Sökning: "förpackning"

Hittade 21 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet förpackning.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-10Detektion av bakterier med UV-fluorescens (inaktivt)
2011-03-31MIljöriskanalys - tillverkande företag (inaktivt)
2011-03-17LCA av professionellt pulvermaskindiskmedel (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2009-03-24Nya marknader, nya möjligheter (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-01-28Automatisering av en process på en stämpelmaskin (inaktivt)
2008-01-16Optimering av torkprocessen för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-09-20Effektivisering av bestrykningsprocess för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2007-08-20Konceptbyte i restaurangbranschen – hot eller möjlighet? Eller en innovativ 3D-visualisering! (Ljusdal) (inaktivt)
2007-05-29Formgivning av förpackningar till praliner (inaktivt)
2007-01-31Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-01-15Design av exklusiv förpackning (inaktivt)
2006-11-20Statistisk beskrivning av mätosäkerhet vid en industriell process. (inaktivt)
2006-03-16Utveckling av flerskiktslaminat för livsmedelsförpackningar (inaktivt)
2005-08-29Bygg och forma samhället för dagens krav! -Infrastrukturprojekt på Tekniska kontoret, Lidingö Stad (inaktivt)
2005-06-27Förnyelsebar syrgasbarriär för förpackningar (inaktivt)
2004-07-02Dokumenstyrningssystem på intranät (inaktivt)
2003-03-06Ta fram informationsmaterial, Bygga interaktiv hemsida. (inaktivt)
2002-12-05Underlag för kvalitetscertifiering (inaktivt)
2002-12-05Underlag till miljöledningssystem (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.