Sökning: "examensarbete interaktion"

Hittade 17 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet examensarbete interaktion.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2011-11-01Borlänge-Wuhan a business collaboration with focus on the cleantech area (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2010-01-26Experimentell studie av interaktionen mellan luftflöde och ureaspray (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och omkonstruktion av två 3-DOF haptiska device till ett 6-DOF device (inaktivt)
2008-05-12En omvärldssimulator för CEDES (inaktivt)
2008-01-18Automatisering av UGV (Unmanned Ground Vehicle) (inaktivt)
2008-01-18Helikoptersimulering (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-08-16Design av ett användarvänligt gränsnitt för hantering av olika typer av kundserviceärenden (inaktivt)
2007-06-27HR-system till spelföretag (inaktivt)
2007-03-05Ny videocommunitytjänst (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2006-03-23Engineering Portal Volvo IT (inaktivt)
2005-09-15Kundprojekt bilregister (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2003-12-05Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.