Sökning: "företag aluminium"

Hittade 21 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet företag aluminium.


Inkom Exjobbsförslag
2010-04-06Livscykelanalys av fönster (inaktivt)
2010-02-18Design och tillverkningsmetod av solparabol (inaktivt)
2008-03-31Undvika färgsläpp på aluminium (Ljusdal) (inaktivt)
2007-09-06Systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete (TH 03) (inaktivt)
2007-06-30Ex-jobb i aluminiumbranschen (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-06-12Många olika förslag från medlemsföretag i Aluminiumriket i Småland (inaktivt)
2006-01-23Utnyttjande av spillvärme (TH 12) (inaktivt)
2005-11-28Läsvärdesundersökning Aluminium Scandinavia, svensk och nordisk facktidning (aw) (inaktivt)
2005-05-30Marknadsundersökning - användning av lättviktsmaterial till sjöss (inaktivt)
2004-12-22Utnyttjande av spillvärme (TH 12) (inaktivt)
2004-12-08Finita-elementberäkningar på lättviktsbilar i aluminium (inaktivt)
2004-10-07Bestämning av kompenseringsfaktorer (k-faktorer) vid plåtbockning, företrädesvis för aluminiumlegerade plåtmaterial. (inaktivt)
2004-07-09Marknadsundersökning (inaktivt)
2004-05-05Läsvärdesundersökning Aluminium Scandinavia, svensk och nordisk facktidning (aw) (inaktivt)
2003-10-23Miljöledningsarbete (TH 04) (inaktivt)
2003-10-09Ta fram underlag till CE-märkning (inaktivt)
2003-10-09Underlag till kvalitetscertifiering (inaktivt)
2003-09-17Sol-gel beläggningar för användning inom verkstadsindustritillämpningar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.