Sökning: "förändra"

Hittade 61 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet förändra.


Inkom Exjobbsförslag
2011-09-12Kartläggning av mikrobiologisk kontamination (inaktivt)
2011-09-05Volvo IT - attraktiv arbetsplats ur ett arbetsmiljöperspektiv (inaktivt)
2011-09-05Var med och utveckla ICA Logistik (inaktivt)
2011-07-06Designa ett API för global startup på väg att förändra den internationella barnboksbranschen (inaktivt)
2011-01-20Kommunikation kring förbättringsarbete (inaktivt)
2010-12-21DVB avkodning för Android (inaktivt)
2010-12-03Var med och revolutionera den digitala barnboksbranschen globalt (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-11-19Affärsplan Atlantbanan (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2010-08-26Utformning-/gestaltningsprogram av naturreservat (inaktivt)
2010-08-19Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder/ Comparative LCA of the water treatment device Solvatten and alternative methods (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-05-11Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder (inaktivt)
2010-05-07Examensarbete inom Operational Excellence (inaktivt)
2010-04-06Företagarnas syn på livsmedelskontrollen (inaktivt)
2009-12-18Utvärderare - Urix (inaktivt)
2008-10-02Marknad Produkter (inaktivt)
2008-06-16Utredning av faktorer som påverkar däckslitage samt mätning och justering på tunga fordon (inaktivt)
2008-05-30Paradigmskifte! (inaktivt)
2008-02-19Marknad - Produkter (inaktivt)
2008-01-17Marknad Produkter (inaktivt)
2008-01-16Kundundersökning samt förändringsförslag till avance.nu (AP) (inaktivt)
2008-01-16Digitalt kvalitetsprogram för Mark- och exploateringsenheten i Nyköpings kommun (inaktivt)
2008-01-10Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2008-01-09NCC vill förändra byggbranchen- undersökning av den franska inköpsmarknaden av byggmaterial (inaktivt)
2008-01-08Kopia av Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2007-10-22Utvärdering av Klimp-projekt med vägverkets modell SUMO (System för utvärdering av mobilitetsprojekt) (inaktivt)
2007-10-18MARKNADSSTRATEGIER HOS TILLVERKARE AV UTRUSTNING FÖR DIGITALTRYCK (inaktivt)
2007-06-04Exemensarbete gällande utveckling av konfigurationsgränssnitt gentemot en SIP baserad IP-telefonväxel (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 2:INBILDNING - Att öka kompetensen att bruka sin förmåga (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av informationsinsatser om ett cykelprojekt och ett komposteringsprojekt (jämförelse av två metoder) (inaktivt)
2007-04-03Marknadsundersökning för Utgårds Hantverkshus (AP) (inaktivt)
2007-04-03Innovativa förändringsförslag åt Utgårds Hantverkshus (AP) (inaktivt)
2007-02-09Presentation av driftdata från databas: programutveckling för dataanalys med utgångspunkt från användarbeteende (inaktivt)
2006-12-18Marknadsföring av Top Performance - personlig utveckling (aw) (inaktivt)
2006-12-18Omvärldsanalys/marknadsundersökning åt Björnborgens Kursgård AB (AP) (inaktivt)
2006-12-18Examensarbete/C/D-uppsats: Utvärdering av en arbetsmetod före och efter en kurs i personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2006-12-06Nytt web-baserat läromedel (inaktivt)
2006-11-14Underhållsproblem vid frekvensstyrning (aw) (inaktivt)
2006-09-18Utveckla hemsida som del i marknadsföring (inaktivt)
2006-06-20Utredning av däckslitage samt mätning och justering av hjul och axlar på tyngre fordon (inaktivt)
2006-02-21Metodutveckling för rengöring, temperering av mätobjekt för längdmätning med acceptabel mätduglighet. (aw) (inaktivt)
2005-12-08Marknadsstrategi - VR-läsare för infrastruktur (inaktivt)
2005-09-21Hur ser invånarna i Hagfors på den lokala handeln och hur ser handlarna på sig själva? (inaktivt)
2005-08-23Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-06-10Riskanalys, marknadsundersökning för fastighetsbolag (inaktivt)
2005-05-26Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-24Utveckla hemsida som del i marknadsföring (inaktivt)
2005-05-13Examensarbeten i Framtidsdalen Demoprojekt Borlänge våren 2005 (inaktivt)
2005-05-12Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-04-29Utvärdering, anpassning och implementering av affärssystem (inaktivt)
2005-01-31Underhållsproblem vid frekvensstyrning (aw) (inaktivt)
2005-01-28Jämnare produktkvalitet på Daim (inaktivt)
2004-04-30Avvikelse av försäljning av hundprodukter i Norge (TH 05) (inaktivt)
2004-03-26Genetisk kartering av cer-7 mutanten i Arabidopsis (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2003-10-20Underhållsproblem vid frekvensstyrning (inaktivt)
2003-06-26PRIDO AB - DESIGNPROJEKT 2003 (inaktivt)
2003-05-16Avvikelse av försäljning av hundprodukter i Norge (TH 05) (inaktivt)
2003-01-08Data/systemförändring (JH 02) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.