Sökning: "ett delta"

Hittade 107 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet ett delta.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-12-15Exjobb-Metoder för Mobilt arbete (inaktivt)
2011-12-01Exjobb Mobil Applikations och Webutveckling (inaktivt)
2011-11-22Nyfiken på Sharepoint/ C# ? (inaktivt)
2011-06-27Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment (inaktivt)
2011-02-15Studie för utvärdering av effekten av att träna fokusering med Mindball Trainer, produkten som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2011-01-13Utveckling av ett modulsystem till en fritidsbåt för att skapa flexibla möjligheter för matlagning och toalett besök. (inaktivt)
2011-01-12Skriv affärsplan och delta i Venture Cup (inaktivt)
2010-12-21En praktikant/exjobbare (inaktivt)
2010-12-15Applikation för testning och analys av kognitiva funktioner, loggning av miljöfaktorer och biodata (inaktivt)
2010-11-15Exjobbare inom forskningsprojekt sökes! (inaktivt)
2010-10-20Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2010-10-07Ungdomsmottagningen på nätet: remediering av designkvaliteter (inaktivt)
2010-10-04Uppsatsstudenter inbjudes att delta i Forensic-projekt (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-08-10Vidareutveckling av mealplanner.se (inaktivt)
2010-06-10Effektiva tekniker och strategier för att stödja funktionshindrade personer att nå, få och behålla en anställning? (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-05-04Examensarbete - en studie av process och förslag på förbättringar (inaktivt)
2010-04-26FEM-simulering av riktning efter induktionshärdning m.a.p. utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-04-07Examensarbete inom Värmebehandlingscentrum: Studie av karbonitrerade och sätthärdade komponenters utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-02-223D mätteknik för undervattensapplikationer (inaktivt)
2010-02-19Studie av olika svetsmetoders inverkan på provbarheten med ultraljudsteknik (inaktivt)
2009-12-103D animation över nybygge (inaktivt)
2009-12-10Energiförbrukning i nybyggnad (inaktivt)
2009-12-10Faktorer vid val av kontorslokal (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2009-12-01Uppsats/Exjobb: Effekt eller ingen effekt- Har friskvårdscoachningen haft effekt på livsstilen? (inaktivt)
2009-05-29Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2009-05-26Val av assistanssamordnare (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2009-01-13Undersökning av diskriminering i Stockholms stad (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av nya fiberbaserade material för pappers- och förpackningsindustrin (inaktivt)
2008-02-28En on-line applikation för signifikanta studier av torrhalt/avvattning (inaktivt)
2008-02-13Produktutveckling av Somnus (inaktivt)
2008-01-07Examensarbete inom .Net i Indien (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-09-21Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-06-22Utvecklingsprojekt i matematik i förskolan (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-04-17Viskatalog (TH 03) (inaktivt)
2007-04-13Examensarbete i social nätverksanalys (inaktivt)
2007-04-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-04-02Att locka utländska turister till gästhamn & hamncafé (aw) (inaktivt)
2007-04-02Logistikflöde i produktion för takstolar och väggmoduler (aw) (inaktivt)
2007-04-02”Vision system” för kvalitetssäkring i produktion (aw) (inaktivt)
2007-04-02Inredning och rumslig utformning i anrikt brukshotell (aw) (inaktivt)
2007-04-02Brukshotell med nya målgrupper i sikte (aw) (inaktivt)
2007-03-20Optimization and validation of a Sandwich ELISA for detection of Streptococcus equi subspecies equi (inaktivt)
2007-03-01Uppsatser - juridiska frågor gällande poker! (inaktivt)
2007-02-06Marknadsföring/upplevelse av hantverk och design under fyra sekel (Aw) (inaktivt)
