Sökning: "företagspresentation"

Hittade 29 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet företagspresentation.


Inkom Exjobbsförslag
2010-12-20Planritning 3D CAD (inaktivt)
2010-12-20Analys och utveckling av palleteringssystem (inaktivt)
2008-05-30Statistikverktyg för e-handelssystem (inaktivt)
2008-05-30Fonetisk sökning för e-handelssystem (inaktivt)
2007-05-07Utveckla en tilltalande helhetsbild av företaget i all presentationsmaterial (inaktivt)
2007-04-26Företags- och produktpresentation med animeringar (inaktivt)
2007-04-04Hur skall vi presentera oss för våra nuvarande kunder och ev. nya kunder? (Söderhamn) (inaktivt)
2007-03-15Mjukvaruutveckling för nya digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-03-01Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-03-01Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-02-12Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-12Utveckling av mjukvara för digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-02-05Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2006-12-11Mjukvaruutveckling för kommunikativt datasystem inom Broadcasting (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-10-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-09-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-06-27Utformning av dokumenthanteringssystem för effektivare kvalitets- och miljöledning (inaktivt)
2006-05-29Tekniskt inriktat examensarbete inom affärsområdet Digital-TV (inaktivt)
2006-05-29Design av accelerometer med integrerad MEMS givare (inaktivt)
2006-05-07Accelerometer baserad på MEMS givare (inaktivt)
2005-04-20Skapa en företagspresentation (inaktivt)
2004-12-14Hur skall vi presentera oss för våra nuvarande kunder och ev. nya kunder? (Söderhamn) (inaktivt)
2004-10-21Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 05) (inaktivt)
2004-10-04Mätmetoder för undersökning av överstyrning hos accelerometrar. (inaktivt)
2004-10-01Framtagning av metoder för mätning av överstyrning hos piezoelektriska accelerometrar (aw) (inaktivt)
2004-01-12Marknadsföring av ett nystartat företag med unik affärsidé (inaktivt)
2003-12-11Hur skall vi presentera oss för våra nuvarande kunder och ev. nya kunder? (Söderhamn) (inaktivt)
2002-11-05Digital videoproduktion, företagspresentation (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.