Sökning: "företags marknadsföring"

Hittade 21 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet företags marknadsföring.


Inkom Exjobbsförslag
2011-05-26Miljökonsultbranschen idag och imorgon (inaktivt)
2011-03-14Grafisk profil till ett befintligt företag samt dess Webbshop (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-09-06Exjobb inom projektstyrning/systemutveckling! (inaktivt)
2010-02-05Vill du göra ditt examensarbete inom marknadsföring? (inaktivt)
2009-05-26Kartläggning av miljökonsultmarknaden samt en konkurrensanalys av aktörerna på denna. (inaktivt)
2008-10-02Marknad Produkter (inaktivt)
2008-02-19Marknad - Produkter (inaktivt)
2008-01-17Marknad Produkter (inaktivt)
2007-12-14Marknadsundersökning Infonova (inaktivt)
2007-03-05Hur kan visualisering påverka vinsten i ett företag? (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats: Produktutveckling av en ny produkt inom belysning (FP/AP) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-11-21Grafisk profil för kreativt företag - skapa otraditionell företags-webbsida! (inaktivt)
2006-11-16Hur kan Funova ekonomi, som liten byrå, utnyttja sina styrkor för att nå en bredare marknad? (ke) (inaktivt)
2005-11-01Var finns nya kunder inom bemanning och skrivbyrå? Och hur når vi dem? (inaktivt)
2005-02-03Uppbyggnad av hemsida samt marknadsanalys/information- och marknadsföring inom bemanning och skrivbyrå (inaktivt)
2004-08-16Utveckling av en webbportal för studenter och företagare i den 4:e storstadsregionen. (inaktivt)
2003-04-04Intrum Justitia Sverige AB önskar genomföra en marknadsundersökning inom outsourcing av ekonomitjänster (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av små och medelstora företags intresse av elektronisk handel (inaktivt)
2003-03-11Undersökning bland företags kunder (KA 09) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.