Sökning: "företag och deras projekt"

Hittade 25 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet företag och deras projekt.


Inkom Exjobbsförslag
2011-05-02Hållbart ledarskap (inaktivt)
2011-03-08Anpassad LCC och LCA mall (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-11-10Life Cycle Cost Model (inaktivt)
2010-07-08Marknadsundersökning av fixtursystemet BoxJoint för nya tillämpningar (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-01-07Nya Marknader (inaktivt)
2009-12-02Utveckling av Configuras samarbetsportal med CET-integration (inaktivt)
2009-08-21Analys av nya marknader (inaktivt)
2009-08-03Omvärldsbevakning via RSS (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-06-16Utvärdering av ett entreprenörskapsprojekt (AP) (inaktivt)
2007-04-04Drivhusets bidrag till Värmlands tillväxt de senaste 5-10 åren. (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2006-10-13Utformande av kreativ miljö till ett konferensrum (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2004-06-16Experimentell utvärdering av systemet Fe-20%Cr-5%Al-Ni (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2003-10-21Vad driver en kvinnlig företagare? (56) (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.