap i Örebro region (inaktivt)
2003-09-16Mobila applikationer (inaktivt)
2003-08-07Verifiering av ytpreparationer för studier av membranbundna proteiner - samarbete Chalmers, Layerlab och AstraZeneca. (inaktivt)
2003-06-04Utvärdering av ytpreparationer för proteinetstudier, i ett samarbete mellan universitet och industri (inaktivt)
2002-11-13Entreprenörskap i mindre företag (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.