Sökning: "försäkringskassans"

Hittade 16 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet försäkringskassans.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-28Framtida applikations- och distributionsmodeller (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera ramverk för automatiska tester (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket Sikuli (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium (inaktivt)
2011-10-10Rättsutredning av grundläggande behov inom assistansen (inaktivt)
2010-12-15Ny RIA-plattform (Rich Internet Application) för ÄHS (inaktivt)
2010-12-15Frikoppla test från verksamhetskunskap (inaktivt)
2010-11-04Miljöutredning Grön IT på Försäkringskassan (inaktivt)
2010-07-29Artificiell intelligens för kontroll av fusk (inaktivt)
2010-07-29Ny RIA-plattform (Rich Internet Application) för ÄHS (inaktivt)
2010-07-29Skapa regressionsvit i Functional Tester (inaktivt)
2007-09-24Utvärdering och delutvärderingar av projektet Open Up, samarbete mellan SEKO tele och ett antal stora Tele/IT-företag (inaktivt)
2007-09-24Vad får företagen ut av projektet Open Up? Finns det samhällsekonomiska vinster. (inaktivt)
2006-11-15Övriga frågeställningar hos Försäkringskassan Dalarna (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.