Sökning: "för djur"

Hittade 34 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet för djur.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-13Marknadsundersökning av KRAV foder med hög proteinhalt som ersättning för fiskmjöl (inaktivt)
2011-07-21Utredning av kylning med havsvatten (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-01-04Animalisk livsmedelsproduktion i Sverige - kartläggning av användningen av djur och fiskfoder (inaktivt)
2010-07-08Utredning av energikostnader och -system på Havets Hus (inaktivt)
2010-06-15pH-mätning i vommen för friskare kor och bättre produktion (inaktivt)
2010-02-04Energikartläggning/-optimering på Havets Hus (inaktivt)
2010-01-08Simulering av värmefördelning i IR-kamerachip (inaktivt)
2009-06-29Vikaskogs herrgård, en 5000 år gammal bosättning i förvandling (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-01-03Vikaskogs herrgård, en 5000 år gammal bosättning i förvandling (inaktivt)
2007-12-14Klimatkompensation av varutransporter (inaktivt)
2007-08-17Kartläggning av dagvattenrecipienter (inaktivt)
2007-08-16Upptag av cesium i potatis och grönsaker (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Lantrasgård (AP) (inaktivt)
2007-04-03Utformning av Lantrasgård och dess information (AP) (inaktivt)
2006-12-21Prevention av levercancer vid kronisk leversjukdom (inaktivt)
2006-10-17Fjärrstyrd blodprovstagare för användning på häst (inaktivt)
2006-10-09Kommersialisering av 3-D porträtt/hologram (inaktivt)
2006-08-11Fordonsplacerad signal/bildbehandling för att undvika viltolyckor (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-05-18KARTLÄGGNING AV FORNMINNEN PÅ VIKASKOGS HERRGÅRDS EGENDOM I VÄSTRA GÖTALAND (inaktivt)
2006-03-10Interviewundersökning med tågförare om djurpåkörelser (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2006-01-04Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2005-05-10Flora och Fauna - lättläst publikation (inaktivt)
2005-03-11Inventering av flora och fauna på golfbanor (inaktivt)
2005-02-04Skapa viltvarningssystem i fordon (Nordanstig) (inaktivt)
2004-02-11ÅTERSKAPANDE AV BETESMARKER PÅ LINDHULT (inaktivt)
2003-05-15Unikt modelleringstillfälle i form av examensarbete på AstraZeneca ¿ Höstterminen 2003 (inaktivt)
2003-04-04Genetiska variationer i androgen metaboliserande enzymer och deras betydelse i doping analyser. (inaktivt)
2002-11-12Utveckling av diagnostiska tester för infektionssjukdomar hos djur i IDEXX Scandinavia A (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.