2007-01-26Nya biopolymera beläggningar som transportskydd för byggnadsmaterial (inaktivt)
2007-01-22Design, konstruktion och testning av ett nytt förbränningssystem till moderna eldstäder (inaktivt)
2007-01-22Design av innovativa inredningsdetaljer: Eld inomhus! (inaktivt)
2007-01-04Årsunda Viking- Marknadsföring av en vikingaby (Sandviken) (inaktivt)
2006-11-29Studie av arbetssätt och arbetsmetoder (fenomenografi) i det professionella arbetet med att utreda/kartlägga en persons arbetsförmåga (inaktivt)
2006-10-16Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagere (inaktivt)
2006-10-11Utveckling av ett on-line spel inom fiske (Ljusdal 68) (inaktivt)
2006-09-11Ny affärsidé för ICA supermarket? (Aw) (inaktivt)
2006-09-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2006-08-21Kompetensarbete i SMF (Ljusdal) (inaktivt)
2006-08-18Produktutveckling genom tävling(77) (inaktivt)
2006-08-10Logistikflöden i transporter och byggservice (aw) (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-11Utvärdering av Livsmiljörådet i Sandviken (Sandviken) (inaktivt)
2006-04-10Utvärderare sökes för projektet Enter (inaktivt)
2006-04-03Arbetsflöde, logistik och organisation I butik (aw) (inaktivt)
2006-03-30Stödja/delta aktivt i vår ledtidprojekt 2006 (inaktivt)
2006-03-07Hur ska en ny gemensam företagskultur skapas i samband med en fusion? (inaktivt)
2006-02-22Förbättra mätutrustning för minneselektronik. (inaktivt)
2006-02-22Utökad simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-02Finns det behov av professionella informationshanterare? (Ljusdal 75) (inaktivt)
2005-11-30Intern miljörevision på Länsstyerlsen Örebro län (aw) (inaktivt)
2005-11-15Spelutvecklingsföretag i Sthlm söker 2 exjobbare för communityutveckling i Java. (inaktivt)
2005-11-10Utvärdering av samarbetesprojekt mellan idrottsföreningar och skolan med syftet är att öka ungdomarnas idrottsutövande (inaktivt)
2005-11-03Stödsystem baserat på ITIL (inaktivt)
2005-10-17Affärsplanering kring patenterat högteknologiskt produktkoncept med mycket stor marknadspotential. (inaktivt)
2005-09-02Affärs- och kvalitetsutveckling av enskilda turistanläggningar (inaktivt)
2005-06-01Information och marknadsföring (inaktivt)
2005-05-26Nytt lärcentrum som mötesplats för vuxenlärande (inaktivt)
2005-05-24Lokala prisjämförelser (inaktivt)
2005-04-28Tvättning av pappersmassa (inaktivt)
2005-04-22Utveckla och konstruera en digital handelsplats för tid inom det Europeiska näringslivet (inaktivt)
2005-03-10Analys av kovarianser i sekvensalignment (inaktivt)
2004-12-01Kloning och uttryck av det cellcykel-relaterade proteinet Mus81 (inaktivt)
2004-12-01Visualisering på internet av dockning av molekyler (inaktivt)
2004-12-01Analys av korrelationen mellan NMR-kemiska skift och rotationsvinklar i proteiner (inaktivt)
2004-08-11Arbetsmiljö för bättre konkurrenskraft -Framtagning av arbetsmiljöhandbok och praktiskt genomförande (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2004-04-13Marknadsanalys och affärsplan (JJ) (inaktivt)
2004-03-17Marknadsanalys och introduktion av patentsökt utcheckningsmetod för större hotell (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2003-12-04BIOINFORMATIKSTUDIER PÅ GPCRs (inaktivt)
2003-11-14Dokumentation och utvärdering av riktat föräldrastöd till pappor (inaktivt)
2003-05-27Materialkarakterisering av gjutslagger avseende värmetransportsegenskaper (inaktivt)
2003-04-25Analys av oxidativa DNA skador (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-03-17Analys av oxidativa DNA skador (inaktivt)
2002-12-19Samordnad rehabilitering i Flen - facit saknas! (inaktivt)
2002-12-10I huvudet på biografbesökare (inaktivt)
2002-12-05Studie av automatiskt beräknade inköpskvantiteter kontra manuellt genomförda (inaktivt)
2002-11-04Marknadsundersökning kring Nätuniversitetet (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.